handdator

Visa fullständig version : 002. Inga justerarare av protokoll - inga giltiga beslut kan tas [besvarad]


AndersLindbäck
2014-10-07, 14:36
Medlemsmötet har ett stort problem. Det finns inga som är nominerade att justera protokollet.Denna blir då problematisk - mötet kan inte avslutas innan ett protokoll är justerat:

4.8.4 Mötespresidiet ansvarar för att efter mötets fullbordan sammanställa mötesprotokoll och få detta justerat. Detta ska ha skett innan presidiet avgår.


Mötet behöver göra något åt detta. Annars kommer det aldrig finnas ett protokoll efter mötet som då är gällande så då gör det detsamma vilka beslut som tas på mötet - de är inte formellt gällande...

Mitt förslag är att man gör ett av två saker.

- Antingen förklarar mötet för icke-gällande och ber styrelsen kalla till nytt möte.

- Skjuter på starten av hela mötet 1 vecka så att då man öppnar upp nomineringar etc så att folk hinner nominera personer som kan justera protokollet.

Mötespresidiet
2014-10-07, 19:41
4.8.4 talar om vad som händer efter att mötet avslutats, den innebär alltså inte att mötet inte kan avslutas bara för att det inte finns några justerare valda.

Att mötet, i form av medlemmarna, borde göra något åt det faktum att det inte finns några nominerade till att vara justerare är något vi instämmer i. Vi ser att detta görs bäst genom att medlemmarna till kommande möten ser efter ifall det finns nominerade till att vara justerare, och om det inte finns några i så fall ställer upp att vara det. Vi tror det är en bättre praxis än att öppna upp för att mötet kan göra godtyckliga förändringar på sittande möten.

Ur stadgan:
4.1.3 Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.
4.1.4 Skulle medlemsmöte finnas obehörigt ska mötespresidiet inom en (1) vecka kalla till ett extra medlemsmöte. På detta extra medlemsmöte tas endast de punkter upp som skulle behandlats på det obehöriga mötet.


Avsaknad av justerare gör enligt stadgan därmed inte mötet obehörigt. Skulle man däremot anse mötet obehörigt skulle det inte heller gå att lägga det på partistyrelsen att kalla till nytt möte då stadgan reglerar det så att det är mötespresidiet som ska kalla till extra medlemsmöte i händelse av obehörigt möte.

Vidare måste ett sådant möte uppfylla stadgans 4.10.3: "Extra medlemsmöte ska inledas senast fyra (4) veckor från att kallelse utgår.", och även övriga bestämmelser som reglerar extra medlemsmöten. Att bara skjuta på mötet än vecka är alltså inte möjligt enligt partiets stadgar för hur medlemsmötena ska gå till.

Vi har sedan tidigare en praxis för hur vi justerar ojusterade mötesprotokoll. Det är att ej justerade mötesprotokoll justeras på kommande medlemsmöte, vilket vi utnyttjat för flera protokoll tidigare. Detta kommer behöva bli lösningen för justerandet av detta mötes protokoll.

Mötespresidiet anser därmed ordningsfrågan vara besvarad.