handdator

Visa fullständig version : 09. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse


Mötespresidiet
2015-03-20, 18:20
09. Frågan om ansvarsfrihet för 2014 års styrelse
Vårmötet ska besluta om frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Det är en fråga med en strikt juridisk innebörd. Den handlar inte om ifall man tycker styrelsen haft gott politiskt och organisatoriskt omdöme eller ej. Ett beslut om ansvarsfrihet innebär att man förklarar att man inte tänker kräva styrelsen på ekonomisk eller annan ersättning för förluster partiet råkat ut för på grund av allvarligt slarv eller regelbrott från styrelsens sida. Däremot behåller man rätten att kräva ersättning om det senare skulle komma fram att brott begåtts.

Andreas Bjärnemalm
2015-04-18, 20:07
Då styrelsen misslyckats med att till mötet inkomma med en ekonomisk berättelse, samt misslyckats med att leverera bokslut och räkenskaper till revisorerna så dessa därför inte kunnat lämna någon revisionsberättelse, saknar mötet underlag till att kunna ta ett riktigt beslut gällande ansvarsfriheten för föregående års styrelse. Därför yrkar jag:
att mötet bordlägger frågan till nästa medlemsmöte och ålägger styrelsen att snarast åtgärda bristerna så frågan om ansvarsfrihet kan behandlas på nästa medlemsmöte.