handdator

Visa fullständig version : 01. Valberedningens förslag [besvarad]


JPAnderson
2016-11-21, 16:46
Valberedningen har inkommit med sitt förslag till de olika valen (om än försenat) men innan mötets öppnande.
Min fråga är varför mötespresidiet inte har presenterat detta för medlemsmötet ännu?

Mötespresidiet
2016-11-22, 22:08
Valberedningen har inkommit med sitt förslag till de olika valen (om än försenat) men innan mötets öppnande.
Min fråga är varför mötespresidiet inte har presenterat detta för medlemsmötet ännu?
Miss från vår sida. Förslaget har nu presenterats.

Presidiet anser därmed ordningsfrågan besvarad