handdator

Visa fullständig version : B04: Basinkomst


Mötespresidiet
2015-04-05, 19:42
Nu i dagarna så har regeringen i sin oändliga visdom kommit på att det är en bra ide att ge vissa personer 25 000 kr i månaden så länge de inte jobbar. Detta samtidigt som folk som har det väldigt svårt blir tvungna att sälja allt de har, sluta plugga, lägga ner sitt företag och flytta ifrån sin sambo innan de får pengar till existensminimum. När dessa personer sedan hittar ett litet skitjobb eller några som helst icke svarta pengar, så minskas försörjningsstödet med lika mycket. Båda dessa saker är passiviserande och tillväxtfientligt, och det sista är direkt inhumant.

Därför är det viktigt att Piratpartiet hårt driver och positionerar sig som partiet som verkligen står på de svagas sida samtidigt som vi också står på tillväxtens och framstegens sida i stället för att ropa slagord om att någon annan ska betala. Vänsterblocket verkar ha positionerat sig som att de rika ska ha mer bidrag och högern som att de som jobbar ska ha bidrag, men vi kallar det för avdrag.

Som ett humant och frihetligt parti som förordar transparens och rättsäkerhet är det naturligt för Piratpartiet att förorda att försörjningsstödet (socialbidrag) ersätts med en garanterad minimiinkomst och som dessutom inte till 100% minskar när bidragstagaren får andra inkomster. Detta skulle göra det helt rättsäkert och transparent när bidrag betalas ut, och det skulle också ge alla möjlighet att ta lån för en investering då de kan pantsätta en säker inkomst.

Den absolut största kostnaden här blir för studenter som idag inte får bidrag, utan lever på lån eller andra medel. I stort sett alla andra borde få bidrag idag, och de som inte får det orsakar just pga detta onödigt stora kostnader för samhället pga kriminalitet, sjukdomar, psykiska problem eller ekonomisk utestängning ifrån produktiva aktiviteter.

Man kan tvista om hur snabbt basinkomst-bidraget ska minska med nya inkomster samt om man ska ha en del som inte minskar alls (ett jobbskatteavdrag), men det är bäst att lämna detta öppet tills Piratpartiet har chans till egen majoritet.

Christian Engström med flera har skrivit och föredragit massor om detta, så de som inte kan alla detaljerna hänvisas dit.

Henry Rouhivuori
2015-04-06, 20:37
Motionären efterfrågar regler snarlika det som kallas för steglös avräkning inom sjukförsäkringen, men att det skulle gälla det ekonomiska biståndet som kommunerna betalar ut.

Det finns redan nu en regel kring hur det ekonomiska biståndet räknas av om en person arbetar samtidigt. Den heter jobbstimulans och började gälla 1 juli 2013.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19160/2013-6-35.pdf

Kort betyder det att 25% av det man får ut av sin lön får man behålla och resterande 75% räknas ifrån vad man får av kommunen. Det innebär att även en deltidsanställning innebär mer pengar i plånboken totalt sett.

heddahenrik
2015-04-06, 21:27
Det finns önskemål om att skriva detta på formen: "anta ställningstagandet".

Jag tar gärna emot förslag på hur detta ska omformuleras eller allmänt formuleras bättre, för jag lyckas inte bra. Det jag har skrivit är hur frågan ska drivas, vilket är något annat än "ställningstagande". Jag tycker inte att partiet ska ha ett fast ställningstagande, utan att vi ska driva frågan på ett ansvarsfullt och någotsånär enigt sätt i riktningen emot basinkomst.

Det viktiga är hur man driver frågan, inte exakt hur man anser att det "slutliga" systemet ska se ut.

Timmy
2015-04-06, 21:59
Det finns önskemål om att skriva detta på formen: "anta ställningstagandet".

Jag tar gärna emot förslag på hur detta ska omformuleras eller allmänt formuleras bättre, för jag lyckas inte bra. Det jag har skrivit är hur frågan ska drivas, vilket är något annat än "ställningstagande". Jag tycker inte att partiet ska ha ett fast ställningstagande, utan att vi ska driva frågan på ett ansvarsfullt och någotsånär enigt sätt i riktningen emot basinkomst.

Det viktiga är hur man driver frågan, inte exakt hur man anser att det "slutliga" systemet ska se ut.

Jag håller med om att denna motion inte riktigt kan skrivas enligt formeln "mötet antar ställningstagandet "xxx".", eftersom det handlar om hur vi ska driva ett sällningstagande vi redan antagit. Som yrkandet ser ut nu är nog bra, och jag antar att ändrings- och motyrkanden kommer att komma in tids nog. Själv är uppfattning i frågan för tillfället inte speciellt utkristalliserad.

Mab
2015-04-07, 00:12
Jag ogillar yrkande B04-Y01:att Piratpartiet driver frågan om garanterad basinkomst som inte till 100% minskas då bidragstagaren får andra inkomster, men gör det på det mest konservativa sätt man kan tänka sig och fullt ut finansierar förslagen, och dessutom öppnar för att förhandla med alla för att åtminstone gå i rätt riktning.Jag är ganska nöjd med det ställningstagande piratpartiet redan har i frågan, och ser inte varför medlemsmötet bör gå ned på den här detaljnivån.

Vidare så ser jag inte behovet av att fokusera på en sådan här fråga när vi samtidigt borde vara fullt fokuserade på den upphovsrättsreform som Sverige och Europa står inför. Vi bör lägga vår energi där tills den frågan är färdigbehandlad, och därefter kan vi diskutera vad vi bör gripa tag i framöver.

Henry Rouhivuori
2015-04-07, 05:32
Om man vill så kan man här yrka att den delen man får behålla enligt regeln om jobbstimulans ska höjas från 25% till 50%. Eventuellt också införa ett fribelopp motsvarande ett prisbasbelopp.

Fexlom
2015-04-07, 23:57
Jag har lagt yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."Det ursprungliga yrkandet är för specifikt. Öppnare formulering och bättre format för yrkandet.

Henry Rouhivuori
2015-04-08, 09:11
Jag har lagt yrkande B04-Y04:att mötet antar ställningstagandet "Regeln om jobbstimulans i 4 kap. 1 b § SoL ändras så att delen av nettoinkomst av anställning som inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd höjs från 25% till 50%."

Henry Rouhivuori
2015-04-08, 09:18
Jag har lagt yrkande B04-Y05:att mötet antar ställningstagandet "Ett fribelopp om ett prisbasbelopp införs i regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen."

Henry Rouhivuori
2015-04-08, 09:19
Jag har dragit tillbaka yrkande B04-Y04: mötet antar ställningstagandet "Regeln om jobbstimulans i 4 kap. 1 b § SoL ändras så att delen av nettoinkomst av anställning som inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd höjs från 25% till 50%."

Henry Rouhivuori
2015-04-08, 09:20
Jag har lagt yrkande B04-Y06:att mötet antar ställningstagandet "Regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen ändras så att delen av nettoinkomst av anställning som inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd höjs från 25% till 50%."

Henry Rouhivuori
2015-04-08, 09:25
Jag har lagt yrkande B04-Y07:att mötet antar ställningstagandet "Regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen ändras så att delen av nettoinkomst av anställning som inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd höjs från 25% till 50%."

Henry Rouhivuori
2015-04-08, 09:25
Jag har dragit tillbaka yrkande B04-Y06: mötet antar ställningstagandet "Regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen ändras så att delen av nettoinkomst av anställning som inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd höjs från 25% till 50%."

AndersLindbäck
2015-04-09, 15:34
Jag har lagt yrkande B04-Y08:att att mötet antar ställningatagandet "Piratpartiet vill att basförsörjning skall endast ges om en person inte kan försörja sig på annat sätt."Den med lön och/eller egen förmögenhet får leva på dessa.

AndersLindbäck
2015-04-09, 15:36
Jag gillar yrkande B04-Y08:att att mötet antar ställningatagandet "Piratpartiet vill att basförsörjning skall endast ges om en person inte kan försörja sig på annat sätt."Rika som lever på sitt kapital bör inte få ersättning för att deras lön är för låg.

Henry Rouhivuori
2015-04-09, 17:56
Jag har lagt yrkande B04-Y08:att att mötet antar ställningatagandet "Piratpartiet vill att basförsörjning skall endast ges om en person inte kan försörja sig på annat sätt."Den med lön och/eller egen förmögenhet får leva på dessa.
Den finns redan och kallas för ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd eller förr socialbidrag.

Deep Blue
2015-04-09, 19:39
Jag ogillar yrkande B04-Y08:att att mötet antar ställningatagandet "Piratpartiet vill att basförsörjning skall endast ges om en person inte kan försörja sig på annat sätt."Nej, det ska vara villkorslöst och samma för alla.

Henry Rouhivuori
2015-04-10, 10:08
Jag gillar yrkande B04-Y07:att mötet antar ställningstagandet "Regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen ändras så att delen av nettoinkomst av anställning som inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd höjs från 25% till 50%."Om regeln kring jobbstimulans stärks till motsvarande det som kallas steglös avräkning inom sjukförsäkringen, skulle fler kunna ta deltidsanställningar och därmed förbättra sin egna ekonomiska situation.

Henry Rouhivuori
2015-04-10, 10:20
Jag gillar yrkande B04-Y05:att mötet antar ställningstagandet "Ett fribelopp om ett prisbasbelopp införs i regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen."Om regeln kring jobbstimulans stärks, så skulle fler kunna ta deltidsanställningar och därmed förbättra sin egna ekonomiska situation. Detta steg med ett fribelopp betyder att för mindre inkomster av anställning så räknas de inte av alls, ex.vis de som jobbar upp till 6 timmar i veckan eller har ett mindre politiskt uppdrag.

AndersLindbäck
2015-04-11, 00:05
Den finns redan och kallas för ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd eller förr socialbidrag.

Nja. Enligt den förslag som togs fram till valet 2014 så gällde detta även för den sk "medborgarlön" som då gjordes utspel med.

Så detta är bara en formalisering av det utalandet (men utan det i mitt tycke felaktiga namnet).

morr
2015-04-11, 10:53
Nja. Enligt den förslag som togs fram till valet 2014 så gällde detta även för den sk "medborgarlön" som då gjordes utspel med.

Så detta är bara en formalisering av det utalandet (men utan det i mitt tycke felaktiga namnet).

Menar du att vårt liggande ställningstagande om medborgarlön bara skulle ge pengar till de utslagna? I så fall håller jag med dig om att det är ett jäkligt missvisande namn. Men jag läste det massor med gånger och jag har aldrig gjort den tolkningen (inte nyligen dock). Kan du visa vad som gör att du tolkar det så?

Henry Rouhivuori
2015-04-12, 15:34
Nja. Enligt den förslag som togs fram till valet 2014 så gällde detta även för den sk "medborgarlön" som då gjordes utspel med.

Så detta är bara en formalisering av det utalandet (men utan det i mitt tycke felaktiga namnet).

I 9.3 i partiprogrammet står följande, vilket jag tolkar att målet är att alla medborgare, även de som inte direkt behöver en basförsörjning ska få det.

http://www.piratpartiet.se/politik/partiprogram/9-arbete-och-social-trygghet/

Piratpartiet arbetar därför för att samla alla bidragssystem under ett statligt huvudmannaskap med ett enkelt och enhetligt regelverk. Arbetsmarknads- och socialförsäkringarna reformeras i riktning mot ett mer enhetligt, rättssäkert, förutsägbart och medmänskligt system, där människor tas om hand istället för att kastas runt. På sikt utvecklas systemet så att alla medborgare garanteras en basförsörjning.

JorgenL
2015-04-12, 17:48
I 9.3 i partiprogrammet står följande, vilket jag tolkar att målet är att alla medborgare, även de som inte direkt behöver en basförsörjning ska få det.

Det är en högst tveksam tolkning som jag ser det. En "garanti" betyder normalt sett något man får när man är i behov av det, typ som "ungdomsgaranti", "jobbgaranti" och liknande, dvs saker där samhället garanterar något när det inte går på annat sätt.

Henry Rouhivuori
2015-04-12, 17:58
Det är en högst tveksam tolkning som jag ser det. En "garanti" betyder normalt sett något man får när man är i behov av det, typ som "ungdomsgaranti", "jobbgaranti" och liknande, dvs saker där samhället garanterar något när det inte går på annat sätt.
I texten jag citerade så beskrivs hur bidragssystemet skall bli ett enda statligt sådant, vilket är klart vad det gäller, men den avslutande meningen; "På sikt utvecklas systemet så att alla medborgare garanteras en basförsörjning.", är luddigt och kan tolkas på olika sätt. Om det är partiets linje att ha ett enda bidragssystem för de som behöver stöd, ej för alla, borde den meningen plockas bort eller omformuleras om det går.

Fabian Rosdalen
2015-04-12, 18:13
Jag ogillar yrkande B04-Y08:att att mötet antar ställningatagandet "Piratpartiet vill att basförsörjning skall endast ges om en person inte kan försörja sig på annat sätt."Detta är ekonomiskt bistånd som vi idag har (brukar också kallas socialbidrag).

Mikael Ståldal
2015-04-12, 19:13
Jag har lagt yrkande B04-Y09:att mötet ändrar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska arbeta för en samling av alla bidrag till behövande medborgare under ett statligt huvudmannaskap, i syfte att skapa ett enkelt och konsistent regelverk och för att på sikt förändra systemet så att alla medborgare garanteras en basförsörjning." till:
"Piratpartiet ska arbeta för en samling av alla bidrag till behövande medborgare under ett statligt huvudmannaskap, i syfte att skapa ett enkelt och konsistent regelverk."Vår nuvarande formulering om "basförsörjning" är svårtolkad och skapar bara förvirring. Den tillför egentligen inget utöver vad som blir kvar av ställningstagandet och vad som redan gäller idag med kommunalt försörjningsstöd (socialbidrag).

Om vi vill ha basinkomst på riktigt så är det nuvarande ställningstagandet alldeles för luddigt.

Mikael Ståldal
2015-04-12, 19:15
Jag ogillar yrkande B04-Y01:att Piratpartiet driver frågan om garanterad basinkomst som inte till 100% minskas då bidragstagaren får andra inkomster, men gör det på det mest konservativa sätt man kan tänka sig och fullt ut finansierar förslagen, och dessutom öppnar för att förhandla med alla för att åtminstone gå i rätt riktning.För komplicerad formulering. Skrivningar i stil med "öppna för att förhandla" hör inte hemma i ett sakpolitiskt ställningstagande.

anderserk
2015-04-12, 22:24
Jag ogillar yrkande B04-Y08:att att mötet antar ställningatagandet "Piratpartiet vill att basförsörjning skall endast ges om en person inte kan försörja sig på annat sätt."Det är väl försörjningsstödets förnedringsövningar och fattigdomsfälla vi vill bort ifrån?

anderserk
2015-04-12, 22:33
Jag gillar yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."Detta är ju den framflyttning av positionen vi gjort (från "på sikt"), och som möjliggör den fantastiska kopplingen mellan de värsta tecknen på att myndigheterna inte litar på medborgarna: Massövervakningen och jagandet av för tillfället lönearbetsfria. I praktiken handlar det ändå mest om att utreda ordentligt, dra i gång några pilotprojekt mm. I övrigt är det väl just vi som upptäckt att robotiseringen befriar oss från jobb, att vi förmår skapa själva utan betalt på nätets givar- och delarekonomi, mm

jim.groth
2015-04-13, 15:24
Jag ogillar yrkande B04-Y07:att mötet antar ställningstagandet "Regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen ändras så att delen av nettoinkomst av anställning som inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd höjs från 25% till 50%."Om summor över huvud taget ska nämnas behöver dom backas upp.

jim.groth
2015-04-13, 15:32
Jag har lagt yrkande B04-Y10:att mötet antar ställningstagandet "Ett fribelopp införs i regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen."Originalyrkandet var för specifikt men i grunden en bra idé.

Henry Rouhivuori
2015-04-13, 15:40
Jag ogillar yrkande B04-Y10:att mötet antar ställningstagandet "Ett fribelopp införs i regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen."Du ger alltså partistyrelsen makt att besluta om storleken på fribeloppet, för det kommer ju att heta "Hur stort fribelopp vill ni ha?" under 2018 om jobb och sysselsättning kommer i fokus i media samband med Piratpartiet.

Henry Rouhivuori
2015-04-13, 15:49
Jag ogillar yrkande B04-Y10:att mötet antar ställningstagandet "Ett fribelopp införs i regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen."Partiet kommer att få frågan om hur stort fribelopp partiet avser införa om jobb och sysselsättning blir en (pirat)fråga som media lyfter 2018.

jim.groth
2015-04-13, 17:58
Jag ogillar yrkande B04-Y10:att mötet antar ställningstagandet "Ett fribelopp införs i regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen."Du ger alltså partistyrelsen makt att besluta om storleken på fribeloppet, för det kommer ju att heta "Hur stort fribelopp vill ni ha?" under 2018 om jobb och sysselsättning kommer i fokus i media samband med Piratpartiet.

Jag ser inga problem med att ge partistyrelsen mandat att besluta detaljer. Det är inte vad medlemsmöten bör hålla på med.

AndersLindbäck
2015-04-14, 22:36
I 9.3 i partiprogrammet står följande, vilket jag tolkar att målet är att alla medborgare, även de som inte direkt behöver en basförsörjning ska få det.

http://www.piratpartiet.se/politik/partiprogram/9-arbete-och-social-trygghet/

"garanteras" en garanti utfaller bara vid vissa villkor. T.ex. när man inte har en egen basförsörjninge. Dvs dagens försörjningsstöd.

Andreas Bjärnemalm
2015-04-14, 23:31
"garanteras" en garanti utfaller bara vid vissa villkor. T.ex. när man inte har en egen basförsörjninge. Dvs dagens försörjningsstöd.Eller så kan det tolkas som att alla har en garanterad försörjning från staten, som betalas ut till alla oavsett vad (så som barnbidraget är garanterat alla med barn), och vill någon sen ha mer pengar (vilket de flesta vill så länge basinkomsten hålls på en lagom nivå) får den ordna den inkomsten på eget sätt, till exempel genom att ta ett jobb eller starta näringsverksamhet.

AndersLindbäck
2015-04-14, 23:58
Eller så kan det tolkas som att alla har en garanterad försörjning från staten, som betalas ut till alla oavsett vad (så som barnbidraget är garanterat alla med barn), och vill någon sen ha mer pengar (vilket de flesta vill så länge basinkomsten hålls på en lagom nivå) får den ordna den inkomsten på eget sätt, till exempel genom att ta ett jobb eller starta näringsverksamhet.

Barnbidrag betalas dock bara ut till barnfamiljer - dvs endast efter att man bevisas ha vissa specifika behov - ett barn. Pss som alla andra typer av stöd.

Så även barnbidrag är ett exempel på ett stöd som staten betalar ut bara om man uppfyller vissa krav.

Christian Huldt
2015-04-15, 06:37
Jag gillar yrkande B04-Y01:att Piratpartiet driver frågan om garanterad basinkomst som inte till 100% minskas då bidragstagaren får andra inkomster, men gör det på det mest konservativa sätt man kan tänka sig och fullt ut finansierar förslagen, och dessutom öppnar för att förhandla med alla för att åtminstone gå i rätt riktning.Man skulle kunna se det som att "jobbskatteavdraget på inkomst av tjänst" (logisk kullerbytta?) utvidgas till alla, oavsett inkomst.

Andreas Bjärnemalm
2015-04-15, 10:34
Barnbidrag betalas dock bara ut till barnfamiljer - dvs endast efter att man bevisas ha vissa specifika behov - ett barn. Pss som alla andra typer av stöd.

Så även barnbidrag är ett exempel på ett stöd som staten betalar ut bara om man uppfyller vissa krav.Precis som med partiets vision om basinkomst, som lyder "På sikt utvecklas systemet så att alla medborgare garanteras en basförsörjning."

Vilket innebär att även i det fallet ska vissa krav vara uppfyllda, personen måste vara medborgare för att staten ska betala ut.

Niklas starow
2015-04-15, 12:15
Jag ogillar yrkande B04-Y09:att mötet ändrar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska arbeta för en samling av alla bidrag till behövande medborgare under ett statligt huvudmannaskap, i syfte att skapa ett enkelt och konsistent regelverk och för att på sikt förändra systemet så att alla medborgare garanteras en basförsörjning." till:
"Piratpartiet ska arbeta för en samling av alla bidrag till behövande medborgare under ett statligt huvudmannaskap, i syfte att skapa ett enkelt och konsistent regelverk."A-kassan är inte ett bidrag. Det är en försäkring som faller ut som administreras av instanser som är skiljda från staten.

Kent Nilsson
2015-04-15, 20:28
Jag gillar yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."Väldigt tydligt utan att gå in på onödiga detaljer. Lätt att argumentera för rimligheten i att alla har en basinkomst (som delvis ersätter de x antal bidrag vi har för detta idag).

Personligen anser jag att ett av de största problemen vi har idag är människor som kastas mellan myndigheter och ett väl utformat basinkomst skulle minska/eliminera detta problem.

Alla medborgare ska kunna vara säkra på att dom har mat på bordet, annars vill jag inte leva i detta land!

Megitt
2015-04-16, 08:36
Jag gillar yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."En sådan enkel och fin formulering utan krångel!

Megitt
2015-04-16, 08:39
Jag ogillar yrkande B04-Y05:att mötet antar ställningstagandet "Ett fribelopp om ett prisbasbelopp införs i regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen."Finns väl ingen samhällsekonomisk nytta i att låta nån som uppbär försörjningsstöd ha lön samtidigt.
Bättre att någon annan får jobbet som inte har rätt till soc.

Megitt
2015-04-16, 08:43
Jag ogillar yrkande B04-Y01:att Piratpartiet driver frågan om garanterad basinkomst som inte till 100% minskas då bidragstagaren får andra inkomster, men gör det på det mest konservativa sätt man kan tänka sig och fullt ut finansierar förslagen, och dessutom öppnar för att förhandla med alla för att åtminstone gå i rätt riktning.Villkorslös basinkomst är det enda sättet. Allat annat är halvmesyrer.

Henry Rouhivuori
2015-04-16, 08:55
Jag ogillar yrkande B04-Y05:att mötet antar ställningstagandet "Ett fribelopp om ett prisbasbelopp införs i regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen."Finns väl ingen samhällsekonomisk nytta i att låta nån som uppbär försörjningsstöd ha lön samtidigt.
Jodå, personen ifråga betalar in skatt och kommer ifrån ett eventuellt utanförskap. Det är det som jobbstimulansen handlar om.

Bättre att någon annan får jobbet som inte har rätt till soc.Du menar jobbet hos t.ex en idrottsförening om max 6 timmar per vecka. Det är faktiskt mycket bra att det finns en sådan regel ty då får de som behöver hjälp några få timmar per vecka någon som kan ta det jobbet. En person som redan har ett heltidsjobb får det svårt att ta ett sådant extrajobb t.ex på grund av att tiden inte passar eller så är man nöjd med sitt heltidsjobb.

Hans Sundkvist
2015-04-16, 10:05
Jag gillar yrkande B04-Y08:att att mötet antar ställningatagandet "Piratpartiet vill att basförsörjning skall endast ges om en person inte kan försörja sig på annat sätt."Mycket vettigare, frågan om "Basinkomst" tenderar enligt min mening till att vara "Vänstepopulistisk" och har inte med PP:s kärfrågor att göra.

Förslaget är dessutom enligt min mening orealistiskt och rent av skadligt ur ett antal aspekter.

Hans Sundkvist
2015-04-16, 10:06
Jag gillar yrkande B04-Y09:att mötet ändrar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska arbeta för en samling av alla bidrag till behövande medborgare under ett statligt huvudmannaskap, i syfte att skapa ett enkelt och konsistent regelverk och för att på sikt förändra systemet så att alla medborgare garanteras en basförsörjning." till:
"Piratpartiet ska arbeta för en samling av alla bidrag till behövande medborgare under ett statligt huvudmannaskap, i syfte att skapa ett enkelt och konsistent regelverk."Mycket vettigare, frågan om "Basinkomst" tenderar enligt min mening till att vara "Vänstepopulistisk" och har inte med PP:s kärfrågor att göra.

Förslaget är dessutom enligt min mening orealistiskt och rent av skadligt ur ett antal aspekter.

Hans Sundkvist
2015-04-16, 10:06
Jag ogillar yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."Mycket vettigare, frågan om "Basinkomst" tenderar enligt min mening till att vara "Vänstepopulistisk" och har inte med PP:s kärfrågor att göra.

Förslaget är dessutom enligt min mening orealistiskt och rent av skadligt ur ett antal aspekter.

Henry Rouhivuori
2015-04-16, 10:29
Jag ogillar yrkande B04-Y01:att Piratpartiet driver frågan om garanterad basinkomst som inte till 100% minskas då bidragstagaren får andra inkomster, men gör det på det mest konservativa sätt man kan tänka sig och fullt ut finansierar förslagen, och dessutom öppnar för att förhandla med alla för att åtminstone gå i rätt riktning.Villkorslös basinkomst är det enda sättet. Allat annat är halvmesyrer.
Finns väl ingen samhällsekonomisk nytta i att låta nån som uppbär basinkomst ha en heltidslön samtidigt. eller hur?

Fexlom
2015-04-16, 12:22
Förslaget är dessutom enligt min mening orealistiskt och rent av skadligt ur ett antal aspekter.

Vill du gå närmare in på dessa aspekter?

JorgenL
2015-04-16, 18:34
Villkorslös basinkomst är det enda sättet. Allat annat är halvmesyrer.

En villkorslös basinkomst på 8000 kr (96000/år) för alla invånare över 20 år (7,6 miljoner) skulle kosta 737 Miljarder. Hur ska det finansieras?

Som jämförelse är hela inkomstsidan i statens budget som just nu diskuteras 854 miljarder.

Ungefär storleksordning för 2014 kan ses på http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsbudgetens-inkomster/

Mikael Ståldal
2015-04-16, 20:07
Jag ogillar yrkande B04-Y09:att mötet ändrar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska arbeta för en samling av alla bidrag till behövande medborgare under ett statligt huvudmannaskap, i syfte att skapa ett enkelt och konsistent regelverk och för att på sikt förändra systemet så att alla medborgare garanteras en basförsörjning." till:
"Piratpartiet ska arbeta för en samling av alla bidrag till behövande medborgare under ett statligt huvudmannaskap, i syfte att skapa ett enkelt och konsistent regelverk."A-kassan är inte ett bidrag. Det är en försäkring som faller ut som administreras av instanser som är skiljda från staten.

Jag förstår inte på vilket sätt ditt påstående är ett argument mot yrkandet.

Timmy
2015-04-16, 23:14
En villkorslös basinkomst på 8000 kr (96000/år) för alla invånare över 20 år (7,6 miljoner) skulle kosta 737 Miljarder. Hur ska det finansieras?

Som jämförelse är hela inkomstsidan i statens budget som just nu diskuteras 854 miljarder.

Ungefär storleksordning för 2014 kan ses på http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsbudgetens-inkomster/

Först en liten brasklapp: Jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag tycker om basinkomst (eller dess kusiner) just på grund av svårigheter att besvara frågan om hur det ska finansieras.

Din fråga är ju synnerligen väl befogad, med tanke på att en sådan här reform skulle kräva stora omfördelningar av landets resurser, men att bara titta på "kostnaden för basinkomst" mot statens inkomster är lite skevt eftersom vi redan har omfattande transfereringssystem att ta hänsyn till. En snabb överslagsräkning på statens utgifter för 2014[1] visar att vi lägger 219 Miljarder till sådant redan (utgiftsområde 10, 11 och 12).

Några (med Christian Engström bland dem) argumenterar ju också för att själva kostnaden att transferera en bestämd summa pengar skulle minska markant med en sådan här reform eftersom stora nedskärningar skulle kunna göras i handläggningen.

Värt att ta i beaktande är också att budgetens utgifter för 2014 diffar med ca 72 Miljarder. Nu bör ju vårt mål inte vara att gå 72 Miljarder back, men det kanske inte är hela världen om en inte kan finansiera varje förslag "öre för öre".

Jag vet att det finns fler som gjort väldigt mycket mer ingående studier på området än denna, och kontentan verkar vara att det skulle vara ohemult svårfinansierat, så jag säger inte att du har fel i sak utan ville mest bidra till en mer rättvisande bild.

[1]: http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsbudgetens-utgifter/

jim.groth
2015-04-16, 23:58
Jag har dragit tillbaka yrkande B04-Y10: mötet antar ställningstagandet "Ett fribelopp införs i regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen."

jim.groth
2015-04-16, 23:59
Jag har dragit tillbaka yrkande B04-Y10: mötet antar ställningstagandet "Ett fribelopp införs i regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen."

Jag vill fokusera på BI, inte jobbstimulans.

Anton Nordenfur
2015-04-17, 08:56
Jag ogillar yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."Detta yrkande är otroligt otydligt, där olika människor förstår ordet "basinkomst" som olika saker. Samtidigt har jag fortfarande inte sett en ordentligt redovisning av hur denna finansiering (som vid 8 000 i månaden exempelvis skulle kosta lika mycket som statens totala budget - ganska mycket pengar) ska finansieras. Ska vi höja skatterna och återigen få världens högsta skatter? Eller vad är tanken? Detta måste konkretiseras först.

Timmy
2015-04-17, 11:34
Värt att ta i beaktande är också att budgetens utgifter för 2014 diffar med ca 72 Miljarder.

"Värt att ta i beaktande är också att budgetens utgifter för 2014 diffar med ca 72 Miljarder mot budgetens inkomster." skulle det ju vara, så klart. :)

AndersLindbäck
2015-04-17, 11:43
Några (med Christian Engström bland dem) argumenterar ju också för att själva kostnaden att transferera en bestämd summa pengar skulle minska markant med en sådan här reform eftersom stora nedskärningar skulle kunna göras i handläggningen.


Det är kaffepengar i sammanhanget. Försäkringskassan (som har hand som större delen av utbetalningarna) ligger runt 3% i administrativa kostnader. Medan de privata utbetalarna - arbetslöshetskassorna drivna av facken - även de ligger relativt lågt och de flest ligger under 10%-

Fexlom
2015-04-17, 13:05
Detta yrkande är otroligt otydligt, där olika människor förstår ordet "basinkomst" som olika saker. Samtidigt har jag fortfarande inte sett en ordentligt redovisning av hur denna finansiering (som vid 8 000 i månaden exempelvis skulle kosta lika mycket som statens totala budget - ganska mycket pengar) ska finansieras. Ska vi höja skatterna och återigen få världens högsta skatter? Eller vad är tanken? Detta måste konkretiseras först.

Mitt yrkande är ämnat att sätta riktningen för partiet, inte komma med en detaljerad plan för hur en eventuell basinkomst ska se ut. Det är partistyrelsens uppdrag att konkretisera riktgivande ställningstaganden såsom detta, i mening att få fram en exaktare linje för partiet.

Personligen gillar jag Christian Engströms linje, där basinkomsten implementeras som en form av negativ inkomstbeskattning och alltså inte ges åt alla, utan enbart åt de som har tillräckligt låga övriga inkomster. Denna linje finns mer detaljerad här (https://christianengstrom.wordpress.com/2015/01/23/basinkomst-kostnad-134-miljarder-finansierat-med-200-miljarder-video/)

Anton Nordenfur
2015-04-17, 13:21
Mitt yrkande är ämnat att sätta riktningen för partiet, inte komma med en detaljerad plan för hur en eventuell basinkomst ska se ut. Det är partistyrelsens uppdrag att konkretisera riktgivande ställningstaganden såsom detta, i mening att få fram en exaktare linje för partiet.

Personligen gillar jag Christian Engströms linje, där basinkomsten implementeras som en form av negativ inkomstbeskattning och alltså inte ges åt alla, utan enbart åt de som har tillräckligt låga övriga inkomster. Denna linje finns mer detaljerad här (https://christianengstrom.wordpress.com/2015/01/23/basinkomst-kostnad-134-miljarder-finansierat-med-200-miljarder-video/)

Partiets basinkomstvurmare har haft väldigt mycket tid på sig att klargöra en linje. Så har inte skett. Om medlemmarna vill att partistyrelsen ska utreda saken åt dem skulle jag föreslå att detta yrkas om antingen i en motion som denna eller verksamhetsplanen - det är inte en fråga som mig veterligen planeras lyftas den närmsta tiden.

Jag skulle dock föreslå att det är bättre att lägga en sådan sak på vår arbetsmarknadspolitiske talesperson Björn Flintberg.

AndersLindbäck
2015-04-17, 20:44
Jag ogillar yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."Garanterad - dvs den får inte alla.

AndersLindbäck
2015-04-17, 20:48
Jag skulle dock föreslå att det är bättre att lägga en sådan sak på vår arbetsmarknadspolitiske talesperson Björn Flintberg.


Denna frågan var uppe på höstmötet och röstades då ner. Pss som den varit uppe på nästan de flesta medlemsmötens om funnits senaste åren - den har alltid röstats ner.

Björn Flintberg påstod på höstmötet att arbetsmarknadsutskottet jobbade med frågan och skulle presentera förslag senare.

Detta har inte skett.

Fexlom
2015-04-18, 00:10
Jag ogillar yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."Garanterad - dvs den får inte alla.

Nej, eftersom det är fullständigt onödigt att staten skulle ge människor pengar med ena handen och ta dem tillbaka med andra handen genom höjda skatter. Det är bättre att enbart de med tillräckligt låga inkomster får ta del av basinkomsten, vilket sker med hjälp av beskattningsinfo. På det sättet får man basinkomsten om man behöver den, men utan att pengar flyttas runt mellan stat och individ i onödan.

Fexlom
2015-04-18, 00:23
Jag har lagt yrkande B04-Y11:att mötet ger Piratpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson i uppdrag att:

1. Utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Presentera detta förslag för Piratpartiets styrelse, som därefter kan förkasta förslaget eller framlägga det som proposition på nästa medlemsmöteEftersom huvudyrkanden närmast är generella riktlinjer gällande hur en eventuell basinkomst skulle se ut, föreslår jag en mer detaljerad utredning att utföras som det kommit önskemål om.

Tommten
2015-04-18, 11:32
Jag har lagt yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."Det ursprungliga yrkandet är för specifikt. Öppnare formulering och bättre format för yrkandet.Några saker jag vill ha svar på.
1. Ska alla få rätt till denna basinkomst oavsett övrig rikedom?
2. Ska alla få rätt till denna basinkomst oavsett övrig inkomst?
3. Ska alla få rätt till denna basinkomst oavsett medborgarskap?
4. Ska det kombineras med socialbidrag/försörjningsstöd på något sätt, eller är det tänkt att det systemet ska avvecklas?

JorgenL
2015-04-18, 12:10
Jag ogillar yrkande B04-Y05:att mötet antar ställningstagandet "Ett fribelopp om ett prisbasbelopp införs i regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen."PP har redan ett antaget sakpolitiskt krav som säger:
Piratpartiet verkar för att försörjningsstödet endast gradvis räknas ner pga extra inkomster för att undvika tröskeleffekter som motverkar att man tar sig ur bidragsberoende.

Vi har inte fakta nog för att gå ner i den detaljnivå som detta yrkande gör.

JorgenL
2015-04-18, 12:10
Jag ogillar yrkande B04-Y07:att mötet antar ställningstagandet "Regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen ändras så att delen av nettoinkomst av anställning som inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd höjs från 25% till 50%."PP har redan ett antaget sakpolitiskt krav som säger:
Piratpartiet verkar för att försörjningsstödet endast gradvis räknas ner pga extra inkomster för att undvika tröskeleffekter som motverkar att man tar sig ur bidragsberoende.

Vi har inte fakta nog för att gå ner i den detaljnivå som detta yrkande gör.

Henry Rouhivuori
2015-04-18, 13:40
Jag har dragit tillbaka yrkande B04-Y05: mötet antar ställningstagandet "Ett fribelopp om ett prisbasbelopp införs i regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen."

Henry Rouhivuori
2015-04-18, 13:41
Jag har dragit tillbaka yrkande B04-Y07: mötet antar ställningstagandet "Regeln om jobbstimulans i socialtjänstlagen ändras så att delen av nettoinkomst av anställning som inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd höjs från 25% till 50%."

Henry Rouhivuori
2015-04-18, 13:56
PP har redan ett antaget sakpolitiskt krav som säger:
Piratpartiet verkar för att försörjningsstödet endast gradvis räknas ner pga extra inkomster för att undvika tröskeleffekter som motverkar att man tar sig ur bidragsberoende.

Vi har inte fakta nog för att gå ner i den detaljnivå som detta yrkande gör.
Då vi har det ställningstagandet ovan som är i linje med vad jag ville pusha en förstärkning/förbättring för och i linje vad motionen tar upp i sin problembeskrivning, så finns det inget behov av att vara detaljerad i sakfrågan i partiets politiska program. Partiet får återkomma med en detaljerad motion i riksdagen, såsom nuvarande regler angående jobbstimulans har antagits.

Jag drar därför tillbaka mina yrkanden.

Fexlom
2015-04-18, 21:51
Jag har lagt yrkande B04-Y12:att mötet ger Piratpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson i uppdrag att:

1. Utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Presentera detta förslag för Piratpartiets styrelse, som därefter kan förkasta förslaget, återremittera det för revideringar eller framlägga det som proposition på nästa medlemsmöteDet är möjligt att styrelsen har synpunkter hur förslaget för basinkomst borde stärkas eller förändras. Detta yrkande öppnar för möjligheten att styrelsen återremitterar förslaget till den arbetsmarknadspolitiske talespersonen, varefter denne kan revidera förslaget och återkomma med det till styrelsen.

Fexlom
2015-04-18, 21:52
Jag Jämkar bort mitt yrkande B04-Y11 till fördel för B04-Y12.

Mitt bortjämkade B04-Y11:mötet ger Piratpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson i uppdrag att:

1. Utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Presentera detta förslag för Piratpartiets styrelse, som därefter kan förkasta förslaget eller framlägga det som proposition på nästa medlemsmöte
B04-Y12, som jag tycker bättre om: mötet ger Piratpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson i uppdrag att:

1. Utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Presentera detta förslag för Piratpartiets styrelse, som därefter kan förkasta förslaget, återremittera det för revideringar eller framlägga det som proposition på nästa medlemsmöte

Fexlom
2015-04-18, 22:03
Några saker jag vill ha svar på.
1. Ska alla få rätt till denna basinkomst oavsett övrig rikedom?
2. Ska alla få rätt till denna basinkomst oavsett övrig inkomst?
3. Ska alla få rätt till denna basinkomst oavsett medborgarskap?
4. Ska det kombineras med socialbidrag/försörjningsstöd på något sätt, eller är det tänkt att det systemet ska avvecklas?

Nu ingår den exakta formen för en eventuell basinkomst inte i yrkandet jag har lagt, men om du frågar mig personligen förespråkar jag Christian Engströms modell, som man kan läsa mer om på hans blogg (https://christianengstrom.wordpress.com/). Svaren på dina frågor är följande:

1. Ja. Hela poängen med en basinkomst är att komma ifrån den integritetskränkande exercis som förekommer i samband med dagens försörjningsstöd. Man ska inte behöva sälja av all sin egendom för att man temporärt saknar inkomster. Om man sitter på stora summor högt likvida medel såsom pengar på banken eller aktier är jag dock öppen för möjligheten att det sätts en gräns på hur mycket dessa medel får vara värda för att man ska få basinkomst.

2. Nej. Basinkomsten implementeras som en form av negativ inkomstbeskattning, där man utan övriga inkomster får en basinkomst man nätt och jämt kan leva på (ca 8000 kr). Om man har övriga inkomster avräknas dessa steglöst från basinkomsten, så att basinkomsten sjunker med t.ex. 50 öre för varje krona man tjänar på egen hand. På så sätt lönar det sig alltid att ta ett jobb, samtidigt som man klarar sig även utan övriga inkomster.

3. Nja. För att få ta del av basinkomsten måste åtminstone man ha rätt att vistas i landet och ha en permanent bostadsort. Det finns alltså krav man måste uppfylla, men dessa krav behöver inte nödvändigtvis vara medborgarskap. Basinkomsten är tänkt att ersätta nuvarande bidragssystem, även de som icke-medborgare omfattas av.

4. Nej och ja. På sikt är det tänkt att basinkomsten ska ersätta socialbidrag, försörjningsstöd och andra offentliga transfereringssystem.

jim.groth
2015-04-18, 22:26
Jag har lagt yrkande B04-Y13:att piratpartiet inte driver frågan om basinkomst.Jag har helt ändrat åsikt i den här frågan, och tycker inte längre att Piratpartiet ska driva frågan om basinkomst. Det finns andra frågor som är långt mycket viktigare för PP och dessa behöver inte motståndet bland annat frågan om basinkomst kommer att generera. Detta kan vi möjligtvis ta upp igen när vi väl sitter i riksdagen.

JorgenL
2015-04-18, 22:42
Jag gillar yrkande B04-Y13:att piratpartiet inte driver frågan om basinkomst.Instämmer. OM det är så att produktionseffektiviteten har stigit eller kommer att stiga så mycket att det behövs sammanlagt mindre arbetstid, så behövs det en bred debatt.

Dels om hur det överskott som den ökade effektiviteten genererar ska dras in i samhällsekonomin, dels om vad det sen ska användas till. Det finns många andra saker man skulle kunna använda det till än basinkomst. Undvika att höja pensionsålern, ökade möjligheter till studieledighet mitt i livet för att byta karriär. Det finns massor av saker som man skulle kunna använda de resurserna till, men det behövs en bred diskussion innan man bestämmer sig.

jim.groth
2015-04-18, 23:41
men det behövs en bred diskussion innan man bestämmer sig.

Det viktigaste är att vi för en diskussion om huruvida vi kan driva den här politiken utan att det negativt påverkar våra andra frågor. Jag är fortfarande positivt inställd till konceptet BI men inte att vi driver det som politik nu.

Fexlom
2015-04-19, 00:41
Jag ogillar yrkande B04-Y13:att piratpartiet inte driver frågan om basinkomst.Utöver att jag inte håller med yrkandet i sak, är yrkandet väldigt dåligt formulerat. Antingen bör yrkandet riva upp eller modifiera vårt existerande ställningstagande som kan härröras till basinkomst, eller så bör det föreslå att mötet antar ett nytt ställningstagande som t.ex. "Piratpartiet tar ställning mot basinkomst".

jim.groth
2015-04-19, 00:50
Jag ogillar yrkande B04-Y13:att piratpartiet inte driver frågan om basinkomst.Utöver att jag inte håller med yrkandet i sak, är yrkandet väldigt dåligt formulerat. Antingen bör yrkandet riva upp eller modifiera vårt existerande ställningstagande som kan härröras till basinkomst, eller så bör det föreslå att mötet antar ett nytt ställningstagande som t.ex. "Piratpartiet tar ställning mot basinkomst".

Jag ser gärna att någon kommer med en bättre formulering. Jag tycker verkligen inte vi ska ta ställning mot BI utan helt enkelt inte driva frågan.

AndersLindbäck
2015-04-19, 01:01
Jag gillar yrkande B04-Y13:att piratpartiet inte driver frågan om basinkomst.Piratpartiet skall driva frågorna om integritet, kultur och kunskap.

AndersLindbäck
2015-04-19, 01:04
Jag ogillar yrkande B04-Y12:att mötet ger Piratpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson i uppdrag att:

1. Utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Presentera detta förslag för Piratpartiets styrelse, som därefter kan förkasta förslaget, återremittera det för revideringar eller framlägga det som proposition på nästa medlemsmöteMötet har inte rätt och ge order till en talesperson. Det är någon som utses av partiledaren som ett led i att driva partiets politik i media.

Fexlom
2015-04-19, 02:27
Jag ser gärna att någon kommer med en bättre formulering. Jag tycker verkligen inte vi ska ta ställning mot BI utan helt enkelt inte driva frågan.

Då gäller det helt enkelt att rösta avslag på de yrkandena för basinkomst som ligger framme nu, alternativt lägga ett yrkande om att förändra detta ställningstagande (som vi redan har antagit):

"Piratpartiet ska arbeta för en samling av alla bidrag till behövande medborgare under ett statligt huvudmannaskap, i syfte att skapa ett enkelt och konsistent regelverk och för att på sikt förändra systemet så att alla medborgare garanteras en basförsörjning."

Det finns ett yrkande om att förändra detta ställningstagande för att utelämna satsen om basförsörjning. Du kanske vill jämka dig med detta?

Mötet har inte rätt och ge order till en talesperson. Det är någon som utses av partiledaren som ett led i att driva partiets politik i media.

Tack, då får det falla på styrelsen att skapa en arbetsgrupp för en sådan utredning istället.

Fexlom
2015-04-19, 02:31
Jag har lagt yrkande B04-Y14:att mötet ger Piratpartiets styrelse i uppdrag att:

1. Tillsätta en arbetsgrupp med målet att utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Efter att ha tagit del av förslaget antingen förkasta förslaget, återremittera förslaget till arbetsgruppen för revideringar eller framlägga förslaget som proposition på nästa medlemsmöte

Fexlom
2015-04-19, 02:32
Jag Jämkar bort mitt yrkande B04-Y12 till fördel för B04-Y14.

Mitt bortjämkade B04-Y12:mötet ger Piratpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson i uppdrag att:

1. Utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Presentera detta förslag för Piratpartiets styrelse, som därefter kan förkasta förslaget, återremittera det för revideringar eller framlägga det som proposition på nästa medlemsmöte
B04-Y14, som jag tycker bättre om: mötet ger Piratpartiets styrelse i uppdrag att:

1. Tillsätta en arbetsgrupp med målet att utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Efter att ha tagit del av förslaget antingen förkasta förslaget, återremittera förslaget till arbetsgruppen för revideringar eller framlägga förslaget som proposition på nästa medlemsmöte

Henry Rouhivuori
2015-04-19, 08:48
Jag ogillar yrkande B04-Y12:att mötet ger Piratpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson i uppdrag att:

1. Utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Presentera detta förslag för Piratpartiets styrelse, som därefter kan förkasta förslaget, återremittera det för revideringar eller framlägga det som proposition på nästa medlemsmöteMötet har inte rätt och ge order till en talesperson. Det är någon som utses av partiledaren som ett led i att driva partiets politik i media.
Rätt och rätt, visst har mötet den rätten som högsta organ, men det är inte särskilt snyggt.

Anton Nordenfur
2015-04-19, 09:05
Det är någon som utses av partiledaren som ett led i att driva partiets politik i media.

Talespersoner utses av partistyrelsen.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 10:49
Det finns massor av saker som man skulle kunna använda de resurserna till, men det behövs en bred diskussion innan man bestämmer sig.

Hur får vi till stånd en sådan bred diskussion?

Mikael Ståldal
2015-04-19, 10:51
Jag ogillar yrkande B04-Y13:att piratpartiet inte driver frågan om basinkomst.Märkligt att yrka på att vi inte ska driva en fråga.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 10:55
Jag ser gärna att någon kommer med en bättre formulering. Jag tycker verkligen inte vi ska ta ställning mot BI utan helt enkelt inte driva frågan.

Då borde du jämka dig med mitt yrkande, och rösta emot alla andra. Då kommer vi inte ha något ställningstagande som kan tolkas som vi är för basinkomst, och då kommer styrelsen inte ha något mandat att driva frågan.

Det blir konstigt om medlemsmötet uttryckligen yrkar på att inte driva en fråga. Medlemsmötet bör istället bestämma vilka ställningstaganden vi har, och sen är det upp till styrelsen att driva de frågor som de finner lämpliga och som har stöd i något ställningstagande.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 11:26
Jag ogillar yrkande B04-Y08:att att mötet antar ställningatagandet "Piratpartiet vill att basförsörjning skall endast ges om en person inte kan försörja sig på annat sätt."Detta blir överflödigt om mitt yrkande B04-Y09 går igenom.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 11:26
Jag ogillar yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."Inte tillräckligt specifikt.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 11:30
Jag är försiktigt positiv till basinkomst. Men, the devil is in the details.

Jag är inte positiv till alla tänkbara utformningar av basinkomst, därför vill jag inte att vi ska ha ett generellt ställningstagande som yrkande B04-Y03.

Som jag ser det finns det inte möjlighet att under detta medlemsmöte utforma ett tillräckligt detaljerat ställningstagande om basinkomst, därför tänker jag istället rösta på mitt yrkande och emot alla andra så att vi får ett rent bort och slipper de tröttsamma diskussionerna om hur vi ska tolka våra ställningstaganden.

Jag önskar att vi efter detta medlemsmöte börjar jobba med frågan inom partiet på ett strukturerat sätt och utarbetar ett förslag om basinkomst som vi kan ta ställning till på något framtida medlemsmöte. Därför kommer jag rösta på yrkande B04-Y14.

troed
2015-04-19, 11:32
Jag ogillar yrkande B04-Y13:att piratpartiet inte driver frågan om basinkomst.Framtidspartiet måste kunna svara på framtidsfrågorna. Just nu är en sådan, som syns mycket i press, vad som händer när "automatiseringen tar jobben".

AndersLindbäck
2015-04-19, 11:57
Talespersoner utses av partistyrelsen.


Okej. Ser att partistyrelsen ändrade detta för 7 dagar sedan. Innan dess så utsågs talesperson av partiledaren.

JorgenL
2015-04-19, 12:28
Jag ogillar yrkande B04-Y13:att piratpartiet inte driver frågan om basinkomst.Framtidspartiet måste kunna svara på framtidsfrågorna. Just nu är en sådan, som syns mycket i press, vad som händer när "automatiseringen tar jobben".

Det är en fråga som det finns en massa andra svar på än att permanenta en bidragberoende underklass...

Arbetslösheten uppstår för att vi blir effektivare på att producera, och denna effektivisering medför vinster någonstans i systemet.

Man kan tänka sig många andra sätt att använda dessa vinster, exempelvis att ge folk möjlighet att skaffa sig en ny utbildning mitt i livet, eller att generellt minska arbetstiden, eller att dra in en del av dessa vinster till det offentliga och spendera dem på att anställa folk att göra saker som behöver göras men som marknaden inte förmår hitta vettiga modeller för att finansiera. Det finns massor av alternativa sätt att använda effektiviseringens vinster på ett mera konstruktivt sätt än att betala folk för att göra ingenting.

troed
2015-04-19, 12:36
Man kan tänka sig många andra sätt att använda dessa vinster, exempelvis att ge folk möjlighet att skaffa sig en ny utbildning mitt i livet, eller att generellt minska arbetstiden, eller att dra in en del av dessa vinster till det offentliga och spendera dem på att anställa folk att göra saker som behöver göras men som marknaden inte förmår hitta vettiga modeller för att finansiera. Det finns massor av alternativa sätt att använda effektiviseringens vinster på ett mera konstruktivt sätt än att betala folk för att göra ingenting.

Alla sakerna du tar upp ovan är exakt de jag anser att ovillkorad basinkomst leder till. Med billigast möjliga administration.

troed
2015-04-19, 12:50
Det är lätt att hamna i en diskussion fylld med förutfattade meningar och tyckande. Det gjordes ett fyraårigt experiment med basinkomst i en stad i Kanada på 70-talet, och först nu gås resultatet igenom av forskare. Det här är initiala slutsatser som är relevanta för diskussionen i tråden:

But Forget has culled some useful info from Manitoba labour data. Her research confirms numerous positive consequences of the program.

Initially, the Mincome program was conceived as a labour market experiment. The government wanted to know what would happen if everybody in town received a guaranteed income, and specifically, they wanted to know whether people would still work.

It turns out they did.

Only two segments of Dauphin's labour force worked less as a result of Mincome—new mothers and teenagers. Mothers with newborns stopped working because they wanted to stay at home longer with their babies. And teenagers worked less because they weren't under as much pressure to support their families.

The end result was that they spent more time at school and more teenagers graduated. Those who continued to work were given more opportunities to choose what type of work they did.

http://www.dominionpaper.ca/articles/4100

... samt:

Forget found that in the period that Mincome was administered, hospital visits dropped 8.5 percent, with fewer incidents of work-related injuries, and fewer emergency room visits from car accidents and domestic abuse. Additionally, the period saw a reduction in rates of psychiatric hospitalization, and in the number of mental illness-related consultations with health professionals

http://en.wikipedia.org/wiki/Mincome

Basinkomst är svaret på många frågor i samhället. Piratpartiet bör vara partiet som har de svaren.

AndersLindbäck
2015-04-19, 13:09
Alla sakerna du tar upp ovan är exakt de jag anser att ovillkorad basinkomst leder till. Med billigast möjliga administration.


Nej, det gör det inte.

Staten skulle t.ex. kunna höja skatten och låta de arbetslösa bygga bort problemen för järnvägen. Utbilda fler sjuksköterskor och läkare så att man får bort köerna till sjukvården. Sätta in fler personer i vård av äldre etc.

Skälet till att man inte gör det är för att man vill inte göra väljarna ledsna genom att höja skatterna. Så vissa tycker det är bättre att folk får gå arbetslösa än att höja skatterna så de kan göra vettiga jobb.

Det är en skattefråga i slutändan. Man vill skapa en permanent underklass för att då kunna sänka lönerna för låglönejobben.

troed
2015-04-19, 13:17
Nej, det gör det inte.

Ditt inlägg innehåller påståenden jag inte ser att du har data bakom. Min åsikt är baserad på de basinkomst-experiment som har utförts.

(Numera även länkade i ett huvudinlägg)

Att sitta och påstå saker utan stöd när stöd finns är en övning i futilitet.

AndersLindbäck
2015-04-19, 14:33
Jag förstår inte på vilket sätt ditt påstående är ett argument mot yrkandet.

A-kassan och sjukförsäkringen är inte bidrag och omfattas därmed inte av yrkandet. De är försäkringar.

AndersLindbäck
2015-04-19, 14:43
Ditt inlägg innehåller påståenden jag inte ser att du har data bakom. Min åsikt är baserad på de basinkomst-experiment som har utförts.

(Numera även länkade i ett huvudinlägg)

Att sitta och påstå saker utan stöd när stöd finns är en övning i futilitet.

Man höjer skatten och utbildar fler sjuksköterskor så minskar arbetslösheten.

Vilket i det är svårt att fatta ?

Mikael Ståldal
2015-04-19, 16:20
A-kassan och sjukförsäkringen är inte bidrag och omfattas därmed inte av yrkandet. De är försäkringar.

Ett sådant konstaterande är fortfarande inget argument emot yrkandet.

AndersLindbäck
2015-04-19, 18:31
Jag ogillar yrkande B04-Y14:att mötet ger Piratpartiets styrelse i uppdrag att:

1. Tillsätta en arbetsgrupp med målet att utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Efter att ha tagit del av förslaget antingen förkasta förslaget, återremittera förslaget till arbetsgruppen för revideringar eller framlägga förslaget som proposition på nästa medlemsmöteDen som skrivit yrkandet kan själv göra detta utan att ens medlemsmötet så bestämmer. Arbetsgruppen kan tillsätta sig själv och jobba med frågan tills de kommer fram till att det inte finns någon lösning och sedan lägga ner sig själv.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 19:20
Man höjer skatten och utbildar fler sjuksköterskor så minskar arbetslösheten.

Vilket i det är svårt att fatta ?

Det är möjligt att det bör utbildas fler sjuksköterskor, men jag tycker inte att man bör se sjukvården som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Henry Rouhivuori
2015-04-19, 19:38
Jag ogillar yrkande B04-Y14:att mötet ger Piratpartiets styrelse i uppdrag att:

1. Tillsätta en arbetsgrupp med målet att utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Efter att ha tagit del av förslaget antingen förkasta förslaget, återremittera förslaget till arbetsgruppen för revideringar eller framlägga förslaget som proposition på nästa medlemsmöteDen som skrivit yrkandet kan själv göra detta utan att ens medlemsmötet så bestämmer. Arbetsgruppen kan tillsätta sig själv och jobba med frågan tills de kommer fram till att det inte finns någon lösning och sedan lägga ner sig själv.
Hårda bud i Mellerud. Ja, partistyrelsen har fullt upp ändå, skulle jag tro.

Fexlom
2015-04-20, 22:15
Jag har lyft yrkande B04-Y12: mötet ger Piratpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson i uppdrag att:

1. Utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Presentera detta förslag för Piratpartiets styrelse, som därefter kan förkasta förslaget, återremittera det för revideringar eller framlägga det som proposition på nästa medlemsmöte

AndersLindbäck
2015-04-23, 09:55
Det är möjligt att det bör utbildas fler sjuksköterskor, men jag tycker inte att man bör se sjukvården som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Korrekt. Men det är inte det. Det är en åtgärd för att minska det stora underskottet av sjuksköterskor som finns idag och som får landsting och ställa in sina operationer för det finns inga som kan ta hand om patienterna.


Landstingen ställer in operationerna - fattas personal:


https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2014/September/Sjukskoterskebristen-staller-in-operationer-pa-Sundsvalls-sjukhus/

Det fattas 2 000 sjuksköterskor:

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/2-000-sjukskoterskor-fattas

Det handlar om terapijobb utan verklig jobb som räddar liv.

AndersLindbäck
2015-04-23, 09:56
Det handlar om terapijobb utan verklig jobb som räddar liv.

Det handlar INTE om terapijobb utan om verkliga jobb som räddar liv.

Andreas Bjärnemalm
2015-04-23, 13:45
Korrekt. Men det är inte det. Det är en åtgärd för att minska det stora underskottet av sjuksköterskor som finns idag och som får landsting och ställa in sina operationer för det finns inga som kan ta hand om patienterna. Då är ju införandet av basinkomst en bra lösning, enligt vad vi kan läsa i den forskning troed länkade till (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?p=294917&postcount=4):
Forget found that in the period that Mincome was administered, hospital visits dropped 8.5 percent, with fewer incidents of work-related injuries, and fewer emergency room visits from car accidents and domestic abuse. Additionally, the period saw a reduction in rates of psychiatric hospitalization, and in the number of mental illness-related consultations with health professionalsMed en så stor minskning av sjukhusbesöken skulle vi frigöra väldigt många sjuksköterskor, som då istället kan ta hand om patienter med inplanerade operationer.

JorgenL
2015-04-23, 20:19
Jag ogillar yrkande B04-Y12:att mötet ger Piratpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson i uppdrag att:

1. Utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Presentera detta förslag för Piratpartiets styrelse, som därefter kan förkasta förslaget, återremittera det för revideringar eller framlägga det som proposition på nästa medlemsmöteJag tycker det är högst olämpligt och mot vår praxis att ge uppdrag till enskilda personer. Denna typ av uppdrag kan vi ge till styrelsen, inte till enskilda. Att partiet har en viss typ av talespersom är inte reglerat i stadgar eller någon annanstans, då bör vi inte ta beslut som förutsätter att en sådan finns.

Henry Rouhivuori
2015-04-23, 20:37
Jag ogillar yrkande B04-Y12:att mötet ger Piratpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson i uppdrag att:

1. Utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Presentera detta förslag för Piratpartiets styrelse, som därefter kan förkasta förslaget, återremittera det för revideringar eller framlägga det som proposition på nästa medlemsmöteOm vi här ger en talesperson ett uppdrag så är det i princip att förbigå partistyrelsen då det är partistyrelsen som (idag) utser talespersoner. Känns fel isåfall att blanda in partistyrelsen öht i punkt 2. Ger man här någon ett uppdrag så ska rapporteringen ske hit. (höstmötet)

Tommten
2015-04-24, 11:26
Nu ingår den exakta formen för en eventuell basinkomst inte i yrkandet jag har lagt
Just därför kommer jag absolut inte att rösta bifall på yrkandet.
, men om du frågar mig personligen förespråkar jag Christian Engströms modell, som man kan läsa mer om på hans blogg (https://christianengstrom.wordpress.com/). Svaren på dina frågor är följande:

1. Ja. Hela poängen med en basinkomst är att komma ifrån den integritetskränkande exercis som förekommer i samband med dagens försörjningsstöd. Man ska inte behöva sälja av all sin egendom för att man temporärt saknar inkomster. Om man sitter på stora summor högt likvida medel såsom pengar på banken eller aktier är jag dock öppen för möjligheten att det sätts en gräns på hur mycket dessa medel får vara värda för att man ska få basinkomst.

2. Nej. Basinkomsten implementeras som en form av negativ inkomstbeskattning, där man utan övriga inkomster får en basinkomst man nätt och jämt kan leva på (ca 8000 kr). Om man har övriga inkomster avräknas dessa steglöst från basinkomsten, så att basinkomsten sjunker med t.ex. 50 öre för varje krona man tjänar på egen hand. På så sätt lönar det sig alltid att ta ett jobb, samtidigt som man klarar sig även utan övriga inkomster.

3. Nja. För att få ta del av basinkomsten måste åtminstone man ha rätt att vistas i landet och ha en permanent bostadsort. Det finns alltså krav man måste uppfylla, men dessa krav behöver inte nödvändigtvis vara medborgarskap. Basinkomsten är tänkt att ersätta nuvarande bidragssystem, även de som icke-medborgare omfattas av.

4. Nej och ja. På sikt är det tänkt att basinkomsten ska ersätta socialbidrag, försörjningsstöd och andra offentliga transfereringssystem.Tack för svaren. Jag kanske kan tänka mig att bifalla något yrkande som har liknande detaljrikedom i något framtida möte. Jag anser nämligen att det är väldigt viktigt att partiet åtminstone är överens och på det klara med vad vi kommer överens om. Det är väldigt dåligt att anta ett luddigt beslut som olika medlemmar (och väljare) kan tolka på olika sätt.

Tommten
2015-04-24, 11:30
Jag ogillar yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."För ospecifikt. Vi måste åtminstone kunna vara överens om vad ett beslut betyder rent konkret. Detta beslut kan tolkas på väldigt många olika sätt, både av medlemmar och av väljare, vilket kan leda till olika bud och förvirring kring vad partiet vill.

Jacob Hallén
2015-04-28, 01:20
Jag tycker att basinkomst som frikopplad fråga är ett bra sätt att skjuta sig i foten. Man får då direkt försvara sig mot argumenten om att folk inte ska få betalt för att göra ingenting, att det inte finns några drivkrafter att arbeta om man blir försörjd utan behovspröving och alla andra emotionella eller falska argument.

Jag läste idag om en maskin som plockar jordgubbar. Den väljer ut vilka gubbar som ska plockas utifrån färg, storlek och utseende, precis som en mänsklig jordgubbsplockare. Den kommer att friställa en massa plockare, men den kommer också att göra det möjligt för odlarna att skörda fält som de saknar plockare till. Det är nämligen så dåligt betalt att plocka jordgubbar att inte ens illegala mexikanska immigranter i USA vill ta sådana jobb.

Vårt argument om basinkomst måste bygga på frågan om hur vi ska försörja de friställda jordgubbsplockarna. Kvalifikationerna för att plocka jordgubbar skaffar man sig på 15 minuter. Vilka jobb kan vi erbjuda till dem som inte har mer kvalifikationer än så? Hur ska deras försörjning lösas? Är det ok att låta folk bli bostadslösa och gå hungriga för att det inte finns några jobb till dem? Utbudet av okvalificerad arbetskraft är många gånger större än efterfrågan och då går priset, enligt ekonomiska naturlagar mot noll.

JAg tycker inte att vi är färdiga med att bygga den kopplingen och historien och därför är det för tidigt att anta ett mer detaljerat ställningstagande om basinkomst än vad vi för tillfället har.

anderserk
2015-04-30, 11:43
Jag ogillar yrkande B04-Y13:att piratpartiet inte driver frågan om basinkomst.Det börjar bli fart på frågan i samhällsdebatten. Ett alltmer kontrollerat och rationaliserat lönearbete med ökad stress och tvivelaktig mening börjar ifrågasättas som livets mening och samhällets grundfunktion. Insikten om att robotisering och vidare automatisering kan befria oss från sådana sysslor sprids i termer av att stora delar av "jobben" förväntas försvinna på detta sätt. Arbetsförmedling och försäkringskassa befolkas av människor som förvandlas från hjälpare till kontrollanter med uppgift att utsätta bortrationaliserade för förnedrande övningar i stället för att stimulera till egna krativa aktiviteter. Sociologen Roland Paulsen som forskar på detta flänger som ett tort skinn mellan olika media med sin kritik av dagens arbetsliv och arbetslinje. Inom PP förekommer en kreativ debatt, kolla "pirater som pratar basinkomst" på fejjan, eller den 6000 pers stora gruppen "medborgarlön i stället för arbetslinjen".

För man debatten lite längre än att det handlar om att "få betalt för att inte arbeta" så har jag funnit att det är ganska lätt att få med sej folk på vagnen (till exempel "omvände" jag en urskeptisk gotländsk betongaretare på 20 minutet.)

Sammanfattningsvis - missar vi denna chans att leda debatten så vore det synd. Kul om skeptikerna i partiet ville ta del av den kreativa debatten.

anderserk
2015-04-30, 11:55
Begreppet är "otydligt" i sina detaljer. Den vedertagna definitionen sträcker sej till att alla ska garanteras en inkomst som det går att leva enkelt på och att den ska vara ovillkorlig. Det är alltså i grunden ett ideologiskt ställningstagande, som väcker diskussionen: Vad är ett samhälle?, Vad är ett nyttigt arbete?, Är människan i grunden lat eller kreativ? Är allt som görs för pengar bättre än allt som görs utan? Varför sitter folk och "jobbar gratis" på nätet, med programmering, bloggande, producerande av kultur? Konkreta lösningar finns av många slag, för dem som oroar sej för hur dyrt det blir finns varianten negativ inkomstskatt, som egentligen ersätter dagens trygghetssystem men tar bort alla byråkratiska prövningar.

anderserk
2015-04-30, 12:03
Snälla, kolla gärna debatten innan ni presenterar invändning 1 och 2 (ekonomiskt omöjligt, främjande av latmaskeri) härstädes. Till exempel Pirater som pratar basinkomt eller Medborgarlön i stället för aretslinjen på fejjan. Eller kolla den ymniga debaten kring arbetet och framtiden i media.

anderserk
2015-04-30, 12:13
Jag gillar yrkande B04-Y08:att att mötet antar ställningatagandet "Piratpartiet vill att basförsörjning skall endast ges om en person inte kan försörja sig på annat sätt."Rika som lever på sitt kapital bör inte få ersättning för att deras lön är för låg.
En liten fräckis att referera till de rika för att hävda villkorande av grundförsörjningen, något som ju i dag drabbar de fattiga. Man kan ju referera till vår gemensama rikedom om man vill, och fråga sej om vi efter ett antal 100 år har uppnått ett så rikt samhälle att vi kan garantera alla tilltänkta kuggar i maskineriet att slippa oroa sej för mat och bostad. (Sånt man kunde fixa själv en gång i tiden.)

anderserk
2015-04-30, 12:16
Det är kaffepengar i sammanhanget. Försäkringskassan (som har hand som större delen av utbetalningarna) ligger runt 3% i administrativa kostnader. Medan de privata utbetalarna - arbetslöshetskassorna drivna av facken - även de ligger relativt lågt och de flest ligger under 10%-
Glöm inte alla kommunala försörjningsstödsprövare som kostar pengar i dag

anderserk
2015-04-30, 12:25
Jag har lagt yrkande B04-Y13:att piratpartiet inte driver frågan om basinkomst.Jag har helt ändrat åsikt i den här frågan, och tycker inte längre att Piratpartiet ska driva frågan om basinkomst. Det finns andra frågor som är långt mycket viktigare för PP och dessa behöver inte motståndet bland annat frågan om basinkomst kommer att generera. Detta kan vi möjligtvis ta upp igen när vi väl sitter i riksdagen.
Synd, Jim. Jag ser en intressant koppling mellan vår traditionella ståndpunkt om att staten ska lita på medborgarna och inte spionera på oss, och statens misstro mot att vi vill bidra till det gemensamma även om vi slipper oroa oss över vår materiella överlevnad. Det är väl bara två aspekter av den misstroende kontrollstaten?

regebro
2015-05-05, 08:52
Jag ogillar yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."Detta yrkande är otroligt otydligt, där olika människor förstår ordet "basinkomst" som olika saker. Samtidigt har jag fortfarande inte sett en ordentligt redovisning av hur denna finansiering (som vid 8 000 i månaden exempelvis skulle kosta lika mycket som statens totala budget - ganska mycket pengar) ska finansieras. Ska vi höja skatterna och återigen få världens högsta skatter? Eller vad är tanken? Detta måste konkretiseras först.

Det är riktigt att det är otydligt och kan betyda många saker, men ibland är det bra. Alternativet är att utarbeta ett komplett skatte och bidragssystem och lägga det som förslag. Det är inte ett bra alternativ.

Basinkomst/medborgarlön är en bra idé i synnerhet i kombination med plattskatt. Exakt hur det skall se ut är svårt att säga eftersom det är en stor förändring av hur systemet ser ut idag.

Tommten
2015-05-05, 12:37
Det är riktigt att det är otydligt och kan betyda många saker, men ibland är det bra. Alternativet är att utarbeta ett komplett skatte och bidragssystem och lägga det som förslag. Det är inte ett bra alternativ.

Basinkomst/medborgarlön är en bra idé i synnerhet i kombination med plattskatt. Exakt hur det skall se ut är svårt att säga eftersom det är en stor förändring av hur systemet ser ut idag.
Men om jag tycker att en specifik variant är bra och alla andra kass, medans någon annan tycker tvärtom, då är det ju svårt att veta vad som gäller och det bäddar för internt gräl i partiet, samt visar på otydlighet och flum inför väljarna. Jag begriper inte hur det kan vara positivt att ha ett så här otroligt otydligt beslut. Vi måste ju åtminstone själva veta vad som menas med beslutet, hur ska man annars kunna driva frågan?

Samuel Lidén Borell
2015-05-05, 19:50
Jag gillar yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."Samhället blir allt effektivare, med färre arbeten som följd. På sikt behöver vi ha medborgarlön (och kortare arbetstider), så det är bra att frågan tas upp och debatteras.

Samuel Lidén Borell
2015-05-05, 20:07
Vill också tillägga att jag håller med om att dagens bidragssystem känns för opålitligt, speciellt vid längre tids sjukdom. Har dock som tur är inte "upplevt" systemet själv.

Håller inte med om platt skatt dock. Skulle hellre se kombinerad medborgarlön + ett stort grundavdrag (incitament för att börja jobba).

Andreas Bjärnemalm
2015-05-06, 00:03
Jag ogillar yrkande B04-Y12:att mötet ger Piratpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson i uppdrag att:

1. Utarbeta ett detaljerat förslag om ställningstagande för basinkomst för Piratpartiet
2. Presentera detta förslag för Piratpartiets styrelse, som därefter kan förkasta förslaget, återremittera det för revideringar eller framlägga det som proposition på nästa medlemsmöteInstämmer med JorgenL och Henry

CMagnusB
2015-05-06, 12:27
Vi har idag diverse bidrag och ersättningar från försäkringar som kommer skrotas med medborgarlön. I de fall dessa kan enkelt ingå i en ovillkorad allmän medborgarlön så kan dessa räknas med i medborgarlönsbeloppet. Som exempel så kan man se de medel som statskassan går miste om för grundavdrag och jobbskatteavdrag, kan istället ingå i medborgarlön. På den tid då det sjätte jobbskatteavdraget var på tal så var detta av den storleksordningen att detta motsvarar 2000 kr/månad. I och med att dessa avdrag var sådana som gjordes innan man beräknar skatteunderlaget, så görs detta avdrag utan att påverka inkomstsidan i statsbudget, och därför syns det inte alls i statsbudgeten. Och så länge som vi har en medborgarlön som överstiger dessa 2000 kr per månad så kommer ingen att förlora på att vi flyttar pengar.
Det finns också pengar till finansieringen genom att vi ändrar hur vi redovisar skatteunderlaget. Det som skatteverket redovisar så som skattefelet, dvs ofullständigheter som gör att kontrollen brister i företagens redovisning (kallades förut skattefusk) är på sanslösa 1900 kr per månad. Detta skapar en skevhet i konkurrensen mellan två annars jämbördiga företag och ger det skattefuskande företaget en konkurrensfördel.
Generellt så kommer inbetalningar till försäkringssystem så som a-kassa, sjukförsäkring men även försörjningsstöd att styras om till finansiering av medborgarlön. Om det dessutom är så att vi samtidigt kan koppla bort bostadsbidrag, ränteavdrag för lån och även barnbidrag från att vara bidrag till särintressen utan istället vara pengar som går in i finansieringen så har vi kommit en bra bit på väg. Avslutningsvis på denne delen så vill jag slå ett slag för att det skall vara en lön och inte ett bidrag. Lön innebär att vi har ett större belopp, ett bruttobelopp men av detta belopp avgår normal skatt. Jag vill komma bort från bidragstänkandet även om det bara innebär att pengar går runt ett varv till.

Om vi lämnar den rent kamerala delen av medborgarlön så vill jag istället börja med att fokusera på den påverkan som en anständig medborgarlön bör ha på en av de riktigt bra krafterna vi har i vårt näringsliv. I Industrin så har de stora företagen rationaliserat bort folk i en skrämmande omfattning. Men vi ser inte detta i arbetslöshetsstatistiken, för dessa friställda matchas av de krafter som finns i egenföretagandet och även mindre företag. Medborgarlönen betalas ut till alla, även småföretagare. (I och med detta kan vi komma bort från 3:12 reglerna. Se skattefelet ovan)
När vi ger egenföretagare grundtryggheten att de kan betala hyra och mat så kommer fler att våga pröva sina vingar. Antingen med nya arbetsuppgifter men också att starta eget med i princip samma arbetsuppgifter som förut och så som konsult konkurrensutsätta arbetet i en ny omfattning vilket leder till sundare prissättning. Dels genom en mycket bättre möjlighet till matchning, dvs rätt man på rätt plats, men även dels genom att mindre attraktiva arbetsuppgifter får färre sökande. Vilket leder till att vi slutar sponsra dåliga företag/chefer.
Överhuvudtaget så kommer medborgarlön leda till ett effektivare samhälle. Vi har idag problem med att de exportföretag som vi inbillar oss bekostar Sveriges välfärd har i princip slutat betala skatt i Sverige. Om dessa företag kommer att klara av att bli bra företag som anställer och hyr in arbetskraft och på så sätt lockar till sig arbetskraft till rätt pris (läs billigare än förut) så kan det leda till att vi kan lönekonkurrera med länder som vi tidigare inte hade en chans. Som exempel, jag tror att rent teoretiskt så kan företag som Google minska sin lönekostnad i samma storleksordning som medborgarlönen för varje anställd. Företag som jobbar med telefonförsäljning kanske snarare måste höja sina löner för att göra det attraktivare att jobba där än att gå hemma med sin nyfödda bebis.

Slutligen vill jag slå ett slag för att om vi driver medborgarlön (basinkomst) så kommer detta ställningstagande att följas av flera motioner så som platt skatt osv som kan vara svårt att sälja in till svenska folket om man inte lockar dem med medborgarlön för alla. Notera att i min mening medborgarlön skall vara ovillkorat och till alla för att den rätta känslan av solidaritet skall infinna sig hos _alla_.

MartinJordo
2015-05-06, 12:43
Jag ogillar yrkande B04-Y13:att piratpartiet inte driver frågan om basinkomst.* Det skulle ställa oss i opposition mot alla andra piratpartier.
* Det är en stor ändring av vår fastlagda politik och ses som oseriöst
* Det är inte underbyggt

Calandrella
2015-05-08, 10:41
Sveriges välfärd har alltid brustit. Under såväl Alliansen som socialdemokratiska regeringar har enskilda människor fallit igenom skyddsnäten, med fruktansvärd förnedring och fattigdom som resultat. Och även de som får hjälp av ersättningssystemen tvingas möta stelbent byråkrati, omänsklig fuskjakt och auktoritära kontroller.

Samtidigt lever vi i en tid där teknikutvecklingen, automatiseringen och mekaniseringen av arbetslivet skapar enorm arbetslöshet i gamla industriyrken. I framtiden väntas maskiner och robotar ta över ännu fler jobb, även i komplexa branscher som kollektivtrafiken och vården. Lösningen är inte att tvinga människor söka de jobb som inte längre finns. Inte heller är lösningen att från statens håll (á la "måla om stolar i Fas 3") skapa helt meningslösa "jobb" som närmast liknar dagisverksamhet för vuxna.

Nej, alternativet är basinkomst - den visionära idé som fullkomligt skulle reformera Sveriges välfärd. Basinkomsten skulle befria människor från statlig övervakning och kontroll, möjliggöra självständiga, frivilliga svärmarbeten och småföretagande i mycket högre utsträckning, öka den psykiska hälsan, anpassa samhället efter teknikens utveckling och - förhoppningsvis - leda till ett bättre samhälle för alla.

Självklart ska Piratpartiet, som har de främsta insikterna bland Sveriges alla partier om teknikutvecklingen påverkan på människor, stödja basinkomst!

MartinJordo
2015-05-08, 11:04
Jag ogillar yrkande B04-Y08:att att mötet antar ställningatagandet "Piratpartiet vill att basförsörjning skall endast ges om en person inte kan försörja sig på annat sätt."Det är ju dagens system

AndersLindbäck
2015-05-08, 20:25
Glöm inte alla kommunala försörjningsstödsprövare som kostar pengar i dag

Det är nästan gratis. Det kostar 1500 kr per person och år ungefär.

AndersLindbäck
2015-05-08, 20:35
Jag ogillar yrkande B04-Y13:att piratpartiet inte driver frågan om basinkomst.* Det skulle ställa oss i opposition mot alla andra piratpartier.
* Det är en stor ändring av vår fastlagda politik och ses som oseriöst
* Det är inte underbyggt

Partiets medlemsmöte har i alla omröstning gällande basinkomst tidigare valt att säga nej till basinkomst.

Så det är helt i linje med vår politik.

m4u
2015-05-08, 22:18
Jag tror det enklaste och bästa systemet för basinkomst vore om man behöll alla nuvarande bidragssystem, men hade basinkomsten som ett alternativ till de andra bidragssystemen, om man inte ville eller kunde uppfylla kraven i dem. Det skulle vara ungefär som evigt starta-eget bidrag, men lägre än a-kassenivå. Fördelen med detta är att det är relativt få som får basinkomst eftersom de andra systemen ger högre ersättning. Det blir alltså inte några gigantiska samhällsändringar. Jag tror det skulle leda till att fler framgångsrika företag startas eftersom starta-eget bidraget ofta varar för kort tid. Man måste nog se till att man endast kan få basinkomst om man befinner sig i Sverige, ty i annat fall förlorar vi MOMS-inkomster och övriga inkomster. Dock borde basinkomsttagarna kunna åka på semester utomlands lika länge som vanlig semester.

mrwalker
2015-05-10, 04:08
Jag gillar yrkande B04-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Piratpartiet ska driva frågan om en garanterad basinkomst."Jag anser detta är en av Piratpartiets viktigaste frågor och ett måste för en vettig övergång från det gamla till det nya med så lite kaos och skada på mänskligheten som möjligt.