handdator

Visa fullständig version : 03. Kan inte rösta i de sen tidigare möten bordlagda ärendena [besvarad]


Henry Rouhivuori
2016-12-03, 10:06
Jag har inte fått möjligheten att rösta i de bordlagdafrågorna i voteringspass 2. När jag går in så visas "Du har redan röstat i den här omröstningen" fast jag inte har röstat. Provade logga ut och logga in men det hjälpte inte.

Mötespresidiet
2016-12-04, 20:32
I detta voteringspass (vp2) har det blivit fel vid skapandet av omröstningarna i de sen tidigare bordlagda frågorna (7a-c). Detta innebär att de som röstade i första voteringsomgången i dessa frågor markerats som att de redan röstat i dessa ärenden även i voteringspass 2.
Därför måste dessa omröstningar stängas ner, för att sedan köras om i voteringspass 3.

Mötespresidiet anser därmed ordningsfrågan besvarad.