handdator

Visa fullständig version : B12: Sexköpslagen


Mötespresidiet
2015-04-05, 20:01
p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Den svenska sexköpslagen marknadsförs som en framgångssaga. Detta trots att i stort sett alla sexarbetare är emot den; det saknas några som helst trovärdiga bevis på några positiva effekter och stigmat emot sexarbetare och krav på att även de ska fängslas har ökat drastiskt efter lagens införande.


Propagandan handlar om "Svenska män ska inte få köpa sex!" och de som gör det ses som sjuka odjur och ska straffas och (sägs det) erbjudas "behandling". Vad denna "behandling" ska bestå i har ingen svar på. De som sprider hatstämningen emot sexköp väljer också att låtsas som att manliga säljare och kvinnliga köpare inte existerar.


Ännu värre är ändå att sexarbetarna eller misstänkta sexarbetare jagas och blir utfrysta ifrån samhället då alla som har kontakt med dem riskerar straff. I Linköping fick Polisen nyligen ett tips om att sexförsäljning pågick på ett hotellrum, och Polisen åkte dit och tog män till arresten och kvinnor till förhör. Var det någon som blivit svartsjuk och anmälde dem? Någon självutnämnd moralist som vill straffa lösaktigt leverne? Klart är nu i alla fall att dessa kvinnor kommer att bli utsatta för spaning och alla som umgås med dem blir misstänkta sexköpare. Tycker vi att polisresurser ska användas för att bevaka vad folk gör i sina sovrum och om något hänt, undersöka om pengar bytt hand?


Men det värsta är att sexköpslagen gör så att både sexarbetare och sexköpare undviker all kontakt med Polisen, vilket gör att misshandel och trafficking kan fortgå utan att riskera polisanmälningar.


För ett frihetligt parti som Piratpartiet är det fullständigt självklart att även sexarbetare ska ha rätt att leva ett legalt liv utan att bli utfrysta ifrån samhället. Varje sig de gör det som en hobbyverksamhet, som del av en anställning eller som egenföretagare. Därför måste lagstiftningen kring sexköp vara utformad ifrån sexarbetarnas synvinkel och absolut inte utifrån moralistiska föreställningar om hur folk borde leva sitt liv.


Till viss del kan man sätta detta i ett sammanhang där partiet också förordar att ingen ska behöva tvingas till sexarbete t ex tack vare basinkomst eller andra sociala insatser. Detta innebär dock svåra problem med att ge EU-immigranter fullt stöd ifrån att de sätter sin fot i landet och potentiellt dränka landet i 3-10 miljoner utstötta personer med svåra sociala problem ifrån hela EU, men Sverige borde göra sitt bästa.


http://www.metro.se/metro-debatt/tidigare-sexarbetare-polisens-fel-att-vi-inte-vagar-anmala-sexuella-overgrepp/EVHocf!mlE1rkkT5mbL6/

(http://www.svt.se/opinion/article2652791.svt)
(http://www.svt.se/opinion/article2652791.svt)http://www.svt.se/opinion/article2652791.svt


http://www.economywatch.com/features/Wild-claims-about-Swedens-prostitution-laws-motivated-by-ideology.02-18-15.html

Anton Nordenfur
2015-04-06, 19:53
Jag ogillar yrkande B12-Y01:att Piratpartiet driver frågan att sexköpslagstiftningen ska vara utformad i enlighet med vad sexarbetarna vill och för deras bästa i samråd med dem.Jag är gärna med och diskuterar huruvida sexarbete ska legaliseras. Jag hymlar inte med att jag själv vill legalisera det, även om jag är osäker på om Piratpartiet är rätt arena för det.

Att däremot singla ut en enskild grupp som avgörande i hur lag stiftas känns väldigt fel. Det är i min mening en konstig sak att besluta om. Däremot bör vi i eventuella framtida beslut Piratpartiet fattar ta det i beaktning - många sexarbetare skriver bland annat bloggar och böcker eller twittrar, så det är rätt lätt att hitta.

jim.groth
2015-04-06, 20:25
Jag ogillar yrkande B12-Y01:att Piratpartiet driver frågan att sexköpslagstiftningen ska vara utformad i enlighet med vad sexarbetarna vill och för deras bästa i samråd med dem.Detta skulle sannolikt vara politiskt självmord i dagens Sverige.

heddahenrik
2015-04-06, 21:49
Jag har lagt yrkande B12-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet att frågan att sexköpslagstiftningen ska vara utformad i enlighet med vad sexarbetarna vill och för deras bästa i samråd med dem, då det är de enda som stort påverkas av lagen, även om sexköpare och moralister också kan anses påverkade.Jag la till en motivering om varför det just är sexarbetarna som ska beaktas när man utformar en sexköpslag.

Till er som tror detta är politiskt självmord: Seriöst?!? Tror ni att någon bryr sig om vad Piratpartiet tycker? Om de blir heligt upprörda och faktiskt börjar kritisera partiet så är det väldigt bra även om vi förlorar hälften av våra medlemmar.

Men jag tror inte något kommer att hända. Jag vill bara personligen kunna säga att Piratpartiet är ett frihetligt parti som respekterar folks integritet och det kan man inte när polis skickas in i folks sovrum.

heddahenrik
2015-04-06, 21:49
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y01 till fördel för B12-Y02.

Mitt bortjämkade B12-Y01:Piratpartiet driver frågan att sexköpslagstiftningen ska vara utformad i enlighet med vad sexarbetarna vill och för deras bästa i samråd med dem.
B12-Y02, som jag tycker bättre om: Piratpartiet antar ställningstagandet att frågan att sexköpslagstiftningen ska vara utformad i enlighet med vad sexarbetarna vill och för deras bästa i samråd med dem, då det är de enda som stort påverkas av lagen, även om sexköpare och moralister också kan anses påverkade.

AndersLindbäck
2015-04-06, 22:03
Jag ogillar yrkande B12-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet att frågan att sexköpslagstiftningen ska vara utformad i enlighet med vad sexarbetarna vill och för deras bästa i samråd med dem, då det är de enda som stort påverkas av lagen, även om sexköpare och moralister också kan anses påverkade.Riksdagen stiftar lagar inte företagen.

heddahenrik
2015-04-06, 22:34
Jag ogillar yrkande B12-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet att frågan att sexköpslagstiftningen ska vara utformad i enlighet med vad sexarbetarna vill och för deras bästa i samråd med dem, då det är de enda som stort påverkas av lagen, även om sexköpare och moralister också kan anses påverkade.Riksdagen stiftar lagar inte företagen.

Jag begriper inte alls vad du menar. Ingen har påstått att företag stiftar lagar. Är det något som kan missförstås så?

heddahenrik
2015-04-06, 22:39
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2545003/Amnesty-calls-legal-prostitution-Charity-says-laws-ban-people-buying-selling-sex-breach-human-rights.html

Amnesty International skräder verkligen inte orden:
laws that ban people buying or selling sex breach 'human rights'

Timmy
2015-04-06, 22:55
Jag begriper inte alls vad du menar. Ingen har påstått att företag stiftar lagar. Är det något som kan missförstås så?

Jag tror att motionen kan läsas lite som "vi vill att särintressen ska stifta lagar istället för befolkningen som helhet" vilket är lite av en teknokratisk hållning måhända. Vore en formulering som "sexköpslagen ska tillvarata sexsäljares önskemål och/eller krav" kanske mota oron för det?

Mikael Ståldal
2015-04-07, 21:28
Jag ogillar yrkande B12-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet att frågan att sexköpslagstiftningen ska vara utformad i enlighet med vad sexarbetarna vill och för deras bästa i samråd med dem, då det är de enda som stort påverkas av lagen, även om sexköpare och moralister också kan anses påverkade.Även om man bör lyssna på sexarbetarna när man utformar denna typ av lagstiftning så är det att gå för långt att skriva i enlighet med vad sexarbetarna vill. Politiker och politiska partier bör aldrig ensidigt stifta/föreslå lagar enbart utifrån av en viss intressegrupp vill.

Mikael Ståldal
2015-04-07, 21:29
Jag har lagt yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Om vi ska tycka något i denna fråga så bör vi vara raka och tydliga, inget velande!

JorgenL
2015-04-08, 22:45
Jag ogillar yrkande B12-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet att frågan att sexköpslagstiftningen ska vara utformad i enlighet med vad sexarbetarna vill och för deras bästa i samråd med dem, då det är de enda som stort påverkas av lagen, även om sexköpare och moralister också kan anses påverkade.Förutom argumentet mot att utforma lagstiftning baserat på partsintressen, så är det väldigt svårt att i just detta fallet veta vad sexarbetarna som grupp anser i frågan. De sexarbetare som bedriver opinionsarbete i frågan är med största sannolikhet inte de som lagen är avsedd att skydda, dvs de socialt utslagna som prostituerar sig som sista utväg och som mår dåligt av det.

AndersLindbäck
2015-04-11, 00:48
Jag begriper inte alls vad du menar. Ingen har påstått att företag stiftar lagar. Är det något som kan missförstås så?

Sexarbetare är ju egentlgen egenföretagare.

Anders Hedberg
2015-04-11, 06:28
Motionen innehåller en mängd falska påståenden.

Vi tar det första - "det saknas några som helst trovärdiga bevis på några positiva effekter" - Då har man inte förstått syftet med sexköplagen, läst utvärderingarna eller lyssnat på sexsäljarna.

Antalet sexköpare har minskat, kvar finns - om man får tro sexsäljarna, män som inte bryr sig om lagar; läs kriminella och våldsamma personer.
Fler unga är idag mot sexköp än tidigare. Det pågår en normalisering bort från sexistiskt dravel om att man knullat horan till något där man faktiskt ser sexköparen som en skurk. Eftersom det är syftet med sexköplagen är den också lyckad. Man kan vara emot den av andra skäl, men jo, sexköplagen fyller det syfte den är skapad för.

Gustav Nipe
2015-04-11, 14:37
Jag ogillar yrkande B12-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet att frågan att sexköpslagstiftningen ska vara utformad i enlighet med vad sexarbetarna vill och för deras bästa i samråd med dem, då det är de enda som stort påverkas av lagen, även om sexköpare och moralister också kan anses påverkade.Dåligt yrkande.

JorgenL
2015-04-11, 14:54
Jag ogillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Detta vore politiskt självmord, och skulle bli fokus för mycken kritik i en kommande valrörelse. Är det verkligen en fråga som vi föredrar att diskutera framför PP's kärnfrågor? Det är nämligen inte ett otroligt scenario om vi antar denna att-sats.

JorgenL
2015-04-11, 15:02
Att kräva sexköpslagens avskaffande är politiskt självmord om man inte har svar på frågan: Hur ska vi då skydda de socialt utslagna kvinnor som mer eller mindre tvingas till prostitution pga missbruk eller annan social utsatthet? Det hjälper inte att hänvisa till att det finns andra prostituerade som är mer välfungerande i samhället som tycker den är dålig.

Den dagen jag ser en sammanhängande argumentation som håller ihop på det området som är så klar och tydlig att den kan överyga "Svensson", då kan jag överväga att argumentera för en sån ståndpunkt.

Innan vi har en sådan fungerande argumentation så går det inte att argumentera för ett avskaffande. Då kommer vi enbart att omöjliggöra våra chanser till politiskt inflytande.

Henry Rouhivuori
2015-04-11, 16:20
Jag ogillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Detta vore politiskt självmord, och skulle bli fokus för mycken kritik i en kommande valrörelse. Är det verkligen en fråga som vi föredrar att diskutera framför PP's kärnfrågor? Det är nämligen inte ett otroligt scenario om vi antar denna att-sats.
Ja risken för det finns. T.ex F! skulle kunna anföra hård kritik i nästa valrörelse. Att avskaffa sexköpslagen är inte möjligt, såsom ett avskaffande av upphovsrätten var omöjligt redan 2006.

Mårten Fjällström
2015-04-11, 16:31
Jag ogillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Jag vill inte spendera valrörelsen 2018 med att diskutera prostitution, jag vill att vi driver våra kärnfrågor. Avslå.

JorgenL
2015-04-12, 12:54
Jag har lyft yrkande B12-Y03: mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."

JorgenL
2015-04-12, 12:58
Jag har lyft yrkande B12-Y03
Det blev lite knas när jag flyttade runt yrkandet i mötessystemet....

Fabian Rosdalen
2015-04-13, 20:01
Jag ogillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Jag är personligen för detta, men känner inte att det är det jag vill debattera om i första hand under valåret.
Tyvärr ser det politiska klimatet ut på det viset och jag tror vi får försöka förhålla oss till det för att få någon uppmärksamhet i våra kärnfrågor.
Tyvärr! Önskar att det politiska klimatet var lite "mognare".

heddahenrik
2015-04-14, 12:37
Motionen innehåller en mängd falska påståenden.

Vi tar det första - "det saknas några som helst trovärdiga bevis på några positiva effekter" - Då har man inte förstått syftet med sexköplagen, läst utvärderingarna eller lyssnat på sexsäljarna.

Antalet sexköpare har minskat, kvar finns - om man får tro sexsäljarna, män som inte bryr sig om lagar; läs kriminella och våldsamma personer.
Fler unga är idag mot sexköp än tidigare. Det pågår en normalisering bort från sexistiskt dravel om att man knullat horan till något där man faktiskt ser sexköparen som en skurk. Eftersom det är syftet med sexköplagen är den också lyckad. Man kan vara emot den av andra skäl, men jo, sexköplagen fyller det syfte den är skapad för.

Ja, jo. Det har du alldeles rätt i. Jag räknar dock detta som synnerligen negativa effekter.

Anton Nordenfur
2015-04-14, 12:39
Mina tankar sammanfattades bra av en annan:

Jag ogillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Jag är personligen för detta, men känner inte att det är det jag vill debattera om i första hand under valåret.
Tyvärr ser det politiska klimatet ut på det viset och jag tror vi får försöka förhålla oss till det för att få någon uppmärksamhet i våra kärnfrågor.
Tyvärr! Önskar att det politiska klimatet var lite "mognare".

heddahenrik
2015-04-14, 12:55
Att kräva sexköpslagens avskaffande är politiskt självmord om man inte har svar på frågan: Hur ska vi då skydda de socialt utslagna kvinnor som mer eller mindre tvingas till prostitution pga missbruk eller annan social utsatthet? Det hjälper inte att hänvisa till att det finns andra prostituerade som är mer välfungerande i samhället som tycker den är dålig.

Den dagen jag ser en sammanhängande argumentation som håller ihop på det området som är så klar och tydlig att den kan överyga "Svensson", då kan jag överväga att argumentera för en sån ståndpunkt.

Innan vi har en sådan fungerande argumentation så går det inte att argumentera för ett avskaffande. Då kommer vi enbart att omöjliggöra våra chanser till politiskt inflytande.

Exakt hur hjälper sexköpslagen "socialt utslagna kvinnor som mer eller mindre tvingas till prostitution pga missbruk eller annan social utsatthet"?!? Den enbart försvårar för dem, och det är mycket svårare att ge sexarbetare stöd när de ständigt måste gömma sig ifrån samhället för att skydda sina kunder. Det heter för övrigt "sexarbetare" för "prostituerade" är ett nedvärderande ord som är påhittat av moralister.

Att ett parti som säger sig stå för personlig integritet vill bevaka så att någon betalning inte förekommer i folks sovrum är fullständigt totalt otänkbart och inget av vår politik är begriplig med ett sådant ställningstagande. Det är dessutom en inhuman lag som skapar utanförskap och kastar folk som inte skadat någon i fängelset. Ska man kasta sexköpare i fängelset så ska man kasta dem som ger pengar till tiggare i fängelset också.

Att 90% av Sveriges befolking inte begriper bättre är pga frånvaro av debatt och att ingen vågar stå upp emot emot skitlagen eller på hur debatten förs där de som påverkas mest av lagen inte respekteras. Många av de utan stark åsikt kommer att byta åsikt om debatten lyfts.

Som det ser ut så är t o m valresultatet i höstas högt över vad vi skulle kunna få nu. Varför? Jo, för ingen tror längre på att Piratpartiet vågar och vill stå upp för de svaga och deras personliga frihet. Att vissa som kallar sig pirater inte vill ta den här debatten för att de är rädda för hur det påverkar nästa val är rent ut sagt jävligt ynkligt!

JorgenL
2015-04-14, 17:24
Exakt hur hjälper sexköpslagen "socialt utslagna kvinnor som mer eller mindre tvingas till prostitution pga missbruk eller annan social utsatthet"?!?

Högst sannolikt inte speciellt mycket, men jag har diskuterat den här frågan ett antal gånger med folk som jobbar med missbrukare i socialsvängen, och det är en extremt svår debatt att ta.

Det handlar om att det finns rätt gott om torskar som utnyttjar framför allt unga missbrukande tjejer och som får en kick just av att de är utsatta och skyddslösa, och som är ute efter just att "äga" en annan människa, och njuter av att förömjuka på riktigt, inte bara som ett spel.

Jag kan inte gå med på att det är ett beteende som samhället nånsin ska acceptera. Kalla mig moralist, men jag anser inte att sånt beteende ska vara tillåtet, och jag kan i det sammanhanget inte nånsin argumentera för att ta bort en lag som förbjuder sånt beteende.

Visst, hade man kunnat ha en lag som tillät socialt välanpassad prostitution på jämbördiga villkor, och samtidigt kriminaliserade sånt svinaktigt beteende, så hade jag inte haft nåt problem med det, men det är knappast möjligt att skapa en sån lag.

Och det är denna debatt man får räkna med om man argumenterar för ett avskaffande av lagen. Och jag ser ärligt talat inga argument som håller för det i det sammanhanget. Det handlar om vem man vill solidarisera sig med, torskarna eller skyddslösa missbrukartjejer.

Mikael Ståldal
2015-04-14, 20:47
Ja risken för det finns. T.ex F! skulle kunna anföra hård kritik i nästa valrörelse. Att avskaffa sexköpslagen är inte möjligt, såsom ett avskaffande av upphovsrätten var omöjligt redan 2006.

Det vore jättebra om vi fick hård kritik av ett annat parti i en valrörelse! Det är sådant som ger partier uppmärksamhet och möjlighet att växa. I valen 2014 fick vi nästan ingen kritik alls, och det gick inte något vidare.

jim.groth
2015-04-14, 22:06
Det vore jättebra om vi fick hård kritik av ett annat parti i en valrörelse! Det är sådant som ger partier uppmärksamhet och möjlighet att växa. I valen 2014 fick vi nästan ingen kritik alls, och det gick inte något vidare.

All uppmärksamhet är inte bra uppmärksamhet. Speciellt inte när den kan användas för att slakta oss totalt. Jag tror inte partiet skulle överleva att anta detta ställningstagande.

Mikael Ståldal
2015-04-16, 20:23
All uppmärksamhet är inte bra uppmärksamhet.

För ett litet parti så är i stort sett all politisk uppmärksamhet bra uppmärksamhet.

(Uppmärksamhet p.g.a. att någon prominent pirat super ner sig på krogen och börjar slåss med ordningsvakter, eller något i den stilen, är dock troligtvis inte någon bra uppmärksamhet.)

jim.groth
2015-04-17, 00:09
För ett litet parti så är i stort sett all politisk uppmärksamhet bra uppmärksamhet.

(Uppmärksamhet p.g.a. att någon prominent pirat super ner sig på krogen och börjar slåss med ordningsvakter, eller något i den stilen, är dock troligtvis inte någon bra uppmärksamhet.)

Frågan är väl om det ses på som politisk uppmärksamhet eller om media bara spinner det till att Piratpartiets nästan uteslutande manliga väljarkår som mest består av nördar vill köpa horor.

heddahenrik
2015-04-17, 19:23
Jag gillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Detta är nog kortare och bättre.

heddahenrik
2015-04-17, 19:26
Jag Jämkar bort mitt yrkande B12-Y02 till fördel för B12-Y03.

Mitt bortjämkade B12-Y02:Piratpartiet antar ställningstagandet att frågan att sexköpslagstiftningen ska vara utformad i enlighet med vad sexarbetarna vill och för deras bästa i samråd med dem, då det är de enda som stort påverkas av lagen, även om sexköpare och moralister också kan anses påverkade.
B12-Y03, som jag tycker bättre om: mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."

Enklare och bättre såhär.

Tommten
2015-04-17, 21:11
Jag tror inte att det spelar så stor roll att det "politiska klimatet" är att sexköplagen är bra. Det är väldigt många som tycker att lagen inte är bra av många olika anledningar, och jag misstänker att en stor andel av de som ligger närmast att lockas att välja att rösta PP instämmer i detta och skulle gilla detta förslag starkt.

Det är bara att kolla på SD för att se att ha ställningstaganden som inte är som det "politiska klimatet" kan vara en direkt fördel att ha.

Det vore ett logiskt beslut för PP att stå för avskaffande av sexköplagen av flera anledningar. Exempelvis skadereduktion och värnande av privatliv.

Tommten
2015-04-17, 21:21
Frågan är väl om det ses på som politisk uppmärksamhet eller om media bara spinner det till att Piratpartiets nästan uteslutande manliga väljarkår som mest består av nördar vill köpa horor.Det vore ju roligt om PPs före detta väljarkår skulle tänka sig att bli PPs väljarkår igen.

Försök till förnedranden av PP för att ta ställning för att avskaffa sexköplagen kommer snarare trigga den väljarbas som vill avskaffa sexköplagen att bli mer villig att kanske rösta PP än de var tidigare pga att de blir förargade för sådana plumpa argument. Jag tror faktiskt att det skulle vara positivt för PP.

JorgenL
2015-04-18, 00:12
Det är bara att kolla på SD för att se att ha ställningstaganden som inte är som det "politiska klimatet" kan vara en direkt fördel att ha.
Jovisst kan man få en del röster på sånt, men man får ingen makt att ändra nåt, vilket SD illustrera ganska väl. Ska man få nån chans att ändra nåt så ska man hålla sig till sina fokusfrågor och inte göra sig omöjlig genom att anta ställningstaganden på andra områden som media och de andra partierna kommer att framställa som extrema, och som faktiskt av de allra flesta väljare också tycker är extrema.

Mycket få väljare skulle byta parti till PP med anledning av ett ställningstagande för att avskaffa sexköpslagen, däremot skulle det sannolikt göra det omöjligt att rösta på PP för en betydligt flera.

Kan vi hålla oss till de grundfrågor som partiet bildades för att försvara, please?

Delad kultur, Fri kunskap, Ingen massövervakning, Rätten att kommunicera, Alla människors lika värde och sånt?

Fexlom
2015-04-18, 00:26
Kan vi hålla oss till de grundfrågor som partiet bildades för att försvara, please?

Delad kultur, Fri kunskap, Ingen massövervakning, Rätten att kommunicera, Alla människors lika värde och sånt?

Rätten till kroppslig autonomi torde vara rätt starkt relaterad till frågan om integritet, som vi driver starkt. Att ta ställning emot moralism är för övrigt en rätt naturlig vidareutveckling på den kunskapsbaserade politik vi anser oss driva.

jim.groth
2015-04-18, 10:32
Rätten till kroppslig autonomi torde vara rätt starkt relaterad till frågan om integritet, som vi driver starkt. Att ta ställning emot moralism är för övrigt en rätt naturlig vidareutveckling på den kunskapsbaserade politik vi anser oss driva.

Att ta ställning i frågor som sexköpslagen är inte vad dom flesta av oss signade upp för.

jim.groth
2015-04-18, 10:33
Kan vi hålla oss till de grundfrågor som partiet bildades för att försvara, please?

Delad kultur, Fri kunskap, Ingen massövervakning, Rätten att kommunicera, Alla människors lika värde och sånt?

Jag har svårt att tänka mig att vi skulle få säga ett ord om dom frågorna i nästa val om denna fråga röstades igenom.

Anders Hedberg
2015-04-18, 12:11
Exakt hur hjälper sexköpslagen "socialt utslagna kvinnor som mer eller mindre tvingas till prostitution pga missbruk eller annan social utsatthet"?!? Den enbart försvårar för dem, och det är mycket svårare att ge sexarbetare stöd när de ständigt måste gömma sig ifrån samhället för att skydda sina kunder.

I Köpenhamn är allt detta tillåtet. Ändå så håller sig socialt utsatta sexsäljare det hemligt för socialtjänsten och får därför inte rätt hjälp. Varför?
Jo, tjänar de pengar så förlorar de socialbidrag.

Förslaget att avskaffa sexköplagen varken hindrar eller hjälper kontakten med socialt utsatta sexarbetare. Det är ett falsk argument.

Det man skulle kunna argumentera för är mer resurser och lite internetkunskap till socialtjänsten.

Ravenclaw
2015-04-19, 10:36
Jag gillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Jag tycker att
1 Piratpartiet ska vara ett frihetligt parti, vilket inte är fallet med dagens riksdagspartier
2 Det är bättre för sexsäljaren om sexköp sker lagligt, istället för under jorden

jim.groth
2015-04-19, 10:44
Jag gillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Jag tycker att
1 Piratpartiet ska vara ett frihetligt parti, vilket inte är fallet med dagens riksdagspartier
2 Det är bättre för sexsäljaren om sexköp sker lagligt, istället för under jorden

Piratpartiet kommer aldrig bli ett riksdagsparti med såna här saker i sitt program. För att kunna göra skillnad som parti behöver vi få röster.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 11:07
Kan vi hålla oss till de grundfrågor som partiet bildades för att försvara, please?

Delad kultur, Fri kunskap, Ingen massövervakning, Rätten att kommunicera, Alla människors lika värde och sånt?

Nej, för om vi bara ägnar oss åt detta så kommer vi aldrig in i riksdagen.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 11:10
Piratpartiet kommer aldrig bli ett riksdagsparti med såna här saker i sitt program. För att kunna göra skillnad som parti behöver vi få röster.

Jag tror tvärt om att Piratpartiet aldrig kommer bli ett riksdagsparti om vi inte vågar tycka kontroversiella saker utanför våra kärnfrågor.

Därmed inte sagt att det är nödvändigtvis för oss att vara kontroversiella just när det gäller sexköpslagen, men argumentet som du för fram här tror jag är helt fel.

troed
2015-04-19, 12:15
Intressant diskussion. Det är både korrekt att ett parti aldrig kan vinna röster utan att vara kontroversiellt - samt att när man är kontroversiell kommer det finns mycket att hacka på.

Piratpartiet har bra erfarenhet av att inte sticka ut, att inte märkas, att inte bjudas in till debatter och att inte få någon mediatid.

Med det sagt håller jag inte med flera av debattörerna kring att "Avskaffa sexköpslagen" inte går att besvara frågor kring i en valrörelse. Tvärtom, just för att det finns lobbyorganisationer (Amnesty (http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/25678/pride-hard-kritik-mot-sexkopslagen/), Human Rights Watch, Världshälsoorganisationen och RFSU (http://www.etc.se/inrikes/sexkopslagen-sagas-i-ny-rapport-fran-rfsu) - som i svenska väljares sinnen står för mycket goda saker) som håller med oss med mycket starka argument kan vi mycket enkelt förklara att vår politik är baserad på den faktiska sakfrågan istället för emotionella argument.

Jag väljer att stödja den här motionen, inte för att jag anser det vara en viktig politisk fråga för Piratpartiet utan för att jag anser att icke-kontroversialitetslinjen har bevisats inte fungera.

(Utöver det anser jag att de argument om "stackars utsatta tjejer" som framförs här i diskussionstråden visar på att det behövs ordentligt med upplysning kring sexköp rent allmänt. Den genomsnittlige sexsäljaren är en _man_.)

Anton Nordenfur
2015-04-19, 12:45
Intressant diskussion. Det är både korrekt att ett parti aldrig kan vinna röster utan att vara kontroversiellt - samt att när man är kontroversiell kommer det finns mycket att hacka på.

Piratpartiet har bra erfarenhet av att inte sticka ut, att inte märkas, att inte bjudas in till debatter och att inte få någon mediatid.

Med det sagt håller jag inte med flera av debattörerna kring att "Avskaffa sexköpslagen" inte går att besvara frågor kring i en valrörelse. Tvärtom, just för att det finns lobbyorganisationer (Amnesty (http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/25678/pride-hard-kritik-mot-sexkopslagen/), Human Rights Watch, Världshälsoorganisationen och RFSU (http://www.etc.se/inrikes/sexkopslagen-sagas-i-ny-rapport-fran-rfsu) - som i svenska väljares sinnen står för mycket goda saker) som håller med oss med mycket starka argument kan vi mycket enkelt förklara att vår politik är baserad på den faktiska sakfrågan istället för emotionella argument.

Jag väljer att stödja den här motionen, inte för att jag anser det vara en viktig politisk fråga för Piratpartiet utan för att jag anser att icke-kontroversialitetslinjen har bevisats inte fungera.

(Utöver det anser jag att de argument om "stackars utsatta tjejer" som framförs här i diskussionstråden visar på att det behövs ordentligt med upplysning kring sexköp rent allmänt. Den genomsnittlige sexsäljaren är en _man_.)

Intressant argumentation. Jag blir plötsligt mer osäker på mitt motstånd till motionen.

AndersLindbäck
2015-04-19, 14:40
Nej, för om vi bara ägnar oss åt detta så kommer vi aldrig in i riksdagen.

Det är därför vi har breddat oss. För att ha politik inom alla områden.

Men på samma sätt som folkparitet har en del fokusfrågor så måste vi som litet parti ha våra fokusfrågor.

Problemet uppstår då vi har partiförespråkare som inte kan vår politik och då inte kan svara på reportrarnas frågor om t.ex. miljöpolitiken.

jim.groth
2015-04-19, 16:12
Antar vi detta ställningstagande kommer vi förlora flera aktivister, men vi vinner kanske nya. Dessa kommer vara mer vänligt inställda till den här frågan. Det kan låta positivt till att börja med men man måste tänka på om det här är en viktigare fråga att fokusera på än t.ex. massövervakningen. Partiet får en ny inriktning om folk lämnar partiet för att dom inte håller med om en viss fråga. Är det en inriktning vi vill att PP ska ta?

jim.groth
2015-04-19, 16:56
(Utöver det anser jag att de argument om "stackars utsatta tjejer" som framförs här i diskussionstråden visar på att det behövs ordentligt med upplysning kring sexköp rent allmänt. Den genomsnittlige sexsäljaren är en _man_.)

Enligt en undersökning från 2011 var 97% av sexförsäljarna kvinnor och 99% av sexköparna var män. Av kvinnorna som sålt sex tycker 94% att sexförsäljning uppstår ur ekonomiska eller sociala problem.

Anton Nordenfur
2015-04-19, 17:22
Enligt en undersökning från 2011 var 97% av sexförsäljarna kvinnor och 99% av sexköparna var män. Av kvinnorna som sålt sex tycker 94% att sexförsäljning uppstår ur ekonomiska eller sociala problem.

Vilken undersökning är detta?

jim.groth
2015-04-19, 18:27
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:505995/FULLTEXT02.pdf

Anton Nordenfur
2015-04-19, 20:33
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:505995/FULLTEXT02.pdf

Ah, jag förstår förvirringen. Det du syftar på är hur stor procent av sexköpare som angav att den de senast köpte sex av var en kvinna (97.6%, sida 40) jämfört med en man (1.2%, sida 40).

Om vi istället kollar på delen där de frågade vilka som sålde sex (sida 59) var det 0.8% av män och en smula färre kvinnor, 0.6%. Det är alltså fler män än kvinnor som uppger att de säljer sex, men det är fler som uppger att de köpt sex av kvinnor än av män.

Elin_H
2015-04-19, 21:40
Enligt en undersökning från 2011 var 97% av sexförsäljarna kvinnor och 99% av sexköparna var män. Av kvinnorna som sålt sex tycker 94% att sexförsäljning uppstår ur ekonomiska eller sociala problem.

Men på vilket sätt hjälper en kriminalisering av deras kunder dessa kvinnor att ta sig ur sina ekonomiska eller sociala problem? Om man känner att man behöver sälja sex för att överleva, vore det då inte bättre att kunna göra detta legalt?

JorgenL
2015-04-19, 21:45
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:505995/FULLTEXT02.pdf
Om dessa siffror stämmer så är det alltså marginellt fler män totalt som någonsin sålt sex, men den absolut överväldigande delen av alla sexköpstransaktioner sker mellan en man som köpare och en kvinna som säljare.

troed
2015-04-20, 11:06
Om dessa siffror stämmer så är det alltså marginellt fler män totalt som någonsin sålt sex, men den absolut överväldigande delen av alla sexköpstransaktioner sker mellan en man som köpare och en kvinna som säljare.

Nej, den slutsatsen kan man inte dra ur materialet.

Varför är det så viktigt för diskussionen att prata om just utsatta _kvinnor_? Hur är det relaterat till ställningstagandet? Just att man minimerar mäns utsatthet är ett av problemet i debatten och det förefaller märkligt att de som är emot det här ställningstagandet bidrar till den stigmatiseringen i sin argumentation.

Mer information här (2013): http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1869578-fler-killar-an-tjejer-saljer-sex

jim.groth
2015-04-20, 11:55
Nej, den slutsatsen kan man inte dra ur materialet

Det är något fler män än kvinnor som någonsin sålt sex men 98% av dom senaste sexköpen har varit män som köpt sex från kvinnor. Vilka slutsatser kan man dra från det?

troed
2015-04-20, 13:04
Det är något fler män än kvinnor som någonsin sålt sex men 98% av dom senaste sexköpen har varit män som köpt sex från kvinnor. Vilka slutsatser kan man dra från det?

Man kan läsa rapporten. Rent generellt bör man undvika att påstå att man kan vara mer säker på resultatet än de som utfört forskningen.

I några avseenden skiljde sig uppgifterna om senaste sexköpet mellan dem som köpt och de som sålt sex. Det gäller bland annat vilket kön motparten hade vid senaste sexköpstillfället.
I vår liksom i tidigare undersökningar är det nästan uteslutande män som uppgett att de har köpt sex och det är endast en relativt liten grupp bland dessa män som uppgett att de senast har köpt sex av en man. I motsats till detta rapporterade fler män än kvinnor att de har sålt sex, vilket också är i linje med resultat från tidigare undersökningar, och att männen sålt sex till både män och kvinnor. Även om man tar i beaktande att det inte går att jämföra uppgifterna direkt, bland annat eftersom många av de rapporterade sexköpen skett utomlands medan försäljningen av sex till största delen kan antas ha skett i Sverige, kan det bland personer som köpt sex finnas en underrapportering av män och kvinnor som har köpt sex av män.


I övrigt är jag fortfarande förundrad över detta till synes ganska envetna försök att påstå att sexköpslagen enbart handlar om att skydda utsatta kvinnor från hemska män. Det finns inget stöd i underlag för att hävda det - och att det görs gång efter annan i diskussionen gör att jag misstänker att det handlar om något helt annat än en saklig analys av sexköpslagen som ligger bakom motståndet.

I vårt material uppgav ingen av kvinnorna som sålt sex att hon utsatts för oönskade sexuella handlingar under sin uppväxt medan män som sålt sex oftare hade utsatts för sexuella handlingar mot sin vilja av en vuxen utanför familjen än män som inte sålt sex.
[---]
I analyserna jämfördes män som sålt sex med män som inte gjort det och kvinnor som sålt sex med kvinnor som inte gjort det. På liknande sätt som för män som köpt sex framkom få skillnader mellan män och kvinnor som sålt sex och män och kvinnor som inte sålt sex när det gäller sociodemografiska faktorer, psykiska symptom och självkänsla.


Om nu debattörerna kan sluta inrikta sig på kön kan vi säkert ha en mer konstruktiv diskussion kring sexköpslagen i sig.

JorgenL
2015-04-20, 14:05
Om nu debattörerna kan sluta inrikta sig på kön kan vi säkert ha en mer konstruktiv diskussion kring sexköpslagen i sig.

Instämmer helt och hållet i detta. Vilket kön den som blivit utnyttjad har är av mindre betydelse.

(Anledningen till att jag refererar till "unga missbrukande tjejer" ovan är att det är dessa som mina kontakter som jobbar med missbrukare kommer i kontakt med, så det är dessa jag känner till något om.)

Crevy
2015-04-20, 20:13
Jag gillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Ja, det är väl något av en no-brainer?

jim.groth
2015-04-20, 20:46
Jag gillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Ja, det är väl något av en no-brainer?

Jag skulle kunna säga "Att rösta nej på den här frågan är väl något av en no-brainer" men det skulle inte lägga till något till diskussionen eftersom det är som att säga "Jag tycker det här är självklart" utan att förklara varför.

Crevy
2015-04-20, 20:51
Jag skulle kunna säga "Att rösta nej på den här frågan är väl något av en no-brainer" men det skulle inte lägga till något till diskussionen eftersom det är som att säga "Jag tycker det här är självklart" utan att förklara varför.

Ok! Även RFSU är starkt kritiska mot lagen. De enda som tycks försvara den tycks vara enskilda individer och organisationer som utgår från ideologi snarare än forskning.

jim.groth
2015-04-21, 22:53
Ok! Även RFSU är starkt kritiska mot lagen. De enda som tycks försvara den tycks vara enskilda individer och organisationer som utgår från ideologi snarare än forskning.

Du menar som 99.9% av väljarna?

Anton Nordenfur
2015-04-22, 11:17
Du menar som 99.9% av väljarna?

Var hittar du att 99.9% av väljarna är för sexköpslagen?

Joackim Ohlsson
2015-04-22, 20:36
Jag gillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Sexköpslagen är en morallag och inte tjänar sexarbetare ett dugg.

JorgenL
2015-04-22, 22:22
Sexköpslagen är en morallag och inte tjänar sexarbetare ett dugg.
Rekommenderar dig att läsa SOU 2010:49
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/91/42/ed1c91ad.pdf

Även om det är ett område där det finns stor osäkerhet inbyggt när man försöker forska på det, så finns det en hel del som tyder på att lagen har lett till att det är färre som utnyttjas i Sverige än i våra grannländer och att lagen spelat en roll för detta.

Exempelvis:
De som tagit sig ur prostitutionen beskriver att kriminaliseringen av köparnas gärningar har givit dem styrka. De har därmed kunnat sluta att skuldbelägga sig själva och i stället kunnat känna att det är köparna som gör fel och har ansvaret för de själsliga sår och svåra minnen som de tvingas leva med resten av livet. Personer som klarat att ta sig ur prostitution är därför genomgående positiva till förbudet. Särskilt framhåller de att det är köparna som lockar ungdomar in i prostitution och att det inte finns någon frivillig prostitution utan att det alltid handlar om att köparen har makten och att den som säljer sin kropp blir utnyttjad, men att detta är något som man inte vill se eller förstå så länge man utnyttjas.

Mårten Fjällström
2015-04-23, 09:40
Oavsett hur det går med det här yrkandet kommer resultatet vara dåligt. Gilla/ogilla är hyfsat jämt och på båda sidor har folk i facebook-diskussioner deklarerat att de lämnar om fel röstning vinner.

Det är dåligt för möjligheten att påverka samhället ligger inte i att vinna omröstningar här, den ligger i att samarbeta. Varje ställningstagande vi tappar engagerade på minskar möjligheten att påverka i någon fråga.

Vi har exempel kontroversiella frågor, tex energi och narkotika, där man lyckats hitta gemensam grund i istället för att börja med en omröstning om där man skiljer sig mest. Jag tror att det borde gå att göra här också.

Det är för sent att yrka, och jag vet inte vad den gemensamma grunden är. Däremot tror jag att om tex Rehbinder och Hedberg skulle hitta vad de är eniga om, så vore det antagligen något jag kan rösta för.

Det blev inget val i år, vi har ingen brådska. Därför föreslår jag att yrkandet röstas ner (vilket inte är ett ställningstagande för lagen som den ser ut idag, utan bara att vi fortsätter ett tag till utan ställningstagande), och att engagerade i frågan på båda sidor om den ja/nej-linje som finns här gör ett försök att hitta vad vi i övrigt tycker och kan enas om. Det kan lösa frågan, och även om det inte gör det så skulle framtida ställningstaganden hamna i ett sammanhang som gör det lättare både för medlemmar och väljare att förstå varför vi vill göra det vi vill göra.

Henry Rouhivuori
2015-04-23, 13:26
Oavsett hur det går med det här yrkandet kommer resultatet vara dåligt. Gilla/ogilla är hyfsat jämt och på båda sidor har folk i facebook-diskussioner deklarerat att de lämnar om fel röstning vinner.
Nu blir jag ledsen. :crying:

Rick Falkvinge
2015-04-23, 13:32
Att kräva sexköpslagens avskaffande är politiskt självmord om man inte har svar på frågan: Hur ska vi då skydda de socialt utslagna kvinnor som mer eller mindre tvingas till prostitution pga missbruk eller annan social utsatthet?

Det här är en vanlig, intressant, och totalt felaktig uppfattning om vad som är orsak och verkan.

Anledningen till att utslagna människor över huvud taget kan försörja sig på det här sättet är att verksamheten är kriminaliserad till den grad att stolta entreprenörer avskräcks från den.

I samma sekund som den är rumsren och legal, så kommer utslagna människor inte att kunna sälja sex längre, helt enkelt för att det finns yrkesstolta entreprenörer som har ett mycket mer attraktivt erbjudande. De som sålt sex som ett sistahandsval kommer att vara utkonkurrerade av professionella aktörer som gör det som ett aktivt förstahandsval.

Det är alltså inte så att utslagna människor kan försörja sig i ökad grad på att sälja sexuella tjänster om det legaliseras. Tvärtom skulle det i princip garantera att dåliga entreprenörer utan servicekänsla INTE skulle kunna göra det.

(Sedan kan man ifrågasätta vad som är hemskt med att ordna sin egen försörjning genom att sälja sexuella tjänster. Det finns ingen som skulle uttrycka samma förfasning över någon som ordnar sin egen försörjning genom att stå och diska i ett restaurangkök. Jag saknar en hel del respekt för människor som tar ansvar för sin egen försörjning här - något som vi alla trots allt måste göra.)

JorgenL
2015-04-23, 19:11
Det här är en vanlig, intressant, och totalt felaktig uppfattning om vad som är orsak och verkan.

Det kan möjligen vara alldeles sant att orsak och verkan inte är på det sättet.

Men det är precis exakt så det kommer att framställas i diskussionen.

Och om vi inte på ett mycket enkelt sätt kan avfärda detta på ett trovärdigt sätt inom några sekunders diskussion, eller med någon enstaka mening i tryck, på ett sätt som "vanligt folk" uppfattar som trovärdigt, så kommer vi att tillbringa majoriteten av våra möten med människor att försöka förklara hur det egentligen fungerar.

För de som ens bryr sig om att ens försöka begripa vår argumentation.

De allra flesta kommer bara att läsa rubrikerna och avfärda oss från listan på möjliga alternativ att rösta på.

Jag är inte säker på att jag är för sexköpslagen, att den spelar stor roll för att motverka att folk utnyttjas. Men jag vet att det är en fråga som är en dealbreker för många människor, och jag har svårt att tro att det är speciellt många som tycker så illa om den lagen att de skulle byta parti bara för att vi säger att vi är mot.

Henrik Brändén
2015-04-24, 10:12
Precis när vi började processen med att bredda vår politik skrev jag ett inlägg på "Sagor från livbåten" (http://fridholm.net/2011/12/03/ett-lackmustest-for-nya-stallningstaganden/), där jag föreslog ett litet lackmustest för nya ställningstaganden att anta och driva.

Vi ägnar oss ju åt politik för att vi vill förändra en rad saker vi tycker är fel, och för att vi har en massa idéer om vad som kan göras bättre. Vi vill förändra, förbättra verkligheten omkring oss. För att göra det måste vi ha stöd av många väljare, och för att få detta behöver vi ha många entusiastiska medlemmar och sympatisörer, som sprider våra idéer.
Jag skulle därför vilja föreslå ett lackmustest för nya politiska förslag och åsikter. Där vi bara antar och börjar driva de förslag, som passerar alla steg i testet:


Skulle Sverige eller världen bli bättre om förslaget genomfördes?
Är vi som är aktiva i partiet någorlunda eniga om detta?
Har vi en rimlig chans att övertyga väljarna om saken?
Kommer vi att vinna något på att driva frågan? Till exempel att vi kan flytta verkligheten en liten bit i önskad riktning genom att göra det. Eller vinna nya sympatisörer och väljare. Eller mobilisera dem som redan sympatiserar med oss.

Är bara ett eller några av dessa kriterier uppfyllda kommer vi inte att vinna något på att anta och driva en åsikt. I bästa fall kommer vi att slösa bort en massa energi utan att nå något resultat. I värsta fall förstör vi för oss själva.

Tommten
2015-04-24, 11:11
Instämmer helt och hållet i detta. Vilket kön den som blivit utnyttjad har är av mindre betydelse.Jag håller med, men jag har svårt att se exempelvis de som extraknäcker som sexarbetare som att de har "blivit utnyttjad". Det blir fel när du beskriver hela verksamheten på det sättet.

Henrik Brändén
2015-04-24, 11:34
Jag ogillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Varje minut vi måste använda i nästa valrörelse åt att förklara detta är en minut vi inte kan använda till massövervakning och upphovsrätt. Och det kommer att bli många sådana minuter!

Mikael Ståldal
2015-04-26, 11:03
Varje minut vi måste använda i nästa valrörelse åt att förklara detta är en minut vi inte kan använda till massövervakning och upphovsrätt. Och det kommer att bli många sådana minuter!

Hur många minuter blir det för att förklara att vi vill ha en radikalt generösare flyktingpolitik?

Henrik Brändén
2015-04-26, 14:43
Hur många minuter blir det för att förklara att vi vill ha en radikalt generösare flyktingpolitik?

Betydligt färre, eftersom vi i den åsikten har medhåll av mediaetablissemanget.

Jacob Hallén
2015-04-28, 00:42
Det intressanta med lagar kring prostitution är att det nog inte existerar någon uppsättning lagar som vore objektivt bra.

Vid en legalisering av handel med sexuella tjänster bör Arbetsförmedlingen rimligen kunna hänvisa arbetslösa till lediga tjänster som horor och gigolos. Regelverket för arbetarskydd för för personer som utför BDSM-tjänster skulle jag vilja se. Det borde vara av samma omfattning som för folk som jobbar i radioaktiva miljöer. Jag vet inte vad ni tycker, men jag skulle bli rätt upprörd om jag riskerade att förlora A-kassan för att jag inte vill upplåta mitt anus till andras njutning. Jag är ju uppenbart kvalificerad för tjänsten, eftersom jag har ett anus.

Slutsatsen blir att det inte går att hantera sextjänster som ett yrke som alla andra.

Nästa steg i skalan är att sexuella tjänster är tillåtna, men omfattas av ett system av speciallagar för yrkeskåren som tillhandahåller tjänsterna och en del lagar som reglerar uppförandet hos kunderna. En modell som har testats på några håll är statliga bordeller, men utfallet kan väl inte direkt sägas vara lysande. En reglering innebär att staten tar på sig ansvaret för att det finns ett system för reklammationer och lagföring av parter som inte har uppfyllt sin del av det avtal om sexuella tjänster som har ingåtts.

Sedan har vi olka former av förbud mot att säja och köpa sexuella tjänster. Vi har haft flera olika varianter i Sverige och oavsett vilken så har den varit behäftad med ett antal nackdelar, där människor far illa.

Oavsett vilken modell Piratpartiet skulle välja att stödja så ser jag oändlig potential för arga kritiker att dra bort uppmärksamhet från våra kärnfrågor, samtidigt som potentialen för att locka entusiastiska väljarskaror med den här frågan är väldigt, väldigt liten.

Jag tycker inte Piratpartiet ska ta ställning.

Anton Nordenfur
2015-04-28, 10:17
Vid en legalisering av handel med sexuella tjänster bör Arbetsförmedlingen rimligen kunna hänvisa arbetslösa till lediga tjänster som horor och gigolos. Regelverket för arbetarskydd för för personer som utför BDSM-tjänster skulle jag vilja se. Det borde vara av samma omfattning som för folk som jobbar i radioaktiva miljöer. Jag vet inte vad ni tycker, men jag skulle bli rätt upprörd om jag riskerade att förlora A-kassan för att jag inte vill upplåta mitt anus till andras njutning. Jag är ju uppenbart kvalificerad för tjänsten, eftersom jag har ett anus.

Mitt intryck från de jag känner som är i Arbetsförmedlingens klor är att det redan många jobb som man inte måste söka eller acceptera om man har etiska skäl (exempelvis en vegan på ett slakthus). Med mitt begränsade googlande verkar det inte stämma, men jag ska googla vidare.

Men angående sexarbete kan du exempelvis jobba som telefonvärd (dvs prata i telefon med personer som söker närhet, antingen socialt eller sexuellt). Den sexuella delen av det är idag olagligt i Sverige, och tas istället över utländska telefonlinjer i (iirc) Norge eller Danmark.

Som någon som är engagerad i BDSM skulle jag dessutom tycka det vore otroligt praktiskt om det fanns laglig grund för professionella BDSM-utövare i Sverige, vilket ofta är en viktig del av BDSM-rörelsen i många andra länder - de fungerar då ofta både som en slags betald lärare och som ett utlopp för de behov man annars kanske inte får ut i ett etablerat vaniljförhållande. Det känns lite skumt hur det på BDSM-klubbar i Sverige finns en hel del professionell utbildning i allt från bondage och repbindning till ytor att hyra för scenutövning, men att det samtidigt är helt förbjudet att betala en person för att utbilda eller delta i det faktiskt sexuella, trots att det är ett typiskt exempel på ett fall där de faktiskt har enorm kontroll och makt över situationen och inte alls är offer.

Anton Nordenfur
2015-04-28, 11:04
Vid en legalisering av handel med sexuella tjänster bör Arbetsförmedlingen rimligen kunna hänvisa arbetslösa till lediga tjänster som horor och gigolos. Regelverket för arbetarskydd för för personer som utför BDSM-tjänster skulle jag vilja se. Det borde vara av samma omfattning som för folk som jobbar i radioaktiva miljöer. Jag vet inte vad ni tycker, men jag skulle bli rätt upprörd om jag riskerade att förlora A-kassan för att jag inte vill upplåta mitt anus till andras njutning. Jag är ju uppenbart kvalificerad för tjänsten, eftersom jag har ett anus.

Mitt intryck från de jag känner som är i Arbetsförmedlingens klor är att det redan många jobb som man inte måste söka eller acceptera om man har etiska skäl (exempelvis en vegan på ett slakthus). Med mitt begränsade googlande verkar det inte stämma, men jag ska googla vidare.

Men angående sexarbete kan du exempelvis jobba som telefonvärd (dvs prata i telefon med personer som söker närhet, antingen socialt eller sexuellt). Den sexuella delen av det är idag olagligt i Sverige, och tas istället över utländska telefonlinjer i (iirc) Norge eller Danmark.

Som någon som är engagerad i BDSM skulle jag dessutom tycka det vore otroligt praktiskt om det fanns laglig grund för professionella BDSM-utövare i Sverige, vilket är en viktig del av BDSM-rörelsen i många andra länder - de fungerar då ofta både som en slags betald lärare och som ett utlopp för de behov man annars kanske inte får ut i sitt etablerade vaniljförhållande. Det känns lite skumt hur det på BDSM-klubbar i Sverige finns en hel del utbildning i allt från bondage till repbindning samt ytor att hyra för scenutövning, men att det samtidigt är helt förbjudet att betala en person för att utbilda eller delta i det faktiskt sexuella, trots att det är ett typiskt exempel på ett fall där de faktiskt har enorm kontroll och makt över situationen och inte alls är offer.

Mikael Ståldal
2015-05-03, 10:39
Betydligt färre, eftersom vi i den åsikten har medhåll av mediaetablissemanget.

Tycker du att strategin att stryka mediaetablissemanget medhårs har varit framgångsrik för Piratpartiet så här långt? Var den framgångsrik 2014? Tror du att den kommer bli framgångsrik 2018 och 2019?

AndersLindbäck
2015-05-03, 11:03
Tycker du att strategin att stryka mediaetablissemanget medhårs har varit framgångsrik för Piratpartiet så här långt? Var den framgångsrik 2014? Tror du att den kommer bli framgångsrik 2018 och 2019?

Problemet i valet 2014 var att det talades mycket om medborgarlön och cannabis och inte om partiets fokusfrågor.

Vi har provat kontroversiellt frågor utanför våra fokusfrågor. Det gav partiet det sämsta valresultatet någonsin.

Mikael Ståldal
2015-05-03, 11:29
Problemet i valet 2014 var att det talades mycket om medborgarlön och cannabis och inte om partiets fokusfrågor.

Vi har provat kontroversiellt frågor utanför våra fokusfrågor. Det gav partiet det sämsta valresultatet någonsin.

Om jag minns rätt så var det inte partiet som talade om cannabis, utan enskilda personer (oklart om de var medlemmar eller inte) som i vår Facebookgrupp under sommaren tjatade om cannabis. Slutsatsen av detta blir kanske att vi borde moderera våra offentliga kanaler hårdare.

Medborgarlön togs upp av partiledningen strax före valet, och det var nog inte så lyckat med tanke på att frågan inte var förberedd eller förankrad i partiet. Slutsatsen av detta blir kanske att kontroversiella frågor bör förberedas och förankras i partiet i god tid före valrörelse.

Nu är en bra tidpunkt att förbereda och förankra kontroversiella frågor, eftersom det är lång tid till nästa val 2018.

Henrik Brändén
2015-05-03, 20:52
Jag tycker det är jättebra att diskussionen om kontroversiella frågor tas i god tid före val, dvs nu. Det betyder inte att jag tycker vi bör anamma alla kontroversiella ståndpunkter som föreslås. Den här tycker jag inte att vi ska anta.

Mikael Ståldal
2015-05-03, 21:13
Jag tycker det är jättebra att diskussionen om kontroversiella frågor tas i god tid före val, dvs nu. Det betyder inte att jag tycker vi bör anamma alla kontroversiella ståndpunkter som föreslås. Den här tycker jag inte att vi ska anta.

Det vore kul om du kunde framföra några argument för detta som inte har med nästa valrörelse att göra.

Henrik Brändén
2015-05-04, 13:34
Det vore kul om du kunde framföra några argument för detta som inte har med nästa valrörelse att göra.

Min huvudsynpunkt återfinns i mitt huvudinlägg.

Precis när vi började processen med att bredda vår politik skrev jag ett inlägg på "Sagor från livbåten" (http://fridholm.net/2011/12/03/ett-lackmustest-for-nya-stallningstaganden/), där jag föreslog ett litet lackmustest för nya ställningstaganden att anta och driva.

Citat:
Vi ägnar oss ju åt politik för att vi vill förändra en rad saker vi tycker är fel, och för att vi har en massa idéer om vad som kan göras bättre. Vi vill förändra, förbättra verkligheten omkring oss. För att göra det måste vi ha stöd av många väljare, och för att få detta behöver vi ha många entusiastiska medlemmar och sympatisörer, som sprider våra idéer.
Jag skulle därför vilja föreslå ett lackmustest för nya politiska förslag och åsikter. Där vi bara antar och börjar driva de förslag, som passerar alla steg i testet:


Skulle Sverige eller världen bli bättre om förslaget genomfördes?
Är vi som är aktiva i partiet någorlunda eniga om detta?
Har vi en rimlig chans att övertyga väljarna om saken?
Kommer vi att vinna något på att driva frågan? Till exempel att vi kan flytta verkligheten en liten bit i önskad riktning genom att göra det. Eller vinna nya sympatisörer och väljare. Eller mobilisera dem som redan sympatiserar med oss.

Är bara ett eller några av dessa kriterier uppfyllda kommer vi inte att vinna något på att anta och driva en åsikt. I bästa fall kommer vi att slösa bort en massa energi utan att nå något resultat. I värsta fall förstör vi för oss själva.Därtill tror jag det har att göra med vad man uppfattar som det centrala i vår ideologi. Om man menar att det liberala/friheteliga är det centrala, och att tankar om informationsfrihet och upphovsrätt bara är ett utflöde av detta, kan det vara både rimligt och logiskt att ta ett starkt kontroversiellt och mycket profilerande ställningstagande som har mycket med frihetelighet men lite med information att göra.

Om man däremot hör till dem som uppfattar det centrala i piratrörelsen som att vi ser informationens ökade betydelse och roll i samhället, och därför tycker det är väldigt viktigt att makten över informationen hamnar hos alla oss vanliga människor, inte hos storföretag och statsmakter, då är detta ett ställningstagande som hamnar vid sidan om, och tar fokus från det väsentliga.

Jag hör till den senare gruppen. Och ett sätt att se att jag citerade ur mitt gamla inlägg om lackmustest är att jag fruktar att det här ställningstagandet kommer att skrämma bort dem som inte delar det första synsättet.

I själva sakfrågan har jag länge hört till dem som varit emot, med det bärande argumentet att det är en lagstiftning mot en verksamhet som ofta - men inte alltid - innehåller ett utnyttande från dem som ekonomiskt och socialt starka av dem som är ekonomiskt och socialt svaga. Under senare tid har jag dock insett att den bilden är genant heteronormativ - ifall det ligger något i den vid heterosexuell prostitution försäkrar mina vänner med erfarenhet från homovärlden att så inte är fallet där. Av den anledningen är jag just nu djupt kluven i sak. Men fullständigt övertygad om att det bästa för vårt parti är att inte rta ställning i frågan, i vart fall inte just nu.

reagan
2015-05-04, 21:32
Jag gillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Det viktiga är framförallt att ge sexarbetarna och sexarbetarnas egna organisation - Rose Alliance - ett stort mandat och en stark röst i debatten om hur sexarbetares villkor och arbetssituation kan förbättras. Sexarbetares rättigheter är mänskliga rättigheter, rättigheter som poliser, myndigheter, svenska feminister och svenska queers inte respekterar genom att vilja rädda eller hindra sexarbetare från deras situation. Stigmat är förödande och måste brytas och sexarbetarna själva måste få ha det största inflytandet i utformningen av lagar och förordningar som reglerar deras livs- och arbetssituation.

Martin Tagel
2015-05-07, 06:34
Jag gillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Sexköpslagens avskaffande går helt i linje med den frihetliga humanism som partiet ideologiskt står. Bortsett från det anser jag att alla människor har rätt till sina egna kroppar och har friheten att själva bestämma och utforma sina egna liv enligt eget tycke. Att stödja sexköpslagen är moraliserande och skapar ett större lidande för alla inblandade. Dessutom försvårar det arbetet med att förhindra våldsbrott, kidnappning/traffiking och individens frihet minskar.

MrFlinkenKällkvist
2015-05-07, 06:43
Jag gillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Lagen förvärrar bara situationen för sexarbetare.

Fearmaster
2015-05-08, 16:31
Jag ogillar yrkande B12-Y03:att mötet antar ställningstagandet:
"Sexköpslagen skall avskaffas."Med släkten full av socialarbetare, psykologer och socionomer så har man sett mer än nog av den misär prostitution för med sig. Det bör motarbetas i största möjliga grad. Att sälja sexuella tjänster är ingen mänsklig rättighet, tvärtom tar dina personliga rättigheter slut där vad som är bäst för samhällets/artens börjar. Därför bör vi rösta mot förslaget om att "sexköpslagen skall avskaffas".

m4u
2015-05-08, 21:07
Det kommer fortfarande vara så att Polisen tar sig in i folks sovrum även om sexköp legaliseras, ty man måste kontrollera att MOMS:en är betald.

Tommten
2015-05-09, 01:17
Det kommer fortfarande vara så att Polisen tar sig in i folks sovrum även om sexköp legaliseras, ty man måste kontrollera att MOMS:en är betald.
Ok, var det så polisen gjorde innan sexköplagen kom till? Det tror jag inte på.