handdator

Visa fullständig version : B01: Asylpolitik


Mötespresidiet
2015-04-05, 20:02
p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { } Piratpartiet har en vision om fri rörlighet i hela världen, vilket inkluderar fri invandring till Sverige. Det är en bra vision, men inte realistisk att genomföra helt och hållet omgående. Däremot bör vi omgående börja ta steg som tar oss närmare denna vision.
Jag tycker att de steg som vi i första hand bör ta är att värna den fria rörligheten inom EU, och att göra Sveriges fria arbetskraftsinvandring från resten av världen ännu friare. Vi bör också verka för att de EU-länder som idag har en orimligt restriktiv asylpolitik gör den mer generös och närmar sig Sveriges nivå.
Däremot ser jag inte det som angeläget att Sverige i dagsläget gör sin asylpolitik ännu generösare. Sverige har idag troligtvis västvärldens mest generösa asylpolitik, och tar med god marginal emot flest flyktingar per capita.
Med tanke på att denna flyktingmottagning inte är oproblematisk och att situationen i omvärlden gör att antalet asylsökande ökar med oförändrade regler så är det inte lämpligt att idag ändra reglerna på ett sätt som innebär att flyktingmottagningen till Sverige ökar ytterligare på kort sikt.
Jag tycker att asyl bör fokusera på människor som flyr från krig, förtryck eller naturkatastrofer. Asyl bör inte utan vidare ges till alla som det är synd om i största allmänhet. Därför tycker jag inte att utlänningslagen bör ändras när det gäller ”ömmande omständigheter”, och inte heller att mycket dåliga levnadsförhållanden eller ringa brist på respekt för mänskliga rättigheter i hemlandet ska utgöra grund för att få stanna i Sverige.

Anton Nordenfur
2015-04-06, 19:00
Andelen invandrare som kommer till Sverige och som påverkas av dessa yrkanden är en relativt liten andel av det totala antalet invandrare (6.6% flyktingar, 9.2% anhöriga, 16% asyl 2013 enligt Migrationsinfo (http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/)). Samtidigt är det de som i min mening mest av allt behöver komma hit för att undvika exempelvis misshandel, fängelsestraff, tortyr, förföljelse och död, medan många av de andra typerna av invandrare är sådana som väljer just Sverige för att det är ett bra land att exempelvis studera eller jobba i.

Så varför vill du riva upp de beslut som gör det enklare för just de människor som är som mest behövande?

Timmy
2015-04-06, 20:56
Jag ogillar yrkande B01-Y04:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Asylsökande bör också kunna ske via svenska ambassader och per korrespondens (utanför Sveriges gränser). Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.” till:
”Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.Det kan vara en sak att vilja minska invandringen till Sverige, men detta yrkande är i min mening konstigt oavsett vilken åsikt en har i "volym"-frågan. Att kunna söka asyl på Sveriges ambassader utomlands har ingeting med mängden asylansökningar som beviljas att göra, men skulle kunna bidra till att de som önskar söka asyl i Sverige kan göra det på ett säkert sätt i det land de önskar fly ifrån eller ett närbeläget land i händelse av livsfara och/eller avsaknad av ambassad i landet som önskas fly ifrån.

Jag köper inte att det vore ogörligt att genomföra asylprövning per korrespondens, vi om några borde väl förstå de informationsöverföringsmöjligheter internet inneburit för mänskligheten?

Timmy
2015-04-06, 21:00
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.” till:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter eller allvarlig brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.”Jag tycker att det är rimligt att tillåta människor att fly från mycket dåligalevnadsförhållanden men kan hålla med om att skrivelsen öppnar upp för godtycklighet. Kanske borde den formuleras om?

Timmy
2015-04-06, 21:01
Jag ogillar yrkande B01-Y01:att mötet river upp ställningstagandet:
”Utlänningslagen måste ändras. Ett första steg vore att ändra ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter””Jag förstår inte varför det skulle vara dåligt att låta fler asylsökande stanna i Sverige.

Mikael Ståldal
2015-04-07, 20:55
Andelen invandrare som kommer till Sverige och som påverkas av dessa yrkanden är en relativt liten andel av det totala antalet invandrare (6.6% flyktingar, 9.2% anhöriga, 16% asyl 2013 enligt Migrationsinfo (http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/)). Samtidigt är det de som i min mening mest av allt behöver komma hit för att undvika exempelvis misshandel, fängelsestraff, tortyr, förföljelse och död, medan många av de andra typerna av invandrare är sådana som väljer just Sverige för att det är ett bra land att exempelvis studera eller jobba i.

Så varför vill du riva upp de beslut som gör det enklare för just de människor som är som mest behövande?

Det handlar alltså om 36888 personer år 2013 (en tredjedel av alla invandrare). Enligt samma sida ökade detta med 9,6 % år 2014 (blir alltså nästan 40000 personer), och enligt Migrationsverkets prognoser kommer detta öka detta ytterligare framöver. Det skulle inte förvåna mig om det blir 50000 personer i år, med nuvarande regler. Det är cirka en halv procent av befolkningen.

Observera att inget av mina yrkanden kommer att göra det svårare att invandra till Sverige jämfört med nuvarande regler. Däremot kommer partiets nuvarande ställningstaganden göra det lättare, och det vill jag (delvis) ändra på.

Jag tror att det blir problematiskt att ta emot över en halv procent av befolkningen i som flyktingar per år, det blir väldigt svårt att ta emot och integrera dem på ett bra sätt.

För övrigt så syftar mina yrkanden till att strama upp och renodla asylrätten så att den främst omfattar just de som riskerar misshandel, fängelsestraff, tortyr, förföljelse och död.

Mikael Ståldal
2015-04-07, 20:57
Jag köper inte att det vore ogörligt att genomföra asylprövning per korrespondens, vi om några borde väl förstå de informationsöverföringsmöjligheter internet inneburit för mänskligheten?

Vi borde också förstå vilka begränsningar telekommunikation har.

Mikael Ståldal
2015-04-07, 20:59
Jag tycker att det är rimligt att tillåta människor att fly från mycket dåligalevnadsförhållanden men kan hålla med om att skrivelsen öppnar upp för godtycklighet. Kanske borde den formuleras om?

Den öppnar dessutom upp för en mycket större flyktinginvandring till Sverige än vad vi redan har.

wertigon
2015-04-08, 14:26
Flyktinginvandring är i sig ingenting negativt. Tvärtom är det mycket positivt att flyktingar vill komma till Sverige för att bosätta sig och bygga sig ett nytt liv här i Sverige.

Visst, Sverige kan inte ta emot hur många flyktingar som helst - men Sverige skulle utan problem kunna ta emot det dubbla antalet flyktingar. Det är inte flyktingarna som är problemet.

Det som blivit ett problem däremot är EU-migranterna, så till den milda grad att deras kåkstäder börjar bli en allmänfara. Något måste göras med dessa migranter, och nej, det hjälper inte att stänga gränserna och införa tiggeriförbud, som annars brukar vara de populära "lösningarna". Men det är ett annat problem.

Stödjer därför nuvarande skrivelser. :)

Mikael Ståldal
2015-04-08, 20:03
Flyktinginvandring är i sig ingenting negativt. Tvärtom är det mycket positivt att flyktingar vill komma till Sverige för att bosätta sig och bygga sig ett nytt liv här i Sverige.

Visst, Sverige kan inte ta emot hur många flyktingar som helst - men Sverige skulle utan problem kunna ta emot det dubbla antalet flyktingar. Det är inte flyktingarna som är problemet.

Det som blivit ett problem däremot är EU-migranterna, så till den milda grad att deras kåkstäder börjar bli en allmänfara. Något måste göras med dessa migranter, och nej, det hjälper inte att stänga gränserna och införa tiggeriförbud, som annars brukar vara de populära "lösningarna". Men det är ett annat problem.

Om vi tar emot fler flyktingar, utan att ordna mottagningen bättre, så riskerar vi att få samma problematik med dem som vi idag har med EU-migranterna.

Jag håller för övrigt med om att vi inte bör stänga gränserna för EU-migranter (den fria rörligheten inom EU är en viktig princip som vi inte bör rucka på) eller införa tiggeriförbud.

wertigon
2015-04-10, 08:05
Om vi tar emot fler flyktingar, utan att ordna mottagningen bättre, så riskerar vi att få samma problematik med dem som vi idag har med EU-migranterna.

Så då ligger lösningen i att Sverige måste bli betydligt bättre på att ta emot flyktingar. :)

Verkligheten är ju att asylsökarna knappast kommer försvinna, visst? Det måste finnas ett regelverk som tillåter flyktingar!

morr
2015-04-11, 08:56
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.” till:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter eller allvarlig brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.”Jag tycker att det är rimligt att tillåta människor att fly från mycket dåligalevnadsförhållanden men kan hålla med om att skrivelsen öppnar upp för godtycklighet. Kanske borde den formuleras om?

Om du har en bättre formulering så lägger du förslagsvis ett motyrkande om det. Det är ju medlemsmötet som "omformulerar".

Mikael Ståldal
2015-04-11, 10:16
Så då ligger lösningen i att Sverige måste bli betydligt bättre på att ta emot flyktingar.

Hur ser dina förslag kring detta ut?

Timmy
2015-04-11, 21:18
Den öppnar dessutom upp för en mycket större flyktinginvandring till Sverige än vad vi redan har.

Jag ser inte detta som ett problem.

Timmy
2015-04-11, 21:22
Vi borde också förstå vilka begränsningar telekommunikation har.

Jag måste medge att min kunskap om hur asylärenden går till är tämligen begränsad. Kan du upplysa mig om vilka moment som möjligtvis är problematiska att hantera via korrespondens?

Jag tänker mig att dokumentation av den sökandes levnadsförhållande i ursprungslandet, intervjuer och formulär kan skötas ganska enkelt via korrespondens. Psykologiska utvärderingar kan kanske vara lite bristfälliga via videochatt, men torde inte de kunna utföras av personal i landet varifrån asyl söks?

Timmy
2015-04-11, 21:26
Om du har en bättre formulering så lägger du förslagsvis ett motyrkande om det. Det är ju medlemsmötet som "omformulerar".

Jag hade definitivt lagt ett motyrkande om jag haft ett bättre förslag. Egentligen känner jag väl också att vårt tidigare ställningstagande är tillräckligt bra för att inte orka komma på något bättre förslag. Det lär vara ganska tydligt vad vi menar med ställningstagandet, och om vi någonsin kommer till den punkt då vi kan genomföra politiken lär ju tjänstemän kunna formulera lagtext som inte lider av samma godtycklighet. :)

Mikael Ståldal
2015-04-12, 10:19
Jag måste medge att min kunskap om hur asylärenden går till är tämligen begränsad. Kan du upplysa mig om vilka moment som möjligtvis är problematiska att hantera via korrespondens?

Jag tänker mig att dokumentation av den sökandes levnadsförhållande i ursprungslandet, intervjuer och formulär kan skötas ganska enkelt via korrespondens. Psykologiska utvärderingar kan kanske vara lite bristfälliga via videochatt, men torde inte de kunna utföras av personal i landet varifrån asyl söks?

Språkbedömning t.ex., att bedöma varifrån en person kommer utifrån språket.

JorgenL
2015-04-12, 10:52
Språkbedömningar kan med stor fördel göras tex på en svensk ambassad eller beskickning i närområdet, där finns det lokal språklig kompetens som sannolikt är bättre eller lika bra på att göra en bedömning som den som finns i sverige. Man kan också tänka sig att göra sådana intervjuver per telefon.

gunnarp
2015-04-13, 09:14
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.” till:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter eller allvarlig brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.”Det finns ingen anledning att skärpa reglerna. Redan idag utvisas alltför många som borde få stanna.

Mikael Ståldal
2015-04-14, 20:37
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.” till:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter eller allvarlig brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.”Det finns ingen anledning att skärpa reglerna. Redan idag utvisas alltför många som borde få stanna.

Detta yrkande kommer inte att skärpa reglerna.

mandersson69
2015-04-15, 11:11
Jag gillar yrkande B01-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.” till:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter eller allvarlig brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.”Det finns väldigt många med dåligt levnadsförhållande det är väldig klart ifall man kollar på många delar av omvärlden.

Men för mig så ska det lösas på plats inte flytta folk från sina hem.

Krig, naturkatastrofer och regeringar som inte följer mänskliga rättigheter är svårare att lösa på plats så känns som att ska man prioritera så borde de vara de som mest är hjälpta av att få flytta från sina hem.

Henry Winckle
2015-04-18, 09:10
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.” till:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter eller allvarlig brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.”"Mycket dåliga levnadsförhållande" ska definitivt vara en anledning att inte utvisa människor, speciellt då man skulle troligtvis ha kunnat uppleva den bättre svenska levnadsförhållande i den tid som man var här.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 10:42
Mycket dåliga levnadsförhållande" ska definitivt vara en anledning att inte utvisa människor, speciellt då man skulle troligtvis ha kunnat uppleva den bättre svenska levnadsförhållande i den tid som man var här.

Varför bör upplevande av bättre svenska levnadsförhållande vara ett skäl att få stanna?

Elin_H
2015-04-19, 16:26
Jag ogillar yrkande B01-Y04:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Asylsökande bör också kunna ske via svenska ambassader och per korrespondens (utanför Sveriges gränser). Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.” till:
”Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Jag tycker PP har mycket bra ställningstaganden inom asylpolitik och vill inte att dessa ändras. Flyktingar och asylsökande dör i tusental varje år enbart på Medelhavet p.g.a. våra stränga regler. Om männsiskor på flykt kan söka asyl innan de kommer till Sverige slipper de dessutom betala sina livs besparingar till illegala flyktingsmugglare och får då kapital över till att starta upp ett nytt liv i Sverige.


Jag skulle snarare hellre se att PP tar utvidgar detta ställningstagande så att dessutom alla som har rätt att vistas i Sverige har rätt att söka alla typer av uppehållstillstånd här på plats. Är det OK att lägga ett tilläggsyrkande om detta i denna motion?

Mikael Ståldal
2015-04-19, 16:50
Jag tycker PP har mycket bra ställningstaganden inom asylpolitik och vill inte att dessa ändras. Flyktingar och asylsökande dör i tusental varje år enbart på Medelhavet p.g.a. våra stränga regler. Om männsiskor på flykt kan söka asyl innan de kommer till Sverige slipper de dessutom betala sina livs besparingar till illegala flyktingsmugglare och får då kapital över till att starta upp ett nytt liv i Sverige.

Observera att våra i "våra stränga regler" handlar om EU och EU-länderna snarare än om Sverige som redan har mindre stränga regler än alla andra EU-länder.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 16:51
Jag skulle snarare hellre se att PP tar utvidgar detta ställningstagande så att dessutom alla som har rätt att vistas i Sverige har rätt att söka alla typer av uppehållstillstånd här på plats.

Vilka skulle detta omfatta utöver arbetskraftsinvandrare?

Timmy
2015-04-19, 18:36
Jag skulle snarare hellre se att PP tar utvidgar detta ställningstagande så att dessutom alla som har rätt att vistas i Sverige har rätt att söka alla typer av uppehållstillstånd här på plats. Är det OK att lägga ett tilläggsyrkande om detta i denna motion?

Självfallet är det tillåtet för alla medlemmar att lägga yrkanden. Och eftersom yrkandestopp är ikväll kl 22 kan det vara en bra idé att göra det nu.
Jag är dock lite osäker på vad som åsyftas. Finns det en specifik grupp individer som har rätt att vistas här men inte att söka uppehållstillstånd?

Mikael Ståldal
2015-04-19, 19:24
Jag noterar att 24 personer ogillar yrkande B01-Y03, men ingen har skrivit varför. Det är lite trist.

Elin_H
2015-04-19, 19:42
Observera att våra i "våra stränga regler" handlar om EU och EU-länderna snarare än om Sverige som redan har mindre stränga regler än alla andra EU-länder.

Men om personen redan fått asyl från Sverige behöver den ju inte smuggla sig in utan kan köpa en vanlig biljett på en vanlig båt.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 19:44
Men om personen redan fått asyl från Sverige behöver den ju inte smuggla sig in utan kan köpa en vanlig biljett på en vanlig båt.

Jo. Frågan är om Sverige ensamt ska lösa hela Europas flyktingproblem.

Elin_H
2015-04-19, 19:54
Vilka skulle detta omfatta utöver arbetskraftsinvandrare?

Det handlar både om arbetskraftinvandrare och anhöriginvandrare. Dessutom handlar det om vad man fokuserar på. Nuvarande ställningstagande utgår ju från en flyktings situation och är i sig bra.

Om man inte är flykting utan helt enkelt gärna vill bo i Sverige så bör man även ha möjlighet att söka på plats, det är helt enkelt det jag vill förtydliga.

Elin_H
2015-04-19, 20:03
Självfallet är det tillåtet för alla medlemmar att lägga yrkanden. Och eftersom yrkandestopp är ikväll kl 22 kan det vara en bra idé att göra det nu.
Jag är dock lite osäker på vad som åsyftas. Finns det en specifik grupp individer som har rätt att vistas här men inte att söka uppehållstillstånd?

Nej, inte en speciell grupp, utan helt enkelt alla som inte är flyktingar. Alltså: Som flykting har du inte rätt att ta dig till Sverige men när du väl är här kan du söka asyl. För alla andra gäller det motsatta: även om du har rätt att resa till Sverige (t.ex. genom turistvisum, eller att du kommer från ett land varifrån man inte behöver visum till Sverige, eller om du har uppehållstillstånd i ett annat EU-land men inte är EU-medborgare) så måste du lämna Sverige för att kunna söka uppehållstillstånd, vilket jag alltså gärna skulle ändra på.

Timmy
2015-04-19, 20:06
Jo. Frågan är om Sverige ensamt ska lösa hela Europas flyktingproblem.

På samma sätt som övriga Europa bör fråga sig om det är rimligt att Sverige ska dra det tyngsta lasset bör vi fråga oss ifall det är rimligt att Jordanien, Turkiet och Libanon ska lösa hela världens, eller mellanösterns, "flyktingproblem". Siffrorna för hur många människor som flytt kriget i Syrien närmar sig fyra miljoner, varav en abslut majoritet flytt till Turkiet[1] och Libanon[2] (nästan 3 miljoner) och över 600000 till Jordanien[3]. 2014 sökte lite över 80000 flyktingar asyl i Sverige varav lite över 30000 kom från Syrien[4]. Om vi på riktigt menar att Turkiet, Libanon och Jordanien ska stå så ensamma i detta uppdrag är jag inte säker på att jag hör hemma i detta parti längre.

[1]: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224
[2]: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
[3]: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107
[4]: http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/386883/

P.S. Jag vet att en majoritet av de svenka flyktingarna inte kommer från Syrien, men eftersom det är den största humanitära katastrofen för tillfället väljer jag att använda Syriska flyktingar som ett exempel (också eftersom att UNHCR har ganska tillgänglig information om just den syriska konflikten). D.S.

Timmy
2015-04-19, 20:10
Nej, inte en speciell grupp, utan helt enkelt alla som inte är flyktingar. Alltså: Som flykting har du inte rätt att ta dig till Sverige men när du väl är här kan du söka asyl. För alla andra gäller det motsatta: även om du har rätt att resa till Sverige (t.ex. genom turistvisum, eller att du kommer från ett land varifrån man inte behöver visum till Sverige, eller om du har uppehållstillstånd i ett annat EU-land men inte är EU-medborgare) så måste du lämna Sverige för att kunna söka uppehållstillstånd, vilket jag alltså gärna skulle ändra på.

Alright, då förstår jag bättre vad du menar. Jag skulle gissa på att mötespresidiet skulle anse ett sådant yrkande ligga utanför motionens område eftersom den behandlar asylpolitik. Det är dock bara min tolkning och inte skrivet i sten, det enda sättet att få reda på det är att lägga ett yrkande. ;)

Kanske något i stil med "mötet antar ställningstagandet "Det skall bli enklare att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige, oavsett den ansökandes nationalitet eller anledning för ansökan."? Jag är dock osäker på hur förfarandet kring att bevilja uppehållstillstånd ser ut idag och ifall detta är ett reellt problem (m.a.o. skulle jag ha svårt att bifalla ett sådant yrkande utan bättre underlag).

Mikael Ståldal
2015-04-19, 20:21
På samma sätt som övriga Europa bör fråga sig om det är rimligt att Sverige ska dra det tyngsta lasset bör vi fråga oss ifall det är rimligt att Jordanien, Turkiet och Libanon ska lösa hela världens, eller mellanösterns, "flyktingproblem". Siffrorna för hur många människor som flytt kriget i Syrien närmar sig fyra miljoner, varav en abslut majoritet flytt till Turkiet[1] och Libanon[2] (nästan 3 miljoner) och över 600000 till Jordanien[3]. 2014 sökte lite över 80000 flyktingar asyl i Sverige varav lite över 30000 kom från Syrien[4].

Om vi ska jämföra hur många flyktingar olika länder tar emot så bör vi räkna per capita och inte i absoluta tal. Sverige är ett litet land med bara 10 miljoner invånare.

Anton Nordenfur
2015-04-19, 20:24
Jag noterar att 24 personer ogillar yrkande B01-Y03, men ingen har skrivit varför. Det är lite trist.


Typ så:

Andelen invandrare som kommer till Sverige och som påverkas av dessa yrkanden är en relativt liten andel av det totala antalet invandrare (6.6% flyktingar, 9.2% anhöriga, 16% asyl 2013 enligt Migrationsinfo (http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/)). Samtidigt är det de som i min mening mest av allt behöver komma hit för att undvika exempelvis misshandel, fängelsestraff, tortyr, förföljelse och död, medan många av de andra typerna av invandrare är sådana som väljer just Sverige för att det är ett bra land att exempelvis studera eller jobba i.

Så varför vill du riva upp de beslut som gör det enklare för just de människor som är som mest behövande?

Elin_H
2015-04-19, 20:26
Alright, då förstår jag bättre vad du menar. Jag skulle gissa på att mötespresidiet skulle anse ett sådant yrkande ligga utanför motionens område eftersom den behandlar asylpolitik. Det är dock bara min tolkning och inte skrivet i sten, det enda sättet att få reda på det är att lägga ett yrkande. ;)

Kanske något i stil med "mötet antar ställningstagandet "Det skall bli enklare att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige, oavsett den ansökandes nationalitet eller anledning för ansökan."? Jag är dock osäker på hur förfarandet kring att bevilja uppehållstillstånd ser ut idag och ifall detta är ett reellt problem (m.a.o. skulle jag ha svårt att bifalla ett sådant yrkande utan bättre underlag).

Jag tror det blir bättre om jag förbereder en egen motion om detta till nästa möte. Just nu har jag bara ett antal personliga exempel från bekantskapskretsen men inte så mycket hårda fakta och dessutom har det inte direkt med asylpolitik att göra.

Timmy
2015-04-19, 20:30
Om vi ska jämföra hur många flyktingar olika länder tar emot så bör vi räkna per capita och inte i absoluta tal. Sverige är ett litet land med bara 10 miljoner invånare.

Visst. Med befolkningstal hämtade från Engelska Wikipedia ser vi att Libanon tar emot flest syriska flyktingar med 0.26 flyktingar per capita, därefter Jordanien med 0.09 per capita, föjt av Turkiet som ligger på 0.02 och Sverige är fortfarande sist med 0.003 syriska flyktingar per capita (uträkningar enbart utförda för dessa länder, det är möjligt att andra länder tar emot fler flyktingar per capita).

Elin_H
2015-04-19, 20:31
Jo. Frågan är om Sverige ensamt ska lösa hela Europas flyktingproblem.

Nej, det ska vi så klart inte. Men som det är nu så hjälper vi enbart de som har möjlighet att smuggla sig in i landet (förutom ett antal kvotflyktingar) och detta tycker jag är djupt fel.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 21:05
Typ så:

Jag kan inte se att du argumenterar för varför asylgrunden trosuppfattning behöver stärkas mer än övriga asylgrunder.

Mikael Ståldal
2015-04-19, 21:07
Visst. Med befolkningstal hämtade från Engelska Wikipedia ser vi att Libanon tar emot flest syriska flyktingar med 0.26 flyktingar per capita, därefter Jordanien med 0.09 per capita, föjt av Turkiet som ligger på 0.02 och Sverige är fortfarande sist med 0.003 syriska flyktingar per capita (uträkningar enbart utförda för dessa länder, det är möjligt att andra länder tar emot fler flyktingar per capita).

Gäller detta per år eller totalt sedan kriget i Syrien började?

Mikael Ståldal
2015-04-19, 21:11
Nej, det ska vi så klart inte.

Om Piratpartiet får bestämma och driver igenom våra nuvarande ställningstaganden så riskerar det bli så, eftersom inget annat land i Europa (förutom Turkiet) gör ens hälften av vad Sverige redan gör (per capita).

Timmy
2015-04-19, 21:46
Gäller detta per år eller totalt sedan kriget i Syrien började?

Åh. Alla siffror utom de för Sverige är totalt sen kriget började. Jag använde den tidigare hänvisade siffran på 30000 syriska flyktingar 2014 när jag räknade. Jag har lämnat datorn nu, så jag har lite svårt att hitta siffror för det totala antalet flyktingar, men med uppskattningar av tabellernas storlek i tidigare hänvisad referens (scb, [4] ovan) och antagandet att andelen syriska flyktingar varit konstant (3/8, vilket är högst osannolikt) får vi mottagna syriska flyktingar per kapita i Sverige på 0.008, alltså fortfarande en bra bit under de andra. Om det önskas kan jag lägga upp mer exakta beräkningar senare. Men det torde väl stå klart att vi trots vårt relativa välstånd inte har mycket att komma med när vi skriker att andra borde ta hand om problemen, för det gör de.

Som sagt håller jag dock med om att det finns EU-länder som borde göra mer, men det är inte ett skäl för oss att göra mindre.

Timmy
2015-04-19, 23:31
Om det önskas kan jag lägga upp mer exakta beräkningar senare.

Sverige tog perioden 2011—2014 (alltså den period det syriska kriget pågått) emot 55354 asylsökningar från syriska flyktingar, av dessa beviljades 58% (32012st) vilket ger oss 0.006 asylsökningar från syriska medborgare per kapita och 0.003 beviljade uppehållstillstånd per kapita. Alla siffror enligt migrationsverket förutom Sveriges befolkningstal som hämtats från Engelska Wikipedia.

Värt att notera är att endast 36356 asylärenden prövades under perioden, vilket ingen närmare orsak ges till. Andelen behandlade asylsökningar från syriska medborgare som bifölls är alltså 88%.

Ytterligare 3475 asylsökningar har gjorts av syriska medborgare för perioden januari―mars 2015. Dessa är inte med i beräkningarna ovan men påverkar inte resultatet nämnvärt.

Mikael Ståldal
2015-04-21, 20:38
Som sagt håller jag dock med om att det finns EU-länder som borde göra mer, men det är inte ett skäl för oss att göra mindre.

Mina yrkanden går inte ut på att Sverige ska göra mindre, de går ut på att Sverige inte ska göra ännu mer.

Mikael Ståldal
2015-04-21, 20:49
Jag tycker PP har mycket bra ställningstaganden inom asylpolitik och vill inte att dessa ändras. Flyktingar och asylsökande dör i tusental varje år enbart på Medelhavet p.g.a. våra stränga regler. Om männsiskor på flykt kan söka asyl innan de kommer till Sverige slipper de dessutom betala sina livs besparingar till illegala flyktingsmugglare och får då kapital över till att starta upp ett nytt liv i Sverige.


Den pågående flyktingkatastrofen på Medelhavet har fått mig att tänka om lite kring mitt yrkande B01-Y04. Det behövs alternativa vägar att söka asyl, och det behövs gemensamma regler för detta inom EU. Jag trodde att det var ogörligt att övertyga övriga EU-länder om detta, men nu kanske en möjlighet har öppnats då även Medelhavsländerna kanske ser detta ligga i deras intresse.

Tyvärr går det inte att lägga yrkanden längre, annars hade jag ändrat mitt yrkande till att vi borde verka för asylsökande på alla EU-länders ambassader.

(Detta påverkar inte mina övriga tre yrkanden.)

Gustav Tällberg
2015-04-23, 22:21
Jag ogillar yrkande B01-Y03:att mötet river upp ställningstagandet:
"Rätten till asyl när någon flyr på grund av sin trosuppfattning måste stärkas"Ateism och agnosticism som trosuppfattning glöms lätt bort. Mer eller mindre alla har någon sorts trosuppfattning som de väljer att uttrycka på olika sätt, vissa uttrycker det inte alls.

Med det sagt, så anser jag att förföljelse på grund av ens trosuppfattning är ungefär samma sak som förföljelse på grund av ens åsikter. Asylrätten för någon/några som är tvungen att fly från sitt land på grund av att de blir förföljd/-a enbart på grund av sin trosuppfattning är därför både värd att skyddas och värd att stärkas.

Henrik Brändén
2015-04-24, 11:03
Jag ogillar yrkande B01-Y01:att mötet river upp ställningstagandet:
”Utlänningslagen måste ändras. Ett första steg vore att ändra ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter””"Synnerligen" är som juridisk term oerhört begränsande. Ska man komma åt det vi i vardagligt tal tycker är "synnerligen ömmande" måste man använda termen den juridiska termen "särskilt ömmande".

Henrik Brändén
2015-04-24, 11:09
Jag noterar att 24 personer ogillar yrkande B01-Y03, men ingen har skrivit varför. Det är lite trist.

Och jag tycker det är lite trist att motionären inte skrivit varför han tycker att just detta ställningstagande ska avskaffas. Motionen innehåller inte en stavelse om varför Sverige inte borde stärka skyddet för dem som förföljs pga religion. Menar du att de redan får det skydd de bör i Sverige? Eller?

Mikael Ståldal
2015-04-25, 10:53
Och jag tycker det är lite trist att motionären inte skrivit varför han tycker att just detta ställningstagande ska avskaffas. Motionen innehåller inte en stavelse om varför Sverige inte borde stärka skyddet för dem som förföljs pga religion. Menar du att de redan får det skydd de bör i Sverige? Eller?

Jag tror att detta handlar om en skillnad i perspektiv.

Jag utgår ifrån nu gällande lagar och regler i Sverige. Alla våra ställningstaganden om att ändra på dessa måste vi som parti kunna argumentera för, både internt och externt. Man kan se denna motion som en övning i detta inför framtida valrörelser och liknande.

Om jag hade yrkat på ett nytt ställningstagande så ligger bevisbördan på mig, men nu när jag yrkar på att avskaffa ett ställningstagande så förväntar jag mig att någon som vill behålla det argumenterar för varför vi bör ha kvar det.

Så jag utgår från att de som söker asyl p.g.a. trosuppfattning redan får det skydd de bör i Sverige, tills någon visar mig på motsatsen.

I motionen har jag skrivit:
Det är redan möjligt att få asyl för förföljelse p.g.a. trosuppfattning (bland annat). Varför just detta asyl grund behöver stärkas är oklart och framstår som godtyckligt.

Det finns flera grunder för att få asyl. Om vi kräver att en av dessa - men inte de övriga - ska stärkas så drar man lätt slutsatsen att just denna - och bara denna - asylgrund är extra viktig, eller särskilt eftersatt idag. Och så är det kanske, men det vore bra om någon kunde visa det.

Mikael Ståldal
2015-04-25, 10:55
Jag ogillar yrkande B01-Y03:att mötet river upp ställningstagandet:
"Rätten till asyl när någon flyr på grund av sin trosuppfattning måste stärkas"Ateism och agnosticism som trosuppfattning glöms lätt bort. Mer eller mindre alla har någon sorts trosuppfattning som de väljer att uttrycka på olika sätt, vissa uttrycker det inte alls.

Med det sagt, så anser jag att förföljelse på grund av ens trosuppfattning är ungefär samma sak som förföljelse på grund av ens åsikter. Asylrätten för någon/några som är tvungen att fly från sitt land på grund av att de blir förföljd/-a enbart på grund av sin trosuppfattning är därför både värd att skyddas och värd att stärkas.

Du argumenterar väl för varför asylgrunden trosuppfattning bör finnas, men inte för varför den behöver stärkas.

Henrik Brändén
2015-04-25, 20:18
I motionen har jag skrivit:
Det är redan möjligt att få asyl för förföljelse p.g.a. trosuppfattning (bland annat). Varför just detta asyl grund behöver stärkas är oklart och framstår som godtyckligt.

Det finns flera grunder för att få asyl. Om vi kräver att en av dessa - men inte de övriga - ska stärkas så drar man lätt slutsatsen att just denna - och bara denna - asylgrund är extra viktig, eller särskilt eftersatt idag. Och så är det kanske, men det vore bra om någon kunde visa det.

Jag ber om ursäkt, jag läste dig slarvigt.

Den anledning som fanns när ställningstagandet togs var att det - liksom rättigheterna vid förföljelse pga sexuell läggning - fanns i lagtext men efterlevdes illa i praktiken. Därav den svävande formuleringen att rätten skulle stärkas - vi tog inte ställning till om det skulle vara genom en skärpning av formuleringar i lag, eller genom andra åtgärder för att justera tillämpningen av den lag som redan finns. Vi uppmärksammade ett problem. Och slog fast att det behövde åtgärdas.

Mikael Ståldal
2015-04-26, 09:20
Flyktingdebatt i EU:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/11561430/Angela-Merkel-calls-for-new-rules-for-distributing-asylum-seekers-in-Europe.html

Mikael Ståldal
2015-04-26, 10:54
Om asylvisum:

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/asylvisum-ar-en-drom-utan-verklighetsforankring/ (http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/asylvisum-ar-en-drom-utan-verklighetsforankring/)

Tommten
2015-04-26, 23:24
När det gäller antalet människor som kan komma och bosätta sig här så tycker jag att man borde göra en utvärdering av hela Sveriges antal av lediga boenden, hur många som är på gång att byggas, samt hur många som behövs för ungdomar som vill flytta hemifrån inom en snar framtid, och någon slags statistisk beräkning över hur många som brukar flytta ihop till samma boende vilket ju frigör ett boende för någon annan.

Denna siffran på beräknat antal lediga boenden, det bör vara en maxnivå på hur många Sverige kan ta emot. Det är orimligt att ta emot fler än vi har boenden för, det säger sig självt, och det borde vara något alla kan komma överens om oavsett övriga åsikter om invandring.

Jag tycker även att man kan lägga till fler maxnivå-värden man bör utgå ifrån. Exempelvis vad en kommun klarar av ekonomiskt och resursmässigt när det gäller hjälp och stöd och så vidare.

Sådana maxvärden och rimliga begränsningar skulle man kunna fundera över till någon framtida motion.

AndersLindbäck
2015-04-27, 09:39
Denna siffran på beräknat antal lediga boenden, det bör vara en maxnivå på hur många Sverige kan ta emot. Det är orimligt att ta emot fler än vi har boenden för, det säger sig självt, och det borde vara något alla kan komma överens om oavsett övriga åsikter om invandring.


Vi kan jämföra med andra EU-länder. Säg Nederländerna som är lika stort som Sverige i invånarantal idag. Men ytmässigt är mycket mindre.

Skulle Sverige få lika många människor per kvadratkilometer som Nederländerna så kan Sverige ha 200 miljoner invånare.

Så det finns knappt någon begränsning - vi har gott om plats. Behövs mer så är det bara och bygga fler hus. Finns gott om lediga landområden där bostäder kan byggas.

Henrik Brändén
2015-04-27, 11:27
Denna siffran på beräknat antal lediga boenden, det bör vara en maxnivå på hur många Sverige kan ta emot. Det är orimligt att ta emot fler än vi har boenden för, det säger sig självt, och det borde vara något alla kan komma överens om oavsett övriga åsikter om invandring.
Det är INTE något alla kan vara överens om. Istället för att sätta tak för antalet invandrare, skulle man kunna sätta ett golv för antalet nya bostäder som ska byggas. Och skjuta till de pengar som behövs, för att man ska vilja bygga dem som hyresrätter. Mellan 1965 och 1975 byggde ett betydligt fattigare Sverige än dagens en miljon nya bostäder. Det går om man vill!

Tommten
2015-04-27, 13:36
Så det finns knappt någon begränsning - vi har gott om plats. Behövs mer så är det bara och bygga fler hus.
Det är INTE något alla kan vara överens om. Istället för att sätta tak för antalet invandrare, skulle man kunna sätta ett golv för antalet nya bostäder som ska byggas. Och skjuta till de pengar som behövs, för att man ska vilja bygga dem som hyresrätter. Mellan 1965 och 1975 byggde ett betydligt fattigare Sverige än dagens en miljon nya bostäder. Det går om man vill!
Det jag säger är att vid varje given tidpunkt finns det olika sorters tak, och att antal bostäder är ett sådant tak. Hus och lägenheter trollas ju liksom inte fram på en sekund, det tar ett tag att bygga. Oavsett hur många hus man bygger så finns det alltid ett praktiskt tak någonstans eftersom det varken finns oändligt med resurser, eller oändligt med färdigbyggda lediga bostäder.

Jag förstår inte varför det skulle vara dåligt att utvärdera och hålla koll på dessa olika tak och anpassa mottagandet efter verkligheten.

Henrik Brändén
2015-04-27, 14:34
Det jag säger är att vid varje given tidpunkt finns det olika sorters tak, och att antal bostäder är ett sådant tak. Hus och lägenheter trollas ju liksom inte fram på en sekund, det tar ett tag att bygga. Oavsett hur många hus man bygger så finns det alltid ett praktiskt tak någonstans eftersom det varken finns oändligt med resurser, eller oändligt med färdigbyggda lediga bostäder.

Jag förstår inte varför det skulle vara dåligt att utvärdera och hålla koll på dessa olika tak och anpassa mottagandet efter verkligheten.

1. Det är märkligt. Vi VET vad det är för fruktansvärd tillvaro människor idag flyr från i bland annat Syrien och Irak. Jag får inte in i mitt huvud varifrån tankefiguren kommer att vi bara ska ta emot dem vi på studs kan fixa fram en komplett lägenhet åt. När folk flyr fasansfulla omständigheter makar man på sig för att fixa vadsomhelst för plats åt dem, som är bättre än det de flyr från. Och sätter igång att bygga, så att de sedan kan få ett sådant boende som vi kan känna oss nöjda med att erbjuda.

2. Ska det finnas någon slags rättsäkerhet och mänsklighet måste reglerna handla om vad som ska krävas för att få asyl och uppehållstillstånd, inte hur många som tidigare fått detsamma detta år.

Tänk till exempel anhöriginvandring. "Nej, visserligen tror vi inte alls att du ingått ett skenäktenskap, och visserligen fick din kompis Lindas flickvän uppehållstillstånd igår, men med henne blev kvoten fylld, så ni får vänta och prova igen nästa år."

Eller de som flyr förföljelse för att de är kristna i de områden som IS behärskar: "Visst, du har förföljts, torterats och kommer antagligen att dödas om du skickas tillbaka, men kvoten för flyktingar är fylld, överlever du till dess kan du göra ett nytt försök att komma hit i januari nästa år."

(Vad tror du förresten Karl-Oskar och Kristina hade sagt om de i hamnen i USA fått veta: "Sorry, ni får inte komma in här. Vi har fått slut på hus".)

Jacob Hallén
2015-04-28, 00:50
Jag tycker att vi redan har ett bra ställningstagande för en öppen flyktingpolitik. Jag ser inte att vi skulle locka fler väljare genom att låsa oss i ett antal detaljställningstaganden. Avslag.

Mikael Ståldal
2015-04-28, 19:59
Jag tycker att vi redan har ett bra ställningstagande för en öppen flyktingpolitik. Jag ser inte att vi skulle locka fler väljare genom att låsa oss i ett antal detaljställningstaganden. Avslag.

Kan du förklara på vilket sätt mina yrkanden skulle göra våra ställningstaganden mer detaljerade?

Calandrella
2015-05-08, 10:22
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.” till:
”Mänskliga rättigheter måste respekteras inom migrationspolitiken. Utvisningar av människor till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter eller allvarlig brist på respekt för mänskliga rättigheter är inte acceptabelt.”Om vi tar bort "mycket dåliga levnadsförhållanden" (som yrkandet innebär) skulle det innebära att människor kan utvisas till att bokstavligt talat svältas till döds. Det vore extremt inhumant. Därför röstar jag nej till detta yrkande.

Calandrella
2015-05-08, 10:24
Jag ogillar yrkande B01-Y04:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Asylsökande bör också kunna ske via svenska ambassader och per korrespondens (utanför Sveriges gränser). Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.” till:
”Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.När människor dör i Medelhavet måste vi göra allt vi kan för att skapa lagliga vägar in i Europa.

Calandrella
2015-05-08, 10:27
Människor dör på Medelhavet. Detta beror på Europas och Sveriges inhumana migrationspolitik, som utvisar människor till lidande, förtryck och död. Denna politik måste få ett stopp, och jag är mycket stolt över att Piratpartiet tydligt står på de enskilda människornas sida i denna fråga. Därför röstar jag nej till alla förslag i denna motion. Självklart ska vi fortsätta ta kamp för flyktingars mänskliga rättigheter!

m4u
2015-05-08, 20:42
Jag tycker snarare att arbetskraftsinvandringen borde begränsas eftersom den gör att t.ex. utbildade fysiker och programutvecklare inte får jobb, utan att dessa går till t.ex. Indier. Arbetskraftsinvandringen hindrar också fackliga krav på en vettig arbetsmiljö. Vidare hindrar arbetskraftsinvandringen införandet av öppen källkod och konserverar .Net, ty om man kan ta in sökande från hela världen kan man alltid hitta dem som lånar sig åt .Net-utveckling, även om alla utvecklare från Sverige föredrar öppna, buggfria system. Man kunde möjligen tänka sig fri invandring av utvecklare av öppen källkod så länge de verkligen jobbade med detta.

Mikael Ståldal
2015-05-09, 10:38
Jag tycker snarare att arbetskraftsinvandringen borde begränsas eftersom den gör att t.ex. utbildade fysiker och programutvecklare inte får jobb, utan att dessa går till t.ex. Indier. Arbetskraftsinvandringen hindrar också fackliga krav på en vettig arbetsmiljö. Vidare hindrar arbetskraftsinvandringen införandet av öppen källkod och konserverar .Net, ty om man kan ta in sökande från hela världen kan man alltid hitta dem som lånar sig åt .Net-utveckling, även om alla utvecklare från Sverige föredrar öppna, buggfria system. Man kunde möjligen tänka sig fri invandring av utvecklare av öppen källkod så länge de verkligen jobbade med detta.

Jag håller inte alls med om detta. Om någon vill flytta till Sverige, och en arbetsgivare i Sverige vill anställa denne, så finns det ingen anledning för staten att förbjuda det.

Det är inte rimligt att begränsa människors rörlighet för att främja öppen källkod.

Henry Rouhivuori
2015-05-09, 16:54
Om någon vill flytta till Sverige, och en arbetsgivare i Sverige vill anställa denne, så finns det ingen anledning för staten att förbjuda det.
Det finns många anledningar att inte vilja förbjuda det. Skatteintäkter är en.

Det är inte rimligt att begränsa människors rörlighet för att främja öppen källkod.Det är inget som behöver ske heller. Finns nog inget samband öht.