handdator

Visa fullständig version : Nuvarande förtroendevalda


Mötespresidiet
2015-03-20, 22:56
Nuvarande förtroendevalda

Styrelsen
Ledamot med mandat t o m 2015-12-31
Anton Nordenfur
Troed Sångberg
C Magnus Berglund
Malin Ahnberg
Jimmie Karlsson

Ledamot med mandat t o m 2016-12-31
Göran Widham
Erik Hultin
Mattias Lundbäck
Jan Lindgren
Vakant, fyllnadsval ska hållas efter Nils Kadesjö som lämnat styrelsen

Ledamot med mandat t o m 2017-12-31
Mikael Holm
Marie Andersson
Josef Ohlsson Collentine
Carl Johan Rehbinder
Leif Svahn

Av styrelsen utsedd intern sammankallande för 2015: Malin Ahnberg

Valberedningen
Ledamot med mandat t o m 2015-12-31
Anders S Lindbäck
Mattias Bjärnemalm
Vakant. Fyllndsval ska hållas efter Adam Eltér

Ledamot med mandat t o m 2016-12-31
Niklas Starow
Eln Andersson
Annika Suikki

Av valberedningen utsedd intern sammankallande: Mattias Bjärnemalm.

Revisorer, med mandat t o m 2015-12-31
Ordinarie: Jacob Hallén
Ersättare: Vakant, fyllnadsval ska hållas då posten inte besattes av höstmötet 2014
Ordinarie: Markus Berglund
Ersättare: Vakant, fyllnadsval ska hållas då posten inte besattes av höstmötet 2014

Mötespresidium fram till och med två veckor efter detta vårmöte
Fyllnadsvalt av styrelsen, då höstmötet inte valde någon till presidiet.

Mötesordförande: Henrik Brändén
1:a vice mötesordförande: Jörgen Lindell
2:a vice mötesordförande: Fabian Rosdalen
3:e vice ordförande: Tim Nordenfur
4:e vice ordförande: Jim Hansson
5:e vice ordförande: Gustav Tällberg