handdator

Visa fullständig version : Proposition P07: Alternativ till elektroniska möten (stadgeändring) [bifallen]


Mötespresidiet
2016-02-21, 23:51
Denna stadgeändring antogs i en första läsning på partiets höstmöte 2015: https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=914.
På detta möte tar vi ställning till helheten en andra gång. Det går därför inte att lägga några nya yrkanden i ärendena, utan endast argumentera i sak. Samt naturligtvis rösta för eller emot förändringen, när tiden är kommen för röstning.

pebo
2016-02-27, 01:10
Detta är direkt antidemokratiskt. Jag kan inte se någon anlednig till att begränsa rösträtten endast till de personer som har möjlighet att närvara på fysiska möten. Om detta förslag bifalles är det en tydlig signal att endast FtF kompetenta individer är välkomna i PP.

Isaksson
2016-02-27, 11:35
Kring Piratpartiets bildande, och i samtalen kring hur detta system med medlemsmöten växte fram och implementerades, var vi mycket stolta över ett system som tillät så många som möjligt att delta oavsett livssituation, geografiska position eller andra omständigheter som kan försvåra mötesdeltagande. Vi var även stolta över det faktum att vi var det första politiska partiet i Sverige att nyttja modern teknik till detta.

Vi använde detta som argument i olika event, kampanjer och i samtal med meningsmotståndare för att visa att det med mycket enkla medel går att främja demokrati även internt rent tekniskt.

Är jag korrekt i min uppfattning, med tanke på ovanstående motion, att vi nu längre inte är stolta över detta?

Jag anser att detta är ett stort kliv bakåt i vår utveckling som politiskt parti vars syfte är att främja politiskt engagemang och demokrati.

Vänligen,
Isaksson

Talesperson Piratpartiet Karlskrona

Johan mlg Karlsson
2016-02-27, 18:18
Kring Piratpartiets bildande, och i samtalen kring hur detta system med medlemsmöten växte fram och implementerades, var vi mycket stolta över ett system som tillät så många som möjligt att delta oavsett livssituation, geografiska position eller andra omständigheter som kan försvåra mötesdeltagande. Vi var även stolta över det faktum att vi var det första politiska partiet i Sverige att nyttja modern teknik till detta.
Jag var en av dom var med och utvecklade systemen. (Den möteplattform vi använder idag är till exempel mestadels byggt av mig.)

Och jag måste säga... mja. Våra möten har utvecklats åt ett håll som gör att det är svårt för alla att delta, vilket ju var rena motsatsen till vad som var tänkt från början.

Väldigt många medlemmar har möjlighet att kunna komma iväg under en enskild helg, men har inte möjlighet att sitta i flera veckor och läsa in sig på alla motioner, och sedan vara med och rösta i de 4 eller 5 voteringspassen som brukar följa.
Väldigt många förstår inte heller hur de ska kunna förmedla sina tankar på onlinemöten.

Get gör att, nuvarande lösning för möten är exkluderande för många.

Partistyrelsen tanke bakom den här ändringen är, så som jag förstått det, att kunna göra det möjligt att närvara både fysiskt och via nätet. Tanken har aldrig varit att helt avskaffa online-deltagande.

Isaksson
2016-02-27, 23:51
I detta fallet tror jag denna motionen skjuter först och siktar sedan.

För att kunna äta kakan och ha den kvar behöver vi i detta fall enligt min åsikt ha en teknisk lösning klar, innan vi ändrar i stadgar, som tar tillvara på syftet bakom motionen.

Som det ser ut idag tror jag inte den lösningen finns. Jag är en av dem som inte alltid skulle kunna vara med och rösta om mötet hölls exempelvis i STHLM. Då är det mycket enklare för mig att sitta någon timme per kväll för att läsa och rösta på motioner.

Sedan är det väl ändå så att man kan rösta utan att för den delen behöva skriva debattinlägg? Jag tror inte vi skall underskatta de tysta rösterna, så att säga.

Tills det finns en mer detaljerad plan för verkställande av möten som av allt att döma är vida överlägset att hålla möten via detta medel så yrkar i alla fall jag avslag.

Skulle jag spekulera tror jag inte det är mediet i sig som är problemet, utan att vi inte längre belyser möjligheterna för våra medlemmar att delta. Trotts allt så finns det nog inte många medlemmar som inte kan skapa ett konto på Facebook (läs "PP forum") och rösta på en motion (läs "svara på en enkät").

Skulle det kunna gå att implementera komplement till detta? Ja, det tror jag absolut.
Kan man kanske strömlinjeforma förfarandet av medlemsmöten via internet? Högst troligt.

Behöver vi ändra i motionen innan vi har dessa komplement klara för drift? Nej.

Bättre då att utveckla fler media att kunna delta på möten, och rösta på motioner, för att sedan utvärdera dessa innan skarpt läge uppstår.

Vänligen,
Isaksson

Talesperson Piratpartiet Karlskrona