handdator

Visa fullständig version : Proposition P06: Ansvar för möteshandlingar vid medlemsmöten (stadgeändring) [bifallen]


Mötespresidiet
2016-02-21, 23:49
Denna stadgeändring antogs i en första läsning på partiets höstmöte 2015: https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=914.
På detta möte tar vi ställning till helheten en andra gång. Det går därför inte att lägga några nya yrkanden i ärendena, utan endast argumentera i sak. Samt naturligtvis rösta för eller emot förändringen, när tiden är kommen för röstning.

I gällande stadgar står att möteshandlingar (som inbegriper de motioner som kommit) ska postas senast tre veckor innan medlemsmöte inleds, men det framgår inte vem som ska genomföra detta. Det bör preciseras, och vi anser att ansvaret bör ligga på mötespresidiet, eftersom det i stadgarna redan reglerats att möteshandlingar ska lämnas till mötespresidiet.

(Denna ändring kräver 2 läsningar)

Geostefan
2016-02-26, 09:29
Jag yrkar avslag. Det måste framgå i stadgarna till vem möteshandlingarna ska skickas. Det är såklart underförstått att det är till medlemmarna men för att man inte ska kunna "kuppa" igenom frågor måste vi ändå tydliggöra detta. Med denna skrivning räcker det att exempelvis sekreteraren skickar handlingarna till ordföranden så är villkoret uppfyllt.

Mikael Holm
2016-02-26, 13:20
Jag yrkar avslag. Det måste framgå i stadgarna till vem möteshandlingarna ska skickas. Det är såklart underförstått att det är till medlemmarna men för att man inte ska kunna "kuppa" igenom frågor måste vi ändå tydliggöra detta. Med denna skrivning räcker det att exempelvis sekreteraren skickar handlingarna till ordföranden så är villkoret uppfyllt.

Det låter som rimligt att lägga till framöver, kallelsen är t ex reglerad så att den ska ut till medlemmar via epost och postas på hemsidan.

Att avslå yrkandet leder dock inte till införandet av det du önskar. Utan jag föreslår att du röstar bifall och sedan skriver ihop en motion om ändringen du vill få till och skickar till vårmötet som snart kommer att kallas till.

Anton Nordenfur
2016-02-26, 18:49
Jag yrkar avslag. Det måste framgå i stadgarna till vem möteshandlingarna ska skickas. Det är såklart underförstått att det är till medlemmarna men för att man inte ska kunna "kuppa" igenom frågor måste vi ändå tydliggöra detta. Med denna skrivning räcker det att exempelvis sekreteraren skickar handlingarna till ordföranden så är villkoret uppfyllt.

Varken originaltexten eller den vi föreslagit nämner vem handlingarna ska skickas till, så jag ser faktiskt inte hur det är relevant i om vi ska bifalla ändringen eller ej.