handdator

Visa fullständig version : VALSEDLAR vid lokaler, förtidsröstning


Bo Leuf
2006-07-02, 23:36
Alle man på däck!Nu är det dags att börja fördela ansvaret för hanteringen av valsedlar och närvaro vid röstningslokaler. Jag startar ny tråd för varje distrikt i Göteborg.Kolla din! Vilken lokal är lämpligast för dig att bevaka? Känner du flera som kan ställa upp?Steg 1: Jag efterlyser en ansvarig för varje lokal. Kontakta mig via PM. Om det är svårt att täcka hela tiden, kan vi utse flera som delat ansvar.Steg 2. Ansvarige ska lokalt oganisera (i egen tråd eller privata kontakter) den löpande bemanning som ska säkra att lämpligt antal valsedlar finns framme i lokalen under dagen, informera utanför, och ge varandra raster för fika och mat. Schemaläggning med andra ord.Steg 3. Ansvarige ska själv eller genom utsedd skaffa lämpligt antal valsedlar till sin lokal från valkretsens tilldelning, allt eftersom de behövs, och säkra att de schemalagda personerna har den bunt de behöver varje dag, med reserv för själva valdagen.EDIT: vid postning av lista upptäcker jag smärre fel i bokningslistan jag utgick ifrån. Har försökt rätta, och ytterligare lokaler lär tillkomma närmare valdagen. Kontrollera därför regelbundet.

Bo Leuf
2006-07-24, 02:15
Uppdaterar nu första posten i respektive tråd (HISINGEN, NORDOST, CENTRUM, VÄSTER) för att spegla aktuell bemanningssituation. Bra gjort! Göteborg ledde statistiken en vecka, men vi är numera förbikörda av flera andra vk.Observera. Valsedelsansvarig är länken mellan organisationen och de lokala frivilliga som turas om att förse varje lokal med våra valsedlar. Graden av faktisk närvaro kan förstås variera, men hellre många korta besök än få längre besök.