handdator

Visa fullständig version : B11: Eu-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap.


Mötespresidiet
2015-04-05, 21:08
p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }a:link { } Det är bra att Sverige tillåter samkönade äktenskap, och det vore önskvärt om alla andra EU-länder också gjorde det. Om detta har vi två bra ställningstaganden:Fortsätta tillåta samkönat äktenskap i Sverige. (H01)
Arbeta för att tillåta samkönat äktenskap på EU-nivå. (H02)

Vi har dock även detta ställningstagande:Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap. (H28)

Det blir problematiskt om Sverige ska kräva att resten av EU anpassar sig efter våra regler. Samma regel kan nämligen slå tillbaka mot oss själva. Det skulle t.ex. kunna leda till att Sverige tvingas tillåta eller acceptera barnäktenskap om något annat EU-land tillåter det.
Första meningen i H28 är överflödig då vi har H02.

JorgenL
2015-04-06, 23:06
Jag ogillar yrkande B11-Y01:att mötet river upp ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”Detta är sakpolitiska ställningstaganden, inte lagtext.
Den första meningen visar klart att det är samkönade äktenskap som avses. Fokus i ställningstagandet är detta, inte barnäktenskap, det är en helt annan frågeställning.

heddahenrik
2015-04-06, 23:08
Jag ogillar yrkande B11-Y01:att mötet river upp ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”Jag tror helt enkelt inte på det där att Sverige skulle kunna tvingas att erkänna barnäktenskap eller att det skulle vara ett problem.

Att kränka andra länder går faktiskt inte. Länder har inga känslor. Människorna där behöver vår skydd dock.

Det hade varit en annan sak om vi varit en ockupationsarmé som vill driva igenom våra värden utan tanke på vad de i landet tycker eller hur vi förödmjukar deras kultur, men nu är de faktiskt frivilligt medlemmar i EU så om man nu skulle få igenom det här förslaget så har man gjort det i en schyst fight enligt reglerna.

Så att använda EU-parlamentet som slagträ i kampen ser jag inga problem alls med. Skulle de som gillar helt absurda äktenskap också gå till EU-parlamentet, så kommer de inte få igenom förslaget. Dvs detta är en situation där vi bara kan vinna eller så blir det oavgjort. Att då acceptera oavgjort verkar direkt dumt.

Andreas Bjärnemalm
2015-04-07, 12:54
Jag har lagt yrkande B11-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”Detta löser det påtalade problemet om att ställningstagandet öppnar upp för att vi skulle kunna hamna i en situation där vi tvingas acceptera barnäktenskap som ingåtts i annat land där sådana är tillåtna.
(Jag har fetstilat den ändring mitt yrkande inför för tydlighetens skull)

Timmy
2015-04-07, 13:32
Jag ogillar yrkande B11-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”Detta yrkande är bättre än originalyrkandet, men sämre än vårt nuvarande ställningstagande enligt mig. Jag är inte alls rädd för att barnäktenskap ska legaliseras i något EU-land inom en snar framtid, och om så skulle ske har vi allvarligare problem än att Sverige anser dem giltiga.

Mikael Ståldal
2015-04-07, 22:20
Dvs detta är en situation där vi bara kan vinna eller så blir det oavgjort.

Jag är inte så säker på det.

Mikael Ståldal
2015-04-07, 22:23
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”[/yrka]Detta löser det påtalade problemet om att ställningstagandet öppnar upp för att vi skulle kunna hamna i en situation där vi tvingas acceptera barnäktenskap som ingåtts i annat land där sådana är tillåtna.
(Jag har fetstilat den ändring mitt yrkande inför för tydlighetens skull)

Varför ska partnerskap vara med? Det är väl en halvmesyr som vi inte bör nöja oss med?

Andreas Bjärnemalm
2015-04-08, 10:24
Jag har lagt yrkande B11-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”Detta löser det påtalade problemet om att ställningstagandet öppnar upp för att vi skulle kunna hamna i en situation där vi tvingas acceptera barnäktenskap som ingåtts i annat land där sådana är tillåtna.
(Jag har fetstilat den ändring mitt yrkande inför för tydlighetens skull)Varför ska partnerskap vara med? Det är väl en halvmesyr som vi inte bör nöja oss med?Jag har inte haft för avsikt att förändra det ställningstagande vi har idag, utan endast förtydliga det så vi inte riskerar att det tolkas så som du tolkat det. Dvs att Sverige måste tillåta barnäktenskap ifall dessa lagligen ingåtts i annat EU-land. Därav är den enda skillnaden mellan det ursprungliga ställningstagandet och mitt yrkande att jag infört ordet 'sådana' i förtydligande syfte.

Andreas Bjärnemalm
2015-04-08, 10:38
Jag ogillar yrkande B11-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”Detta yrkande är bättre än originalyrkandet, men sämre än vårt nuvarande ställningstagande enligt mig. Jag är inte alls rädd för att barnäktenskap ska legaliseras i något EU-land inom en snar framtid, och om så skulle ske har vi allvarligare problem än att Sverige anser dem giltiga.På vilket sätt är det sämre än nuvarande ställningstagande? Enda skillnaden mellan mitt yrkande och vårt nuvarande ställningstagande är ordet 'sådana'.

Anton Nordenfur
2015-04-08, 14:11
Jag gillar yrkande B11-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”Det som kritiserats i det tidigare ställningstagandet är inte så mycket vad det innebär, utan hur det kan tolkas. Det här yrkandet förtydligar vad som menades, och jag yrkar därför bifall.

Annie Groth
2015-04-11, 17:09
Jag är osäker på hur det skulle slå tillbaka på oss på det viset att vi då måste tillåta barnäktenskap. Detta med tanke på barnkonventionen samt andra regler som gäller barn (t.ex. att vi har en myndighetsålder som inte bara rör äktenskap). Det gör att det finns lagar och regler som ändå inte tillåter barnäktenskap, även om "alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”

För övrigt, finns det länder i EU som tillåter barnäktenskap?

Fexlom
2015-04-11, 18:43
För övrigt, finns det länder i EU som tillåter barnäktenskap?

Ja. Malta [1] och Skottland [2] tillåter äktenskap från och med 16 års ålder. Sedan finns det en hel del EU-länder som tillåter barnäktenskap under särskilda omständigheter, t.ex. efter beslut från domstol. Bland annat Sverige tillhör dessa. [3]

[1] http://www.youthpolicy.org/pdfs/factsheets/Malta.pdf

[2] http://www.nrscotland.gov.uk/registration/getting-married-in-scotland/minimum-age-for-marriage-in-scotland

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Marriageable_age (http://en.m.wikipedia.org/wiki/Marriageable_age)

Annie Groth
2015-04-11, 23:48
Ok.

Min tanke kvarstår dock. Jag undrar fortfarande om just barnäktenskap skulle slå så pass hårt, med tanke på bl.a. barnkonventionen.

Mikael Ståldal
2015-04-12, 11:29
Ok.

Min tanke kvarstår dock. Jag undrar fortfarande om just barnäktenskap skulle slå så pass hårt, med tanke på bl.a. barnkonventionen.

Har inte Malta och Skottland också anslutit sig till barnkonventionen, precis som Sverige?

Fexlom
2015-04-12, 11:50
Ok.

Min tanke kvarstår dock. Jag undrar fortfarande om just barnäktenskap skulle slå så pass hårt, med tanke på bl.a. barnkonventionen.

Barnkonventionen har inget specifikt förbud mot barnäktenskap, även om "UNICEF anser att äktenskap under 18 års ålder kränker ett barns mänskliga rättigheter".

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
https://unicef.se/fakta/barnaktenskap

heddahenrik
2015-04-14, 13:31
Jag ogillar yrkande B11-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”Man löser inga problem alls genom att inte erkänna andras länders äktenskap. Detta skulle bara innebär att någon som lever ett tvångsäktenskap inte kommer till Sverige och har möjlighet att fly och skilja sig.

Att äktenskapet faktiskt erkänns i Sverige kan tvärt om vara en fördel för t ex delningar av bohaget.

Någon som faktiskt tittat noggrannare på riktiga situationer och vad som skulle vara bäst där får gärna upplysa oss andra, men tills dess så bör vi behålla nuvarande ställningstagande.

Anton Nordenfur
2015-04-14, 13:41
Jag ogillar yrkande B11-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”Man löser inga problem alls genom att inte erkänna andras länders äktenskap. Detta skulle bara innebär att någon som lever ett tvångsäktenskap inte kommer till Sverige och har möjlighet att fly och skilja sig.

Att äktenskapet faktiskt erkänns i Sverige kan tvärt om vara en fördel för t ex delningar av bohaget.

Någon som faktiskt tittat noggrannare på riktiga situationer och vad som skulle vara bäst där får gärna upplysa oss andra, men tills dess så bör vi behålla nuvarande ställningstagande.

EU-länder erkänner redan varandras icke samkönade äktenskap. Varför skilja på det bara för att det råkar vara två män eller två kvinnor?

Timmy
2015-04-15, 01:28
EU-länder erkänner redan varandras icke samkönade äktenskap. Varför skilja på det bara för att det råkar vara två män eller två kvinnor?

Du fick precis poletten att trilla ner för mig om varför den skrivelsen är bättre. Tack. :)

Mikael Ståldal
2015-04-16, 22:46
Jag Jämkar bort mitt yrkande B11-Y01 till fördel för B11-Y02.

Mitt bortjämkade B11-Y01:mötet river upp ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
B11-Y02, som jag tycker bättre om: mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”

Detta förtydligande är tillräckligt.

Mikael Ståldal
2015-04-16, 22:46
Jag gillar yrkande B11-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”Detta är ett nödvändigt förtydligande.

FredrikSE
2015-04-17, 16:58
Jag gillar yrkande B11-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”Ett bra sätt att vidare motarbeta det sexualfientliga moderna Europa.

Henry Winckle
2015-04-19, 11:12
Jag ogillar yrkande B11-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”Det är absurd att vi skulle försöka tvinga på ändra EU-länder att erkänna svenska äktenskaper som ur deras synpunkt skulle kunna ses lika 'onaturlig' som barnäktenskap se ut till oss om vi inte tillåter det motsatta, tex. att vi skulle acceptera ett äktenskap mellan två 17-åringar från Storbritannien (där åldersgränsen för äktenskap är 16 med föräldrars samtycke).

Anton Nordenfur
2015-04-19, 11:51
Jag ogillar yrkande B11-Y02:att mötet ändrar ställningstagandet:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”
till att istället lyda:
”Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna sådana äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.”Det är absurd att vi skulle försöka tvinga på ändra EU-länder att erkänna svenska äktenskaper som ur deras synpunkt skulle kunna ses lika 'onaturlig' som barnäktenskap se ut till oss om vi inte tillåter det motsatta, tex. att vi skulle acceptera ett äktenskap mellan två 17-åringar från Storbritannien (där åldersgränsen för äktenskap är 16 med föräldrars samtycke).

Så unga som femtonåringar kan gifta sig i Sverige med. :) http://en.wikipedia.org/wiki/Marriageable_age#Europe

Camilla Morin
2015-04-19, 20:40
Har inte Malta och Skottland också anslutit sig till barnkonventionen, precis som Sverige?

För upplysningens skull, det finns bara två länder i världen som inte har skrivit under barnkonventionen. Dessa är Somalia och Usa.

Henry Winckle
2015-04-28, 23:04
Så unga som femtonåringar kan gifta sig i Sverige med. :) http://en.wikipedia.org/wiki/Marriageable_age#Europe

Spanien då (14)! :P

Nja, du här rätt. Med tanke på det så kommer det här inte påverka någon på något sätt. Därför kommer jag ej att rösta :)