handdator

Visa fullständig version : Vallokaler: Förklaring till ansvarsrollerna


Martina
2006-08-15, 10:57
Förklaring till ansvarsrollernaDistributörEn person som är distributör för en vallokal har typiskt ett sådant ansvar för 8-10 vallokaler, eller så många som går att cirkulera mellan inom loppet av ungefär tre timmar.Ansvaret innebär att det ska finnas valsedlar i vallokalerna. Ifall vallokalen inte är bemannad, så börjar arbetspasset med att alla vallokaler ska ha fått valsedlar kl 08.Att vara distributör för en vallokal innebär följande ansvar:* Att hämta valsedlar avsedda för lokalerna från kommunledare eller motsvarande.

* Att under hela öppettiden, 08-20, cirkulera mellan de vallokaler man distribuerar till och se till att det finns valsedlar. (Bil eller motorcykel med packväskor rekommenderas.)

* Att bistå vallokalsvärdarna med valsedelspåfyllning efter behov under hela dagen.VärdEn person som är värd för en vallokal står i entrén och delar ut valsedlar. Vi har tre pass för värdar under valdagen; klockan 08-12, 12-16 och 16-20. Första värden tar också med första laddningen valsedlar till lokalen och lägger ut inomhus.Det innebär att ge väljarna en sista påminnelse om att Piratpartiet finns och är ett seriöst parti, och att se till att våra valsedlar finns där de ska.Ansvaret innebär:* Viktigast: Att stå utanför vallokalen, se trevlig och proper ut, och erbjuda väljarna valsedlar för Piratpartiet när de kommer till vallokalen. Säg inget, bara erbjud dem genom att räcka fram valsedlar och ge till dem som vill ha. (Enligt vallagen får man inte försöka påverka väljarna i eller vid vallokaler.)

* Att, om man har första värdpasset under dagen, skaffa första laddningen valsedlar för vallokalen från kommunledaren.

* Att komma till sitt pass senast tio minuter innan det börjar.

* Att kontinuerligt fylla på valsedlar i högen där väljarna plockar valsedlar inne i vallokalen.

* Att bära namnbricka med tydlig markering "PIRATPARTIET", och eventuellt andra kläder från piratshoppen.

* Att svara på frågan "Vad står Piratpartiet för?" med "Fri fildelning och skyddat privatliv", om frågan ställs utanför vallokalen.

* Att svara på alla andra frågor och följdfrågor med "Tyvärr, enligt vallagen får jag inte svara på den frågan, fråga valförrättarna eller titta på vår hemsida."

NoteringVi samlar även in email för våra frivilligarbetare inför valdagen den 17 september, något vi inte gjorde för röstningslokalerna. Detta gör vi eftersom det kommer att bli en såpass stor organisation att e-mail är det snabbaste sättet att sätta alla berörda i kontakt med varandra, och i praktiken det enda sättet. Till exempel kommer alla distributörer att få reda på vilka värdar som står vid lokalerna de bemannar och vilka telefonnummer de har, och enklaste sättet att hantera det i stor skala är att ha allas emailadresser. På samma sätt kommer kommunledarna att kunna maila distributörerna och värdarna om var de kan hämta valsedlar, etc.