handdator

Visa fullständig version : Partiprogram och sakpolitiska ställningstaganden


Mötespresidiet
2015-03-20, 19:04
Partiprogram och sakpolitiska ställningstaganden

Vårt partiprogram hittar du här:http://www.piratpartiet.se/politik/partiprogram/

Dess första del är vårt principprogram. Det är antaget av medlemsmöte, och kan bara ändras av medlemsmöte med 3/4 majoritet. Den som vill ändra i den texten kan därför lägga en motion, som pekar ut exakt vilken eller vilka formuleringar som ska bytas ut till exakt vilken text.

De följande kapitlen är sakpolitiska program. De bygger på sakpolitiska ställningstaganden medlemsmötet har tagit, men skrivs sedan ihop av styrelsen, som försöker skapa en text som följer ställningstagandena, men är möjlig att läsa och följa med i även för den måttligt politiskt intresserade.

När medlemsmötet beslutar om vår sakpolitik gör den alltså inte det genom att peta i formuleringar i programtexten, utan genom att anta och riva upp och förändra sakpolitiska ställningstaganden. Dessa finns samlade i det här dokumentet (http://henrikbranden.se/wp-content/uploads/2015/03/150320-Sakpolitiska-stallningstaganden.ods), som är uppdaterat tom ställningstaganden gjorda eller ändrade på höstmötet 2014.