handdator

Visa fullständig version : B02: Offentlighetsprincipen för personuppgifter


Mötespresidiet
2015-04-05, 20:44
p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { } Piratpartiet värnar, på goda grunder, både personlig integritet och offentlighetsprincipen.
Tyvärr är dessa två inte alltid fullt förenliga. Den svenska offentlighetsprincipen innebär i dagens samhälle med Internet och kraftfulla sökmotorer ett hot mot den personliga integriteten.
Det är idag möjligt för vem som helst att enkelt och anonymt för en mindre kostnad kan ta reda på folks personnummer, namn, adress, civilstånd, eventuella betalningsanmärkningar, kreditvärdighet, inkomst, och lite annat. Detta sker på tjänster som Ratsit. Kreditupplysningslagen är satt ur spel p.g.a. yttrandefriheten på Internet.
Jag tror dock att grundproblemet inte är att någon webbplats tillhandahåller dessa uppgifter, och Kreditupplysningslagen är inte lösningen.
Grundproblemet är att vem som helst kan få ut uppgifterna från våra myndigheter. Lösningen är att inskränka offentlighetsprincipen så att man inte utan vidare kan få ut personliga uppgifter från myndigheterna, varken folkbokföringen, taxerade inkomster, betalningsanmärkningar eller några andra personuppgifter bör vara offentliga.
Däremot är det viktigt att grunderna i offentlighetsprincipen behålls och att alla icke–personanknutna handlingar fortfarande är offentliga. Även uppgifter om företag och andra organisationer bör vara fortsatt offentliga.
Dock bör man fortfarande kunna få ut myndigheternas uppgifter om sig själv, givet att man kan styrka sin identitet.
Det finns fall där någon har legitima skäl att få ut vissa personuppgifter från myndigheter om andra, t.ex. arbetsgivare om en kandidat för anställning eller långivare om låntagare (kreditupplysning). Lösningen är att göra det möjligt att ge fullmakt åt någon att få ut vissa uppgifter. Alternativt någon mekanism som gör att att man själv kan begära ut sina egna uppgifter och lämna över dem i en form vars äkthet kan kontrolleras, det kan t.ex. göras med digitala signaturer (ett sådant system finns redan för högskolebetyg).
Då får den enskilde full kontroll över myndigheters personuppgifter. Därmed borde Kreditupplysningslagen kunna avskaffas.

Timmy
2015-04-06, 22:08
Jag är lite osäker på vad jag tycker om denna motion, och en aspekt som saknas i motionärens analys är hur journalisters informationsinhämtning skulle påverkas av en sådan här ändring. Som bekant lovordar journalister offentlighetsprincipen närhelst tillfälle ges, och som jag förstår Piratpartiets ställningstagande och principer är vi för en stark, oberoende press som tillåts granska makthavare i princip obehindrat―men lämnar privarpersoner i fred.
Dagens situation innebär att kvällsblaskorna kan basunera ut "XXX GRANSKAR: DESSA TJÄNAR MEST I DIN KOMMUN" och "XXX AVSLÖJAR: MÅLVAKTER SKYLDIGA MILJARDER I PARKERINGSBÖTER", men visst måste det finnas fler fördelar med denna bugg/feature för journalisterna?

Tänker lite högt här. Tar tacksamt emot återkoppling.

JorgenL
2015-04-06, 22:33
Framför att handla det väl för journalister om grävande journalistik, när man ska hitta samband mellan personer som är inblandade i nåt slags skumraskaffärer. Typ att den här personen sitter i styrelsen för detta bolaget där även X sitter som har haft affärer ihop med sin frus systers man i blufffakturabranschen, osv osv. De hittar samband att gräva vidare i.

Mikael Ståldal
2015-04-07, 22:03
Framför att handla det väl för journalister om grävande journalistik, när man ska hitta samband mellan personer som är inblandade i nåt slags skumraskaffärer. Typ att den här personen sitter i styrelsen för detta bolaget där även X sitter som har haft affärer ihop med sin frus systers man i blufffakturabranschen, osv osv. De hittar samband att gräva vidare i.

Som jag skriver i motionen så bör uppgifter om företag och andra organisationer fortsatt vara offentliga, och det gäller även uppgifter om vilka privatpersoner som sitter i bolagsstyrelser. Jag har förtydligat yrkandet enligt detta.

Mikael Ståldal
2015-04-07, 22:05
Jag har lagt yrkande B02-Y02:att mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör inte omfatta register över fysiska personer, t.ex. folkbokföring, Skatteverkets inkomstuppgifter eller betalningsanmärkningar. Bolagsengagemang och liknande ska dock fortsatt vara offentliga.”Förtygligande

Mikael Ståldal
2015-04-07, 22:06
Jag Jämkar bort mitt yrkande B02-Y02 till fördel för B02-Y01.

Mitt bortjämkade B02-Y02:mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör inte omfatta register över fysiska personer, t.ex. folkbokföring, Skatteverkets inkomstuppgifter eller betalningsanmärkningar. Bolagsengagemang och liknande ska dock fortsatt vara offentliga.”
B02-Y01, som jag tycker bättre om: mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör inte omfatta register över fysiska personer, t.ex. folkbokföring, Skatteverkets inkomstuppgifter eller betalningsanmärkningar”

Förtydligande

Mikael Ståldal
2015-04-07, 22:06
Jag har lyft yrkande B02-Y02: mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör inte omfatta register över fysiska personer, t.ex. folkbokföring, Skatteverkets inkomstuppgifter eller betalningsanmärkningar. Bolagsengagemang och liknande ska dock fortsatt vara offentliga.”

Mikael Ståldal
2015-04-07, 22:06
Jag Jämkar bort mitt yrkande B02-Y01 till fördel för B02-Y02.

Mitt bortjämkade B02-Y01:mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör inte omfatta register över fysiska personer, t.ex. folkbokföring, Skatteverkets inkomstuppgifter eller betalningsanmärkningar”
B02-Y02, som jag tycker bättre om: mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör inte omfatta register över fysiska personer, t.ex. folkbokföring, Skatteverkets inkomstuppgifter eller betalningsanmärkningar. Bolagsengagemang och liknande ska dock fortsatt vara offentliga.”

Förtydligande

JorgenL
2015-04-08, 23:22
Jag ogillar yrkande B02-Y02:att mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör inte omfatta register över fysiska personer, t.ex. folkbokföring, Skatteverkets inkomstuppgifter eller betalningsanmärkningar. Bolagsengagemang och liknande ska dock fortsatt vara offentliga.”Jag tycker detta är ett förslag som adresserar ett problem, men med fel lösning. Offentlighetsprincipen har en mycket lång tradition i Sverige och har tjänat oss väl, inte minst för att den underlättar granskning av makthavare. De problem motionären refererar är främst beroende på att personuppgifter i allt för hög grad lämnas ut i maskinläsbar form och att det inte är reglerat hur stora personuppgiftsdatabaser får användas. Inte offentlighetsprincipen i sig.
Jag är rädd att lösningen är ogenomtänkt och riskerar att kasta ut barnet med badvattnet.

M. Philipson
2015-04-10, 19:25
Jag gillar yrkande B02-Y02:att mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör inte omfatta register över fysiska personer, t.ex. folkbokföring, Skatteverkets inkomstuppgifter eller betalningsanmärkningar. Bolagsengagemang och liknande ska dock fortsatt vara offentliga.”En variant vore att upplysningar från de aktuella myndigheterna får lämnas om det kan motiveras varför de behövs (t ex vid köp av vara eller tjänst), bara relevant information lämnas och den som informationen avser får information om allt detta. Altså ungefär som det var tidigare.

Mikael Ståldal
2015-04-11, 10:57
Jag ogillar yrkande B02-Y02:Jag tycker detta är ett förslag som adresserar ett problem, men med fel lösning. Offentlighetsprincipen har en mycket lång tradition i Sverige och har tjänat oss väl, inte minst för att den underlättar granskning av makthavare. De problem motionären refererar är främst beroende på att personuppgifter i allt för hög grad lämnas ut i maskinläsbar form och att det inte är reglerat hur stora personuppgiftsdatabaser får användas. Inte offentlighetsprincipen i sig.
Jag är rädd att lösningen är ogenomtänkt och riskerar att kasta ut barnet med badvattnet.

Du är välkommen att komma med ett bättre förslag.

jim.groth
2015-04-11, 23:45
Vad sägs om något i stil med:
Att piratpartiet ska arbeta för att nyttjande av offentlighetsprincipen begränsas på ett sådant sätt som ökar individens skydd utan att förhindra tillgången till offentlig information.

Mikael Ståldal
2015-04-12, 11:20
Vad sägs om något i stil med:
Att piratpartiet ska arbeta för att nyttjande av offentlighetsprincipen begränsas på ett sådant sätt som ökar individens skydd utan att förhindra tillgången till offentlig information.

Jag tycker det känns för luddigt, det bör vara mer konkret.

jim.groth
2015-04-13, 15:31
Jag tycker det känns för luddigt, det bör vara mer konkret.

Jag är inte hundra på min formulering men vi på medlemsmötet bör inte detaljstyra för mycket utan snarare skapa en riktning för partiets politik.

Hans Sundkvist
2015-04-16, 11:10
Jag ogillar yrkande B02-Y02:att mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör inte omfatta register över fysiska personer, t.ex. folkbokföring, Skatteverkets inkomstuppgifter eller betalningsanmärkningar. Bolagsengagemang och liknande ska dock fortsatt vara offentliga.”Även om vi måste värna skyddet av den personliga integriteten, så anser jag att offentlighetsprincipen är en så stark och central del av vår demokrati, att man bör vara ytterligt försiktig med att inför begränsningar i denna.

FredrikSE
2015-04-17, 16:15
Jag ogillar yrkande B02-Y02:att mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör inte omfatta register över fysiska personer, t.ex. folkbokföring, Skatteverkets inkomstuppgifter eller betalningsanmärkningar. Bolagsengagemang och liknande ska dock fortsatt vara offentliga.”Egentligen gillar jag detta förslag, men jag röstar ändå emot det eftersom jag anser att om vi begränsar offentlighetsprincipen juridiskt på detta sätt, kommer det att hindra lagliga och "seriösa" användare av offentlighetsprincipens fördelar att utöva sin verksamhet; illvilliga aktörer kommer att strunta i lagen och hämta uppgifterna ändå, på sätt som kan vara svåra att spåra och som troligen ingen heller vill lägga resurser på.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 11:43
Egentligen gillar jag detta förslag, men jag röstar ändå emot det eftersom jag anser att om vi begränsar offentlighetsprincipen juridiskt på detta sätt, kommer det att hindra lagliga och "seriösa" användare av offentlighetsprincipens fördelar att utöva sin verksamhet; illvilliga aktörer kommer att strunta i lagen och hämta uppgifterna ändå, på sätt som kan vara svåra att spåra och som troligen ingen heller vill lägga resurser på.

Jag förstår inte vad du menas med "svårt att spåra"? Det är ju meningen att man inte ska kunna spåra folk som hämtar uppgifter med hjälp av offentlighetsprincipen.

Elin_H
2015-04-19, 18:18
Jag ogillar yrkande B02-Y02:att mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör inte omfatta register över fysiska personer, t.ex. folkbokföring, Skatteverkets inkomstuppgifter eller betalningsanmärkningar. Bolagsengagemang och liknande ska dock fortsatt vara offentliga.”Jag tycker detta är ett förslag som adresserar ett problem, men med fel lösning. Offentlighetsprincipen har en mycket lång tradition i Sverige och har tjänat oss väl, inte minst för att den underlättar granskning av makthavare. De problem motionären refererar är främst beroende på att personuppgifter i allt för hög grad lämnas ut i maskinläsbar form och att det inte är reglerat hur stora personuppgiftsdatabaser får användas. Inte offentlighetsprincipen i sig.
Jag är rädd att lösningen är ogenomtänkt och riskerar att kasta ut barnet med badvattnet.

Håller med om detta.

Offentlighetsprincipen är bra men kan leda till klart olämpliga saker som Lexbase. Måste erkänna att jag inte vet hur Lexbase ens kan vara tillåtet då det känns som klart kränkande för de som är med där och PUL inte tillåter kränkande behandling av personuppgifter. Någon som vet?

Henrik Brändén
2015-04-24, 12:13
Jag ogillar yrkande B02-Y02:att mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör inte omfatta register över fysiska personer, t.ex. folkbokföring, Skatteverkets inkomstuppgifter eller betalningsanmärkningar. Bolagsengagemang och liknande ska dock fortsatt vara offentliga.”Det ärmycket viktigt att journalister och medborgarjournalister kan få ut sådana uppgifter om enskilda makthavare. Vi tycker redan att de inte ska lämnas ut i bulk, maskinkörbart.

Mikael Ståldal
2015-04-25, 11:57
Vi tycker redan att de inte ska lämnas ut i bulk, maskinkörbart.

Vilket ställningstagande är detta?

heddahenrik
2015-05-06, 21:40
Jag ogillar yrkande B02-Y02:att mötet antar ställningstagandet:
”Offentlighetsprincipen bör inte omfatta register över fysiska personer, t.ex. folkbokföring, Skatteverkets inkomstuppgifter eller betalningsanmärkningar. Bolagsengagemang och liknande ska dock fortsatt vara offentliga.”Offentlighetsprincipen är otroligt viktig för att kunna spåra korruption och förbättra den offentliga förvaltningen. Fruktansvärt dumt att tumma på den på något sätt och den bör snarast utökas.

flintberg
2015-05-07, 08:29
Känns ju vansinnigt. Då ska alltså inte ett företag kunna ta kreditupplysning på en person längre med det här förslaget. Man kan ha hur mycket skulder som helst, hur många sms-lån som helst, och ingen kan hämta ut uppgifter om du har betalningsanmärkning. Bedragarnas julafton.

Nej, behöver revideras - jag tror man inte tänkt fullt ut på konsekvensen här.

Mikael Ståldal
2015-05-09, 11:39
Känns ju vansinnigt. Då ska alltså inte ett företag kunna ta kreditupplysning på en person längre med det här förslaget. Man kan ha hur mycket skulder som helst, hur många sms-lån som helst, och ingen kan hämta ut uppgifter om du har betalningsanmärkning. Bedragarnas julafton.

Nej, behöver revideras - jag tror man inte tänkt fullt ut på konsekvensen här.

Har du läst hela motionen? Där står det bl.a. så här:

Det finns fall där någon har legitima skäl att få ut vissa personuppgifter från myndigheter om andra, t.ex. arbetsgivare om en kandidat för anställning eller långivare om låntagare (kreditupplysning). Lösningen är att göra det möjligt att ge fullmakt åt någon att få ut vissa uppgifter. Alternativt någon mekanism som gör att att man själv kan begära ut sina egna uppgifter och lämna över dem i en form vars äkthet kan kontrolleras, det kan t.ex. göras med digitala signaturer (ett sådant system finns redan för högskolebetyg).