handdator

Visa fullständig version : B06: Legal narkotikaförsäljning


Mötespresidiet
2015-04-05, 19:52
Idag står det i Piratpartiets program att eget bruk av all narkotika inte ska vara straffbart. Detta är alldeles utmärkt, för att straffa folk som anser att de behöver ta droger för att klara vardagen av medicinska, psykiska eller sociala orsaker är lika dumt som att hota deprimerade personer med fängelse. Läs gärna mer på hur just fängelsestraff och dåligt socialt stöd skapar beroende, och inte drogen i sig: http://www.huffingtonpost.com/johann-hari/the-real-cause-of-addicti_b_6506936.html

Det finns dock stora problem med att det fortfarande kommer att finnas en stor illegal och oreglerad industri som säljer narkotika. De drar sig ofta inte för att sälja till minderåriga, sälja otestade droger, sälja undermåliga eller direkt farliga droger eller marknadsföra drogerna på ett lögnaktigt sätt.

Men staten kan nästan helt slå ut denna bransch genom att själv (eller via kontrollerade försäljare) erbjuda drogerna till återfallsförbrukare och detta till högt, men ändå något lägre pris än vad de illegala försäljarna kan erbjuda. På så sätt kan langarna aldrig bygga upp en kundbas och då lönar det sig inte för dem att locka nya kunder och den illegala branschen kommer att bli väldigt mycket mindre.

Fördelen med den reglerade försäljningen är också att drogerna är blir säkrare, kommer med korrekta instruktioner och varningar, samt att man erbjuder vård i samband med försäljningen.

Detta är den allmänna principen och går även att applicera på marijuana, men just denna drog har fått speciella yrkanden att ta ställning till.

Som ett frihetligt parti vill Piratpartiet att så lite som möjligt ska vara illegalt och polisresurser satsas på brott där det finns offer. Men detta innebär inte att alla droger ska vara lagliga, då köpare kan luras av säljare och då bli brottsoffer. Därför bör fortsatt diskussion ske om exakt hur vi ska maximera både vad som är lagligt och minimera antalet offer.

Sverige hade 6 gånger fler drogdödade per capita än Portugal och NL, så vad vi än gör idag, så är det otroligt fel, men PPs nuvarande inställning med enbart avkriminalisering av brukarna skulle på sin höjd bara halvera dödsfallen och det bekämpar inte kriminaliteten i samband med distribution alls. Källa: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/se

Anton Nordenfur
2015-04-06, 19:44
Angående medicinsk marijuana, finns verkligen ett generellt förbud mot det? Är det inte mer att det ännu inte kommit någon medicin baserat på marijuana som uppfyller de krav som finns för att det ska godkännas av Läkemedelsverket?

(vettig läsning 1 (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/medicinsk-marijuana-ar-inte-ett-lakemedel_3535108.svd), 2 (http://cannabishjalpen.se/natverket/cannabis-som-medicin))

Timmy
2015-04-06, 21:17
Angående medicinsk marijuana, finns verkligen ett generellt förbud mot det? Är det inte mer att det ännu inte kommit någon medicin baserat på marijuana som uppfyller de krav som finns för att det ska godkännas av Läkemedelsverket?

(vettig läsning 1 (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/medicinsk-marijuana-ar-inte-ett-lakemedel_3535108.svd), 2 (http://cannabishjalpen.se/natverket/cannabis-som-medicin))

I alla fall Sativex (http://www.apoteket.se/privatpersoner/radochprodukter/common/produktinformation.aspx?Varuid=247893), som innehåller delta-9-tetrahydrocannabinol / cannabidiol finns att köpa på apotek mot uppvisande av recept. Kanske finns det fler läkemedel, men de känner jag i sådana fall ej till.

Timmy
2015-04-06, 21:20
Jag ogillar yrkande B06-Y01:att Piratpartiet driver frågan att förbudet av medicinsk marijuana tas bort.Marijuana, eller åtminståne dess beståndsdelar―cannabinoider, med tetrahydrocannabinol i synnerhet―är redan en tillåten verksam substans i svenska läkemedel. För övrigt borde att-satsen skrivits "att mötet antar ställningstagandet "förbudet av medicinsk marijuana bör tas bort.""

Timmy
2015-04-06, 21:24
Jag ogillar yrkande B06-Y02:att Piratpartiet driver frågan att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade försäljningsställen, och att en speciell marijuanaskatt införas.Jag delar motionärens ambition att marijuana―och andra narkotikapreparat―borde legaliseras, men gillar också Piratpartiets nuvarande ställningstagande att användandet och innehavet av droger för personligt bruk ska avkriminaliseras tillräkligt mycket för att inte vilja bifalla detta yrkande som egenligen luktar detaljreglering. För övrigt borde att-satsen skrivits "att mötet antar ställningstagandet "Försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade försäljningsställen, och en speciell marijuanaskatt ska införas.".

Timmy
2015-04-06, 21:26
Jag ogillar yrkande B06-Y03:att Piratpartiet driver frågan att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade coffeeshops där produkten måste brukas i lokalen och speciell marijuanaskatt betalas.Jag delar motionärens ambition att marijuana―och andra narkotikapreparat―borde legaliseras, men gillar också Piratpartiets nuvarande ställningstagande att användandet och innehavet av droger för personligt bruk ska avkriminaliseras tillräkligt mycket för att inte vilja bifalla detta yrkande som egenligen luktar detaljreglering. Går det inte också emot föregående yrkande om att legalisera marijana för rekreation, förbehållslöst―alltså utan krav på vistelse i coffeeshop? För övrigt borde att-satsen skrivits "att mötet antar ställningstagandet "Försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade coffeeshops där produkten måste brukas i lokalen och speciell marijuanaskatt betalas."".

Timmy
2015-04-06, 21:27
Jag ogillar yrkande B06-Y04:att Piratpartiet driver frågan att den illegala narkotikaindustrin ska konkurreras ut genom att erbjuda redan etablerade brukare något lägre pris, bättre kvalitet och säkrare produkter än den illegala marknaden, samt erbjuda vård. Sådan försäljning kan lämpligen ske på sjukhus eller vissa apotek, ungefär så som de väldigt framgångsrika sprutbytena sker idag.Jag delar motionärens ambition att marijuana―och andra narkotikapreparat―borde legaliseras, men gillar också Piratpartiets nuvarande ställningstagande att användandet och innehavet av droger för personligt bruk ska avkriminaliseras tillräkligt mycket för att inte vilja bifalla detta yrkande som egenligen luktar detaljreglering. För övrigt borde att-satsen skrivits "att mötet antar ställningstagandet "Den illegala narkotikaindustrin ska konkurreras ut genom att erbjuda redan etablerade brukare något lägre pris, bättre kvalitet och säkrare produkter än den illegala marknaden, samt erbjuda vård. Sådan försäljning kan lämpligen ske på sjukhus eller vissa apotek, ungefär så som de väldigt framgångsrika sprutbytena sker idag."".

heddahenrik
2015-04-06, 21:31
Jag har lagt yrkande B06-Y05:att Piratpartiet antar ställningstagandet att förbudet av medicinsk marijuana tas bort.

heddahenrik
2015-04-06, 21:32
Jag Jämkar bort mitt yrkande B06-Y01 till fördel för B06-Y05.

Mitt bortjämkade B06-Y01:Piratpartiet driver frågan att förbudet av medicinsk marijuana tas bort.
B06-Y05, som jag tycker bättre om: Piratpartiet antar ställningstagandet att förbudet av medicinsk marijuana tas bort.

heddahenrik
2015-04-06, 21:33
Jag har lagt yrkande B06-Y06:att Piratpartiet antar ställningstagandet att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade försäljningsställen, och att en speciell marijuanaskatt införas.

heddahenrik
2015-04-06, 21:33
Jag Jämkar bort mitt yrkande B06-Y02 till fördel för B06-Y06.

Mitt bortjämkade B06-Y02:Piratpartiet driver frågan att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade försäljningsställen, och att en speciell marijuanaskatt införas.
B06-Y06, som jag tycker bättre om: Piratpartiet antar ställningstagandet att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade försäljningsställen, och att en speciell marijuanaskatt införas.

heddahenrik
2015-04-06, 21:34
Jag har lagt yrkande B06-Y07:att Piratpartiet antar ställningstagandet att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade coffeeshops där produkten måste brukas i lokalen och speciell marijuanaskatt betalas.

heddahenrik
2015-04-06, 21:35
Jag Jämkar bort mitt yrkande B06-Y03 till fördel för B06-Y07.

Mitt bortjämkade B06-Y03:Piratpartiet driver frågan att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade coffeeshops där produkten måste brukas i lokalen och speciell marijuanaskatt betalas.
B06-Y07, som jag tycker bättre om: Piratpartiet antar ställningstagandet att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade coffeeshops där produkten måste brukas i lokalen och speciell marijuanaskatt betalas.

heddahenrik
2015-04-06, 21:35
Jag har lagt yrkande B06-Y08:att Piratpartiet antar ställningstagandet att den illegala narkotikaindustrin ska konkurreras ut genom att erbjuda redan etablerade brukare något lägre pris, bättre kvalitet och säkrare produkter än den illegala marknaden, samt erbjuda vård. Sådan försäljning kan lämpligen ske på sjukhus eller vissa apotek, ungefär så som de väldigt framgångsrika sprutbytena sker idag.

heddahenrik
2015-04-06, 21:36
Jag Jämkar bort mitt yrkande B06-Y04 till fördel för B06-Y08.

Mitt bortjämkade B06-Y04:Piratpartiet driver frågan att den illegala narkotikaindustrin ska konkurreras ut genom att erbjuda redan etablerade brukare något lägre pris, bättre kvalitet och säkrare produkter än den illegala marknaden, samt erbjuda vård. Sådan försäljning kan lämpligen ske på sjukhus eller vissa apotek, ungefär så som de väldigt framgångsrika sprutbytena sker idag.
B06-Y08, som jag tycker bättre om: Piratpartiet antar ställningstagandet att den illegala narkotikaindustrin ska konkurreras ut genom att erbjuda redan etablerade brukare något lägre pris, bättre kvalitet och säkrare produkter än den illegala marknaden, samt erbjuda vård. Sådan försäljning kan lämpligen ske på sjukhus eller vissa apotek, ungefär så som de väldigt framgångsrika sprutbytena sker idag.

AndersLindbäck
2015-04-06, 21:56
Jag ogillar yrkande B06-Y05:att Piratpartiet antar ställningstagandet att förbudet av medicinsk marijuana tas bort.Sverige har inget förbud mot försäljning av läkemedel (om de är verksamma).

AndersLindbäck
2015-04-06, 22:05
Jag ogillar yrkande B06-Y06:att Piratpartiet antar ställningstagandet att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade försäljningsställen, och att en speciell marijuanaskatt införas.Vi blir oväljbara i ett val med en sådan fråga.

Anton Nordenfur
2015-04-07, 11:12
Jag ogillar yrkande B06-Y05:att Piratpartiet antar ställningstagandet att förbudet av medicinsk marijuana tas bort.Ett sådant förbud verkar inte existera. Om motionären känner till ett får hen gärna presentera en länk som visar det.

JorgenL
2015-04-07, 14:21
Jag ogillar yrkande B06-Y05:att Piratpartiet antar ställningstagandet att förbudet av medicinsk marijuana tas bort.Det finns inget sådan specifikt förbud som riktar sig speciellt mot marijuana, bara samma regler som gäller andra läkemedel, dvs det ska vara vetenskapligt belagt att medlet är verksamt mot de åkommor som påstås och inte har farliga biverkningar, dvs har genomgått normal läkemedelskontroll.

Anders Hedberg
2015-04-11, 17:18
Det stämmer inte att Sverige skulle ha sex gånger fler drogdödade om man vidgar begreppet till drogrelaterade dödsfall. Där ligger Portugal i stort som Sverige, med några dödsfall mer eller mindre beroende på vilket år som jämförs. Förstod ni skillnaden på de två begreppen?

Problemet med avkriminalisering för eget bruk är att man får en legal efterfrågan, men en illegal drogförsörjning. Den typen av marknader skapar brottssyndikat och maffiaorganisationer som saknar legala möjligheter till konfliktlösning. De kan inte ta sina konflikter till polis/domstol. Resultat blir att de måste lösa sina konflikter på andra sätt; läs våld och dödskjutningar. Även oskyldiga förbipasserande dödas som nu senast i Göteborg.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/koppling-till-dubbelmord-oklar_4427509.svd

Eftersom PPs nuvarande ställningstagande om att avkriminalisera droger för eget bruk skapar kriminella gäng och är den metod som dödar mest personer av alla (i Portugal dubblades i stort antalet döda personer vid avkriminaliseringen) så måste PPs ställningstagande ändras om det är liv man anser sig vilja värna.

Mikael Ståldal
2015-04-12, 10:23
Jag ogillar yrkande B06-Y06:Vi blir oväljbara i ett val med en sådan fråga.

Med tanke på hur vårt valresultat såg ut sist så känns detta som ett väldigt svagt argument.

Fexlom
2015-04-12, 10:35
Vi blir oväljbara i ett val med en sådan fråga.

Allt som kan ge oss uppmärksamhet är bra, om man ser på våra tidigare valresultat. Dessutom passar förslaget utmärkt med vår frihetliga linje, även om jag håller med om att just den här motionen blir lite väl mycket detaljreglering.

AndersLindbäck
2015-04-12, 11:03
Allt som kan ge oss uppmärksamhet är bra, om man ser på våra tidigare valresultat. Dessutom passar förslaget utmärkt med vår frihetliga linje, även om jag håller med om att just den här motionen blir lite väl mycket detaljreglering.

Nej det gör det inte. Bara och se på senaste valresultatet för att se att många gamla tidigare trofasta väljare som då lämnade partiet.

2006 och 2010 hade vi runt 35 000 röstande - långt sämre i valet 2014.

Utspelen om narkotika och medborgarlön skadade partiet svårt.

JorgenL
2015-04-12, 12:18
Allt som kan ge oss uppmärksamhet är bra, om man ser på våra tidigare valresultat.

Jag skulle föredra om det blev uppmärksamhet i en fråga som leder till FLER röster.

Det är helt uppenbart med utgångspunkt från det senaste valresultatet att drogliberalism INTE är något som lockar röster i någon betydande omfattning.

OM legaliseringsfrågan vore den röstmagnet många av förespråkarna påstår så borde det givit utslag i det senaste valet, eftersom vi redan idag har den mest liberala inställningen i.o.m. ståndpunkten om avkriminalisering, något vi delar med vänsterpartiet. Valet var ingen succe för dem heller, följaktligen är det rimligt att dra slutsatsen att cannabislegalisering inte är någon röstvinnare i svenska val, snarare tvärt om, man tappar sannolikt fler röster än man vinner.

Fabian Rosdalen
2015-04-13, 19:50
Jag ogillar yrkande B06-Y08:att Piratpartiet antar ställningstagandet att den illegala narkotikaindustrin ska konkurreras ut genom att erbjuda redan etablerade brukare något lägre pris, bättre kvalitet och säkrare produkter än den illegala marknaden, samt erbjuda vård. Sådan försäljning kan lämpligen ske på sjukhus eller vissa apotek, ungefär så som de väldigt framgångsrika sprutbytena sker idag.Staten ska alltså medvetet gå in och konkurrera om "etablerade brukare" med den illegala marknaden. Då ges den illegala marknaden rätt mycket makt, jag ser inte det som något bra. Överlag dåligt genomtänkt yrkande enligt min mening.

heddahenrik
2015-04-14, 12:08
Allt som kan ge oss uppmärksamhet är bra, om man ser på våra tidigare valresultat. Dessutom passar förslaget utmärkt med vår frihetliga linje, även om jag håller med om att just den här motionen blir lite väl mycket detaljreglering.

Kom gärna med förslag på förbättringar!

heddahenrik
2015-04-14, 12:14
Jag ogillar yrkande B06-Y08:att Piratpartiet antar ställningstagandet att den illegala narkotikaindustrin ska konkurreras ut genom att erbjuda redan etablerade brukare något lägre pris, bättre kvalitet och säkrare produkter än den illegala marknaden, samt erbjuda vård. Sådan försäljning kan lämpligen ske på sjukhus eller vissa apotek, ungefär så som de väldigt framgångsrika sprutbytena sker idag.Staten ska alltså medvetet gå in och konkurrera om "etablerade brukare" med den illegala marknaden. Då ges den illegala marknaden rätt mycket makt, jag ser inte det som något bra. Överlag dåligt genomtänkt yrkande enligt min mening.

Nej, de som agerar på den illegala marknaden förlorar ju makt och marknadsandelar, och dess möjligheter till vinst kommer att urvattnas.

Som det är nu så får knarkförsäljarna in stora pengar som används till allt ifrån marknadsföring, distribution och försäljning, till att muta poliser, hota folk och mörd. Med statligt reglerad konkurrens slipper vi nästan helt knarksyndikaten, och det kommer att bli svårare för vem som helst att när som helst kunna köpa livsfarliga droger.

heddahenrik
2015-04-14, 12:19
Jag ogillar yrkande B06-Y05:att Piratpartiet antar ställningstagandet att förbudet av medicinsk marijuana tas bort.Tydligen inget som direkt är relevant. Jag har läst om mediciner köpta i Danmark och Norge som orsakat problem när de tagits till Sverige, men om ingen kommer med konkreta exempel så finns det inte mycket till förslag.

Utom möjligen "om marijuna i någon form kan användas som läkemedel så ska det tillåtas" utan att på något sätt uttala sig om dagens legala situation (för kraven på att ALL marijuana ska förbjudas finns, så det är kanske det som gäller snart).

Anton Nordenfur
2015-04-14, 12:37
Jag ogillar yrkande B06-Y05:att Piratpartiet antar ställningstagandet att förbudet av medicinsk marijuana tas bort.Tydligen inget som direkt är relevant. Jag har läst om mediciner köpta i Danmark och Norge som orsakat problem när de tagits till Sverige, men om ingen kommer med konkreta exempel så finns det inte mycket till förslag.

Utom möjligen "om marijuna i någon form kan användas som läkemedel så ska det tillåtas" utan att på något sätt uttala sig om dagens legala situation (för kraven på att ALL marijuana ska förbjudas finns, så det är kanske det som gäller snart).

Varför vill du att just marijuana ska singlas ut utöver all annan medicin? Varför inte hålla det som det är idag, där effekt vägs mot skador?

heddahenrik
2015-04-15, 13:58
Hanna Wagenius, ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund, vill se ett systembolag för cannabisförsäljning:

http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/wagenius-c-vill-se-systembolag-for-cannabisforsaljning (http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/wagenius-c-vill-se-systembolag-for-cannabisforsaljning)

Vad ska Piratpartiet vara till för om andra partier springer om oss?

Kent Nilsson
2015-04-15, 20:38
Jag ogillar yrkande B06-Y06:att Piratpartiet antar ställningstagandet att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade försäljningsställen, och att en speciell marijuanaskatt införas.Ogillar yrkandet med motiveringen att en avkriminalisering av eget bruk är ett betydligt viktigare första steg och fokus bör ligga på detta. Det är troligen för tidigt att börja propagera för certifierade försäljningsställen även om jag anser att det givetvis är en självklar fortsättning efter en avkriminalisering.

Steg ett är upphöra med kriminaliseringen och stigmatiseringen av både brukare och missbrukare och börja grunda narkotikapolitiken på vetenskapliga grunder.

Megitt
2015-04-16, 08:46
Jag ogillar yrkande B06-Y06:att Piratpartiet antar ställningstagandet att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade försäljningsställen, och att en speciell marijuanaskatt införas.Precis som det finns langare som säljer sprit till minderåriga kommer det finnas langare som säljer andra droger som finns lagligt för vuxna.

Dessutom kommer tröskeln att testa bli lägre, för det är ju lagligt.

Timmy
2015-04-16, 13:01
Jag ogillar yrkande B06-Y06:att Piratpartiet antar ställningstagandet att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade försäljningsställen, och att en speciell marijuanaskatt införas.Precis som det finns langare som säljer sprit till minderåriga kommer det finnas langare som säljer andra droger som finns lagligt för vuxna.

Jag ser inte hur detta skiljer sig från dagens situation. Aldrig hört talas om langare (av varken narkotika eller lagliga droger) som tar legitimation... Detta är för övrigt någit vi kommer att dras med även med vårt nuvarande ställningstagande att avkriminalisera.

JorgenL
2015-04-16, 18:41
Jag ser inte hur detta skiljer sig från dagens situation. Aldrig hört talas om langare (av varken narkotika eller lagliga droger) som tar legitimation... Detta är för övrigt någit vi kommer att dras med även med vårt nuvarande ställningstagande att avkriminalisera.

Skillnaden mot dagens situation är att tillgängligheten kommer att öka och MYCKET fler kan fungera som langare än idag eftersom den som langar kan köpa lagligt på "systemet".

Fabian Rosdalen
2015-04-16, 18:45
Nej, de som agerar på den illegala marknaden förlorar ju makt och marknadsandelar, och dess möjligheter till vinst kommer att urvattnas.

Som det är nu så får knarkförsäljarna in stora pengar som används till allt ifrån marknadsföring, distribution och försäljning, till att muta poliser, hota folk och mörd. Med statligt reglerad konkurrens slipper vi nästan helt knarksyndikaten, och det kommer att bli svårare för vem som helst att när som helst kunna köpa livsfarliga droger.

Genom att säga att staten ska konkurrera ut den illegala marknaden legitimeras den illegala marknaden och att staten borde ge sig in på samma marknad låter helt befängt.
Jag förstår vart du vill komma med det men det är väldigt klumpigt uttryckt. Staten ska inte ge sig in på marknaden för illegala droger för att konkurrera med illegala aktörer, om något så ska staten inte längre se detta som en illegal marknad och tillåta företag att etablera sig så att en svart/illegal marknad inte längre behövs, men det är inte statens syfte att konkurrera med illegala aktörer.

FredrikSE
2015-04-17, 15:51
Jag ogillar yrkande B06-Y07:att Piratpartiet antar ställningstagandet att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade coffeeshops där produkten måste brukas i lokalen och speciell marijuanaskatt betalas.Jag är emot alla former av vidare legalisering av rekreationsdroger, i synnerhet om de skall vara kommersiella och beskattas. Rekreationsdroger är onödiga/skadliga produkter. Staten bör inte medverka till sådan konsumtion och tjäna pengar på undergrävandet av medborgarnas hälsa, liksom det idag är omoraliskt av staten att tjäna pengar på alkohol och tobaksprodukter.

(passus:..Men hellre ett Systembolag än en utvidning av kommersiellt hanterad alkohol).

AndersLindbäck
2015-04-17, 19:10
Vad ska Piratpartiet vara till för om andra partier springer om oss?

Ett parti med vettiga åsikter. Åsikter som gör oss valbara.

u

Elin_H
2015-04-19, 21:17
Jag gillar yrkande B06-Y06:att Piratpartiet antar ställningstagandet att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade försäljningsställen, och att en speciell marijuanaskatt införas.Mycket bra förslag! Vi bör legalisera försäljning av (åtminstone) alla droger som är mindre skadliga än alkohol.

AndersLindbäck
2015-04-23, 10:02
Med tanke på hur vårt valresultat såg ut sist så känns detta som ett väldigt svagt argument.

Alla andra partierna var för ett förbud. och de fick mycket fler röster än Piratpartiet.

Så något rätt måste de ha gjort. Det faktum att då vissa i partiet uttalade sig positivt till cannabis - kan ha avgjort det det hela till varför partiet fick så lågt resultat.

Så vi borde nog ta bort avkriminaliseringen om vi skall göra som de partier som får många röster. Om nu populism är det rätta ?

wertigon
2015-04-23, 10:24
Glöm inte bort folkhälsoperspektivet - Med en legalisering kommer unga att röka på mer, och Cannabis är av sådan art att det är speciellt de unga som tar skada, inte äldre.

Det finns över 100 studier som behandlar ämnet och konsensus i forskarvärlden* är att Cannabis minskar förmågan att tänka logiskt och objektivt över flera veckor i sträck, och detta riskerar bli permanent för yngre (25 och under). Vill vi verkligen att våra tonåringar aldrig når den potential de kunde nå?

* Skulle gärna länka några rapporter men i stort sett alla finns bakom en betalvägg

Fexlom
2015-04-23, 11:19
Alla andra partierna var för ett förbud. och de fick mycket fler röster än Piratpartiet.

Så något rätt måste de ha gjort. Det faktum att då vissa i partiet uttalade sig positivt till cannabis - kan ha avgjort det det hela till varför partiet fick så lågt resultat.

Det är omöjligt att dra slutsatsen att vår valförlust beror på just specifikt den frågan. Det kan självfallet ha spelat in, men korrelation implicerar inte kausalitet.

Så vi borde nog ta bort avkriminaliseringen om vi skall göra som de partier som får många röster. Om nu populism är det rätta ?

Ingen har väl påstått att populism är det rätta? Vi bör följa vår ideologiska linje samt den forskning som finns att tillgå, (nästan) oavsett vad människor i gemen tycker i frågan.

wertigon
2015-04-24, 18:13
Jag ogillar yrkande B06-Y06:att Piratpartiet antar ställningstagandet att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade försäljningsställen, och att en speciell marijuanaskatt införas.Forskning visar på två negativa kombinationer:

1. Yngre använder droger i större utsträckning än äldre
2. Yngre tar mer eller mindre permanent skada av Cannabis

Därför är jag emot en legalisering.

AndersLindbäck
2015-04-24, 22:09
Det är omöjligt att dra slutsatsen att vår valförlust beror på just specifikt den frågan. Det kan självfallet ha spelat in, men korrelation implicerar inte kausalitet.

Ingen har väl påstått att populism är det rätta? Vi bör följa vår ideologiska linje samt den forskning som finns att tillgå, (nästan) oavsett vad människor i gemen tycker i frågan.

Då borde kanske inte förespråkarna av denna fråga ställa just piratpartiets dåliga resultat som ett skäl till varför folk skall rösta ja på denna frågan ?

Vetenskapen är klar. Narkotika är inte bra för kroppen. Därmed är förbud rätt självklart.

Fexlom
2015-04-24, 22:35
Då borde kanske inte förespråkarna av denna fråga ställa just piratpartiets dåliga resultat som ett skäl till varför folk skall rösta ja på denna frågan ?

Jag kan bara tala för mig själv, men jag har aldrig påstått att just denna fråga skulle lyfta våra valresultat. Däremot anser jag att det skulle gynna oss om vi fick uppmärksamhet för den här frågan, och att vi bör driva en konsekvent linje för frihet och integritet, oavsett vad människor i gemen tycker om de enskilda sakfrågorna. Vi behöver inte 50% - bara 4%.

Vetenskapen är klar. Narkotika är inte bra för kroppen. Därmed är förbud rätt självklart.

Tobak och alkohol är inte heller bra för kroppen. Vill du förbjuda dessa också? Jag tror i varje fall på varje människas rätt att själv bestämma vad hen vill göra med sin kropp, utan att staten lägger sig i det.

AndersLindbäck
2015-04-24, 23:05
Jag kan bara tala för mig själv, men jag har aldrig påstått att just denna fråga skulle lyfta våra valresultat. Däremot anser jag att det skulle gynna oss om vi fick uppmärksamhet för den här frågan, och att vi bör driva en konsekvent linje för frihet och integritet, oavsett vad människor i gemen tycker om de enskilda sakfrågorna. Vi behöver inte 50% - bara 4%.

Om vi driver frågor för att få uppmärksamhet så är det populism.

Det finns mycket bättre sätt att få uppmärksamhet och röster inom våra kärnfrågor.JTobak och alkohol är inte heller bra för kroppen. Vill du förbjuda dessa också? Jag tror i varje fall på varje människas rätt att själv bestämma vad hen vill göra med sin kropp, utan att staten lägger sig i det.

Vi som samhälle på väg att förbjuda tobak. Man ändrar hela tiden lagarna för att försämre för de som röker. När det gäller alkohol så är detsamma på väg även om det kanske inte är lika uppenbart.

Ta bara det faktum att efter förbudstiden så var folk friskare pga minskat alkoholintag. Så det finns folkhälsoskäl för en minskad alkoholförsäljning.
Dock finns ett kulturellt inslag som gör att man kan inte förbjuda dessa direkt för det medför andra dumheter. Men man kan sakta få bort dem så att till slut de går att förbjuda.

För samhället är det bra att minska dessa långsamt så man har folket med sig så de är ett mindre kostnad för samhället. Trots allt kostar de många sköna miljarder som kunnat läggas på annat för samhället varje år.

Mikael Ståldal
2015-04-25, 11:01
Då borde kanske inte förespråkarna av denna fråga ställa just piratpartiets dåliga resultat som ett skäl till varför folk skall rösta ja på denna frågan ?

Vetenskapen är klar. Narkotika är inte bra för kroppen. Därmed är förbud rätt självklart.

Varken förespråkare eller motståndare bör argumentera utifrån valresultat, utan utifrån sakfrågan.

AndersLindbäck
2015-04-25, 12:36
Varken förespråkare eller motståndare bör argumentera utifrån valresultat, utan utifrån sakfrågan.

Du använde piratpartiets dåliga valresultat för att säga att det är felaktigt argument att Piratpartiet måste presentera en politik som gör att folk har förtroende för partiet och därmed kan tänka sig rösta på oss.

Mikael Ståldal
2015-04-25, 12:52
Du använde piratpartiets dåliga valresultat för att säga att det är felaktigt argument att Piratpartiet måste presentera en politik som gör att folk har förtroende för partiet och därmed kan tänka sig rösta på oss.

Det var du som började argumentera på detta sätt genom att skriva:
Vi blir oväljbara i ett val med en sådan fråga.

Mikael Ståldal
2015-04-25, 12:58
Vi som samhälle på väg att förbjuda tobak. Man ändrar hela tiden lagarna för att försämre för de som röker. När det gäller alkohol så är detsamma på väg även om det kanske inte är lika uppenbart.


Det stämmer att samhället gradvis förbjuder rökning/tobak/nikotin. (Jag tycker det är bra när det gäller rökning, p.g.a. problemet med passiv rökning. Däremot borde man vara mer tillåtande gentemot snus, e-cigg och andra alternativ.)

Däremot så tycker jag inte att man kan se att Sverige är på väg mot förbud av alkohol. Tvärt om så har utvecklingen gått mot mer tillåtande attityd gentemot alkohol de senaste 20 åren. Troligtvis mycket p.g.a. EU-medlemskapet. Har du några exempel på motsatsen?

AndersLindbäck
2015-04-25, 13:01
Det var du som började argumentera på detta sätt genom att skriva:
Vi blir oväljbara i ett val med en sådan fråga.

Det handlar inte om valresultat per se utan om hur folk ser på partier och de budskap de för fram. Det handlar om partiets förmågan att ens vara ett tänkbart alternativ i ett val.

Men en mängd exotiska frågor där folk inte håller med så blir man ovalbar.

Partiets mål är att driva våra 3 fokusfrågor - resten är till för att skapa ett trovärdigt alternativ som folk kan tänka sig rösta på.

Jacob Hallén
2015-04-28, 00:57
Jag är försiktigt positiv till en legalisering, men jag väljer av taktiska skäl att rösta nej till samtliga yrkanden. Vi har inget att vinna på att sticka ut halsen i nuläget. Debatten om cannabis förs idag i ett antal länder, men det kommer att dröja innan den är så aktuell i Sverige att det lönar sig att skärpa det redan radikala ställningstagande som vi har i drogfrågor.

reagan
2015-05-04, 21:24
Jag gillar yrkande B06-Y07:att Piratpartiet antar ställningstagandet att försäljning av marijuana för rekreation ska tillåtas på certifierade coffeeshops där produkten måste brukas i lokalen och speciell marijuanaskatt betalas.Liknande system införs i flera länder världen över. Cannabis är den drog som säljs och brukas mest i Sverige. Det innebär en enorm svart marknad som föder ett annat odjur: syntetiska cannabinoider (spice). Att ge vissa aktörer tillstånd att producera och sälja cannabis verkar, efter en kort omvärldsanalys, vara det mest rimliga och pragmatiska sättet att komma till bukt med dessa problem.

regebro
2015-05-05, 09:01
Jag ogillar yrkande B06-Y08:att Piratpartiet antar ställningstagandet att den illegala narkotikaindustrin ska konkurreras ut genom att erbjuda redan etablerade brukare något lägre pris, bättre kvalitet och säkrare produkter än den illegala marknaden, samt erbjuda vård. Sådan försäljning kan lämpligen ske på sjukhus eller vissa apotek, ungefär så som de väldigt framgångsrika sprutbytena sker idag.Priset kommer inte bli lägre, och att ha apotek som försäljningsställen till missbrukare känns som en konstig grej.