handdator

Visa fullständig version : Kandidat, Partistyrelsen: Wilhelm Dahl


Mötespresidiet
2014-10-10, 11:51
Wilhelm DahlKandiderar till Styrelseledamot till och med 2015 (fyllnadsval).

https://forum.piratpartiet.se/misc.php?do=kandidatbild&bildid=584

Ålder: 67
Bostadsort: Lund
Röker: Inte nu längre
Dricker: Gärna, om det är gott
Gör: Umgås, jobbar lite, har roligt


Jag kandiderar till partistyrelsen därför att jag tror att jag kan tillföra ett perspektiv utifrån livserfarenhet, sunt förnuft och praktiskt ledarskap.

Gick med i Piratpartiet i våras för att kunna kandidera till kommunfullmäktige i Lund. Engagerade mig i EU-valet - stod i valstuga under 4 veckor. Var synnerligen involverad i utvecklingen av Lunds lokala valmaifest. Gjorde originalen till samtliga lokala trycksaker. Var toppkandidat på kommunlistan. Stod i valstuga under hela perioden.

Copywriter i mer än trettio år - kan det mesta om hur man bör uttrycka sig för att vara begriplig.

Jag skulle tycka det vore roligt att vara med och utveckla Piratpartiet inför nästa valrörelse.

Jag är fullständigt överens med Mikael Holm i hans konkreta punkter. Så därför kopierar jag in dem här, i sann piratanda:

"1. Partiledare vald på medlemsmöte.

Vi måste gå ifrån att våra partiledare väljs av partistyrelsen. Istället bör våra partiledare väljas på våra medlemsmöten. Om det skulle pushas redan nu skulle Piratpartiet kunna välja sin första förtroendevalda partiledare redan på höstmötet 2015.

2. Mer självständiga lokala föreningar.

Vi har nu spenderat två år med lokala föreningar i Piratpartiet. De mest akuta barnsjukdomarna har passerat. Saker som att de lokala föreningarnas stadgar regleras via partiets centrala medlemsmöten behöver förändras, t om rivas upp.
Det måste sättas större fokus på det lokala engagemanget."

Det vore kul om jag fick några frågor att svara på.

Anton Nordenfur
2014-10-10, 12:28
Hej!

Jag ställer en fråga till alla som kandiderar: varför vill du engagera dig i just partistyrelsen istället för på andra poster i partiet?

Anton

Henrik Brändén
2014-10-10, 14:41
Hej,

Jag brukar ställa några frågor till alla som kandiderar till styrelsen. Jag hoppas ni inte uppfattar det som ett förhör från partisekreteraren, utan som en stimulans att få berätta lite hur ni tänker om partiet, dess framtid och er själva. https://forum.piratpartiet.se/images/smilies/Smile.gif

1. Vilka är de tre viktigaste politiska och/eller organisatoriska utmaningar partiet står inför?

2. Vilka förändringar i vårt sätt att arbeta tycker du det är riktigt viktigt att åstadkomma?

3. Finns det något i vårt sätt att arbeta du tycker är viktigt och värdefullt, som vi inte bör förstöra?

4. Vilka egenskaper och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i styrelsearbetet? (Om det finns något utöver det du berättat i din presentation).

Peter Johansson
2014-10-13, 14:36
Hej kandidat!

Du kandiderar till partistyrelsen och jag har några frågor.
Frågorna rör motion C02 Val av partiledare.
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39858

1. Vad anser du om motionen?
2. Vad anser du om nuvarande situation att parti styrelsen utser PL och inte medlemmarna?

3. Säg att du blir invald till Parti styrelsen och ni har diskussionen runt att utse PL för 2015 vad är dina tankar runt detta ämne?
4. Säg att du blir invald kommer du att rösta för Anna Troberg som PL för 2015 eller har du någon annan kandidat i åtanke, i så fall vilken?

5. Tror du att du eller resten av partistyrelsen vågar utse någon annan kandidat än nuvarande Anna Troberg?

Tack.

Willedahl
2014-10-14, 13:23
Hej

Här kommer, tyvärr försenat, ett gäng svar.

Anton:
Jag är engagerad i lokalstyrelsen i Lund, men tror att jag kan tillföra en del också på riksnivå. Eftersom jag är rätt gammal har nog partiet mer nytta av vad jag har i huvudet än vad jag har i benen.

Henrik:
1. Organisation: Direktval av ordförande och större självständighet för lokalavdelningarna.
Politik:Om vi ska bli ett reellt alternativ i nästa val måste vi komplettera våra ideologiska budskap med konkreta åsikter, förslag och alternativ.
2. Är inte tillräckligt insatt (blev medlem i våras, inför kommunvalet) för att tillåta mig att ha någon åsikt.
3. Aktivist-idén är fantastisk och fungerar, så långt jag har sett, mycket bra.
4. Praktiska erfarenheter från såväl den akademiska världen som näringslivet. Lång vana vid att lösa knutar och komma vidare. Har alltid tyckt att det är viktigare att hitta en lösning än en syndabock.

Peter:
1. Mycket rimligt. Så borde det vara.
2. Jag tycker att det är fel, vilket också framgår av min presentation.
3. Jag tycker att vi borde rådfråga medlemmarna och utgå efter majoriteten.
4. Har inte varit medlem tillräckligt länge för att ha någon åsikt ännu.
5. Blir jag invald kommer jag att stödja den person jag finner mest lämplig. Ett långt yrkesliv, där kompetens, personliga egenskaper och -kemi har avgörande betydelse för resultaten, har gjort mig rätt lyhörd. Och jag har aldrig gått i någons ledband.

Henry Rouhivuori
2014-10-15, 13:36
När man blir vald till ett förtroendeuppdrag så kan det som i fallet styrelseledamot krävas en del flexbilitet, en del vana att jobba i grupp och framförallt vana att fatta kollektiva beslut. När jag tittar på de ytterligheter jag ser finnas; ensamvargen som har egna idéer och främst vill se sina idéer vinna kraft vs en person som ser socialt nätverkande före sina arbetsuppgifter, så ställer jag följande frågor:

Var placerar du dig på en sådan skala när du stiger in i styrelserummet för första gången?

Var på skalan gissar du att du ligger efter tre styrelsemöten?

Willedahl
2014-10-15, 20:39
Hej Henry,

Med mer än trettio års erfarenhet av att jobba fram lösningar i grupp kan jag säga så här: Bästa möjliga resultat är det enda som räknas. Där har jag ingen prestige. Jag har många idéer, men om någon annans är bättre kör vi på den. Fast oftast blir det bäst om man kombinerar och gör en gemensam lösning.