handdator

Visa fullständig version : B03: Systembolagets monopol


Mötespresidiet
2015-04-05, 19:33
Systembolaget ger halvdålig service, dåligt utbud och har ingen bevisad betydelse för att minska alkoholproblem i Sverige.

Rekommenderad länk:
http://www.bkwine.com/sv/debatt/carl-b-hamilton-ljuger-om-systembolagets-stora-utbud/

Anton Nordenfur
2015-04-06, 19:06
Vad innebär det att vara en "certifierad butik"? Vill du ha regler i stil med de för försäljning av cigaretter och liknande lagliga och avmonopolariserade men ändå reglerade varor?

Timmy
2015-04-06, 21:11
Jag har lagt yrkande B03-Y02:att mötet antar ställningstagandet "Systembolagets monopol ska upphöra och alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker."Detta yrkande ligger mer i linje med den standard vi tagit fram för antagande av ställningstagande. Jag är dock, som Anton, nyfiken på formuleringen "certifierade butiker".

heddahenrik
2015-04-06, 21:29
Jag Jämkar bort mitt yrkande B03-Y01 till fördel för B03-Y02.

Mitt bortjämkade B03-Y01:att Piratpartiet driver frågan att Systembolagets monopol ska upphöra och att alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker.
B03-Y02, som jag tycker bättre om: mötet antar ställningstagandet "Systembolagets monopol ska upphöra och alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker."

joe2me
2015-04-07, 13:32
Jag ogillar yrkande B03-Y02:att mötet antar ställningstagandet "Systembolagets monopol ska upphöra och alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker."oavsett vad som är rätt eller fel i denna fråga skulle jag aldrig rösta för någon motion som enbart baserar sig på en debatt-artikel.

xpndr
2015-04-07, 16:00
Jag ogillar yrkande B03-Y02:att mötet antar ställningstagandet "Systembolagets monopol ska upphöra och alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker."Helt enkelt en dålig motion.

JorgenL
2015-04-07, 19:50
Själva hävdar systembolaget att den svenska modellen sparar 2000 liv i alkoholrelaterade dödsfall om året.

Och de har forskningsstöd för påståendet: http://www.varforsystembolaget.se/wp-content/uploads/2015/04/Potential-consequenses-of-replacing-a-retail-alcohol-system-with-a-private-licence-system.pdf

Om det ens är i närheten av sant så tycker jag det är värt besväret att gå till systemet.

Mikael Ståldal
2015-04-07, 21:08
Vad innebär det att vara en "certifierad butik"? Vill du ha regler i stil med de för försäljning av cigaretter och liknande lagliga och avmonopolariserade men ändå reglerade varor?

Man kan väl jämföra det med restauranger som har utskänkningstillstånd för alkohol.

jim.groth
2015-04-09, 23:59
Man kan väl jämföra det med restauranger som har utskänkningstillstånd för alkohol.

Restauranger har ett ansvar butiker inte kan ta.

JimmieK
2015-04-12, 14:59
Jag ogillar yrkande B03-Y02:att mötet antar ställningstagandet "Systembolagets monopol ska upphöra och alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker."Väldigt tunn motion utan förklaringar eller förslag på andra system.

flintberg
2015-04-12, 15:14
Några certifierade butiker finns inte idag, så all försäljning av alkohol kommer upphöra tills man utrett hur de certifierade butikernas upplägg ska se ut, vem som ska kontrollera certifikaten, hur systemet ska se ut om man bryter mot det, vilken myndighet som ska utfärda, hur ofta de ska förnyas, om det ska kosta något och vilka kraven är.

Varför måste det alltid vara så extrema, stora beslut som ska fram på medlemsmötena? Hade inte en bättre position om man ville luckra upp regelverken varit att ta en fråga som ÄR aktuell och hänga på den istället för att köra så radikala grejor att ingen kommer ta den på allvar. T.ex. att vara för gårdsförsäljningen, så att de som odlar vin också kan få sälja det på gården.

Innan man kan stänga systembolaget måste man ha tänkt igenom och ha på plats den modell som ska ersätta det.

Mikael Ståldal
2015-04-12, 16:16
Några certifierade butiker finns inte idag, så all försäljning av alkohol kommer upphöra tills man utrett hur de certifierade butikernas upplägg ska se ut, vem som ska kontrollera certifikaten, hur systemet ska se ut om man bryter mot det, vilken myndighet som ska utfärda, hur ofta de ska förnyas, om det ska kosta något och vilka kraven är.

Varför måste det alltid vara så extrema, stora beslut som ska fram på medlemsmötena? Hade inte en bättre position om man ville luckra upp regelverken varit att ta en fråga som ÄR aktuell och hänga på den istället för att köra så radikala grejor att ingen kommer ta den på allvar. T.ex. att vara för gårdsförsäljningen, så att de som odlar vin också kan få sälja det på gården.

Innan man kan stänga systembolaget måste man ha tänkt igenom och ha på plats den modell som ska ersätta det.

Nu tycker jag att du överdriver svårigheten och radikaliteten i detta. Dels så har vi ett system för utskänkningstillstånd för restauranger som man kan hämta lite inspiration ifrån (även om det inte är exakt samma sak), dessutom finns det gott om andra länder som redan har ett liknande system som vi kan kika på (t.ex. Danmark, Tyskland, Storbritannien).

Andreas Bjärnemalm
2015-04-12, 16:24
Jag har lagt yrkande B03-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet:

"Systembolagets monopol ska modifieras så att öl-, vin- och ciderproducenter kan tillåtas sälja sina produkter i sina egna gårdsbutiker.Jag tycker det är rent störtlöjligt att våra producenter inte kan sälja sina produkter i sina egna gårdsbutiker. Så länge de följer samma regler som Systembolaget (t ex vad det gäller kundernas ålder och kontroll av densamma) anser jag inte att det bör finnas några hinder för dem att sälja sina egna produkter i de egna gårdsbutikerna.

(Tack flintberg för att du tog upp detta, och påminde mig om att lägga ett yrkande.)

Fabian Rosdalen
2015-04-12, 16:27
Jag gillar yrkande B03-Y02:att mötet antar ställningstagandet "Systembolagets monopol ska upphöra och alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker."Jag anser det inte vara ett problem för oss att inte ha en klar modell för hur en certifiering ska gå till, det är ett steg i rätt riktning. Precis som med all annan politik kan vi inte veta de exakta detaljerna i hur de ska implementeras. Ska vi lägga fram ett förslag i riksdagen eller liknande antar jag att det är mer genomtänkt med underlag osv än en copy-paste från vårt partiprogram.
Jag tycker det är viktigare att veta i vilken riktning vi vill gå än att, som kompletta amatörer i många frågor, ta fram specifika detaljplaner på implementation av nya system.

Fabian Rosdalen
2015-04-12, 18:11
Jag har lagt yrkande B03-Y04:att Systembolagets monopol ska avvecklas med målet att alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker.Jag anser att en avveckling med ett mål borde ske, jag kan tänka mig att det är vad motionären menar med "upphöra" (yrkande 02) men detta förtydligar.
Jag lägger detta som ett motyrkande mot den om gårdsförsäljning (yrkande 03) för att jag inte alls gillar det yrkandet och vill att helst mitt sen yrkande 02 ska bifallas.

Fabian Rosdalen
2015-04-12, 18:22
Jag har dragit tillbaka yrkande B03-Y04: Systembolagets monopol ska avvecklas med målet att alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker.

Fabian Rosdalen
2015-04-12, 18:24
Jag har lagt yrkande B03-Y05:att mötet antar ställningstagandet "Systembolagets monopol ska avvecklas med målet att alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker."Jag anser att en avveckling med ett mål borde ske, jag kan tänka mig att det är vad motionären menar med "upphöra" (yrkande 02) men detta förtydligar.
Jag lägger detta som ett motyrkande mot den om gårdsförsäljning (yrkande 03) för att jag inte alls gillar det yrkandet och vill att helst mitt sen yrkande 02 ska bifallas.

Fabian Rosdalen
2015-04-12, 18:38
Ja, i systembolagets egna undersökningar...

Fabian Rosdalen
2015-04-12, 18:40
Själva hävdar systembolaget att den svenska modellen sparar 2000 liv i alkoholrelaterade dödsfall om året.

Och de har forskningsstöd för påståendet: http://www.varforsystembolaget.se/wp-content/uploads/2015/04/Potential-consequenses-of-replacing-a-retail-alcohol-system-with-a-private-licence-system.pdf

Om det ens är i närheten av sant så tycker jag det är värt besväret att gå till systemet.

Ja, i systembolagets egna undersökningar...

Fabian Rosdalen
2015-04-12, 18:42
Jag ogillar yrkande B03-Y02:att mötet antar ställningstagandet "Systembolagets monopol ska upphöra och alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker."Väldigt tunn motion utan förklaringar eller förslag på andra system.

Vi behöver inte presentera förslag på nya system, detta är ett partiprogram inte ett lagförslag.

Fabian Rosdalen
2015-04-12, 18:46
Innan man kan stänga systembolaget måste man ha tänkt igenom och ha på plats den modell som ska ersätta det.

Ja, innan man stänger ner Systembolaget. Men ett partiprogram är inte en samling lagförslag, det är i vilken riktning vi vill röra oss.

När vi kommer in i riksdagen och när vi där driver den här frågan kommer vi ha en diskussion med andra partier om det hela och sedan finns massa tjänstepersoner som hjälper till att skriva en direkt implementation av det hela. Det är alltså inte så att man copy-paste från partiprogrammet in i lagförslag man lägger. Så detta är ett rimligt yrkande, trots det har jag lagt ett yrkande (05) med formuleringen att det ska avvecklas så det blir tydligare vad som menas.

JimmieK
2015-04-13, 12:34
Vi behöver inte presentera förslag på nya system, detta är ett partiprogram inte ett lagförslag.

Ska vi anta ny politik bör den vara mer underbyggd än en länk till en artikel som knappast är opartisk. Och yrkandet i sig föreslår ju ett system, vad är en certifierad butik?

Fabian Rosdalen
2015-04-13, 19:42
Ska vi anta ny politik bör den vara mer underbyggd än en länk till en artikel som knappast är opartisk. Och yrkandet i sig föreslår ju ett system, vad är en certifierad butik?

Det behöver det inte alls vara, man kan anta politik helt utan vetenskapliga grunder. Det kan bli svårt att övertyga andra som inte redan tycker som en själv om att de ska rösta för ens motion då, men finns det redan ett stort stöd i partiet för det är ju det inget hinder.
Själv behöver jag ju inte se en massa studier om det här för att rösta för i och med att jag redan sett en massa studier kring det tidigare och vet att det finns en enkel internet-sökning bort, och tror på det.

Ang certifierad butik: En certifierad butik är en butik som fått certifikat för att sälja alkoholhaltiga drycker. Med den formuleringen vill en ju mest påpeka att det inte ska få säljas av vem som helst utan vara reglerat på något vis, ungefär som tobak bara får säljas i certifierade butiker.

Exakt hur denna certifieringen ska gå till är inte upp till oss att svara på i vårt partiprogram, det är upp till personer som jobbar specifikt med sådana frågor att utreda när ett liknande förslag läggs fram i riksdagen och utreds.
Ser inte riktigt att någon lagt fram exakt utredning på hur ett system för upphovsrätt ska se ut (i partiprogrammet) när en kan gå in och förlänga det osv, men ändå har vi sådan politik vilket jag tycker är bra, för det är inte upp till oss att besluta om sådant.

JimmieK
2015-04-13, 21:22
Det behöver det inte alls vara, man kan anta politik helt utan vetenskapliga grunder. Det kan bli svårt att övertyga andra som inte redan tycker som en själv om att de ska rösta för ens motion då, men finns det redan ett stort stöd i partiet för det är ju det inget hinder.
Själv behöver jag ju inte se en massa studier om det här för att rösta för i och med att jag redan sett en massa studier kring det tidigare och vet att det finns en enkel internet-sökning bort, och tror på det.

Ang certifierad butik: En certifierad butik är en butik som fått certifikat för att sälja alkoholhaltiga drycker. Med den formuleringen vill en ju mest påpeka att det inte ska få säljas av vem som helst utan vara reglerat på något vis, ungefär som tobak bara får säljas i certifierade butiker.

Exakt hur denna certifieringen ska gå till är inte upp till oss att svara på i vårt partiprogram, det är upp till personer som jobbar specifikt med sådana frågor att utreda när ett liknande förslag läggs fram i riksdagen och utreds.
Ser inte riktigt att någon lagt fram exakt utredning på hur ett system för upphovsrätt ska se ut (i partiprogrammet) när en kan gå in och förlänga det osv, men ändå har vi sådan politik vilket jag tycker är bra, för det är inte upp till oss att besluta om sådant.

Visst kan man anta politik utan vetenskapliga grunder. Och som du själv skriver har du läst en massa studier och de studier jag har sett pekar ju på just att det är dåligt att ta bort monopolet på alkohol. Det skulle öka konsumtionen och i samband med det leda till fler skador/dödsfall och högre kostnader för samhället. Det får mig att rösta nej på det yrkandet.

Och självklart behöver inte en komplett utredning läggas, det menade jag aldrig. Men motionen eller yrkandet är det enda som ligger och knappt ett försök motionärens sida.

Mitt första inlägg syftade på att motionen i sin helhet var byggd på en mening och en länk till en debattartikel och det ser jag inte som ett seriöst förslag för en politisk inrikning för vårt parti, framförallt inte när det finns forskning som visar på att det räddar liv att ha en sorts monopol.

Anton Nordenfur
2015-04-13, 23:51
Och som du själv skriver har du läst en massa studier och de studier jag har sett pekar ju på just att det är dåligt att ta bort monopolet på alkohol. Det skulle öka konsumtionen och i samband med det leda till fler skador/dödsfall och högre kostnader för samhället. Det får mig att rösta nej på det yrkandet.

Vilka studier är det?

Mikael Holm
2015-04-14, 08:23
Jag yrkar bifall på Andreas Bjärnemalms yrkande och avslag på resterande yrkanden.

Jag delar Jimmies åsikt om att motionen kunde varit lite mer omfattande i sitt förarbete, men det finns inget krav på något sådant för att få skicka in motioner. Det leder förstås till att möjligtvis bra motioner teoretiskt skulle kunna bli avslagna om det inte gäller ett populärt ämne bland mötesdeltagarna.

Fabian att argumentera att vi borde anta något för att vi kan tycker jag är ett dåligt argument. Likaså att sedan resonera att hur något ska gå till är inte är upp till oss att svara på. Om vi vill komma in i riksdagen så behöver vi enligt mig kunna svara på hur vi vill genomföra vissa saker. Att säga att vi är för eller emot systembolagets monopol är en sak men vad tror ni är väljarnas reaktion när man i valstugan har följande konversation:

Väljare: Vad tycker ni om systembolaget?
Pirat: Vi vill avveckla det och införa certifiering istället.
Väljare: Vad är certifiering och hur ska det vara?
Pirat: Det är inte upp till oss att svara på.
Väljare: Varför vill ni då införa det?
Pirat: ..

Jag tycker att införa gårdsförsäljning är ett strålande förslag och något mycket tydligare än att prata om certifiering.

heddahenrik
2015-04-14, 11:41
Jag ogillar yrkande B03-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet:

"Systembolagets monopol ska modifieras så att öl-, vin- och ciderproducenter kan tillåtas sälja sina produkter i sina egna gårdsbutiker.Jag gillar gårdsförsäljning, men detta kan inte vara enda alternativet till Systembolaget.

Anton Nordenfur
2015-04-14, 12:35
Jag ställer mig för ett avvecklande av Systembolagets monopol, och ser fram emot en mer underbyggd motion i framtiden. Denna räcker dock inte, utan klargör inte de positiva aspekterna av att göra så. Jag anser också att vi måste presentera något slags alternativ som är lite mer utvecklat, även om vi som Fabian skriver självklart inte behöver ta fram hela lagtexter.

Någonting vi därmed bör göra nu är att anta yrkande B03-Y03 om att låta gårdar sälja sina egna produkter. Att forsla dessa till Systembolaget (om de ens vill ha dem) för att sälja dem där saknar helt poäng. Gårdsförsäljning är inte alls ett lika stort steg som att helt privatisera alkoholförsäljning, och vi behöver därför inte ha ett alls lika underbyggt underlag.

Jag yrkar därför bifall på B03-Y03, avslag på resten av motionen, och ser fram emot en mer underbyggd motion till nästa medlemsmöte.

jim.groth
2015-04-14, 15:58
Jag ställer mig för ett avvecklande av Systembolagets monopol, och ser fram emot en mer underbyggd motion i framtiden. Denna räcker dock inte, utan klargör inte de positiva aspekterna av att göra så. Jag anser också att vi måste presentera något slags alternativ som är lite mer utvecklat, även om vi som Fabian skriver självklart inte behöver ta fram hela lagtexter.

Någonting vi därmed bör göra nu är att anta yrkande B03-Y03 om att låta gårdar sälja sina egna produkter. Att forsla dessa till Systembolaget (om de ens vill ha dem) för att sälja dem där saknar helt poäng. Gårdsförsäljning är inte alls ett lika stort steg som att helt privatisera alkoholförsäljning, och vi behöver därför inte ha ett alls lika underbyggt underlag.

Jag yrkar därför bifall på B03-Y03, avslag på resten av motionen, och ser fram emot en mer underbyggd motion till nästa medlemsmöte.

Finns det en tydlig definition på vad en gårdsbutik är?

Anton Nordenfur
2015-04-14, 16:03
Finns det en tydlig definition på vad en gårdsbutik är?

Någorlunda. (https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A5rdsf%C3%B6rs%C3%A4ljning)

Anton Nordenfur
2015-04-14, 16:04
Någorlunda. (https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A5rdsf%C3%B6rs%C3%A4ljning)

För att förtydliga lite. Som framgår i wikipediaartikeln ingår redan gårdsförsäljning i det nuvarande regelverket, där en gård som tillverkar alkohol har rätt att sälja sina produkter genom de fysiskt närmaste systembolagen. Skillnaden yrkandet föreslår är att de ska få sälja direkt till konsument. Vad en gård är är därför redan klarlagt i lagen, vi vill bara ändra vad de faktiskt får göra.

Timmy
2015-04-15, 00:13
Jag gillar yrkande B03-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet:

"Systembolagets monopol ska modifieras så att öl-, vin- och ciderproducenter kan tillåtas sälja sina produkter i sina egna gårdsbutiker.Självfallet bör gårdsförsäljning vara tillåtet.

Timmy
2015-04-15, 00:15
Jag ogillar yrkande B03-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet:

"Systembolagets monopol ska modifieras så att öl-, vin- och ciderproducenter kan tillåtas sälja sina produkter i sina egna gårdsbutiker.Jag gillar gårdsförsäljning, men detta kan inte vara enda alternativet till Systembolaget.

Jag läser inte yrkandet som att gårdsförsäljning ska ersätta systembolaget utan samexistera med det, kanske som ett första steg till liberalare alkoholreglering. Fast då kanske jag missuppfattar din kommentar om jag tror att du läser det som att gårdsförsäljning ska ersätta systembolaget? :P

Timmy
2015-04-15, 00:17
Det pratas om certifieringsmodeller och hur vi inte ska anta yrkanden vars syfte är att efterlikna lagtext... Jag undrar lite hur vi hade kunnat formulera denna motion så att dess innebörd blev något i stil med att försäljning av alkoholhaltiga drycker bör vara "lika tillåtet" som försäljning av nikotin- och/eller tobaksprodukter, vilket jag antar är lite av målet med motionen.

Hans Sundkvist
2015-04-16, 10:11
Jag gillar yrkande B03-Y05:att mötet antar ställningstagandet "Systembolagets monopol ska avvecklas med målet att alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker."Självklart!!! :-)

Hans Sundkvist
2015-04-16, 10:12
Jag gillar yrkande B03-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet:

"Systembolagets monopol ska modifieras så att öl-, vin- och ciderproducenter kan tillåtas sälja sina produkter i sina egna gårdsbutiker.Självklart! :-)

Hans Sundkvist
2015-04-16, 10:13
Jag gillar yrkande B03-Y02:att mötet antar ställningstagandet "Systembolagets monopol ska upphöra och alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker."Självklart!

Fabian Rosdalen
2015-04-16, 18:27
Fabian att argumentera att vi borde anta något för att vi kan tycker jag är ett dåligt argument. Likaså att sedan resonera att hur något ska gå till är inte är upp till oss att svara på. Om vi vill komma in i riksdagen så behöver vi enligt mig kunna svara på hur vi vill genomföra vissa saker. Att säga att vi är för eller emot systembolagets monopol är en sak men vad tror ni är väljarnas reaktion när man i valstugan har följande konversation:

Väljare: Vad tycker ni om systembolaget?
Pirat: Vi vill avveckla det och införa certifiering istället.
Väljare: Vad är certifiering och hur ska det vara?
Pirat: Det är inte upp till oss att svara på.
Väljare: Varför vill ni då införa det?
Pirat: ..Jag har aldrig argumenterat för att vi borde anta något för att vi kan. Jag skrev: "Det behöver det inte alls vara, man kan anta politik helt utan vetenskapliga grunder." som svar på:"Ska vi anta ny politik bör den vara mer underbyggd.."
Alltså ang kravet på underbyggd fakta osv från Jimmie.

Många saker är inte upp till oss, det finns folk som är så mycket bättre än politiker på att skapa certifieringssystem, till exempel dom som har det som jobb. Det vi föreslår här är att vi inte vill att vilka butiker som helst ska få sälja alkohol, alltså att det ska finnas en certifiering för de butikerna som ska få sälja. Jag hoppas verkligen att jag missförstår på vilken detaljnivå du vill skriva ett partiprogram, för det låter inte rimligt att vi ska peka på vilka certifieringssystem och datasystem som ska användas här och var, och det är ingen väljare som bryr sig om det heller. Jag tror de flesta bryr sig om att det ska vara reglerat, att vi vill inte att systembolaget ska ha monopol men vi vill genom certifiering inte heller att vilka butiker som helst ska få sälja alkohol.
Det är inte konstigare än så, precis som tobak och läkemedel sköts idag.

Så på frågan "Vad är certifiering och hur ska det vara?" skulle jag svara:
En certifiering är ett sätt att kontrollera vilka butiker som ska få sälja alkohol. Ungefär som det fungerar med att sälja tobak och läkemedel idag.

Fabian Rosdalen
2015-04-16, 18:33
Visst kan man anta politik utan vetenskapliga grunder. Och som du själv skriver har du läst en massa studier och de studier jag har sett pekar ju på just att det är dåligt att ta bort monopolet på alkohol. Det skulle öka konsumtionen och i samband med det leda till fler skador/dödsfall och högre kostnader för samhället. Det får mig att rösta nej på det yrkandet.

Och självklart behöver inte en komplett utredning läggas, det menade jag aldrig. Men motionen eller yrkandet är det enda som ligger och knappt ett försök motionärens sida.

Mitt första inlägg syftade på att motionen i sin helhet var byggd på en mening och en länk till en debattartikel och det ser jag inte som ett seriöst förslag för en politisk inrikning för vårt parti, framförallt inte när det finns forskning som visar på att det räddar liv att ha en sorts monopol.

Det finns forskning och undersökningar som visar åt båda hållen. Generellt visar de som är finansierade av staten och systembolaget att systembolaget är bra, eftersom att ja, de vill fortsätta existera i och med att det är en enorm inkomstkälla för staten.
Jämför man dock med andra länder som inte har monopol ser man inga större skillnader än i regelbundenheten i drickandet (där de utan monopol dricker mer regelbundet, men mindre mängder och de utan dricker mer sällan men då i upp mot dödliga doser).

Du måste ju vara införstådd med att väldigt lite, nästintill ingen, forskning är opartisk.

Mikael Ståldal
2015-04-16, 20:04
Generellt visar de som är finansierade av staten och systembolaget att systembolaget är bra, eftersom att ja, de vill fortsätta existera i och med att det är en enorm inkomstkälla för staten.


Om vi behåller dagens höga alkoholskatt så behöver ett avskaffande av Systembolagets monopol inte nödvändigtvis innebära minskade inkomster för staten.

Anton Nordenfur
2015-04-17, 08:52
Om vi behåller dagens höga alkoholskatt så behöver ett avskaffande av Systembolagets monopol inte nödvändigtvis innebära minskade inkomster för staten.

Det skulle definitivt innebära ökade intäkter med tanke på att Systembolaget idag lägger en bred majoritet av sin vinst på reklam.

FredrikSE
2015-04-17, 15:34
Jag ogillar yrkande B03-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet:

"Systembolagets monopol ska modifieras så att öl-, vin- och ciderproducenter kan tillåtas sälja sina produkter i sina egna gårdsbutiker.Jag håller inte med om att Systembolaget har halvdålig service och dåligt utbud. Systembolaget är en tung aktör vid inköp och får ofta bra produkter till bra inköpspriser. Jag håller heller inte med intressenten BKWineMagazine och deras lobbyverksamhet.
För mig är detta dock ingen viktig fråga. Alkoholprodukter är onödiga produkter och behöver aldrig omfattas av frågor om "mänskliga rättigheter", eller spridas i större omfattning än vad som nu är fallet; och det behövs heller ingen vidare produktdiversifiering.

Anton Nordenfur
2015-04-17, 15:45
Jag ogillar yrkande B03-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet:

"Systembolagets monopol ska modifieras så att öl-, vin- och ciderproducenter kan tillåtas sälja sina produkter i sina egna gårdsbutiker.Jag håller inte med om att Systembolaget har halvdålig service och dåligt utbud. Systembolaget är en tung aktör vid inköp och får ofta bra produkter till bra inköpspriser. Jag håller heller inte med intressenten BKWineMagazine och deras lobbyverksamhet.
För mig är detta dock ingen viktig fråga. Alkoholprodukter är onödiga produkter och behöver aldrig omfattas av frågor om "mänskliga rättigheter", eller spridas i större omfattning än vad som nu är fallet; och det behövs heller ingen vidare produktdiversifiering.

I min mening är det en mänsklig rättighet att själv bestämma vad en anser är "onödiga produkter". Jag anser att BluRay-skivor är onödiga produkter, men jag vill inte förbjuda dem för det.

JorgenL
2015-04-17, 19:05
Det skulle definitivt innebära ökade intäkter med tanke på att Systembolaget idag lägger en bred majoritet av sin vinst på reklam.

Såvida man inte tror att det ligger något alls i den forskningsrapporten de hänvisar till när de hävdar att det nuvarande systemet sparar upp till 2000 liv om året...

"Replacing the current alcohol monopoly with private licensed speciality shops would increase the annual harm resulting from alcohol consumption in Sweden by 770 deaths, 8500 assaults, 2700 drinking driving offences and 4.5 million sick days. With grocery stores, the estimated annual increase would approach 2000 deaths, 20 000 assaults, 6600 drinking driving offences and 11.1 million days of sick leave."

Låter inte som en god affär direkt, ens om det bara är delvis sant.

Fabian Rosdalen
2015-04-19, 19:09
Såvida man inte tror att det ligger något alls i den forskningsrapporten de hänvisar till när de hävdar att det nuvarande systemet sparar upp till 2000 liv om året...

"Replacing the current alcohol monopoly with private licensed speciality shops would increase the annual harm resulting from alcohol consumption in Sweden by 770 deaths, 8500 assaults, 2700 drinking driving offences and 4.5 million sick days. With grocery stores, the estimated annual increase would approach 2000 deaths, 20 000 assaults, 6600 drinking driving offences and 11.1 million days of sick leave."

Låter inte som en god affär direkt, ens om det bara är delvis sant.

Skulle ju vara nice med en källa på det där. Och inför lite källkritik.

Och jag tycker att det är mer relevant att jämföra med andra länder som redan har det privatiserat. Om Sveriges modell är det som sparar så många liv känns det ju lite orimligt att det är så oerhört få länder som har det på ett liknande sätt.

Elin_H
2015-04-19, 20:50
Såvida man inte tror att det ligger något alls i den forskningsrapporten de hänvisar till när de hävdar att det nuvarande systemet sparar upp till 2000 liv om året...

"Replacing the current alcohol monopoly with private licensed speciality shops would increase the annual harm resulting from alcohol consumption in Sweden by 770 deaths, 8500 assaults, 2700 drinking driving offences and 4.5 million sick days. With grocery stores, the estimated annual increase would approach 2000 deaths, 20 000 assaults, 6600 drinking driving offences and 11.1 million days of sick leave."

Låter inte som en god affär direkt, ens om det bara är delvis sant.

Jag ser det som en principfråga att avskaffa statliga monopol i allmänhet så långt som möjligt. Dålig kost orsakar troligtvis fler dödsfall än alkohol men vi har inget statligt monopol på livsmedel för det.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 21:16
Dålig kost orsakar troligtvis fler dödsfall än alkohol men vi har inget statligt monopol på livsmedel för det.

Jag är inte någon stor tillskyndare av statligt alkoholmonopol, men denna jämförelse haltar lite.

Dålig kost orsakar inte våld och trafikolyckor i någon omfattning som närmar sig vad alkohol orsakar. Jag tycker det är en viktig skillnad mellan att skada sig själv (hälsoproblem) och att skada andra oskyldiga (vilket våld och trafiklolyckor ofta handlar om).

JorgenL
2015-04-19, 21:37
Skulle ju vara nice med en källa på det där.
http://www.varforsystembolaget.se/wp-content/uploads/2015/04/Potential-consequenses-of-replacing-a-retail-alcohol-system-with-a-private-licence-system.pdf

Kent Nilsson
2015-04-23, 22:44
Jag ogillar yrkande B03-Y02:att mötet antar ställningstagandet "Systembolagets monopol ska upphöra och alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker."Kontrollen av certifierade butiker skulle bli kostsam. Dagens system anser jag fungerar bra och är en rimlig kompromiss. En viss uppluckring av reglerna ligger längre fram i tiden. Inskränkningen i individens frihet anser jag är minimal, det är viktigare att staten slutar behandla droger utifrån olika premisser.

reagan
2015-05-04, 21:17
Jag gillar yrkande B03-Y05:att mötet antar ställningstagandet "Systembolagets monopol ska avvecklas med målet att alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker."Det ska inte finnas ett statligt alkoholmonopol, eftersom det inte behövs något. Förmynderi över människors livsval är en integritetsfråga och det är inte upp till staten att reglera när, var och hur medborgarna gör sina alkoholinköp. Sverige är en stat i EU, där alkohol i mångt och mycket ses som ett livsmedel. Förr eller senare måste det förhållningssättet vara gällande även här.

Samuel Lidén Borell
2015-05-05, 18:53
Jag ogillar yrkande B03-Y05:att mötet antar ställningstagandet "Systembolagets monopol ska avvecklas med målet att alla certifierade butiker ska få sälja alkoholhaltiga drycker."Jag tycker att systembolaget fungerar bra med ett stort utbud (och att de kan beställa in drycker), och tror inte det skulle bli bättre om monopolet avskaffades. Tycker att rätten att bo i ett samhälle med så lite alkolism som möjligt väger tyngre än rätten att "fritt" få köpa(eller sälja) alkohol m.m. Dessutom, om det skulle visa sig att det inte fungerade utan monopol så skulle det nog också bli svårt att gå tillbaka, i alla fall om det etablerats butiker som specialiserat sig på alkoholförsäljning.

Erik Hultin
2015-05-05, 19:51
Det är tyvärr en ganska klent formulerad motion som blir svår att bemöta då det kommer motfrågor.

Två huvudsakliga kommentarer från mitt häll.

1. I praktiken så finns det redan en uppluckring av monopolet, då men redan nu har ombud på mindre orter. Den lösningen skulle man kunna bygga vidare på, och därmed undvika frågan om vad en "certifierad" butik är.

2. Gårdsförsäljningen tycker jag absolut att vi ska verka för, då den dessutom har en viss parallell till vår gamla paradgren om upphovsrätt. Jfr att köpa musik av skivbolaget kontra att köpa den direkt av artisten, där den senare är skaparen och dessutom får en större del av kakan.

Skulle man sedan bygga vidare på systemet med ombud så kan ju t.ex. en given butik kunna ha sitt eget sortiment.

Stefan Reitersjö
2015-05-07, 12:13
Jag skulle gärna vilja rösta för motionen men då den är dåligt underbyggd så kan jag inte det nu men kom igen med en bättre utformad motion så lovar jag att rösta för den vid nästa möte. Däremot röstar jag för tilläggsmotionen om att producenter ska kunna ha gårdsförsäljning av sina produkter särskilt med tanke på att systembolaget diskriminerar de små och lokala producenterna genom sina krav på en viss mängd.

m4u
2015-05-08, 21:25
Jag kan tänka mig att certifiering av butiker kan hanteras av samma myndighet som ger restauranger serveringstillstånd.