handdator

Visa fullständig version : 004. B29-Y03 borde vara motyrkande [besvarad]


Anton Nordenfur
2014-10-09, 20:20
B29-Y03 säger att "Piratpartiets anser att sveriges statschef ska vara en monark [sic]", men är ett tilläggsyrkande jämte B29-Y02 som säger att monarkin ska avskaffas. Borde inte Y03 bli ett motyrkande till Y02?

AndersLindbäck
2014-10-11, 14:34
B29-Y03 säger att "Piratpartiets anser att sveriges statschef ska vara en monark [sic]", men är ett tilläggsyrkande jämte B29-Y02 som säger att monarkin ska avskaffas. Borde inte Y03 bli ett motyrkande till Y02?


Det fixar mötespresidiet vid voteringen.

Du får ta upp frågan med den som lägt yrkandet om det är på rätt plats och be denna och fixa det.

Mötespresidiet
2014-10-12, 23:07
B29-Y03 säger att "Piratpartiets anser att sveriges statschef ska vara en monark [sic]", men är ett tilläggsyrkande jämte B29-Y02 som säger att monarkin ska avskaffas. Borde inte Y03 bli ett motyrkande till Y02?

Detta är egentligen ingen riktig ordningsfråga, men vi kan besvara frågan som sådan ändå:

Mötespresidiet kommer när vi sitter med voteringsordningen kolla vilka yrkanden som bör gå emot varandra. Mötespresidiet kommer senast måndag 27 oktober att presentera ett utkast till i vilken ordning vi ska rösta om saker och ting, och ett färdigt förslag senast onsdag 29 oktober.

När vi publicerat vårt första utkast ser vi gärna att det påpekas för oss ifall vi missat några yrkanden som borde stå emot varandra, eller ifall vi på andra sätt behandlat yrkanden fel i vårt utkast till voteringsordning. Innan dess har vi inte möjlighet att gå igenom varje enskilt yrkande, speciellt inte under perioden då det fortfarande går att lägga nya yrkanden, dra tillbaka eller jämka bort yrkanden, samt lyfta tillbakadragna yrkanden.

Vill du lägga ett eget komplett förslag har du på dig till fredag 31 oktober kl 18.00 att göra det men först efter att presidiets färdiga förslag publicerats.

Omröstning om voteringsordning sker därefter lördag 1 november kl 00.01 till söndag 2 november kl 13.00.

Mötespresidiet anser därmed frågan vara besvarad.