handdator

Visa fullständig version : 003. Fyllnadsval till valberedningen [tillbakadragen]


Cernael
2014-10-07, 14:29
EDIT: Jag har fått påpekat för mig att jag missat ett avsnitt i stadgarna, nämligen:

3.4.2 Fyllnadsval kan endast hållas på medlemsmöte, eller extra medlemsmöte, som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.

Då detta specar en längre tidsperiod än vad som passerat sedan avhoppet drar jag tillbaka ordningsfrågan.

/EDIT


Adam Eltér, vars mandat i valberedningen löper ut 2015-12-31, lämnade partiet och sina förtroendeuppdrag inom det ungefär den 4-5 september, enligt egen utsago. Han ska då ha meddelat valberedningen och partiledningen, samt lämnat en notis om detta i partiets facebookgrupp.

Hans mandat borde därmed ha vakantsatts, och öppnats upp för fyllnadsval på innevarande möte.

Som jag ser det finns det två olika sätt att hantera detta.

Antingen konstaterar mötet att något fallerat, men att nomineringsstoppet passerats och vi därmed får vänta till nästa möte med att fyllnadsvälja posten,

eller så lägger vi till fyllnadsvalet och justerar nomineringarna för de fyra som ställer upp till de ordinarie mandaten, så att de kan välja att ställa upp till fyllnadsvalet också.

Mab
2014-10-07, 14:41
Adam Eltér, vars mandat i valberedningen löper ut 2015-12-31, lämnade partiet och sina förtroendeuppdrag inom det ungefär den 4-5 september, enligt egen utsago. Han ska då ha meddelat valberedningen och partiledningen, samt lämnat en notis om detta i partiets facebookgrupp.

Hans mandat borde därmed ha vakantsatts, och öppnats upp för fyllnadsval på innevarande möte.Adam Eltér meddelade sitt avhopp från valberedningen den 5 september varefter jag direkt konsulterade stadgan för att se hur vi borde hantera hans vakanta post.

Stadgan säger:

3.4.2 Fyllnadsval kan endast hållas på medlemsmöte, eller extra medlemsmöte, som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.

Eftersom avhoppet skedde vecka 36 och höstens medlemsmöte inleddes vecka 41 var det ingen tvekan om att denna post inte skulle fyllnadsväljas på detta möte, utan kommer tas upp på nästkommande medlemsmöte.

/Mab
Valberedningens sammankallande