handdator

Visa fullständig version : Rick&ex SDare


Filipek
2006-07-07, 15:47
Detta skriver jag med anledning av att Rick's uttalande i Expressen angående att det går rykten om att den fd. sverigedemokraten Jimmy Windeskog har gått med i Piratpartiet.

Piratpartiet är en ganska ansenlig skara människor som gått ihop mot ett gemensamt mål. Vi strävar endast mot de målen och samlas trots olika uppfattningar i andra frågor. Detta måste vi värna om, det är vad som gör oss slagkraftiga och starka.

Därför är det väl naturligt att det kommer komma folk till partiet från alla möjliga läger. Extrema eller ickeextrema.

Inom piratpartiet arbetar vi mot utstakade gemensamma mål, därför lägger moderaten i piratpartiet sina ambitioner om sänkt skatt åt sidan, likaså lägger vänsterpartisten sina mål om 6 timmars arbetsdag åt sidan precis som sverigedemokraten lägger sina krav på minskad invandring åt sidan.

Om man väljer att gå med i piratpartiet så tar man ställning, och ett arbete inom partiet främjar de frågor som piratpartiet står för. Därför spelar andra åsikter ingen roll. Självklart skall man ställa sig bakom alla människors lika värde osv. eftersom detta är grundläggande för att syssla med svensk politik.

Går man med så visar man ju också att man bytt bana, att man inte kämpar för saker man kämpat för tidigare utan att man står här och nu och vill ha förändring där piratpartiet kräver förändring.

Därför tycker jag det är fel att mena att högerextremister inte är välkomna i piratpartiet, går de med så har du ju per automatik tagit avstånd från sina tidigare krav och börjat arbeta med oss med sikte på våra mål.

Om det nu är sant (det har varit en mångfald av olika rykten på senare tid) att Jimmy Windeskog gått med i piratpartiet så kan jag inget annat än att hälsa honom välkommen.

Vad tycker ni? Är jag ute och cyklar och i så fall varför?

infinite_emma
2006-07-07, 15:52
mm - jag tror att poängen är att om man tror att PP är högerextremistiskt och det är det man söker partitillhörighet till - har man kommit helfel.

pmanlig
2006-07-07, 16:52
infinite_emma (2006-Jul-07)mm - jag tror att poängen är att om man tror att PP är högerextremistiskt och det är det man söker partitillhörighet till - har man kommit helfel.

Visst, men det är väl högerextremistens problem - eller hur? Är det verkligen vår sak att mota bort människor för den händelse att de går med i PP av fel orsaker?Självklart skall vi vara tydliga med att rasism och medlemskap i PP är oförenliga. Självklart skall vi utesluta de hypotetiska medlemmar som inte förstår det. Därifrån till att aktivt neka medlemskap är det ett stort steg.

Filipek
2006-07-07, 16:59
Alla är välkomna att söka sig till partiet, oavsett bakgrund.

Det som sedan avgör fortsatt medlemskap är vad man gör inom partiet. Gör man saker i partiets namn som inte är förenliga med vad partiet står för (oavsett vad man gör) så bör ju den individens framtid inom partiet utredas.

Nicklas W Bjurman
2006-07-07, 17:00
Ja, en gång invandrar fientlig betyder inte med automatik att man alltid kommer att vara invandrarfientlig. För min del är SDare välkomna i partiet så länge de inte skadar partiet då det enligt stadgarna inte är tillåtet och leder till uteslutning.Alla människor är välkomna om de vill jobba för vad partiet står för eller hur?

infinite_emma
2006-07-07, 17:29
pmanlig (2006-Jul-07)infinite_emma (2006-Jul-07)mm - jag tror att poängen är att om man tror att PP är högerextremistiskt och det är det man söker partitillhörighet till - har man kommit helfel.

Visst, men det är väl högerextremistens problem - eller hur? Är det verkligen vår sak att mota bort människor för den händelse att de går med i PP av fel orsaker?Självklart skall vi vara tydliga med att rasism och medlemskap i PP är oförenliga. Självklart skall vi utesluta de hypotetiska medlemmar som inte förstår det. Därifrån till att aktivt neka medlemskap är det ett stort steg.Ja - alltså - det är viktigt att man är tydlig så ingen landar här av misstag, helt klart. Jag förutsätter dessutom att om man nu redan skulle vara medlem (av misstag) så går man ur när man insett att partiet inte alls var det man trott. Mig veterligen är det ingen i partiet som ropat på åsiktsregistrering i syfte sålla bort eventuella "misshagliga" individer - och jag har svårt att tänka mig att det någonsin skulle kunna hända. Vi frågar inte vad människor har tyckt tidigare, tycker nu vid sidan om våra frågor, eller dylikt för att de ska få äran av ett medlemsskap hos oss. Men vi har varit väldigt tydliga med vad partiet står för, så skulle någon göra misstaget att tro att vi skulle stå för något som aldrig nämns eller finns i principprogrammet så är det lite upp till den personen. Vi ger i alla fall alla möjlighet att få reda på det nu, om inte annat.