handdator

Visa fullständig version : Om ordningsfrågor


Mötespresidiet
2016-02-22, 00:16
Hur du postar ordningsfrågor
Ordningsfrågor ska postas i form av en ny tråd i forumet "Ordningsfrågor".

Vad är en ordningsfråga?
En mötesdeltagare kan om denne ser det som nödvändigt väcka en så kallad ordningsfråga, om denne tycker det behövs ett förtydligande beslut som rör hur mötet ska gå till. Frågan ska innehålla ett konkret yrkande, som ska kunna besvaras med ja eller nej.

Ordningsfrågor kan tas upp närsomhelst på mötet (de är frisvävande från dagordningen på så vis och kan väckas mitt i andra punkter) och gäller vanligen formella frågor om hur mötet ska genomföras.

Enligt tidigare regler beslutar mötespresidiet i ordningsfrågor såvida inte minst 10 mötesdeltagare begär att medlemsmötet ska besluta i frågan alternativt att minst en mötesordförande begär det. På detta möte fastställs saken i den mötesordning som antas i början av mötet.

Är din ordningsfråga verkligen en ordningsfråga?
Frågor som av mötespresidiet inte anses vara ordningsfrågor (det är nästan lika vanligt som att de är det), kommer inte att behandlas utan flyttas till underforumet "Ordet är fritt" för diskussion eller "Allmänna frågor till presidiet" där mötespresidiet svarar på dem.

Om jag bara undrar hur något fungerar?
Vill du ha presidiets svar på en undran om hur något kring mötet fungerar går du till "Allmänna frågor till presidiet" längst ner i vänstermenyn, och ställer frågan där.