handdator

Visa fullständig version : Lunch med Henrik Pontén (Diego #6)


brelovich
2006-08-09, 18:21
I #6 av <a href="http://di.se/avdelningar/diego/">Diego</a> (DI:s livsstilsmagasin) finns en intervju med Henrik Pontén. Tyvärr finns inte artikeln på nätet men den säger inte så mycket nytt men det går ju bra att skriva en inständare i ämnet ändå.<br>
<br>
När Antipiratbyråns jurist Henrik Pontén intervjuas i Diego #6 säger han<br>
bland annat att den främsta metoden för att stävja illegal fildelning är<br>
att erbjuda möjligheter att ladda ned film lagligt. Vad han inte nämner<br>
är att tekniken för detta funnits i flera år men att filmbolagen<br>
hårdnackat vägrat ta till sig den nya tekniken, ironiskt nog av rädsla<br>
för piratkopiering.<br>
<br>
Man bör tänka på att det som Pontén beskriver som ?bara ett jobb? är ett<br>
jobb för lobbyorganisation som företräder en stor och resursstark<br>
filmindustri. Det han för fram är alltså filmindustrins intressen. En<br>
industri som visat sig närmast besatt av att tjäna pengar till vilket<br>
pris som helst.<br>
<br>
Det som tagit filmindustrin så många år, när det gäller att komma till<br>
skott med filmdistribution över Internet är nämligen inte utveckling av<br>
själva distributionstekniken. Den har funnits länge. Det som tagit så<br>
lång tid är att utveckla metoder för att hindra konsumenterna från att<br>
fritt disponera sin lagligt nedladdade film, det som på fackspråk kallas<br>
Digital Restrictions Management eller DRM.<br>
<br>
I alla tider har konsumenter kunnat köpa och fritt förfoga över sina<br>
kopior av upphovsrättsskyddade verk. En skiva har kunnat kopieras till<br>
kasett (på senare år till CD eller till en MP3-spelare) för att användas<br>
någon annanstans än i hemmet, t ex i bilen. Man har även kunnat ge bort<br>
kopior till släkt och nära vänner. Allt detta har varit helt lagligt och<br>
är det fortfarande. Vad som har förändrats är tekniken för lagring och<br>
distribution. Plötsligt har all film blivit digital och möjlig att<br>
transportera över Internet till helt försumbar kostnad.<br>
<br>
Filmlobbyn har under tiden i stort sett suttit med armarna i kors och<br>
hårdnackat vägrat anpassa sina distributionsmetoder och affärsmodeller.<br>
Inte förrän mycket sent har man vaknat och förstått vad det är som<br>
håller på att hända och istället för att börja sälja film på nätet och<br>
på så sätt erbjuda prisvärda alternativ till piratkopiering har man lagt<br>
ner enorma resurser på att i möjligaste mån försöka stoppa den tekniska<br>
utvecklingen genom att utveckla olika typer av tekniska kopieringsskydd.<br>
För att dessa skydd skall vara verkningsfulla har man dock varit tvungen<br>
att lobba hårt för nya lagar. Lagar som gör det straffbart att försöka<br>
bryta dessa kopieringsskydd, eller ens undersöka hur de fungerar.<br>
<br>
Man har dock inte låtit sig nöja med detta. Datalagringsdirektivet som<br>
antagits av EU efter hårt arbete av bland annat vår egen<br>
justitieminister Thomas Bodström har gjort lagring av trafikdata för<br>
internettrafik obligatoriskt, från att tidigare varit straffbart.<br>
Förevändningen har varit att man vill kunna bekämpa mycket grov<br>
brottslighet och terrorism men som ett brev på posten kommer nu propåer<br>
från bland annat filmlobbyn om att få del av trafikdata för kunna beivra<br>
fildelning, ett brott som hittills bestraffats med böter och därmed<br>
befinner sig mycket långt från grov brottslighet. Detta är något man bör<br>
ha i bakhuvudet när man lyssnar på Henrik Pontén och hans kollegor i<br>
filmlobbyn. <br>
<br>
Vi har i Sverige blivit begåvade med en ganska livaktig debatt i<br>
upphovsrätt- och integritetsfrågor, mycket tack vare tankesmedjan<br>
Piratbyrån (vars webbplats för övrigt stängdes av Polisen i samband med<br>
rassian mot The Pirate Bay.) Av någon anledning har man dock hållit sig<br>
långt bort från denna debatt.<br>
<br>
Antipiratbyrån har mycket pengar bakom sig och presenterar ett ofta<br>
välpolerat budskap. De bolag man företräder har dock inte visat något<br>
större intresse för debatten som förs kring dessa frågor och man har<br>
definitivt visat att man inte drar sig för att använda några som helst<br>
medel för att försvara sin nuvarande affärsmodell, inte ens när<br>
resultatet blir grova inskränkningar av den personliga integriteten och<br>
rätten till ett privatliv.<br>
<br>
Fredrik Moberg

Tor Skude
2006-08-09, 19:11
Jättebra skrivet!