handdator

Visa fullständig version : pul.nu - en intressant site


infinite_emma
2006-07-16, 20:37
Var inte riktigt hundra på var den här posten skulle hamna - men eftersom siten är ett exempel på hur man "kommer runt" lagarna om vad man får och inte får säga om en person online, så kändes det som att det här var "rätt ställe", även om det också egentligen handlar om yttrandefrihet. Hursomhelst - intressant läsning.pul.nu (http://www.pul.nu/)PUL mjukas upp första januar 2007

Det ska bli tillåtet att publicera personuppgifter i löpande texter. Likaså att lagra texter med personuppgifter i en dator. Däremot kommer det fortfarande vara förbjudet att lagra eller publicera känsliga personuppgifter. Hit hör exempelvis politiska åsikter, sexuell läggning och etnisk tillhörighet, såvida inte berörda personer lämnar samtycke. Förtroendevalda behöver dock inte inte tillfrågas.Den som inte inhämtar samtycke riskerar både böter och skadestånd. Det går att kringgå PUL genom att mot avgift grundlagsskydda hemsidan hos Radio- och TV-verket i Haninge. Då gäller yttrandefrihetsgrundlagen. Den ger större publicistisk frihet. YGL ger även rätt att behandla känsliga personuppgifter. (Läs mer här intill).