handdator

Visa fullständig version : 02. Frågan felställd i 07c [besvarad]


Andreas Bjärnemalm
2016-11-30, 09:49
Frågan i omröstningen i 07c är felaktig. Yrkandet mötet har att ta ställning till talar endast om bordläggning, inte om att ålägga styrelsen någonting.

Mötespresidiet
2016-11-30, 22:30
Det är en korrekt iakttagelse. Presidiet kommer därför att avbryta den pågående voteringen, för att starta om den igen i voteringspass 2 med frågan rätt ställd.

Mötespresidiet anser därmed ordningsfrågan vara besvarad.