handdator

Visa fullständig version : B09: Oberoende myndigheter för övervakning av Polis, rättsväsende och kriminalvård


Mötespresidiet
2015-04-05, 19:41
Idag så utreder Polis, rättsväsende och kriminalvård sig själva, och deras förtroende är lågt. Detta är allvarligt inte bara för att det innebär övergrepp, men också för att deras arbete blir svårare pga allmänhetens låga förtroende.

JorgenL
2015-04-06, 21:25
Jag gillar yrkande B09-Y01:att Piratpartiet driver frågan att det ska finnas myndigheter som granskar polis, rättsväsende och kriminalvård med befogenhet att direkt avsätta anställda eller stänga enheter, samt förstås väcka åtal då lagbrott begåtts. Det kan t ex vara tre myndigheter som granskar verksamheterna utifrån effektivitet; socialt/psykologiskt perspektiv; respektive att gällande lagar följs, men poängen är att det ska vara mer än en myndighet så att de också kan bevaka och göra varandras arbete transparent.Fullt rimligt och i linje med de direktiv som den statliga utredningen Polisorganisationskommittén redan arbetar efter.
http://www.regeringen.se/sb/d/18449/a/233441

heddahenrik
2015-04-06, 21:38
Jag har lagt yrkande B09-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet att det ska finnas myndigheter som granskar polis, rättsväsende och kriminalvård med befogenhet att direkt avsätta anställda eller stänga enheter, samt förstås väcka åtal då lagbrott begåtts. Det kan t ex vara tre myndigheter som granskar verksamheterna utifrån effektivitet; socialt/psykologiskt perspektiv; respektive att gällande lagar följs, men poängen är att det ska vara mer än en myndighet så att de också kan bevaka och göra varandras arbete transparent.

heddahenrik
2015-04-06, 21:38
Jag Jämkar bort mitt yrkande B09-Y01 till fördel för B09-Y02.

Mitt bortjämkade B09-Y01:Piratpartiet driver frågan att det ska finnas myndigheter som granskar polis, rättsväsende och kriminalvård med befogenhet att direkt avsätta anställda eller stänga enheter, samt förstås väcka åtal då lagbrott begåtts. Det kan t ex vara tre myndigheter som granskar verksamheterna utifrån effektivitet; socialt/psykologiskt perspektiv; respektive att gällande lagar följs, men poängen är att det ska vara mer än en myndighet så att de också kan bevaka och göra varandras arbete transparent.
B09-Y02, som jag tycker bättre om: Piratpartiet antar ställningstagandet att det ska finnas myndigheter som granskar polis, rättsväsende och kriminalvård med befogenhet att direkt avsätta anställda eller stänga enheter, samt förstås väcka åtal då lagbrott begåtts. Det kan t ex vara tre myndigheter som granskar verksamheterna utifrån effektivitet; socialt/psykologiskt perspektiv; respektive att gällande lagar följs, men poängen är att det ska vara mer än en myndighet så att de också kan bevaka och göra varandras arbete transparent.

heddahenrik
2015-04-06, 21:41
Detta är väl lite mer långtgående än regerings förslag på http://www.regeringen.se/sb/d/18449/a/233441

AndersLindbäck
2015-04-06, 22:35
Vi har redan ställningstaganden gällande någon eller några av dessa myndigheter.

Detta kan säkerhet uttryckas bättre som ett generell princip att övervakning av myndighet skall ske av annan än myndigheten själv.

Mikael Ståldal
2015-04-07, 21:18
Vi har redan ställningstaganden gällande någon eller några av dessa myndigheter.

Detta kan säkerhet uttryckas bättre som ett generell princip att övervakning av myndighet skall ske av annan än myndigheten själv.

Jag tycker inte att vi ska fördubbla antalet myndigheter.

M. Philipson
2015-04-10, 18:10
Jag gillar yrkande B09-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet att det ska finnas myndigheter som granskar polis, rättsväsende och kriminalvård med befogenhet att direkt avsätta anställda eller stänga enheter, samt förstås väcka åtal då lagbrott begåtts. Det kan t ex vara tre myndigheter som granskar verksamheterna utifrån effektivitet; socialt/psykologiskt perspektiv; respektive att gällande lagar följs, men poängen är att det ska vara mer än en myndighet så att de också kan bevaka och göra varandras arbete transparent.Det krävs absolut en kontroll över dessa samhällsfunktioner, i form av övervakande myndighet(er) och, helst, en speciell domstol som dömer i sådana fall. Det finn en stor tendens hos dessa verksamheter att kollerorna håller varandra om ryggen. Speciellt krävs för rättsväsendet (domstolarna) att deras oväld kontrolleras av att domares felande granskas av en speciell domstol och inte någon som kan tänkas försvara en domare av missriktad lojalitet.

AndersLindbäck
2015-04-11, 00:17
Jag tycker inte att vi ska fördubbla antalet myndigheter.

Varför flera ? Det vore dumt!

Det räcker faktiskt med en myndighet med uppgift att kontrollera många andra. Det finns exempel på sådana idag som t.ex. RRV.

Fexlom
2015-04-11, 00:39
Jag har lagt yrkande B09-Y03:att mötet antar ställningstagandet:

"Det ska finnas en myndighet som granskar polis, rättsväsende och kriminalvård med befogenhet att direkt avsätta anställda, stänga enheter samt väcka åtal då lagbrott begåtts. Myndigheten ska granska verksamheterna utifrån effektivitet, socialt/psykologiskt perspektiv, samt att gällande lagar och regler följs."Yrkande i "mötet antar ställningstagandet"-form, version med bara en myndighet som flera i tråden har förespråkat.

JorgenL
2015-04-11, 14:15
Jag ogillar yrkande B09-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet att det ska finnas myndigheter som granskar polis, rättsväsende och kriminalvård med befogenhet att direkt avsätta anställda eller stänga enheter, samt förstås väcka åtal då lagbrott begåtts. Det kan t ex vara tre myndigheter som granskar verksamheterna utifrån effektivitet; socialt/psykologiskt perspektiv; respektive att gällande lagar följs, men poängen är att det ska vara mer än en myndighet så att de också kan bevaka och göra varandras arbete transparent.Ogillar detta för att det är för stor detaljstyrning. Det viktiga är att dessa myndigheter, med rätt att utöva våld mot medborgarna, inte granskar sig själva. Myndigheters verksamhet i allmänhet granskas av riksrevisionsverket, så det finns ingen anledning att instifta en uppsjö av extra myndigheter för att de ska kunna granska varandra, det räcker med en.

M. Philipson
2015-04-13, 07:20
Jag gillar yrkande B09-Y03:att mötet antar ställningstagandet:

"Det ska finnas en myndighet som granskar polis, rättsväsende och kriminalvård med befogenhet att direkt avsätta anställda, stänga enheter samt väcka åtal då lagbrott begåtts. Myndigheten ska granska verksamheterna utifrån effektivitet, socialt/psykologiskt perspektiv, samt att gällande lagar och regler följs."Det krävs absolut en kontroll över dessa samhällsfunktioner, i form av övervakande myndighet(er) och, helst, en speciell domstol som dömer i sådana fall. Det finn en stor tendens hos dessa verksamheter att kollerorna håller varandra om ryggen. Speciellt krävs för rättsväsendet (domstolarna) att deras oväld kontrolleras av att domares felande granskas av en speciell domstol och inte någon som kan tänkas försvara en domare av missriktad lojalitet.

JorgenL
2015-04-13, 14:25
Jag har lagt yrkande B09-Y04:att mötet antar ställningstagandet:
"Det bör finnas en separat myndighet med uppgift att utreda alla brottsmisstankar mot anställda i polis, kriminalvård och andra rättsvårdande myndigheter."Denna formulering är mera generell och inte så detaljstyrande som de andra förslagen på formuleringar i frågan.

När det gäller frågan om verksamhetens effektivitet i stort så finns redan Riksrevisionsverket som har till uppgift att bedöma samtliga myndigheters arbete, det finns ingen större anledning att lägga detta på en egen myndighet för de rättsvårdande myndigheterna.

Inte heller är det en bra ide att lägga upp en separat domstols och åklagarhierarki parallellt med den ordinarie för just denna typ av mål, om det bara görs ordentliga utredningar som inte kan misstänkas för jäv så är det ett stort steg framåt, baserat på sådana blir det svårt att inte åtala och döma om utredningen ger bra underlag.

Problemet som vår ståndpunkt ska lösa är det bristande förtroendet för att polisen utreder brott begångna av poliser eller anställda i andra närstående myndigheter. Det här yrkandet addresserar just detta.

mandersson69
2015-04-15, 12:01
Jag ogillar yrkande B09-Y04:att mötet antar ställningstagandet:
"Det bör finnas en separat myndighet med uppgift att utreda alla brottsmisstankar mot anställda i polis, kriminalvård och andra rättsvårdande myndigheter."Självklart borde inte polisen utredda sig själva men att skapa en ny myndighet som ska kontrollera dem, men skapa ny myndighet för att kontrollera en annan ställer väl frågan vem ska kontrollera dem.

Med dagens snabba informations samhälle och möjlighet till offentlighet så de gånger det känns som att polisen gjort något riktigt fel det läser man i nyheterna och då kan man sätta in speciella utredningar.

Men skapa en myndighet som ska kolla Polisen får nog mer att de kommer drunkna av inlämnade klagomål som de ska kolla upp från folk som är ilskna för att de fått böter eller annat de inte gillar.

Bättre att man är hårdare med bestraffningar mot Poliser eller andra människor som utnyttjar sin maktställning för egen vinning etc.

JorgenL
2015-04-15, 18:13
Självklart borde inte polisen utredda sig själva men att skapa en ny myndighet som ska kontrollera dem, men skapa ny myndighet för att kontrollera en annan ställer väl frågan vem ska kontrollera dem.

Polisen, lämpligen. Tanken med en ny myndighet är dock i huvudsak att de ska utreda, inte fylla den polisiär funktionen, dvs den ska inte ha nån egen rätt att utöva våld som de myndigheter den utreder.

Det är dessutom ett faktum att det just nu sitter en statlig utredning och tittar på hur en sån myndighet ska se ut, så det är inte en ide tagen helt ur luften.

Det är delvis därför jag la det här yrkandet, det är dumt att ha ett för specifikt krav inskrivet om den utredningen kommer fram till ett vettigt förslag. I så fall kan vi helt enkelt välja att kräva att dess resultat genomförs.

JorgenL
2015-04-15, 18:16
Eller rättare sagt: Polisen, JO och Riksrevisionsverket. Dvs de som kontrollerar alla andra myndigheter.

Hans Sundkvist
2015-04-16, 10:24
Jag gillar yrkande B09-Y04:att mötet antar ställningstagandet:
"Det bör finnas en separat myndighet med uppgift att utreda alla brottsmisstankar mot anställda i polis, kriminalvård och andra rättsvårdande myndigheter."Självklart!

Henry Winckle
2015-04-19, 10:04
Jag ogillar yrkande B09-Y04:att mötet antar ställningstagandet:
"Det bör finnas en separat myndighet med uppgift att utreda alla brottsmisstankar mot anställda i polis, kriminalvård och andra rättsvårdande myndigheter."Y03 är bättre.

Henrik Brändén
2015-04-19, 17:41
Jag har lagt yrkande B09-Y05:att att mötet antar ställningstagandet:

"Det ska finnas en myndighet som granskar polis, rättsväsende och kriminalvård med befogenhet att direkt skilja anställda från sin arbetsuppgifter, stänga enheter samt väcka åtal då lagbrott begåtts. Myndigheten ska granska verksamheterna utifrån effektivitet, socialt/psykologiskt perspektiv, samt att gällande lagar och regler följs."Jag bör som mötesordförande inte lägga mig i själva sakinnehållet i diskussionerna på mötet, men här gör jag ett undantag. Man kan inte avsätta en anställd, man kan antingen avskeda henom, eller skilja henom från sina arbetsuppgifter. Här torde det mest rimliga vara att myndigheten snabbt ska kunna ta bort anställda från de arbetsuppgifter som misskötts. Tanken är ju uppenbart att snabbt åtgärda missförhållanden, och då kan det vara nödvändigt att snabbt stänga av en större grupp som varit inblandad i konstigheter, redan innan man hunnit reda ut exakt hur mycket ansvar exakt vem i gruppen haft, som man rimligen måste göra innan man gör något så drastiskt som avskedanden.

Fexlom
2015-04-19, 19:14
Jag Jämkar bort mitt yrkande B09-Y03 till fördel för B09-Y05.

Mitt bortjämkade B09-Y03:mötet antar ställningstagandet:

"Det ska finnas en myndighet som granskar polis, rättsväsende och kriminalvård med befogenhet att direkt avsätta anställda, stänga enheter samt väcka åtal då lagbrott begåtts. Myndigheten ska granska verksamheterna utifrån effektivitet, socialt/psykologiskt perspektiv, samt att gällande lagar och regler följs."
B09-Y05, som jag tycker bättre om: att mötet antar ställningstagandet:

"Det ska finnas en myndighet som granskar polis, rättsväsende och kriminalvård med befogenhet att direkt skilja anställda från sin arbetsuppgifter, stänga enheter samt väcka åtal då lagbrott begåtts. Myndigheten ska granska verksamheterna utifrån effektivitet, socialt/psykologiskt perspektiv, samt att gällande lagar och regler följs."

Timmy
2015-04-19, 19:31
Jag har lagt yrkande B09-Y05:att att mötet antar ställningstagandet:

"Det ska finnas en myndighet som granskar polis, rättsväsende och kriminalvård med befogenhet att direkt skilja anställda från sin arbetsuppgifter, stänga enheter samt väcka åtal då lagbrott begåtts. Myndigheten ska granska verksamheterna utifrån effektivitet, socialt/psykologiskt perspektiv, samt att gällande lagar och regler följs."Jag bör som mötesordförande inte lägga mig i själva sakinnehållet i diskussionerna på mötet, men här gör jag ett undantag. Man kan inte avsätta en anställd, man kan antingen avskeda henom, eller skilja henom från sina arbetsuppgifter. Här torde det mest rimliga vara att myndigheten snabbt ska kunna ta bort anställda från de arbetsuppgifter som misskötts. Tanken är ju uppenbart att snabbt åtgärda missförhållanden, och då kan det vara nödvändigt att snabbt stänga av en större grupp som varit inblandad i konstigheter, redan innan man hunnit reda ut exakt hur mycket ansvar exakt vem i gruppen haft, som man rimligen måste göra innan man gör något så drastiskt som avskedanden.

Låter bättre, men "sin arbetsuppgifter" borde väl vara "sina arbetsuppgifter"? :)

Henry Rouhivuori
2015-04-19, 19:42
Låter bättre, men "sin arbetsuppgifter" borde väl vara "sina arbetsuppgifter"? :)
Det fixar partistyrelsen senare. ;)

regebro
2015-05-05, 08:54
Jag ogillar yrkande B09-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet att det ska finnas myndigheter som granskar polis, rättsväsende och kriminalvård med befogenhet att direkt avsätta anställda eller stänga enheter, samt förstås väcka åtal då lagbrott begåtts. Det kan t ex vara tre myndigheter som granskar verksamheterna utifrån effektivitet; socialt/psykologiskt perspektiv; respektive att gällande lagar följs, men poängen är att det ska vara mer än en myndighet så att de också kan bevaka och göra varandras arbete transparent.Dåligt formulerad och oklar.

henrik_sundstrom
2015-05-09, 09:13
Jag gillar yrkande B09-Y04:att mötet antar ställningstagandet:
"Det bör finnas en separat myndighet med uppgift att utreda alla brottsmisstankar mot anställda i polis, kriminalvård och andra rättsvårdande myndigheter."Därefter bör det inrättas en ny myndighet som kontrollerar den myndighet som kontrollerar polisen, varpå det bör inrättas ytterligare en ny myndighet som kontrollerar den myndighet som kontrollerar den myndighet som kontrollerar polisen, varpå det bör inrättas ytterligare en ny myndighet som kontrollerar den myndighet som kontrollerar den myndighet som kontrollerar den myndighet som kontrollerar polisen.