handdator

Visa fullständig version : Proposition P02: Om relationen mellan principprogram och sakpolitiska ställningstaganden samt majoriteskraven för att anta och ändra dessa (stadgeändring) [bifallen]


Mötespresidiet
2016-02-21, 23:35
Denna stadgeändring antogs i en första läsning på partiets höstmöte 2015: https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=914.
På detta möte tar vi ställning till helheten en andra gång. Det går därför inte att lägga några nya yrkanden i ärendena, utan endast argumentera i sak. Samt naturligtvis rösta för eller emot förändringen, när tiden är kommen för röstning.

Nuvarande stadgar beskriver hur partiet tar ställning i politiska frågor genom att anta och ändra i principprogrammet. För mer än tre år sedan slog dock medlemsmötet fast att man även kan anta politik genom att ett medlemsmöte gör sakpolitiska ställningstaganden. Denna praxis bör beskrivas i stadgarna. Med nedanstående justeringar, tillsammans med bevarade skrivningar, behöver ändringar och tillägg i principprogrammet 75% majoritet, samt att detta även gäller politiska ställningstaganden.

(Dessa ändringar kräver 2 läsningar)

Geostefan
2016-02-26, 09:07
Detta är två olika frågor, vilket kräver att man får rösta en gång på varje fråga. Jag yrkar därför avslag och att frågorna delas upp och röstningsförfarandet görs om.

Henrik Brändén
2016-02-26, 12:44
1/ Det här är alltså frågan om att i en andraläsning bekräfta eller avslå det beslut som togs på höstmötet.

Vi har sedan länge en tradition i stadgeändringsärenden där man först röstar om varje förslag i ärendet för sig, och därefter samlar ihop helheten av ändringar som blivit godkända till en ytterligare omröstningsomgång, där den helheten ställs mot avslag. Om det är en fråga som ska tas på två varandra följande möten tas sedan resultatet från slutomröstningen upp igen på nästa möte.

Både de här och en rad andra förslag låg på höstmötets bord, bara de här två förslagen röstades genom i första omgången omröstningar, och sedan gav höstmötet i en andra omgång klartecken för denna framvaskade kombinationen av ändringar.

Det är alltså det här höstmötet beslutade, och vad mötet har att ta ställning till nu är om det ska bekräfta eller förkasta höstmötets beslut. Gå in och pilla i delar gör man aldrig vid en andraläsning, då antingen bekräftar eller förkastar man det tidigare möte kommit fram till.

Tycker man att en del är bra men den andra så jättedålig kan man rösta nej till helheten, och sedan lägga en motion med bara det man själv önskade till nästa möte.

2. Om du trots förklaringen ovan vill kräva att omröstningen görs om får du resa en ordningsfråga om saken. Det gör du i underforumet om ordningsfrågor.

Gör du det är reglerna är sådana att mötespresidiet beslutar i ordningsfrågor så länge inte minst tio mötesdeltagare kräver att det hålls en omröstning om saken, eller presidiet beslutar sig för att hålla en sådan omröstning.

(Sakupplysning: Jag som skriver detta sitter som ordförande i mötespresidiet.)

JorgenL
2016-02-27, 19:18
Detta är två olika frågor, vilket kräver att man får rösta en gång på varje fråga. Jag yrkar därför avslag och att frågorna delas upp och röstningsförfarandet görs om.

Nej, det är en enda fråga, nämligen om vi ska bekräfta beslutet från i höstas eller inte.