handdator

Visa fullständig version : 08. Revisionsberättelse för det föregående året


Mötespresidiet
2015-03-20, 18:12
08. Revisorernas berättelse för 2014
Revisorerna ska till varje vårmöte lämna en berättelse över sin granskning av styrelsens förvaltning av partiet under det år som gått. Den kommer att publiceras här så snart den kommer till presidiet.

Andreas Bjärnemalm
2015-04-18, 20:02
Då revisorerna inte kunnat göra någon revision eftersom styrelsen misslyckats med att leverera bokslut och räkenskaper till dem yrkar jag:
att mötet bordlägger frågan till nästa medlemsmöte och ålägger styrelsen att snarast leverera bokslut och räkenskaper till revisorerna så dessa kan göra revision och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte.