handdator

Visa fullständig version : B10: Offentliga kollektivavtal


Mötespresidiet
2015-04-05, 20:42
p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { } Kollektivavtal på arbetsmarknaden är att betrakta som semi-lagstiftning då alla anställda hos arbetsgivare som tecknat dem omfattas, även de som inte är medlemmar i det fackförbund som står bakom dem. Detta regleras av lagstiftning, främst MBL.
Fackförbund som tecknar kollektivavtal ägnar sig alltså åt en form av offentlig maktutövning, som en myndighet. Denna maktutövning bör vara transparent och kunna granskas.
Därför bör alla kollektivavtal omfattas av offentlighetsprincipen, och de fackförbund som tecknar kollektivavtal ha skyldighet att göra dem tillgängliga för allmänheten.

heddahenrik
2015-04-06, 22:10
Innan vi tar några beslut om detta så vore det trevligt att höra vad facken säger. Att komma inklampande som en full elefant i den porslinbutiken som arbetsmarknaden är känns inte helt bra för förtroendet för partiet.

JorgenL
2015-04-06, 23:00
Existerar det hemliga kollektivavtal? Såvitt jag vet så finns de att läsa på båda parters websiter. Varför lösa ett icke existerande problem?

AndersLindbäck
2015-04-06, 23:01
Här är offentliga kopior av Unionens alla kollektivavtal:

http://www.unionen.se/rad-och-stod/om-kollektivavtal/sok-kollektivavtal

JorgenL
2015-04-08, 23:33
Jag ogillar yrkande B10-Y01:att mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör omfatta kollektivavtal på arbetsmarknaden, och de fackförbund som tecknar kollektivavtal ska ha skyldighet att göra dem tillgängliga för allmänheten”Onödigt, kollektivavtal offentliggörs redan, det är knappast så att de är speciellt användbara annars...

Plux
2015-04-09, 19:55
Jag ogillar yrkande B10-Y01:att mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör omfatta kollektivavtal på arbetsmarknaden, och de fackförbund som tecknar kollektivavtal ska ha skyldighet att göra dem tillgängliga för allmänheten”Varför ska vi slå in en öppen dörr? Samtliga kollektivavtal finns redan tillgänliga för vem som helst att läsa.

Magnus Andersson
2015-04-11, 01:54
Kollektivavtalen är givetvis inte hemliga, vad har fått dig att tro det? Det är offentliga handlingar för alla att läsa, som ett argument för, eller emot, att gå med i facket.

Jag bidrar med en länk till akademikerförbundens (även om jag är med i Unionen :D) http://akademikerforbunden.se/avtal/

Mikael Ståldal
2015-04-11, 11:13
Jag ogillar yrkande B10-Y01:att mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör omfatta kollektivavtal på arbetsmarknaden, och de fackförbund som tecknar kollektivavtal ska ha skyldighet att göra dem tillgängliga för allmänheten”Varför ska vi slå in en öppen dörr? Samtliga kollektivavtal finns redan tillgänliga för vem som helst att läsa.

Är du säker på det?

Patrik Lindberg
2015-04-11, 23:03
Jag har under veckan inhämtat tre stycken kollektivavtal, fastighets, livs och if metalls. Dessa var inga problem att få tag på. Jag fick samtliga tre i både analog form och digital form, dessutom de lokala överenskommelserna i digital form.

Jag förstår uppriktigt sagt inte vad detta skulle tjäna till mer än att de parter som är inblandade i ett kollektivavtal blir irriterade på oss för att vi vill styra i deras angelägenheter helt i onödan

Niklas starow
2015-04-15, 13:32
Jag ogillar yrkande B10-Y01:att mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör omfatta kollektivavtal på arbetsmarknaden, och de fackförbund som tecknar kollektivavtal ska ha skyldighet att göra dem tillgängliga för allmänheten”Avtalen är offentliga. Finns på varje avdelningskontor.

Hans Sundkvist
2015-04-16, 11:25
Jag gillar yrkande B10-Y01:att mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör omfatta kollektivavtal på arbetsmarknaden, och de fackförbund som tecknar kollektivavtal ska ha skyldighet att göra dem tillgängliga för allmänheten”Självklart!