handdator

Visa fullständig version : Proposition P04: Krav på kandidater i allmänna val (stadgeändring) [bifallen]


Mötespresidiet
2016-02-21, 23:42
Denna stadgeändring antogs i en första läsning på partiets höstmöte 2015: https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=914.
På detta möte tar vi ställning till helheten en andra gång. Det går därför inte att lägga några nya yrkanden i ärendena, utan endast argumentera i sak. Samt naturligtvis rösta för eller emot förändringen, när tiden är kommen för röstning.

Det enda krav stadgarna ställer på den som ställer upp i allmänna val för partiet är att vara valbar. Runt valet 2010 formulerade emellertid styrelsen en rad ytterligare krav på kandidaterna, vilket rörde upp känslor. Inför valen 2014 antog istället medlemsmötet riktlinjer för kandidaterna. Med stöd av dessa erfarenheter anser vi att de som kandiderar för partiet till allmänna val, ska följa de riktlinjer ett medlemsmöte fastställt. Därför anser vi att ett sådant krav skrivs in i stadgarna.

(Denna ändring kräver två läsningar)

Geostefan
2016-02-26, 09:19
Det är inte de andra politiska partierna som ska bestämma vilka kandidater som medlemmarna ska kunna rösta på. Det finns en risk att starka men obekväma kandidater inte blir valbara genom en lagändring. Vi har då, genom denna stadgeändring, skjutit oss i foten.

Johan mlg Karlsson
2016-02-26, 14:46
Det är inte de andra politiska partierna som ska bestämma vilka kandidater som medlemmarna ska kunna rösta på. Det finns en risk att starka men obekväma kandidater inte blir valbara genom en lagändring. Vi har då, genom denna stadgeändring, skjutit oss i foten.

Faktiskt så är det det :) Om till exempel någon som inte bor i Sverige (och inte har svenskt medborgarskap), eller inte är myndig kandiderar, så kommer inte den personen få inta posten i fråga även ifall hen vinner valet.

Vi har inget att tjäna på att lyfta fram kandidater som, oavsett hur starka de än är, inte valbara.