handdator

Visa fullständig version : B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter.


Mötespresidiet
2015-04-05, 20:51
p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { } Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara.
Det är ett bra krav på offentligt driva verksamheter. Men jag tycker inte att detta krav bör utsträckas till att även omfatta friskolor och liknande. Även om det vore önskvärt att även friskolor gjorde så, bör man respektera deras frihet att bedriva sin verksamhet på det sätt de själva finner bäst, och inte ställa onödiga krav som inte har med kvaliteten att göra.
Däremot bör även friskolor omfattas av kravet på öppna protokoll/filformat (det är ett kvalitetskrav).

AndersLindbäck
2015-04-06, 22:57
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”Verksamheter som staten är med och finansierar skall ha samma regler oavsett om det drivs som friskola eller av det offentliga.

wertigon
2015-04-08, 14:13
Jag anser att det i dagsläget inte finns några hinder för att använda propreitär programvara med antagna skrivningar - men denna propreitära mjukvara måste alltid motiveras.

"Vi valde Microsoft Office för att många företag redan kör Microsoft Office och vi anser att våra elever bör lära sig det som finns på marknaden, och att denna fördel överväger kostnaderna att köpa in Microsoft Office" kan ex. vara en sådan motivering för en friskola. Om den är vettig eller inte får man ju sedan tvista om, men alla propreitära programvarulicenser bör motiveras då det rör sig om skattepengar.

Nuvarande skrivning tvingar således alla statligt finansierade organisationer att visa vad våra skattepengar går till vilket bara är positivt.

JorgenL
2015-04-08, 23:30
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”Jag ser inte nån anledning till att snedvrida konkurrensen mellan offentligt och privat på det sättet. Om vi ska tvinga på det offentliga dåliga programvaror som kostar mycket i support, så bör det vara lika för konkurrerande verksamheter...

jim.groth
2015-04-10, 01:13
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”Jag ser inte nån anledning till att snedvrida konkurrensen mellan offentligt och privat på det sättet. Om vi ska tvinga på det offentliga dåliga programvaror som kostar mycket i support, så bör det vara lika för konkurrerande verksamheter...

Det finns inget som säger att icke proprietär mjukvara behöver vara dålig och kosta mycket i support.

AndersLindbäck
2015-04-11, 01:20
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”Jag ser inte nån anledning till att snedvrida konkurrensen mellan offentligt och privat på det sättet. Om vi ska tvinga på det offentliga dåliga programvaror som kostar mycket i support, så bör det vara lika för konkurrerande verksamheter...

Håller med - därför behöver vi kasta ut den dåliga programvarorna och satsa på öppen källkod.

Munchen gjorde det och halverade sina help-desk ärenden från användarna. Kvalitet lönar sig.

JorgenL
2015-04-11, 15:00
Det finns inget som säger att icke proprietär mjukvara behöver vara dålig och kosta mycket i support.
Nej, men det är inte helt ovanligt att det är så. Jag tycker att verksamheten ska vara fri att använda den bästa och billigaste programvaran för syftet, oavsett om den är proprietär eller inte, eller utveckla egen, som i så fall naturligtvis ska vara öppen. Det viktiga är att den följer öppna standarder för lagring och kommunikation etc så att man inte blir inlåst. Vi ska inte tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT bara av nån slags luddig fundamentalism.

Gustav Nipe
2015-04-11, 15:52
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”Vi behöver så mycket öppen mjukvara det bara går. Det bör dessutom vara samma regler för privata och offentliga utförare.

AndersLindbäck
2015-04-11, 16:14
Nej, men det är inte helt ovanligt att det är så. Jag tycker att verksamheten ska vara fri att använda den bästa och billigaste programvaran för syftet, oavsett om den är proprietär eller inte, eller utveckla egen, som i så fall naturligtvis ska vara öppen. Det viktiga är att den följer öppna standarder för lagring och kommunikation etc så att man inte blir inlåst. Vi ska inte tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT bara av nån slags luddig fundamentalism.

Men nu är öppen mjukvara billigare där den används.

Det enda större offentliga sektorn som använder den är idag Munchen - och det beror på att andra inte vet vad de talar om.

För Munchen så är programvaran billigare. Vi om ett 100-tal miljoner per år bara i licenspengar. Samt man vet inte hur mycket i mera kvalitativ programvara genom färre problem. Ofta har man inom offentliga sektor noll koll på denna punkten.

wertigon
2015-04-11, 16:41
Nej, men det är inte helt ovanligt att det är så. Jag tycker att verksamheten ska vara fri att använda den bästa och billigaste programvaran för syftet, oavsett om den är proprietär eller inte, eller utveckla egen, som i så fall naturligtvis ska vara öppen. Det viktiga är att den följer öppna standarder för lagring och kommunikation etc så att man inte blir inlåst. Vi ska inte tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT bara av nån slags luddig fundamentalism.

Fast, det är inte fundamentalism.

Är det fundamentalism att sätta upp önskemål om att man vill kontrollera den mjukvara som körs i ens organisation? Är det fundamentalism att kräva motiveringar för det som köps in av skattepengar? För i så fall är alla i hela PP fundamentalister. Du med.

Microsoft har kontrollen över Windows, München har kontrollen över Limux. Skulle Sverige skapa Svemux som en Debian-derivat distribution så skulle vi också ha kontrollen över Svemux, men Sverige kommer aldrig ha kontrollen över Windows. Ens om vi skulle behöva det.

Öppen källkod behöver dessutom inte på något vis vara sämre än stängd källkod. Att den är det är ofta ett resultat av att öppna källkodsprojekt har färre sponsorer. Skulle de få lika många sponsorer och pengar som, säg, Windows får av Microsoft hade Linux sprungit förbi Windows för länge länge sedan på desktopsidan. Dvs, det beror inte på licensen, utan på hur många programmerare som jobbar på det! Och eftersom en sådan här reform syftar till att bland annat öka den öppna källkodens utvecklarpool...

JorgenL
2015-04-11, 22:59
Naturligtvis är det ur allmän synpunkt en bra sak ifall det spenderas mera programmeringstid på öppna lösningar, det kommer alla tillgodo, och därför tycker jag absolut att all utveckling som det offentliga i vilket fall måste bekosta, görs i form av öppen kod.

Däremot är jag emot att det offentliga ska välja att bekosta detta när det finns bra köpekod att tillgå om det är det billigare alternativet för skattebetalarna sett till "Total cost of ownership".

Jag är helt enkelt tveksam till att det ska vara statens eller kommunens uppgift att spendera en massa extra pengar på att stödja opensourceprojekt.

Men vi är off topic till grundfrågan.

I den anser jag att det är rimligt att vårt krav, vilket det än är, ska gälla lika för all offentligt finansierad verksamhet.

Mikael Ståldal
2015-04-12, 11:26
Vi ska inte tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT bara av nån slags luddig fundamentalism.

Jag ser fram emot ditt yrkande om detta.

AndersLindbäck
2015-04-12, 12:11
Däremot är jag emot att det offentliga ska välja att bekosta detta när det finns bra köpekod att tillgå om det är det billigare alternativet för skattebetalarna sett till "Total cost of ownership".


De flesta sådana studier visar på att öppen källkod är billigare - ligger ofta runt 30% billigare.

wertigon
2015-04-12, 12:15
Däremot är jag emot att det offentliga ska välja att bekosta detta när det finns bra köpekod att tillgå om det är det billigare alternativet för skattebetalarna sett till "Total cost of ownership".

Jag är helt enkelt tveksam till att det ska vara statens eller kommunens uppgift att spendera en massa extra pengar på att stödja opensourceprojekt.

Jag förstår att du är tveksam. Men i de fall där en övergång kan ske relativt smärtfritt (ingen övergång är *helt* smärtfri som bekant :)) bör den också ske. Speciellt vad gäller mjukvara som redan uppfyller alla tänkbara behov, som Linux och Office-paketet. 95% av alla kommunarbetare klarar sig på LibreOffice.

I övriga fall krävs med våra nuvarande skrivningar en motivation till varför man köper in programvara man inte kontrollerar. Notera att "Det skulle bli för dyrt att utveckla vår egen mjukvara" är en fullt rimlig motivation till varför man köper in propreitära lösningar.

AndersLindbäck
2015-04-12, 12:33
i UK gjordes en vetenskaplig undersökning av hur öppen källkod inom offentliga sektorn fungerat och de fann att alla ställen där det införts så har det fungerat bra och lett till förbättringar och sänkta kostnader:

http://eprints.lse.ac.uk/39826/

Här finns oberoende studie av kostnadsläget gällande TCO där den för öppen källkod är 30% lägre:

http://www.bloorresearch.com/analysis/at-last-an-independent-study-of-open-source-tco/

Många TCO som görs av företag är specialbeställda och missar att ta med kostnader eller tar med fel kostnader och gjorde för att då ställa företagets produkter i bra läge. De kan man aldrig lita på.

JorgenL
2015-04-12, 13:33
Jag ser fram emot ditt yrkande om detta.
Kommer inte att lägga något, eftersom jag anser att den nuvarande formuleringen är en fullt acceptabel kompromiss som främjar open source där det är ett vettigt val, och sätter upp en likvärdig spelplan för all offentligt finansierad verksamhet.

Jag nöjer mig att yrka avslag till förmån för den formulering vi redan har.

Mikael Ståldal
2015-04-12, 14:04
Kommer inte att lägga något, eftersom jag anser att den nuvarande formuleringen är en fullt acceptabel kompromiss som främjar open source där det är ett vettigt val, och sätter upp en likvärdig spelplan för all offentligt finansierad verksamhet.

Jag nöjer mig att yrka avslag till förmån för den formulering vi redan har.

Så istället för att bara tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT så känns det bättre om vi tvingar det offentliga och friskolor etc att öka sina kostnader för IT?

Andreas Bjärnemalm
2015-04-12, 15:08
Så istället för att bara tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT så känns det bättre om vi tvingar det offentliga och friskolor etc att öka sina kostnader för IT?Det ska vara samma villkor för all offentligt finansierad verksamhet, oavsett om verksamheten drivs i kommunal, regional, statlig eller privat regi.

JorgenL
2015-04-12, 15:19
Så istället för att bara tvinga det offentliga att öka sina kostnader för IT så känns det bättre om vi tvingar det offentliga och friskolor etc att öka sina kostnader för IT?

Ja, eftersom det ska vara likvärdiga villkor inom offentlig och privat skattafinansierad verksamhet. Annars snedvrids konkurrensen.

Fabian Rosdalen
2015-04-12, 19:55
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”Jag anser det mer rimligt att ställningstaganden är den riktning vi vill gå, detta är kanske något som kommer bortförhandlas i riksdagen ändå men det skulle vara extremt tråkigt om vi själva bortförhandlade det åt dem.

Friskolor som ändå vill använda sig av proprietär programvara borde få fortsätta existera, men då utan offentlig finansiering.

FredrikSE
2015-04-17, 17:14
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”Jag håller med om att offentliga verksamheter inte bör ha proprietär programvara. Men det är underordnat en önskan om likabehandling av offentliga och "fria" (privata) verksamheter. De behandlas de facto ofta olika redan idag, men vi bör inte spä på sådan "olikabehandling".

Samuel Lidén Borell
2015-05-05, 20:30
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Vi vill att alla offentliga och offentligt finansierade verksamheter ska ha som målsättning att fasa ut proprietär programvara till år 2025” till:
”Vi vill att alla offentliga verksamheter ska ha som mål att fasa ut proprietär programvara till år 2025”Offentlig verksamhet och offentligt finansierad verksamhet ska ha samma spelregler. Finns en risk att verksamheter privatiseras bara för att kringgå reglerna annars (gäller allt, inte bara proprietär programvara).

m4u
2015-05-08, 21:25
Varför är jag för öppen källkod
Jag vill kunna ha kontinuitet i mitt arbete. Utvecklar man sluten källkod kan man helt plötsligt bli uppsagd eller tvingas att sluta av andra skäl och då får man inte fortsätta att bygga vidare på sin kod. Om man utvecklar sluten källkod privat och sedan tar en anställning så kan den nya arbetsgivaren hävda att de äger den kod man utvecklat tidigare eftersom man använt den för att lösa problem hos dem. I det fallet är det ju bra att kunna peka på att koden publicerades öppet för 20 år sedan. Bäst är alltså att alltid utveckla öppen källkod såvida man inte är så rik att man aldrig behöver vara anställd. Tänk dig en journalist som bara skrev artiklar som hen inte fick läsa själv efter att hen bytt jobb -- orimligt, men så fungerar det för programmerare inom sluten källkod. Det är ju t.o.m. så att företag helt sonika raderar värdefull kod många år efter att man slutat i stället för att publicera den som öppen källkod. Dessutom finns det ju övriga skäl för öppen källkod som Stallman brukar ange.

Om all källkod i offentligt finansierade verksamheter var öppen så skulle det öka jobbmöjligheterna för dem som helst vill utveckla öppen källkod.