handdator

Visa fullständig version : 10. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte


Mötespresidiet
2015-03-20, 18:22
10. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
Under denna punkt behandlas bordlagda frågor från föregående medlemsmöte.
Presidiet kan för detta mötet konstatera att inga tidigare bordlagda frågor finns.