handdator

Visa fullständig version : Vad händer sedan?


€xit
2006-07-01, 23:34
OK, vad händer nu, nu när det laddas för fullt (PP)men medlemsantalet INTE längre stiger?

manimani
2006-07-01, 23:53
Medlemsantalet stiger väl fortfarande, vad jag kan se, i ungefär samma takt som före TPB-räden:http://www2.piratpartiet.se/partiet/medlemsstatistikFortfarande är det troligen många i den närmast berörda målgruppen som inte ens har hört talas om partiet, så det borde finnas en tillväxtpotential.Sen kan man ju undra varför partiet uppenbarligen har cirka noll medlemmar födda före 1940? Jag menar, även i den gruppen finns det väl många som vill värna om den personliga integriteten, antingen av principiella skäl eller med tanke på sitt eget skinn?Vad jag i klartext säger är alltså att PP borde göra ett effort att nå ut till fler skattesmitare, hembrännare, horbockar och tjuvjägare. :cool:Ett annan ganska viktig liten grupp är de 50% av befolkningen som kallas för kvinnor. Yngre kvinnor använder nätet lika mycket som män och borde vara lika berörda av frågorna. Men att vi inte nått ut till dem än är väl en naturlig följd när kärntruppen i partiet har varit ett gäng datanördar.

SM5POR
2006-07-02, 04:17
manimani (2006-Jul-02)Sen kan man ju undra varför partiet uppenbarligen har cirka noll medlemmar födda före 1940? Jag menar, även i den gruppen finns det väl många som vill värna om den personliga integriteten, antingen av principiella skäl eller med tanke på sitt eget skinn?

Något säger mig att just den kategorin väljare inte heller använder Internet i någon större utsträckning, och därför inte registrerar sig som medlemmar trots att de både känner till och sympatiserar med Piratpartiet.Om man har levt i över femtio år med anonym postbox, skyddat telefonnummer, säkerhetskedja på lägenhetsdörren och TV-apparaten dold bakom bokhyllan, vad är chansen att man skaffar dator och bredbandsanslutning så fort en skäggig kulturminister antyder att e-post och bloggar är det hippaste som hänt sedan skivat bröd?Jag tror inte att formeln 30 väljare per medlem stämmer längre när man börjar dela in befolkningen i åldersklasser. Den är bara beräknad på väljarkåren som helhet. Jag kan personligen intyga att ni har fler än noll sympatisörer som av principiella skäl aldrig skulle gå med i ett politiskt parti.

ZED
2006-07-02, 07:12
Enligt en internationell undersökning, alltså där man frågat folk i olika länder om deras inställning till vissa samhällsfunktioner, familjeliv och reigiösa frågor, så visar det sig att svenskarna skiljer sig totalt från majoriteten av världens befolkning!Svenskarna har en mycket stor tilltro till myndigheterna!?

Tvärtemot vad folk i övriga världen anser, då man har en ingrodd misstro mot myndigheter och politiker.Svenskarna sätter samhället före sin familj och släkt!

Tvärtemot vad folk i övriga världen anser, då familjen och släkten går före allt.Svenskarna tror mer på Göran Persson än Gud!

Tvärtemot vad folk i övriga världen anser, då man har en ingrodd misstro mot politiker och tror mer på Gud, Allah, Buddha, Bramha eller byns heliga träd.

(undersökningen finns troligen på Immigrationsverket)Hur stor del av svenskarna kommer att rösta på PP?

Thaum1el
2006-07-02, 09:34
Det finns fortfarande en tillväxt. Men den kan inte hålla på konstant i samma takt som den gjort efter att något hänt som skapar en boost - skulle (pp) fortsätta växa på samma sätt som det gjort den senaste månaden, så skulle vi säkerligen vara större än (s) inom några få månader, och det är knappast någon som kan tro på det.Vad som händer nu är att vi har ett val att förbereda. Rent strategiskt var det synd att TPB-tillslaget inte kom för en månad sedan, det kan helt enkelt bli rätt ont om tid inför valet.Vad som händer nu är att partiet i mångt och mycket håller på att konsoliderar sig, organiserar och samlar sig. Medlemmarna börjar hitta varandra. Möten arrangeras. Den decentrala strukturen, med kretsgrupper och liknande, börjar att etableras. Ansvar delegeras.PP håller helt enkelt på att arbetar på sin interna organisation. Här kommer förmodligen en hel del hända inom den närmsta tiden, just därför att vi inte har samma explosiva tillväxt som vi blivit vana vid - en organisationsform som fungerar för 500 medlemmar fungerar inte för 6000 medlemmar. En orgsanisationsform som fungerar för 6000 medlemmar skulle inte fungera för 15000 medlemmar.Därför är det bra att detta börjar ske medan vi har en jämn, men överskådlig, tillväxt. Vi har en känsla för vad som behöver organiseras, för hur mycket och vad som behöver delegeras hur. Tänkbara initiativtagare och funktionärer börjar att utkristalliseras.Det är vad som händer internt, samtidigt som det, har jag märkt på forumet, har börjat dyka upp en del ideologiska diskussioner som förr eller senare kommer bli nödvändiga.Utåt sett - tja, vi försöker att synas. Men vi behöver synas mer. Hela tiden. Göra folk medvetna om att vi existerar. Ingen som läser tidningar har missat att (f!) finns. Det bör inte heller finnas några som ska ha missat att (pp) finns.

larsl
2006-07-02, 14:14
ZED (2006-Jul-02)Svenskarna tror mer på Göran Persson än Gud!Tvärtemot vad folk i övriga världen anser, då man har en ingrodd misstro mot politiker och tror mer på Gud, Allah, Buddha, Bramha eller byns heliga träd.Det är ju en lite underlig jämförelse - om man inte tror på gud så menar man ju att man inte tror att det finns någon gud. Göran Persson existerar ju bevisligen.

John Nilsson
2006-07-03, 03:25
ZED (2006-Jul-02)Enligt en internationell undersökning, alltså där man frågat folk i olika länder om deras inställning till vissa samhällsfunktioner, familjeliv och reigiösa frågor

Menar du denna (http://www.worldvaluessurvey.org/)?

brtkrbzhnv
2006-07-03, 13:02
manimani (2006-Jul-02)Yngre kvinnor använder nätet lika mycket som män och borde vara lika berörda av frågorna.

Nej, det gör de inte; det är bara något du hittat på.

SCB (http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=2057)

Mårten Fjällström
2006-07-03, 14:19
brtkrbzhnv (2006-Jul-03)manimani (2006-Jul-02)Yngre kvinnor använder nätet lika mycket som män och borde vara lika berörda av frågorna.Nej, det gör de inte; det är bara något du hittat på. SCB (http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=2057)Öh, va?Vilken tabell syftar du på? För allt jag ser är tabeller där yngre mäns och yngre kvinnors Internetanvändning totalt sett är ungefär lika stor.

manimani
2006-07-03, 14:25
brtkrbzhnv (2006-Jul-03)manimani (2006-Jul-02)Yngre kvinnor använder nätet lika mycket som män och borde vara lika berörda av frågorna.Nej, det gör de inte; det är bara något du hittat på.SCB (http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=2057)Du har rätt, förstås. Jag ber om ursäkt. Jag hade för mig att jag hade hört något i den stilen i media som rapporterade om en undersökning, kanske denna. Men jag mindes fel.

€xit
2006-08-03, 17:38
Varför är det så att PP"BARA" klivit över 600 kvinnliga medlemmar?Fastna inte på första frågan nu, istället gå rätt på andra frågan. Hur ska PP göra för att få infler, fler, flerkvinliga medlemmar? Av egen erfarenhet är tjejer/kvinnor "INTE"på något sätt fegareän killar, snarare tvärt om!kanske berordet hela på ointresse? Eller ärdet så att pojkvännen/mannen är den somoftast sköter datan i hemmet? Vad tror du?

Att se ett större intresse bland flerkvinnor/tjejer skullefå hela partiet så mycketmerakomplett ochpåett heltunderbartsätt!

Vad ska du göra för att engagera fler kvinnor/tjejer i PP?

Dubbelmackan
2006-08-04, 00:14
Mitt svar är inte specifikt för kvinnor, att packa ihop kvinnor i ett litet fack och säga att dom tycker och ser på saker på samma sätt. Det är helt fel.Jag hävdar att de målgrupper vi inte lyckats så bra med kan inte indelas i kvinnor/män/äldre utan att man måste se till vad det är för frågor man de är intresserad av. Man kan helt klart säga att för att lyckas engagera de som inte tidigare sett sig intresserade av Piratpartiet så måste man starkt gå fram med de frågor som har kommit lite i skymmundan. Just nu så känner jag att integritets frågorna är något som har fått väldigt lite plats, upphovsrätten är något som vi kan trappa ner på, eller iaf hitta en ny approach för att det känns lite uttjatat. Det är dags att de andra frågorna, då främst de rörande integritet bör få större spelutrymme hos oss. Det är så vi kan locka fler medlemmar, må det vara kvinnor, män, äldre eller unga.

Nicklas W Bjurman
2006-08-04, 01:47
Jag håller med jag vill se mera utrymme för intergritets frågorna och det är också de jag tror de flesta håller med oss om och har mycket lättare att rösta på oss för att vi driver de frågorna och då inte minst kvinnliga väljare likaväl som manliga.

xyzptlkm
2006-08-04, 09:45
Jag håller också med angående att integritetsfrågorna bör få mycket mer uppmärksamhet. Det är dessa frågor man hör folk snacka om på stan, och i andra forum som normalt sett inte handlar om politik (i vissa av dessa är politik bannlyst, men ändå kommer frågor om privatliv, integritet och Bodströmsamhället upp titt som tätt).Jag tror inte det är så att "pojkvännen sköter datorn" i hemmet så extremt mycket mer (se publikationen ('http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=2057') som någon länkade till förut) som PP:s medlemsiffror skulle tyda på. Däremot tror jag att en del fortfarande ser PP som en "pojkklubb" (brist på bättre ord, sorry), med i princip enbart manliga representanter i media etc., samtidigt som vissa verkar tro att det är mycket tekniksnack. En ren gissning är att medlemspridningen sett till kön är ganska lik den bland "riktiga datornördar" som programmerare o.dyl.

€xit
2006-08-06, 23:10
Jaja, "Integritets Partiet" eller "Frihets Partiet" kanske vore något :DHursomhelst är det fel av mig att kategorisera både könoch ålder, sorry. Tyvärr pga mediablev PIRATett ord som lätt kan missuppfattas, (t.o.m skrämma vissa!).PP tilltalarmånga som har tillgång tillInet förstår frågorna och är insatt i hur det fungerar.En riktigt stor grupp röstberättiga människor.Igen, dock heltberoende på vilken målgrupp man pratar om! Förståelsen är hur viktig som helst!!

Jag ska dra ett exempel på detta: Jag har under senaste sex månaderna försökt förklara för min syster om PP.

- Syrran: Skulle aldrig rösta på ett så oseriöst parti, domtar ju inte ens ställningom dom ska vara för höger eller vänster.

Jag har bearbetat henne under några månader, idag kom resultatet! "PATENT och sympati för din nästa."Jag Citerade:

Medicinpatent gör att människor i fattigare länder dör i onödan. De snedvrider prioriteringarna inom läkemedelsforskningen. De gör läkemedelskostnaderna till en gökunge i sjukvårdsbudgeten.

Vad jag vill ha sagt är att alla frågorna måstebelysas ordentligt eftersom vi har många, mångaflerväljare, redan idag. Saken är att dessa väljare ännu inte vet om det än!

€xit
2006-08-06, 23:53
Jag skulle lika gärna fortsätta på denna tråden!

Iskrivande stund 7726 pirater vilket motsvarar för13 dagar sedan 7560 pirater. Jag är ingen expert på matte men tycker mig kunna dela antalet nya medlemmar på antal dagar för att sedan få fram ett "troligt" snitt på var vi medlemsviskommer atthamna.

Rätta mig om jag har fel: 165 nya medlemmar på 13 dagar ~12,69 st per dag = 533st nya medlemmar innan val? Detta uträknatpå atttillströmningen håller i sig.

Detta skulle resultera i att sammanlagt har vi ca: 7726+ 533 = 8259 Medlemmar.

8259*27 = 222.993 Röster"Kinda sux"

8259*28 = 231.252 Röster "Rules"

8259*29 = 239.511 Röster "Rules even"

8259*30 = 247.770 Röster "Woot"

Nicklas W Bjurman
2006-08-07, 00:59
Med tanke pa miljopartiets rostare per medlemsantal sa ar det ungefar 30 vad jag forstatt. Men det ar knappa marginaler allt och det ar darfor vi verkligen maste ligga i och informera sa manga manniskor vi kan. Just nu sprider jag Piratpartiets budskap till personer jag pratar med i USA.Fast ett problem jag tycker att jag har ar att det later valdigt mycket som en dokumanter film fran 1960... "Har du hort om Piratpartiet, det ar ett parti som star for reformeringen av upphovsrattslagarna for att balansera dom. Ta bort patent och starka ratten till ett Privatliv".Mycket galet tycker jag...

€xit
2006-08-08, 19:19
Jag tycker att det är jobbigt att jämföra oss mot Miljöpartiet. Att dessa har ca 30 rösterper medlem beror delvis på att det idag är ett etablerat parti, syns överallt i media osv.

Jag har länge försökt få Svenska(DC "Direct Connect"hubbar) att göra reklam för PP, jag menar varför inte? Kan ju kanske t.o.mresultera fler användare till hubben! Aja inte så många som är intresserade. Jobbigt för hubägare om TPB (mot all förmodan)fälls för medhjälp till upphovsrättsintrång.

Min tidigare feluträkning om medlemstillflöde kan man slänga påalla andra riksdagspartier då VIväxer så det knakar! På tre dagar 117st nya medlemmar.

Du som lade upp det fina scriptet över medlemsstatistiken har gjortsidan "even" bättre. Har dock upptäckt attKlicka här för utförligare statistik (http://www2.piratpartiet.se/partiet/medlemsstatistik)inte fungerar.

Har som förslag en ytterligare future: Visa exakta antalet nyamedlemmar per dag?

En sak PP skulle redan från början utnyttjat, eller i alla fall vid TPBtillslaget. En tjänst man som medlem skulle kunna ansluta sig till, tjänsten skulle ge en indikation på att nu har en ny medlem tillkommit. Snacka om publicitet..

-Vem är det som messar dig hela tiden.

Näee det ärär en indikator såfort en medlemgår med i PiratPartiet ;)

Diskutionen som fortsätter därefter, jaja ni vet ;)

sallad
2006-08-09, 04:24
...tjänsten skulle ge en indikation på att nu har en ny medlem tillkommit.

Mmm. Falkvinge har ju något sådant. Någon slags fanfar som ljöd i bakgrunden, kommer jag ihåg att det stod om i en intervju jag läste.

Richie
2006-08-09, 07:33
€xit (2006-Aug-08)Jag tycker att det är jobbigt att jämföra oss mot Miljöpartiet. Att dessa har ca 30 röster per medlem beror delvis på att det idag är ett etablerat parti, syns överallt i media osv.

Nja, det faller litegrann då man betänker att de 'bara' hade 6500 medlemmar då de tog sig in i Riksdagen 1994. Jag har inte hittat några siffror för vad de hade när de kom in första gången 1988 (då de fick 5.5% av rösterna) men 1991 (när de åkte ur igen, med 3.4%) hade de 6900 så jag tror inte att det var nån jätteskillnad.

ZED
2006-08-09, 12:07
Om Göran Persson finns, det är en intressant fråga...

Som fysisk person, tror jag, att han finns... fast jag har ju aldrig träffat honom, alltså så är det ju bara någon som jag hört talas om eller sett på TV eller radio eller nåt...

Men jag tror att Göran finns...faktiskt...

Men finns Göran Persson som ersättning för en Gud?..

För vissa kan det nog vara så...

Om det är så Du menar?

Men en Göran Persson som ersättning för en Gud innebär en risk att det blir en personkult, typ Lenin eller Mao eller Castro... varför inte Hitler...Men jag inser ju att det är inte så Du menar... fast människan reagerar lika olika på ett budskap som det finns människor. Så Du kan inte bygga en uppfattning om tillvaron om den skall gälla alla som enbart begränsas till just Din syn på tillvaron. Då får vi problem.

Om Göran Persson skall ta Guds plats i människornas sinne så är vi inne på en farlig väg långt ifrån ett demokratiskt samhälle...

Det är betydligt bättre att Vi kommer överens om en abstrakt Gud som passar flertalet av mänskligheten istället för en konkret Göran Persson som personkult...

Litet pragmatiskt men så måste man kanske resonera ibland...

ZED
2006-08-09, 12:24
Och så detta med kvinnorna...

Låt mig börja med att konstatera att det var kvinnorna som röstade fram Hitler på sin tid...

Kvinnor är inte demokrater, som grupp sett...

Samhället har hela tiden, nästan, drivits av manliga politiker och därmed är politiken en patriarkalisk konstruktion. Samhället har därmed, åtminstone välfärdsstaten, ordnat samhället enligt ett patriarkaliskt mönster. Överpatriarken är Göran Persson.Unga män avskyr patriarker som hela tiden vill snöpa ungtupparna...

Så har det varit och så är det även nu i PP!

Kvinnorna söker sig till män med status och det är vad Patriarken har!Då samhället utvecklats till en ersättning för familjepatriarken så är det klart att FI insett att de vanliga fysiska männen inte behövs till annat än till "glädjeyttringar".

Seriösa frågor som Demokrati m.m. är ju ganska ointressanta då Överpatriarken GP ordnar detta till allas fromma.....Var Ni glada att Ni fått med så många som 600 modiga kvinnor!

gustafsd
2006-08-09, 12:30
ZED (2006-Aug-09)Och så detta med kvinnorna...

Låt mig börja med att konstatera att det var kvinnorna som röstade fram Hitler på sin tid...

Kvinnor är inte demokrater, som grupp sett...

Samhället har hela tiden, nästan, drivits av manliga politiker och därmed är politiken en patriarkalisk konstruktion. Samhället har därmed, åtminstone välfärdsstaten, ordnat samhället enligt ett patriarkaliskt mönster. Överpatriarken är Göran Persson.Unga män avskyr patriarker som hela tiden vill snöpa ungtupparna...

Så har det varit och så är det även nu i PP!

Kvinnorna söker sig till män med status och det är vad Patriarken har!Då samhället utvecklats till en ersättning för familjepatriarken så är det klart att FI insett att de vanliga fysiska männen inte behövs till annat än till "glädjeyttringar".

Seriösa frågor som Demokrati m.m. är ju ganska ointressanta då Överpatriarken GP ordnar detta till allas fromma.....Var Ni glada att Ni fått med så många som 600 modiga kvinnor!Ursäkta?? Det där kan ju ha varit det största stycket dynga jag sett på mycket länge. Om du hade varit min morfars morfar hade jag kanske inte varit förvånad, men jag hoppas du inser hur löjligt det du skriver låter.

ZED
2006-08-09, 15:57
Underbart...

Det blir kul att få höra dina kommentarer den dag då Du varit med ett tag..

Viss aktuell propaganda går hem hos de flesta, men så är det ju..Låt oss jämföra litet..

I de norrländska dalgångarna går de gamla älgtjurarna och lockar på korna under brunsten. På dalgångens sluttningar smyger ungtjurarna omkring och när de brunstiga korna söker sig ner i dalgången för att få sig en redig tjur så passar småtjurarna på. Ibland så går det, annars får man komma tillbaka den dag man vuxit till sig och fått litet status så man blir accepterad bland de stora grabbarna...Vari ligger skillnaden?

gustafsd
2006-08-09, 17:23
ZED (2006-Aug-09)Underbart...

Det blir kul att få höra dina kommentarer den dag då Du varit med ett tag..

Viss aktuell propaganda går hem hos de flesta, men så är det ju..Låt oss jämföra litet..

I de norrländska dalgångarna går de gamla älgtjurarna och lockar på korna under brunsten. På dalgångens sluttningar smyger ungtjurarna omkring och när de brunstiga korna söker sig ner i dalgången för att få sig en redig tjur så passar småtjurarna på. Ibland så går det, annars får man komma tillbaka den dag man vuxit till sig och fått litet status så man blir accepterad bland de stora grabbarna...Vari ligger skillnaden?Den dag jag varit med ett tag? Oj, förlåt, jag glömde visst bort att du är gammal och därför måste jag lyssna på allt du säger. Du är visst patriarken här... jag ska genast bättra migDu kanske har missat det men de allra flesta anser att vi människor har kommit lite längre i utvecklingen än andra djur och att det är vår förmåga att tänka och känna som skiljer oss från djuren. Att män konkurrerar om kvinnor är förvisso ingen nyhet, men i vårt moderna samhälle är det även accepterat att kvinnorna konkurrerar om männen, och framför allt har båda parter en möljighet att säga NEJ. jag vet inte hur det var för 20-30 år sedan. Kanske var det så att man gick till logdansen och sedan slogs alla killar med varan och sen fick vinnaren alla tjejer.. Tjejerna hade självklart inget att säga till om. Om det var så kan jag förstå att du som är så gammal har lite svårt att acceptera att saker och ting förändrats.Mitt problem med din tidigare post var att du i princip degraderar kvinnor "som en grupp sett" till viljelösa slavar som i sin enfald följer den store patriarken. Deras enda önska är att få kopulera med den störste tjuren. Jag måste verkligen fråga om det är så du tänker? Om det är det tycker jag verkligen att det är dags att du ger dig ut i den riktiga världen (nej porrfilmerna du kollar på på lördagkvällen är inte verkligheten) och möter alla de starka och tänkande unga kvinnor som finns där ute.

nimbus
2006-08-09, 17:37
Haha, kul med lite humor emellanåt, men låt nu inte det här utvecklas till dyngkastning. (monkeys throwing faeces)

Det ZED säger är väl möjligen en underliggande instinkt, men som Daniel säger har vi kommit lite längre än så i utvecklingen att vi inte komplett styrs av dessa instinkter längre.

Var båda lite öppna och lyssna på den andres argument istället för att rakt av förkasta dom, även om man förstås kan bli lite sur.

Nicklas W Bjurman
2006-08-09, 18:27
Tillbaka!, Tillbaka! Tillbaka till tråden.

Holi
2006-08-09, 18:39
Som den etablerade mansgris jag är ställer jag mig på en linje mellan daniel å zed å släntrar i ett fyllerus mot ZED för tillfället... Om Daniel kan göra ett övertygande argument som faktiskt backar upp tesen angående "människan som totalt kastat bort alla djuriska drifter så som hormoner å annat otyg för att istället uhm.. vara bildade eller vad det nu var" så kommer jag nog släntra över ditåt igen

Snälla gör upp nu pojkar... Notera detta är ålder mot ungdom... Vem ska vinna... Spänn musklerna å vinn alla vackra damers hjärtan (eller inte i Daniels fall.. aja ni förstår)Ursäkta mitt förvirrade inlägg.. Det är humor detta om än inte i allas smak kanske... Jag hävdar bestämd att ZED har en poäng... Daniel du har även nån form av poäng.. Även om jag inte alls håller med om den i lika stor grad :)

bore
2006-08-10, 09:41
Ok, innan någon skriver något kriminellt vill jag bara påpeka att det är lagstadgat i sverige att den inte råder någon biologisk skillnad mellan kvinnors och mäns hjärnor. (Jag orkar inte leta reda på någon källa, och med tanke på den här trådens nivå så känns det inte så meningsfullt.)

Så börja inte undervisa varandra om medfödda biologiska instinkter som skiljer sig mellan män och kvinnor, för det är ett tankebrott! :P

nifoc
2006-08-10, 10:24
bore (2006-Aug-10)Ok, innan någon skriver något kriminellt vill jag bara påpeka att det är lagstadgat i sverige att den inte råder någon biologisk skillnad mellan kvinnors och mäns hjärnor. (Jag orkar inte leta reda på någon källa, och med tanke på den här trådens nivå så känns det inte så meningsfullt.)
Så börja inte undervisa varandra om medfödda biologiska instinkter som skiljer sig mellan män och kvinnor, för det är ett tankebrott! :P


Lagstadgat? Hur fan lagstadgar man om sånt? En kompis som är biolog sa att det är en hel del skillnader i hur nervbanorna i hjärnan funkar. Ett exempel är att män i högre grad än kvinnor tar risker, vilket beror på hur olika hormon fungerar och i vilken mängd de finns i genomsnitt i män resp. kvinnor.

Fan vad OT!!???

ZED
2006-08-10, 10:24
Detta var kul...Jag tycker inte detta är annat än uppfriskande.. Och jag fick det svar jag misstänkte..

Utvecklingen har gått framåt! Jaså?!

Kvinnans list övergår mannens förstånd! Den har ni väl hört?Om det nu inte finns någon skillnad mellan könen, observera ingen värdering, borde PP ha runt 3500 kvinnliga medlemmar istället för 600....

Och (lede) FI borde ha mängder med engagerade manliga medlemmar...

Det är givetvis ett varningstecken när män och kvinnor har alltför stora skillnader i sin politiska uppfattning, som grupp!Och socialisterna har fler kvinnliga väljare än moderaterna... så har det alltid varit.

Därför att socialisterna har sin patriark sittande längst upp i samhällshierakin,medan moderaterna vill ha patriarken mitt i familjen...

Och jag betonar, detta är ingen värdering, bara ett konstaterande...Problemet med Er är att Ni omedvetet lägger in Er egna värderingar, som Ni mycket väl vet inte är rumsrena i dessa tider...

Och under allt detta ligger basala biologiska funktioner! (ingen värdering, bara ett konstaterande!)Så för att återgå till tråden...

Problemet med det dåliga kvinnliga intresset kan lösas den dag då PP kommer med i politiken på allvar... innan dess får Vi kanske strida som ett gäng ungtuppar... kör hårt!

bore
2006-08-10, 13:10
Två sätt att lösa problemet, det ena är ett pressmeddelande som talar om hur många av piratpartiets medlemmar som är singlar, det andra är att komma ut med integritetsfrågorna..

Vänta lite nu.. skall man verkligen snoka i medlemmarnas privatliv? :P

€xit
2006-08-11, 16:25
€xit (2006-Aug-03)Varför är det så att PP"BARA" klivit över 600 kvinnliga medlemmar?Fastna inte på första frågan nu, istället gå rätt på andra frågan. Hur ska PP göra för att få infler, fler, flerkvinliga medlemmar? Av egen erfarenhet är tjejer/kvinnor "INTE"på något sätt fegareän killar, snarare tvärt om!kanske berordet hela på ointresse? Eller ärdet så att pojkvännen/mannen är den somoftast sköter datan i hemmet? Vad tror du?

Att se ett större intresse bland flerkvinnor/tjejer skullefå hela partiet så mycketmerakomplett ochpåett heltunderbartsätt!

Vad ska du göra för att engagera fler kvinnor/tjejer i PP?

Att diskutera skillnaderna som finns hos män respektive kvinnor kan vara intressant i sig - och jag har fått en del trevlig info angående detta. Så!Tack för allafängsladeideér, speciellt omden hur (VI tillsammans) ska få fler, fler, fler kvinliga medlemmar!!!

Sofie Bood
2006-08-11, 22:01
ZED (2006-Aug-09)Och så detta med kvinnorna...

Låt mig börja med att konstatera att det var kvinnorna som röstade fram Hitler på sin tid...

Kvinnor är inte demokrater, som grupp sett...

Samhället har hela tiden, nästan, drivits av manliga politiker och därmed är politiken en patriarkalisk konstruktion. Samhället har därmed, åtminstone välfärdsstaten, ordnat samhället enligt ett patriarkaliskt mönster. Överpatriarken är Göran Persson.

[...]Kvinnorna söker sig till män med status och det är vad Patriarken har![...]I egenskap av kvinna måste jag bara säga att jag har då rakt aldrig träffat på en enda som skulle ställa upp på det du skriver. Varken mina syskon eller min mor, eller någon av mina kompisar, eller för den delen deras mödrar och systrar. Jag tror nog att vi alla skulle säga att kvinnor visst, som grupp sett, är lika mycket demokrater som männen.Och till det att kvinnor söker sig till män med status, visst kan det vara så för en del kvinnor. Men lika många, om inte fler, väljer nog snarare som man efter kärlek och inte efter hur hög status han har i samhället. Jag kan nog säga att jag inte har hört talas om en enda kvinna, förutom Anitra Steen, som vill ha Patriarken aka Göran Persson, som make.

€xit
2006-08-11, 23:25
I egenskap av kvinna måste jag bara säga att jag har då rakt aldrig träffat på en enda som skulle ställa upp på det du skriver. Varken mina syskon eller min mor, eller någon av mina kompisar, eller för den delen deras mödrar och systrar. Jag tror nog att vi alla skulle säga att kvinnor visst, som grupp sett, är lika mycket demokrater som männen.

Och till det att kvinnor söker sig till män med status, visst kan det vara så för en del kvinnor. Men lika många, om inte fler, väljer nog snarare som man efter kärlek och inte efter hur hög status han har i samhället. Jag kan nog säga att jag inte har hört talas om en enda kvinna, förutom Anitra Steen, som vill ha Patriarken aka Göran Persson, som make.

Jag kan förstå en viss frustration eller t.o.m ren ilska.Snälla kan vi nu ta och koncentrera oss på BRA ideér att få fler kvinnor att engagera sig?!!

Nils Sjöström
2006-08-11, 23:32
En orsak till att vi ser så få kvinnor i medlemstalen tror jag kan ligga i de traditionella könsrollerna där kvinnor har fått djupare förankring i trygghetsfrågorna som vård, skola, äldreomsorg, medans män engagerat sig mer i frihets- och utvecklingsfrågor såsom handel och teknikutveckling. I sådana fall har vi på sikt en styrka genom den pågående nedbrytningen av förlegade roller i samhället.

I dagsläget tror jag tyvärr vi är långt ifrån en gemensam syn, könen emellan. Går jag igenom hela min bekantskapskrets kommer jag bara på en tjej som direkt har förstått mitt resonemang om varför t.ex. mjukvarupatent är förkastliga medans detta har setts som självklart av de flesta killar jag känner, även icke teknikintresserade. Däremot händer det ofta att jag pratar med kvinnliga bekanta om frågor som rör barn (ofta deras egna), barnomsorg, föräldraförsäkring och skola, helt enkelt frågor som på nåt sätt verkar ligga den unga modern närmare än den unga fadern.Jag tror vi ska akta oss för att dra några biologiska slutsatser om vad könsfördelningen bland partimedlemmarna må bero på.

Däremot är den en indikation på att det samhälle som först under 1900-talet började öppnas för att acceptera en könsneutral syn, fortfarande är gängse.

Piratpartiet går just nu i den absoluta täten för den fortsatta jämställningsprocessen genom att till 100% rikta in sig på hjärtefrågorna, utan så mycket som en tanke på ifall integriteten är en mer kvinnlig fråga än patentsystemet.

Den första tanke som kom upp i mitt huvud när jag läste om könsfördelningen var i alla fall; än sen då?

nimbus
2006-08-11, 23:39
Nils Sjöström (2006-Aug-12)

Den första tanke som kom upp i mitt huvud när jag läste om könsfördelningen var i alla fall; än sen då?

Och där har vi en trevande tanke till hur den slutgiltiga jämställdheten kommer att se ut. Det är inte när det är lika många män och kvinnor som tar till sig alla frågor lika mycket, det är när ingen delar upp män och kvinnor, först då är vi jämställda på riktigt.

Men tills dess får vi väl klara oss så gott vi kan.

Det stör faktiskt mig också att man använder det som en riktlinje för hur jämställa vi är. Se istället till de kvinnor som är med. Vad är det för personer?

€xit
2006-08-12, 00:02
Jag tycker att du har en poäng, eller två :D Även om kvinnor fått djupare förankring i trygghetsfrågorna, så somvård, skola, äldreomsorg tror jag inte att kvinnor i allmänhet slutat att heltoch hållet tänka på andra viktiga saker. Det finns, eller borde finnaskvinnor som även är orolig över utvecklingen på Inet som kan göra hennes barn kriminella. En del av "TRYGGHETEN" är då hennes barn laddar ner, eller rent av råkarladda ner något olagligt i lagens mening, då helt utan föräldrars medgivande eller tillåtelse.

Nu kan vi lika gärna börjaratt gruppera föräldrar?

Grupp 1. barn i åldern 0,6-5 år. Kanske inte behöver vara så orolig, eller?

Grupp 2. barn i åldern 5 -10 år. Ska vi börja oroa oss?

Grupp 3. barn i åldern 10+ år.Oj f-n vad det de du gjorde på datan!!!!

Den första tanke som kom upp i mitt huvud när jag läste om könsfördelningen var i alla fall; än sen då?

Den kan vara viktigare än man tror.

€xit
2006-08-12, 04:23
Ni kvinnor som har registrerat er, ni är många, tackar! Nu till den stora frågan, hur får vi mer av dig?kanske DU vet bäst?

ZED
2006-08-12, 12:43
Hejsan Sofie.

jag gillar ditt svar. Vänd på det litet. Tror du att Anitra kan tänka sig mig som sin make...Hehehe..

Knappast.. mina inkomster räcker inte till hennes fikapengar..

Men det är ingen värdering, bara ett konstaterande...jämlikheten innebär att "lika barn leka bäst"... en sorts cementering av klasskillnaderna...Det finns exempelvis undersökningar söderut i EU som visar att unga män som är ute och raggar och dessutom är "lantarbetare" är helt körda.. tjejerna bara går så fort de hör detta.. så förneka inte alla biologiska fakta.

Men det är vackert att du anser kärleken vara viktigast. Håll på det!Men erkänn att jag fått fart på denna tråd!

Trinket
2006-08-12, 14:44
ZED (2006-Aug-12)Men det är ingen värdering, bara ett konstaterande...jämlikheten innebär att "lika barn leka bäst"... en sorts cementering av klasskillnaderna...Mest av allt skulle jag kalla det en generalisring. Vissa kvinnor väljer män pga pengar och status. Jag skulle nog gissa på att majoriteten inte gör det.Det finns exempelvis undersökningar söderut i EU som visar att unga män som är ute och raggar och dessutom är "lantarbetare" är helt körda.. tjejerna bara går så fort de hör detta.. så förneka inte alla biologiska fakta.Det där är inte biologiska fakta. Som *mest* är det en tendens man kan se i ett visst område, och knappt det, beroende på hur studien är utförd. Du kan inte säga att de skillnaderna- om de ens finns- beror på något biologiskt. Du vet inte överhuvudtaget om det är ett resultat av hur de personerna har växt upp, om det är ett resultat av kulturen, om det är ett typiskt manligt/kvinnligt drag eller bara något som förekommer i människor i allmänhet, du kan inte generalisera det till att gälla män över hela världen, och du kan absolut inte få fram någon orsak-verkan korrelation till varken hormoner eller nervsystem eller vad du nu skulle vilja dra det till för biologiska skillnader.Vad gäller frågan om att värva mer kvinnor i partiet tror jag egentligen inte att kvinnor är mycket mindre intresserade än män av detta, det finns massor av kvinnor som fildelar och som är emot ett övervakningssamhälle. Jag tror inte heller att man ska anstränga sig för att komma åt kvinnor genom att använda stora generaliseringar om att kvinnor är på ett sätt och män på ett. Överhuvudtaget tycker jag inte att det är något problem att vi är färre kvinnor än män i partiet, men jag tror att om vi är ute efter att locka mer kvinnor måste det synas mer att det finns kvinnliga medlemmar i partiet, att det inte är någon liten ljusskygg grupp av män.

Jag tror helt enkelt att lösningen är att bara synas över lag, att visa partiet i media för att nå oinsatta och leta folk på hubbarna för att nå personer som är intresserade, sedan tycker jag att det är en mindre detalj om dessa är kvinnor eller män.

€xit
2006-08-13, 20:08
Sigh! Vadan dessabrutala inlägg? Jagvill bara ha ett svar/diskussion om "Hur vi får in fler kvinnor i VÅRAT parti." Kommer ni ihåg:

Varför är det så att PP"BARA" klivit över 600 kvinnliga medlemmar?Fastna inte på första frågan nu, istället gå rätt på andra frågan. Hur ska PP göra för att få infler, fler, flerkvinliga medlemmar?

Släppgammal och låt det nya iovan betyda. Vemhar något vettigt att säga?

Trinket
2006-08-13, 22:00
€xit (2006-Aug-13)Sigh! Vadan dessabrutala inlägg? Jagvill bara ha ett svar/diskussion om "Hur vi får in fler kvinnor i VÅRAT parti." Kommer ni ihåg:Varför är det så att PP"BARA" klivit över 600 kvinnliga medlemmar?Fastna inte på första frågan nu, istället gå rätt på andra frågan. Hur ska PP göra för att få infler, fler, flerkvinliga medlemmar?Inte brutalt alls, jag bara svarade på ett inlägg som jag tyckte var ganska underligt. :)Jag tror att anledningarna till att man inte går med i PP är antingen att man inte tycker att frågorna är viktiga/tycker att andra frågor är viktigare, inte känner till partiet tillräckligt bra, eller för att man känner att man inte kan identifiera sig med partiet. Att alla inte tycker att frågorna är viktiga är det inte så mycket man kan göra åt, mer än att diskutera med de som ligger på gränsen. Att man inte känner till partiet kan man ju bara ändra på genom att synas så mycket som möjligt, och det arbetar vi redan på.Den tredje anledningen tror jag egentligen är en del av orsaken till att det är så få kvinnor, och som jag skrev i det tidigare inlägget tror jag att lösningen är att visa att det finns kvinnor i PP. Fram till TPB-rassian skulle jag inte heller ha gått med i PP, mycket eftersom jag hade fått uppfattningen om att det bara var en massa teknologkillar som satt och diskuterade datortermer. Jag tror alltså att det har att göra med hur vi visas upp, vi behöver trycka på alla våra partipunkter och vi behöver visa att vi har flera olika åldersgrupper av båda könen med i partiet.

€xit
2006-08-14, 01:30
Ta nu inte åt dig personligen! Först vill jag säga att du har en poäng i det du säger om identifiering, jag hoppas att ledningen ser och tar till sig detta. Att visa att det finns kvinnor i "PP" borde vara alldeles utmärkt, eller?

Jag gick med långt efter TPB-rassian, det var då jag såg att det fanns ett parti för mig!! Tro nu inte att det bara handlar om fildelning upp/ner, snarare att politiker, (Svenska politiker)påverkas av stora ekonomiska intressen, (Thats fawked up) typ MPAA.

Om vi nu ska se till att vi får fler kvinnor till VÅRAT parti PIRATPARTIET, fler, fler, fler ideér ;)

ZED
2006-08-14, 14:46
Ni skall inte vara så konflikträdda. Hittills har inget sagts som jag tycker är fel....

Självklart måste mina "skruvade" åsikter få litet mothugg! Och jag ser ju att flera av Er är inne på samma linje som jag, tyvärr... Men det finns biologiska skillnader som slår på olika sätt i olika kulturer, och i vår tid, här och nu, så blir effekterna som de blir. Det är inget Vi kan påverka....Nu är det så att jag faktiskt har två döttrar i nästan vuxen ålder. Den äldsta kan mer om PP än jag! Den yngsta kommer att rösta på PP,( hon får "låna" min rösträtt!)

Så loppet är inte kört...

ZED
2006-08-14, 14:51
Men jag är litet besviken på att ingen funderar på Jämlikhetens Pris.

Varför bara jämlikhet i styrelserummen?

Nej, jag vidhåller... "Lika barn leka bäst", det är vad det handlar om...