handdator

Visa fullständig version : Proposition P01: Stadgarnas skrivningar om partiets syfte (stadgeändring) [bifallen]


Mötespresidiet
2016-02-21, 22:30
Denna stadgeändring antogs i en första läsning på partiets höstmöte 2015: https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=914.
På detta möte tar vi ställning till helheten en andra gång. Det går därför inte att lägga några nya yrkanden i ärendena, utan endast argumentera i sak. Samt naturligtvis rösta för eller emot förändringen, när tiden är kommen för röstning.

I nuvarande stadgar begränsas partiets syfte till att

driva informationspolitiska och medborgarrättsliga frågor i enlighet med partiets principprogram

Sedan stadgarna skrevs har dock partiets politiska ansats breddats, med bland annat kultur, kroppsliga aspekter av integritet och näringspolitiska aspekter av immaterialrätt, med stöd av vårt principprogram. Därför föreslår vi att skrivningen justeras till att

driva politiska frågor i enlighet med partiets principprogram.

(Denna ändring kräver 2 läsningar)