handdator

Visa fullständig version : Proposition P10: Om vilka motioner som ska skickas med möteshandlingar (stadgeändring) [bifallen]


Mötespresidiet
2016-02-21, 23:58
Denna stadgeändring antogs i en första läsning på partiets höstmöte 2015: https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=914.
På detta möte tar vi ställning till helheten en andra gång. Det går därför inte att lägga några nya yrkanden i ärendena, utan endast argumentera i sak. Samt naturligtvis rösta för eller emot förändringen, när tiden är kommen för röstning.

Eftersom senaste vårmötet ändrade när motioner ska ha inkommit, vill vi genomföra nedanstående ändring som en konsekvens av detta beslut.

(Denna förändring kräver 2 läsningar)