handdator

Visa fullständig version : Valsedels distrubition


Nicklas W Bjurman
2006-08-10, 14:51
Eftersom vi får våra valsedlar inom kort så tänkte jag att det är bäst att vi annordnar detta med utdelningen. Sammanlagt kommer vi få oss tilldelade 112000 valsedlar som ska delas enligt antalet röstberättigade på detta sättet:Avesta 9000

Borlänge 19000

Falun 22000

Gagnef 4000

Hedemora 6000

Leksand 6000

Ludvika 11000

Malung 5000

Mora 8000

Osra 3000

Rättvik 5000

Smedjebacken 4000

Säter 4000

Vansbro 3000

Älvdalen 3000

SM5POR
2006-08-11, 01:36
Malung får rätt god tilldelning där (60 procent, mot 52 procent för länet i genomsnitt), men det kanske motiveras av det stora antalet vallokaler (12 stycken) i en så liten kommun?Kul att se alternativa beräkningsgrunder för fördelningen i alla fall. Mer sådant! :D

Nicklas W Bjurman
2006-08-11, 02:34
Hmm, faktum är att Malung är ju en jätte stor kommun men vi är inte starka enligt antalet medlemmar i Malung med ~1400 Medlemmar/väljare som kan gämföras med Borlänge och Falun som har ~600 Medlemmar/väljare.Malung borde som sagt få 4000 valsedlar istället. Om man vill komplicera till det kanske man ska ta med i beräkningarna Medlems tätheten samt antalet vallokaler. Få se om jag ska göra det eller inte.

SM5POR
2006-08-11, 03:12
Frånsett Malung hade du precis samma siffror som jag räknat ut. Skillnaden kom sig av att jag hade reserverat 1.000 valsedlar som reserv för hela valkretsen, att ta av om något valdistrikt skulle tappa bort sina (eller andra ändamål). Det kanske är försiktigt i överkant; jag vet inte.Om ni nu inte vill ge 5.000 till Malung så kan ni ju göra en sådan reservbunt av överskottet i stället.

Nicklas W Bjurman
2006-08-11, 04:00
Jag funderar på om man inte ska ta med mera variabler i beräkningarna. De variabler man borde ta med vore väll i så fall; Antalet väljare, valdeltagande förra gången, antalet lokaler och Medlemmar/väljare.Problemet är att jag inte kan säkert säga att antalet Medlemmar/väljare är en säker variabel för att visa på stödet vi har i väljarkretsen. Man skulle kunna vikta den variabeln mindre signifikant för utgången dock.

SM5POR
2006-08-11, 17:13
Nicklas W Bjurman (2006-Aug-11)Jag funderar på om man inte ska ta med mera variabler i beräkningarna. De variabler man borde ta med vore väll i så fall; Antalet väljare, valdeltagande förra gången, antalet lokaler och Medlemmar/väljare.

Jag hade liknande funderingar i början, men kom till slutsatsen att det knappast var värt besväret. Jag valde en formel som var enkel både att förklara och att använda, så att vem som helst skulle kunna göra fördelningen på egen hand. Om man blandar in för mycket matematik i problemlösningen riskerar man att en del känner tveksamhet inför huruvida fördelningen är den rätta, och då sitter de kanske och gör om beräkningarna efter eget huvud. Det vore slöseri med arbetskraft som gör större nytta i kampanjarbetet på stan.Problemet är att jag inte kan säkert säga att antalet Medlemmar/väljare är en säker variabel för att visa på stödet vi har i väljarkretsen. Man skulle kunna vikta den variabeln mindre signifikant för utgången dock.

Samma osäkerhet gäller alla andra variabler, särskilt som Piratpartiet är ett nytt parti. Valdeltagandet varierar visserligen mellan olika orter, men inte extremt mycket. Om man jämför kommunerna i riksdagsvalet 2002 så låg Haparanda lägst med 67 procent och Lomma högst med 88 procent, dvs en faktor mellan dem på bara 1,3. Jag har inte jämfört valdeltagandet mellan enskilda valdistrikt, och ytterlighetsfaktorn är rimligen större där, men knappast extremt stor.Antalet röstberättigade varierar betydligt mer mellan valdistrikten, kanske upp till en faktor 7 mellan ytterligheterna, och därför är det lämpligt att ta hänsyn till det och inte lägga precis 400 valsedlar i varje vallokal utan hänsyn till distriktets storlek.Vad andra parametrar såsom antalet medlemmar på orten betyder är lika osäkert. Den där tumregeln med 30 väljare per partimedlem är vad jag förstår giltig för hela riket i genomsnitt, men inte nödvändigtvis relevant när du kommer ned på kommun- eller valdistriktsnivå. Boende i tätort har nog lättare att organisera sig än boende på landsbygd (ny teknik kan eventuellt vända den korrelationen upp och ned), men det betyder inte att de röstar enligt samma formel.Höstens val blir den första riktiga mätningen av hur Piratpartiets faktiska väljare fördelar sig geografiskt i landet, och jag lär begrava mig själv i resultaten från Valmyndigheten för att försöka hitta mönster, korrelation med andra partiers röstetal och liknande (men jag är alltså bara amatör på statistikområdet; andra kan det här bättre än jag). För att erhålla säkrast möjliga resultat är det angeläget att partiets valsedlar finns i tillräcklig mängd i flertalet vallokaler, och 40-50 procent av antalet röstberättigade anser jag är fullt tillräckligt (det skulle då möjligen vara något utpräglat studentbostadsområde där Piratpartiet har en teoretisk chans till 50 procent av rösterna i valdistriktet, men jag är skeptisk till att så skulle bli fallet).Skulle partiet inte komma in i riksdagen denna gång, så har ni därmed ändå en betydligt bättre bild av var den stora väljarpotentialen finns, och då kan ni utnyttja det i kommande kampanjer, såsom EU-parlamentsvalet 2009. Antalet valsedlar lär inte bli det största problemet, för på tre år hinner ni gott och väl samla in den miljon kronor som behövs för att köpa 30 miljoner valsedlar, och till riksdagsvalet 2010 är valsedlarna förhoppningsvis betalda av staten.Jag avråder alltså från ytterligare räkneövningar för hela valkretsens del, men om ni vet att ni har en stor klick sympatisörer i något visst valdistrikt så kan ni ju ge dem några hundra valsedlar extra från reservbunten.