handdator

Visa fullständig version : Följetongskampanj: Besök Bodströms turné.


Björn Odlund
2006-08-18, 23:38
Måndagen den 11 September får vi i valkrets 19 besök av Thomas Bodström (och Göran Persson) i Borås och Ulriciehamn. Jag har sett på forumet att denna turné som vår justitieminister gör i vårt land redan har börjat. T.ex så ser jag (http://forum.piratpartiet.se/Topic48346-27-1.aspx)att han var i kalmar igår fredagen den 18onde.Vad vi hade tänkt oss att man skulle göra är att ta fram ett flygblad som vi har valt att kalla "Bodströms värsta", vilket skall vara en relativt neutral (dvs inte så propaganda-aktig) i sin framtoning och sakligt berätta om de fasansfulla lagändringar som vår justitieminister har fått igenom/arbetar för att få igenom. Givetvis skall piratpartiets namn stå med (förslagsvis med loggan längst upp följt av "Bodströms värsta") men det skall inte vara fullt med formuleringar som "Detta tycker vi är, dåligt" eller "...är en viktig demokratisk rättighet", utan låta människor själva bilda sig en uppfattning om vad de tycker om det de precis fått läsa.Vi är övertygade att de flesta kommer tycka att det Bodström håller på med inte är något de tycker är bra och att vi i samband med detta exponerar vår logga och partinamnet på flygbladet (dessutom finns vi ju tillhands genom att vi delar ut dem, företrädesvis i partikläder, om folk vill fråga om något eller bara snacka).Dessutom är det ju bra om vi kan försöka göra detta vid varje stopp som Bodström har på sin valturné. Varje gång han skall tala är vi där, lite som en nagel i ögat på honom, i våra piratkepsar och delar ut våra flygblad. Var han än reser så är vi där. Kanske kan det bli något som tas upp i media, vem vet?

Detta borde inte vara speciellt svårt att ordna till, som jag det är det två saker man behöver fixa:1) Flygbladet (som hos oss går under arbetsnamnet "Bodströms värsta", men det är ju inte ett måste), eller snarare vad det skall stå i flygbladet. Med tanke på att texten skall vara objektiv så hade jag tänkt att Marschen mot Bodströmsamhället (http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175666227.pdf) kan vara en bra källa att hämta formuleringar ur, men även floodis blogg; Free the Mind (http://freethemind.blogspot.com/) borde vara en bra källa. Någon som kan peka på relevanta formuleringar där eller någon annanstans.2) Vi behöver veta när Bodström är var på sin turné för att kunna kordinera så många besök som möjligt. Jag tar på mig att fixa detta snarast (turnén har som sagt redan börjat) och återkommer i tråden då jag vet mer.Vad säger ni?

Mab
2006-08-19, 03:16
Låter som en enormt bra idé. Vår stora svaghet är att media tycks ointresserad av att ha med oss. Men eftersom de med all säkerhet svansar efter Bodström vart han än går så här i valtider ger det ju oss ett enkelt sätt att dela (en del skulle felaktigt kalla det stjäla) den uppmärksamhet media lägger på honom.

Daniel.Lecoq
2006-08-19, 11:03
Detta skulle kunna vara våran valturné.

Vi behöver till skillnaden från GP och TB inte åka land och rike runt, då vi redan finns representerade överallt, bara se till att finnas där lokalt när dom är där.Det roligaste för Borås del är ju att dom är här nine/eleven.

manimani
2006-08-19, 23:44
Jag har nu gått igenom Marschen mot Bodströmsamhället och försökt sammanfatta den i texten nedan. Den behöver bearbetas ytterligare och framför allt förkortas mycket, och mitt språk måste omformuleras så att det blir mindre snårigt och mer lättläst och klatschigt.<br>
<br>
Problemet är att det sammantaget handlar om så himla mycket skit (och jag har ändå inte tagit upp allt som står i rapporten), samt att det är en chockeffekt i sig att det är så mycket olika snarlika grejer: Bodströms vision verkar verkligen vara att det absolut inte ska gå att smita undan det totala övervakningssystemet på något enda sätt. Så det behövs nog minst ett dubbelsidigt A5-flygblad. <br>
<br>
Det finns helt säkert felaktigheter här, jag tyckte det var lite otydligt här och där vilka tvångsmedel som krävde vilka minimistraff eller vad som hörde till vilken proposition.<br>
<br>
<h1>Bodströms värsta</h1> <br>
På det här flygbladet ger vi några urval ur de minst 22 lagförändringar som regeringen, med justitieminister Thomas Bodström i spetsen, genomfört, eller planerar att genomföra, när det gäller hemlig övervakning som polisen ska få utföra. <br>
<br>
Vi i Piratpartiet anser att utvecklingen på det här området har gått alldeles för fort och för långt i riktning mot massiv övervakning av alla och allt. Det är ett straff i sig att vara övervakad, och i princip borde man inte behöva vara övervakad om man inte är misstänkt för brott. Låt gå för kameraövervakning på offentliga platser, även om detta också kan diskuteras. Men hemlig övervakning av människors hem, privatliv och privatkommunikation spelar i en annan division beträffande hur det inkräktar på den personliga integriteten. <br>
<br>
Erfarenhet visar att all denna information som samlas med säkerhet kommer att läcka till obehöriga, och kommer att kunna utnyttjas, om kanske inte i dagsläget av staten mot regimkritiker, så dock helt säkert av enskilda tjänstemän som vill ha hållhakar på meningsmotståndare, eller bedriva utpressning.<br>
<br>
<h2>Förändringar som redan trätt i kraft</h2><br>
* Polisen får telefonavlyssna folk som inte är misstänkta för någonting, utan bara råkar ha kontakt med en person som är misstänkt för brott som skulle kunna ge 2 års fängelse. De får också installera hemliga spionkameror i dessa "misstänktas bekantas" hem. <br>
<br>
* (Prop 2004/05:143) All överskottinformation från hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning får användas i förebyggande syfte. Förundersökning med anledning av överskottsinformationen får inledas för alla brott som kan ge mer än ett års fängelse och som inte antas ge böter i det aktuella fallet. <br>
<br>
* Historisk information ska kunna utnyttjas vid hemlig övervakning (såsom bl.a. sparad e-post från tiden före personen var misstänkt för brott)<br>
<br>
* Det har blivit lättare för polisen att överföra övervakningsinformation till utlandet eller genomföra gränsöverskridande övevakning <br>
<br>
* (Prop 2005/06:177: "Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott")<br>
Man kan använda hemlig teleavlyssning, teleövervakning, kameraövervakning samt postkontroll utan att det överhuvudtaget finns en misstanke om något brott: det behöver endast finnas anledning att anta att en person kommer att begå dessa brott. Visserligen gäller just den här lagförändringen endast utredningar om tämligen allvarliga brott, men märk hur själva övervakningen kan drabba vem som helst.<br>
<br>
<h2>Förändringar som börjar gälla om ett år, om inget görs</h2><br>
* (Prop. 2005/06:178 "Hemlig rumsavlyssning") Polisen ska få lov att i hemlighet bryta sig in i ett hem för att installera buggningsapparatur med radiosändare. Den buggade ska inte behöva informeras i efterhand om att buggning har förekommit. Även tidningsredaktioner ska kunna buggas. Som vanligt anför regeringen att det är till för att bekämpa "terrorism, spionage, författningshotande verksamhet samt organiserad och systemhotande brottslighet". Lagrådet konstaterar att det tillämpningsområde som anges "ingalunda är begränsat till att avse dessa typer av allvarlig brottslighet". <br>
<br>
Förändringen skulle ha börjat gälla 1 juli 2006, men på grund av regleringar angående den här typen av lagändringar kunde minoriteten kd, c, mp, v skjuta upp den i 12 månader.<br>
<br>
<h2>Saker som är på väg att införas</h2><br>
<h3>EUs datalagringsdirektiv</h3><br>
Till ofantlig kostnad för tele- och internetoperatörerna måste saker som tidigare var strikt förbjudet att lagra, nu istället lagras i minst ett halvår. <br>
<br>
Det det handlar om är att varje enskild kommunikation mellan människor ska registreras: både telefonsamtal och datorkommunikation (t.ex. e-post). För varje enskilt samtal eller informationsöverföring ska det lagras sändare och mottagares personuppgifter, start & sluttid, vilken typ av kommunikationsutrustning som användes, och (för mobiltelefoner) var mobilen befann sig geografiskt. <br>
<br>
Sverige och Bodström har varit helt drivande krafter bakom datadirektivet. Troligen förstod Bodström att ett sånt här förslag skulle bli lättare att få igenom i en krets av några ministrar på EU-nivå, i jämförelse med att försöka få majoritet för det i Sveriges riksdag. Bodström har dessutom fört EU-nämnden bakom ljuset om vad regeringens linje innebar; hans agerande i frågan har KU-anmälts av centerpartiet [tror jag, och mp?]. <br>
<br>
I sitt ursprungliga förslag, som förkastades av EU, drev Bodström att man även skulle lagra data om chattkommunikation och fildelning, samt varje websideadress som besökts (vilket t.ex. innebär att man skulle kunna se alla sökord som skrivits in i sökmaskiner, och mycket mycket mer, och i princip få veta precis allt om en person). När direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning kan man välja att gå utöver EU:s minimikrav, så man kan gissa att han troligen kommer att driva denna hårdare linje igen. <br>
<br>
Polisen kommer att kunna få ut samtliga uppgifter som lagrats om en person i samband med utredning av samtliga brott med minimistraff på 6 mån eller mer; och dessutom andra specificerade brott med lägre minimistraff, samt alla försöks-, förberedelse- eller stämplingsbrott till dessa brott, oavsett straffsatser. (enl. Rättegångsbalken 7 kap 19 § samt Lag om elektronisk kommunikation (2003:389) 6 kap 23 §)<br>
<br>
<h3>SOU 2005:38</h3><br>
* Enligt förslag (SOU 2005:38) ska polisen i hemlighet få bryta sig in i folks hem för att installera dold programvara i deras datorer, som via nätet rapporterar varje knapptryckning, och varje hemsida som besökts, och skickar en kopia av allt på hårddisken och alla mejl. Enligt Advokatsamfundets bedömning tillåter detta förslag även aktivering och avlyssning av eventuell mikrofon och webkamera på datorn. Detta medel ska få användas för misstanke om brott med lägre straffvärde än det som lagen kräver för vanlig telefonavlyssning, trots att det rimligen går att få reda på mycket mer om en flitig datoranvändare genom att få tillgång till dennes dator, jämfört med att bedriva telefonavlyssning mot vederbörande. Och naturligtvis ska denna typ av spionere även få bedrivas på alla datorer som tillhör denne misstänktes bekantskapskrets. <br>
<br>
* Polis och åklagare ska, utan misstanke om brott överhuvudtaget, få ha tillgång till abonnentuppgifter ständigt och jämt: d.v.s. bland annat vilken individ (med namn och adress och personnummer) som haft vilket IP-nummer vid varje enskilt tillfälle. Föreslås överföras kontinuerligt till en databas hos polisen. I sitt remissvar påpekar Post- och Telestyrelsen att IP-nummer "kan användas för omfattande kartläggningar av individers nyttjande av elektronisk kommunikation". (PTS)<br>
<br>
Hemlig tele- och dataövervakning ska kunna ske mot personer som överhuvudtaget inte är misstänkta för brott eller har kontakt med en misstänkt; det behöver inte ens finnas någon misstänkt person, utan det ska kunnas användas när som helst om det anses kunna vara behjälpligt som del i en brottsutredning som rör brott som antas kommer att ge minst 2 års fängelse i det specifika fallet. Så fort man håller på med en sån utredning ska man alltså i princip få bugga och dataövervaka vem, vad, och var som helst hur mycket som helst. <br>
<br>
När man begär tillstånd från domstolen (som i princip alltid beviljas) för att utföra övervakning ska man inte behöva ange specifika abonnemang eller adresser, utan man kan begära buggningstillstånd angående viss person, och sen har man rätt att övervaka alla telefoner och datorer som denna kan tänkas ha nyttjat, d.v.s. hela bekantskapskretsens mobiler och datorer.<br>
<br>
* åklagaren ska själv kunna fatta ett interimistiskt beslut om övervakning medan domstolens beslut inväntas.<br>
<br>
* Man ska kunna kräva av tele- och internetoperatörerna att de anpassar och bygger om sina system för dyra pengar för att det ska bli lättare för polisen att övervaka dem. <br>
<br>
<h3>Departementspromemoria Ds 2005:6 "Brott och brottsutredning i IT-miljö"</h3><br>
<br>
Nytt hemligt tvångsmedel införes: Frysning av elektronisk kommunikation. Detta skall kunna beslutas av åklagare själv utan att gå till domstol. [Vad innebär detta? Hur kan man frysa någons kommunikation i hemlighet?] <br>
<br>

Henrik Lindberg
2006-08-20, 00:12
Mycket bra gjort på så kort tid! Hatten av till dig för att du tog dig tiden att göra detta, eftersom Bodströms turné redan är i startgroparna. :) Vilka källor använde du? Enbart Marchen mot Bodströmssamhället?

Som jag ser det återstår nu endast att:<UL><LI>Fastställa <U>källor</U>, gärna de som direkt pekar på det vi tar upp, vilka skulle kunna vara de källor som används i Marchen mot Bodströmssamhället.</LI><LI><U>Finputsa</U> texten så att den matchar den storlek på foldern/flyern vi tänker använda så att vi kan presentera en slutversion, klar att använda.</LI><LI><U>Informera</U> om att denna text kommer att vara tillgänglig för alla de valkretsar som tycker att den här kampanjen är en god idé.</LI><LI>Köra så det ryker! :cool:</LI>[/list]

agnesson
2006-08-20, 11:33
Underbart att vi kör en sådan här grej gemensamt. Han ska inte få det lätt ;)

Snild Dolkow
2006-08-20, 13:07
Det här verkar som en jättebra idé! Jag orkar dock inte sitta och läsa igenom hela "Bodströmssamhället".Blir det någon flyer av det hela skriver jag ut massor och går runt med om/när de kommer till Malmö..Försökte hitta bodströms schema på riksdagen.se och regeringen.se. "Inga aktiviteter rapporterade", tyvärr.. Kollade också (s) hemsida, men hittade inget om Bodström.

Henrik Lindberg
2006-08-20, 16:05
Snild Dolkow (2006-Aug-20)
Försökte hitta bodströms schema på riksdagen.se och regeringen.se. "Inga aktiviteter rapporterade", tyvärr.. Kollade också (s) hemsida, men hittade inget om Bodström.

Björn Odlund kommer att ta kontakt med Bodströms sekreterare så att man kan få ut ett schema. :)

Björn Odlund
2006-08-21, 11:47
manimani: En eloge till dig för det arbetet, detaljer kan vara fel, det får vi kolla upp, fomuleringar får bearbetas, men detta är en bra början som det är mycket lättare att jobba vidare från! Kudos!

Har du några källor till din text? Jag tänker främst på sid- (och möjligtvis styckes) hänvisning till "Marschen mot..."

Appropå format, så tror jag också att en dubbelsidig stående A5:a är en bra idé.

manimani
2006-08-21, 11:53
Allt är hämtat ur Marschen mot Bodströmsamhället. Man skulle förstås kunna ange vilket sida och stycke ur den rapporten det gäller, men då är det väl bättre att gå direkt till lagarna och propositionerna direkt och hänvisa till dem.I praktiken ska jag nog göra såhär:1) För de få stycken i min sammanfattning som saknar hänvisning till vilken proposition, utredning eller lag e.d. det handlar om: ta reda på detta.2) Skicka ett mejl till Mr. Swartz himself och be honom, i egenskap av expert, kolla att vi har uppfattat saker och ting rätt. Och lita på vad han säger.Men ni får gärna förekomma mig med detta, jag kommer inte ha tid med det förrän tidigast i övermorgon.

Tor Skude
2006-08-21, 12:09
Något nytt om herr Bodströms planerade turnéstopp? Om han kommer hit till Linköping så ska han få se på flygblad.

Björn Odlund
2006-08-21, 15:39
Tor Skude (2006-Aug-21)Något nytt om herr Bodströms planerade turnéstopp? Om han kommer hit till Linköping så ska han få se på flygblad.

Ringt och pratat med hans pressekreterare idag, hon lovade att maila mig. Så vi får hoppas att det plingar till i min mailbox snart.Ps. Hörde i bakgrunden att Bodström stod och höll tal någon stan i sverige när jag pratade med henne. spooky!

Björn Odlund
2006-08-21, 15:53
manimani (2006-Aug-21)Allt är hämtat ur Marschen mot Bodströmsamhället. Man skulle förstås kunna ange vilket sida och stycke ur den rapporten det gäller, men då är det väl bättre att gå direkt till lagarna och propositionerna direkt och hänvisa till dem.

Du har rätt, bättre att källorna är rena källor än att vi hänvisar till en källa som hänvisar till en källa (det blir lite av viskleken då). Sedan så avslutar man flygbladet med Vill du veta mer? Gå in på... och så en länk till Marschen mot Bodströmsamhället (och eventullet vår URL oxå).Att låta Swartz titta igeom den färdiga texten är nog en jättebra idé.

manimani
2006-08-21, 16:08
Björn Odlund (2006-Aug-21)Tor Skude (2006-Aug-21)Något nytt om herr Bodströms planerade turnéstopp? Om han kommer hit till Linköping så ska han få se på flygblad.

Ringt och pratat med hans pressekreterare idag, hon lovade att maila mig. Så vi får hoppas att det plingar till i min mailbox snart.Hoppas att du får framgång med detta; jag var lite tveksam till om det skulle gå att få ut information p.g.a. följande:Aftonbladet: Partiledares valturnéer hemlighålls (http://www.aftonbladet.se/vss/val2006/story/0,2789,869393,00.html)

”Alla lurpassar på varandra hela tiden”

Björn Odlund
2006-08-21, 16:37
manimani (2006-Aug-21)Björn Odlund (2006-Aug-21)Tor Skude (2006-Aug-21)Något nytt om herr Bodströms planerade turnéstopp? Om han kommer hit till Linköping så ska han få se på flygblad.

Ringt och pratat med hans pressekreterare idag, hon lovade att maila mig. Så vi får hoppas att det plingar till i min mailbox snart.

Hoppas att du får framgång med detta; jag var lite tveksam till om det skulle gå att få ut information p.g.a. följande:Aftonbladet: Partiledares valturnéer hemlighålls (http://www.aftonbladet.se/vss/val2006/story/0,2789,869393,00.html)

”Alla lurpassar på varandra hela tiden”

Jo, jag var lite orolig för det så jag presenterade mig med namn och var hövlig och allt det där, men sa inte att jag var från piratpartiet och jag beganade mig av min hotamail-adress istället för min @piratpartiet.se mail.

agnesson
2006-08-22, 10:19
Försök göra klart ett flygblad så snabbt som möjligt ni som kan. Han kommer till oss på fredag...

agnesson
2006-08-22, 11:38
Nu vet jag hur vi ska göra för att pressa honom. Iallafall på mindre tillställningar där han bemöter publiken. Bland annat kommer han besöka en skola här i Växjö.

Vi i Piratpartiet trycker upp färdiga frågor som vi sprider till publiken så att dom själva kan fråga ut Bodström. Vi borde kunna hitta ganska många frågor som han har svårt att svara på. Vad tror ni?

Se bifogad fil för exempel.

Björn Odlund
2006-08-22, 11:52
God idé, åtminstone om det är en tillställning av typen innomhus där det är tanke att åhörarna skall få ställa frågor. Gymnasieskolor är nog ett lysande exempel på det.Skall se om jag kan pilla ihop ett utkast ikväll.

Björn Odlund
2006-08-22, 12:36
Så nu fick jag svar, om än inte så fullständigt som jag ville.Här är Thomas Bodströms schema för tre dagar framåt. Vi kan endast lämna ut för så många dagar (direktiv från SB). Detta beror dels på säkerhetsaspekten samt att programmet ändras hela tiden.

Dock, verkar ju nästa mening mer hoppingivande:I fortsättningen kommer detta schema också att finnas på www.sap.se

Idag - Landskrona

23 aug - Perstorp, Örkelljunga och Åstorp

24 aug - Stockholm

25 aug - KronobergSå vi får väl hoppas att de gör slag i saken och lägger upp det på hemsidan, eller skall jag behöva "mailbomba" ( ;) ) dem var tredje dag?

Herr_Bengtsson
2006-08-22, 16:59
Är det någon som har ett schema för hans besök imorgon? Det enda jag lyckats hitta är han är i Perstop på torget från 10 till 12

Björn Odlund
2006-08-22, 17:02
Herr_Bengtsson (2006-Aug-22)Det enda jag lyckats hitta är han är i Perstop på torget från 10 till 12

Vad har du för källa för den informationen, lokalpress?

Herr_Bengtsson
2006-08-22, 17:08
ännu bättre, sossarnas egna sida: http://www.perstorp.socialdemokraterna.se/

Björn Odlund
2006-08-22, 17:15
Schysst! Inte helt lättnavigerad sida dock (eller snygg i firefox), hur byter man kommun, om man vill kolla andra kommuner än Perstop?

Mårten Fjällström
2006-08-22, 17:22
Sossarna har ju ett kalendarium (hemliga kampanjscheman, right...). Det är inte helt lättnavigerat, men så här ser det ut i Uppsala i september:http://www.s-info.se/region/calendar.asp?id=151&year=2006&month=9&message=21184Och Bodström kommer hit den 4:e september...

Herr_Bengtsson
2006-08-22, 17:26
Jo minsann då hittade jag det tillslut, så här ser det ut imorgon:Besök i Perstorp, Örkelljunga och Åstorp den 23 augusti.10.00 möte med Ursula Schröder på kommunhuset som har skrivit brev till Thomas angående polisen i Perstorp.10.30 Öppet möte på torget i Perstorp angående polisfrågan.13.00 torgmöte i Örkelljunga centrum. Rosutdelning och möte med väljare.14.30 besök på arbetsmarknadsenheten AKTIVA i Åstorp.15.00 torgmöte i kommunparken i Åstorp. Rosdelning och möte med väljare.

Emland
2006-08-22, 18:14
Thomas Bodström ska komma och besöka min skola (borgarskolan) i malmö... det ska bli intressant och se vad den fjanten ska snacka om.

vigfus
2006-08-22, 18:21
Emland (2006-Aug-22)Thomas Bodström ska komma och besöka min skola (borgarskolan) i malmö... det ska bli intressant och se vad den fjanten ska snacka om.Försök få igång frågeställningar i stil med vad agnesson föreslog här ovan. Det blir nog väldigt dråpligt. :)

Anders Hedberg
2006-08-22, 19:40
Någon som minns IB? Socialdemokratins hemliga polis som övervakade kommunister, där fackföreningarna var den förlängda handen? På torgmötena borde man kunna träffa på lite folk som var med på den tiden, frågar ni dem vad de tycker om övervakning av subversiva element så kanske ni får ett litet annat svar än väntat... dessutom är Bodströmsamhället ett beställningsverk av Timbro, så citat därifrån lär inte påverka någon sann socialdemokrat.En möjlig vinkling där är att Bodström kriminalsierat en hel ungdomsgeneration efter påtryckningar från amerikanska storbolag som normalt gjort sig kända för att jaga döda mormödrar och små barn med skadestånd som gör de ekonomiskt skuldsatta resten av livet. Bodström har medverkat till att dessa bolag vars vinster placeras i skatteparadis (Se rolling stones i aftonbladet idag), nu kommer att göra samma sak med dina barnbarn här i Sverige, ty så är kapitalismen, de drar sig inte för någonting så länge de tjänar pengar, vilket de bevisat i USA.På gymnasieskolorna borde det dock vara självklart att ställa Bodström till svars för det här med övervakningen, bra jobbat!

voter
2006-08-22, 23:32
Angående Bodström i gymnasieskolor:Bodström är väldigt slipad! Jag tror att man riskerar att hjälpa honom snarare än stjälpa honom om man ställer långa och öppna frågor. Låt honom endast svara ja/nej.Om Bodström t.ex. ville göra inbrott hos dig, så skulle han lätt få det att låta som en jättebra idé.Då är det nog bättre med eventuella spontana spridda burop (alltså inte sabotera, utan bara när det är på sin plats) när han pratar om sina integritetskränkande förslag och ställa korta frågor i slutet av presentationen. Dessa frågor + eventuella burop kan eventuellt få folk att se igenom hans slipade fasad.Alltså: Ställ endast några få stängda (krav på ja eller nej) korta frågor angående de värsta övertrampen.

manimani
2006-08-23, 00:20
VoterButNotMember (2006-Aug-23)Angående Bodström i gymnasieskolor:Bodström är väldigt slipad! Jag tror att man riskerar att hjälpa honom snarare än stjälpa honom om man ställer långa och öppna frågor. Låt honom endast svara ja/nej.Om Bodström t.ex. ville göra inbrott hos dig, så skulle han lätt få det att låta som en jättebra idé.Då är det nog bättre med eventuella spontana spridda burop (alltså inte sabotera, utan bara när det är på sin plats) när han pratar om sina integritetskränkande förslag och ställa korta frågor i slutet av presentationen. Dessa frågor + eventuella burop kan eventuellt få folk att se igenom hans slipade fasad.Alltså: Ställ endast några få stängda (krav på ja eller nej) korta frågor angående de värsta övertrampen.Jag tror tyvärr att tillockmed små försynta burop är uteslutna, med tanke på en ytterligare "incident" idag: Expressen: Vänsterextrema skapade kaos i Kungsträdgården (http://www.expressen.se/ego/c_0/index.jsp?a=663261)Visserligen verkar det som att det var seriösa bråkstakar, och inte Osynliga partiets flygbladsutdelare, som blev bortförda den här gången. Men grejen är att vi nog inte vill bli förknippade med dessa grupper genom att något liknande ingripande mot oss utmålades på samma sätt; som ett hot mot säkerheten och mötesfriheten.Tyvärr så ser nog spelreglerna ut som så att vi måste uppföra oss jätte-ostörande och se snälla och välkammade ut, och kanske inte ha otäcka slafsiga kepsar och svarta jackor på oss utan bara mesiga vita tenniströjor, typ. Detta för att ha ryggen fri när vi sen ändå blir arresterade...

voter
2006-08-23, 00:28
Mötet med Bodström i skolan blir ju mer av en föreställning, men visst du har helt rätt - burop ska inte uppmuntras.I så fall sk man nog bara dra 2-3 korta stängda frågor i slutet och sedan dela ut material i stället.Edit: ä-&gt;ö

dartos
2006-08-23, 20:41
Vad tycks om en historia som folk kan relatera till?

Jag skrev ihop ett utkast. Redigera, kopiera, skriv om, gör vad ni vill. En tanke baraBodströmsamhälletFrida är 29 år och jobbar som sjuksköterska på det allmänna sjukhuset. Där trivs hon bra och trots det ibland hårda arbetet går hon alltid hem glad över att ha hjälpt någon under dagen. Johan är Fridas man. De gifte sig för några år sedan efter att ha träffats genom bekanta. För fem år sedan fick de sitt första barn, Henrik, och väntar nu ett andra, en liten flicka. Frida och Johan ser ljust på framtiden.

Vad de inte vet är att deras hem är buggat. Överallt i deras hem har polisen monterat avlyssningsutrustning. Detta gjordes när Frida och Johan hälsade på Fridas föräldrar för ett par veckor sedan. Mikrofoner och kameror med radiosändare gör att polisen från stationen kan avlyssna allt som sker i deras hem. Via Fridas och Johans mobiltelefoner kan polisen spåra varenda de plats de besökt den senaste tiden. På deras dator har polisen installerat spionprogram som registrerar varenda tangent som trycks ner på tangentbordet, alla mejl som skickas läses av polisen och varenda hemsida som besöks lagras. Till och med webbkameran som femåriga Henrik använder när han pratar med sina kompisar på förskolan sitter polisen och tittar på.

Varför detta? undrar många. Har Frida och Johan gjort något? Svaret är nej. Men en pojkvän som Frida hade under gymnasiet är misstänkt för inblandning i ett rån för en månad sedan. Frida hade inte varit i kontakt med honom sedan han hoppade av gymnasiet för 12 år sedan. Men för tre veckor sedan träffade hon honom på stan och de växlade ett par ord. Han var skuggad av polisen och sedan dess är Frida, utan att veta om det, inblandad i polisens utredning.

Björn Odlund
2006-08-23, 22:58
dartos: Inte direkt dåligt exempel, men jag tror att folk kommer se hela formen, att det är en berättelse som något vi hittar på, "nä nu är ni bara paranioda", hör själv vad Bodstöm säger: "bara grovt kriminella". Jag tror man måste ha mer hårda fakta med källhänvisningar.

Grodan
2006-08-23, 23:29
Herr_Bengtsson (2006-Aug-22)

Besök i Perstorp, Örkelljunga och Åstorp den 23 augusti.

10.30 Öppet möte på torget i Perstorp angående polisfrågan.

13.00 torgmöte i Örkelljunga centrum. Rosutdelning och möte med väljare.

15.00 torgmöte i kommunparken i Åstorp. Rosdelning och möte med väljare.

Jaha - var det någon som var där och delade ut flygblad? Blev ni gripna?

manimani
2006-08-24, 04:08
Nu har jag försökt kolla upp vilka saker som hör till vilka propositioner, och försökt klämma ihop min text så att den får plats på en dubbelsidig A5.Dock tror jag inte riktigt helhjärtat på det här upplägget än. Texten är fortfarande alldeles för lång och alldeles för faktaspäckad och "fact-minded" med korvstoppningsfeeling. Jag har haft svårt för "kill your darlings", så nån annan får ta vid med redigeringen nu.Men ett preliminärt A5-flygblad finns alltså som attachment till den här posten. Jag har använt OpenOffice och vet inte hur de konverterade .doc- eller .rtf-filerna ser ut i Microsoft Word.EDIT: Det verkar som om de konverterade filerna inte funkar så bra, även om det inte finns mycket till formatering i originaldokumentet heller. Men här är iallafall en länk till dokumentet i originalformatet, om det kan hjälpa någon: bodstromsvarsta2.sxw (http://chinoiserie.atspace.com/bodstromsvarsta2.sxw)EDIT 2: Äsch, det här gick ju inte så bra. Bilden som inte syns i dokumentet ska naturligtvis vara en PIRATPARTIET-logga. Dokumentet behöver hursomhelst editeras mera.EDIT 3: För de som vill editera texten, be warned: Jag orkade inte leta upp rätt funktion i programmet så jag använde vanliga bindesstreck istället för mjuka avstavningsmarkörer. Så mobba mig inte för det.

Multidisciplinär
2006-08-24, 06:30
Jag har fixat lite med layouten och lagt till lite.. men det upptar fortfarande inte mer än 2 A4http://forum.piratpartiet.se/Attachment570.aspxhttp://forum.piratpartiet.se/Attachment569.aspxHur får man med attachments egentligen?

manimani
2006-08-24, 06:34
Karl McFaul (2006-Aug-24)Jag har fixat lite med layouten och lagt till lite.. men det upptar fortfarande inte mer än 2 A4Toppen! Ursäkta en ohyfsad fråga, men vart är filen? :cool:

Multidisciplinär
2006-08-24, 06:37
lyckades inte få med den..?

manimani
2006-08-24, 06:43
När du skriver ett meddelande, så bläddrar du ner till under smiliesarna ("Post Options Message Icons") så finns där en lista på tillåtna attachmentändelser o en knapp "Edit Attachments". Tryck på "Edit Attachments". Då får du fram ett dialogfönster. Där kan du browsa fram filnamn på din hårddisk genom att trycka på en "Browse"-knapp. När du har gjort det får du inte glömma att trycka på knappen "Upload Attachments" i samma dialogbox som "Browse"-knapparna.

Multidisciplinär
2006-08-24, 07:01
Nu då?Grym bok förresten: "Gödel Escher Bach", som du hämtat din bild från! Har själv listat den på profilsidan på min blog (http://www.blogger.com/profile/25454756).

manimani
2006-08-24, 08:10
Ja, jag tror det var bra att gå över till A4, det blev mycket mer lättläst; A5 var för ambitiöst.Jag blev inspirerad att pula lite till med någon formulering här och där. Allt är en smaksak, så rätta tillbaks om du tycker att jag förändrade saker till det sämre igen. Den enda seriösa ändringen i sak som jag har gjort är att jag upptäckte att Bodström inte alls har blivit KU-anmäld för sitt agerande i EU-nämnden, än. Fast han borde ha blivit det vid det här laget. Utan bara för Pirate Bay-affären. Så jag tog bort meningen om KU-anmälning.Jag lade till en Piratpartiet-logga på varje sida. De ska synas korrekt åtminstone i pdf-filen. Om det skulle strula så är det iallafall meningen att det ska se ut som på den här skärmdumpen (http://www.maj.com/gallery/mani/PP/bodstromsvarsta4.png).Nu gäller det bara att få några utskrivna åt dem som ska besöka Bodström på Odenplan i Sthlm kl 13:00 idag. Så får vi se om den fungerar.EDIT: Se även den senaste A5-varianten längre ner i tråden. Kan hända att ni gillar den bättre.

Björn Odlund
2006-08-24, 08:11
manimani (2006-Aug-24)Dock tror jag inte riktigt helhjärtat på det här upplägget än. Texten är fortfarande alldeles för lång och alldeles för faktaspäckad och "fact-minded" med korvstoppningsfeeling.Ok, skall titta på det, förhopningsvis snaaart, man får väl helt enkelt skära ner på vissa, så att det blir de värsta av de värsta. Typ.Tack för hjälpen manimani.

Björn Odlund
2006-08-24, 12:24
Jag har nu testat att skriva ut den dubbelsidiga A4:an och jag tror att den funkar! :)(Min ivändning är inte främst mängden text, även om det inte skulle skada att skära ner på det, utan främst mängden papper, en A4 är en stor pappersbit, en A5 är lättare att stoppa på sig och ta fram när man kommer hem) Men jag tycker du skall lkänna dig nöjd med den hjälp du bistått med manimani. :)

manimani
2006-08-24, 14:21
Jag gjorde en mycket noggrann utrensning av onödiga småord och så, och lyckades trycka in det hela på en A5 igen. Och så gjorde jag lite omväxling mellan en och två kolumner i layouten, för omväxlings skull och så att det blev lite mer luftigt och lättläst.Den ena pdf-filen består av de två A5-sidorna på en A4 så att det går att printa ut på rätt sätt och klippa i två bitar sen.Fast så som filen ser ut nu får man nog skriva ut "framsidorna" först och sen stoppa i pappren i skrivaren igen på rätt håll och trycka på den andra sidan. Jag har ingen skrivare själv här, så det finns inga garantier.

John Nilsson
2006-08-24, 23:24
Utmärkt jobb! Denna flyer är ju helt underbar! Kommer definitivt att åka med i den vanliga utdelningen. Jag vill bara efterlysa en lika gedigen genomgång av våra andra två frågor, så har vi ju SUPER BRA information att ge till folk på stan.

Björn Odlund
2006-08-24, 23:35
Socialdemokraternas Agenda (http://www.socialdemokraterna.se/templates/calendar____2379.aspx). Det är det bästa jag kan hitta i dagläget, försök leta upp Bodström där...

7
2006-08-26, 18:42
Jag tror det är ett misstag att rikta så mycket mot enbart Bodström. Är läsaren sosse så med lite tur omvänds han/hon...men förmodligen inte till piratpartist. De andra partierna har ju ingen bodström...eller? ;)

Björn Odlund
2006-08-26, 18:50
7 (2006-Aug-26)De andra partierna har ju ingen bodström...eller? ;)

Sista meningen i flygbladet lyder:

De borgerligas tilltänkta justitieminister Johan Pehrson (fp) har tyvärr liknande idéer.

Joakim Holgersson
2006-08-27, 02:25
tog bort den som var felaktig. uppdatera här när det är klart...

manimani
2006-08-27, 05:54
Joakim Holgersson (2006-Aug-27)Här är en till :)Ah, A4 vikt till A5-format! Mycket bättre än ovikt A4!Men... det var lite synd att du använt den preliminära utkastversionen av texten: den innehåller minst ett faktafel (att Bodström har blivit KU-anmäld för sitt agerande i EU-nämnden; det har han tyvärr inte, utan bara för TPB-affären), och ett antal språkslarvigheter och oputsadheter som har förbättrats i de senare versionerna (men se upp för "hårda bindestreck" om du använder dem)...

Joakim Holgersson
2006-08-27, 07:42
Fixad! ver 1.01 klar / A4 dubbelsidig, viks som A5.finns ingen ver 1.00 utan buggar :DFick fart med fixa det då Bodström kommer i dagarna till Malmö! ;) http://forum.piratpartiet.se/FindPost50182.aspx

Anders Hedberg
2006-08-27, 15:23
Med risk för att posta i fel forum la jag upp en tråd om ett flygblad runt konsekvenserna av dessa förslag, hur berör de mig som medel-svensson egentligen? Jag känner ju ingen Usama...http://forum.piratpartiet.se/Topic50865-131-1.aspx

Yo-L
2006-08-27, 17:32
Finns det nån risk att vi blir förföljda av polis? tänkte på incidenten med syndikalisterna som forslades bort när Göran Persson hade sitt tal?Vad säger lagen egentligen om att dela ut flyers på liknande evenemang.

Joakim Holgersson
2006-08-27, 18:33
Yo-L (2006-Aug-27)Finns det nån risk att vi blir förföljda av polis? tänkte på incidenten med syndikalisterna som forslades bort när Göran Persson hade sitt tal?

Vad säger lagen egentligen om att dela ut flyers på liknande evenemang.

Det beror på hur man gör det, och hur man beter sig. Störande av allmäna ordningen brukar resulterar bortförande av ordningsmaken :)

Står man en bit bort, dels delat ut innan. Det är knappast något förbud som gör man inte får exempelvis på sig en PP-tröja.

Trotts alltså ingår det i demokratin att man får acceptera andra har annan åsikt än sig själv, dels visa det med tröjor osv. Men är helt annan sak om någon står och skriker mot den som taler, det stör demokration också.

Yo-L
2006-08-27, 18:39
Aja ok...Va inte så påläst om den händelsen(med syndikalisterna)läste bara i metro och då verkade det som att dom hade en ganska oskyldig "aktion".Dock hade det inte förvånat mig om polisen har synpunkter på vår aktion i malmö!

Måste ju även påpeka att du har gjort ett bra jobb med flyers!

Kommer sätta lite perspektiv på vad Bodström egentligen håller på med..

Joakim Holgersson
2006-08-27, 19:27
Yo-L (2006-Aug-27)Aja ok...

Va inte så påläst om den händelsen(med syndikalisterna) läste bara i metro och då verkade det som att dom hade en ganska oskyldig "aktion". Dock hade det inte förvånat mig om polisen har synpunkter på vår aktion i malmö! Måste ju även påpeka att du har gjort ett bra jobb med flyers! kommer sätta lite perspektiv på vad Bodström egentligen håller på med..

Tack kul den uppskattades, var mest kopiera samanställningen som gjordes av manimani tidigare i tråden, så inte mycket min förtjänst :)

vi kan fortsätt i Malmökretsens forumt, Loise har startat en tråd där http://forum.piratpartiet.se/Forum30-1.aspx

infinite_emma
2006-08-28, 19:03
Har gjort en "snygg" version - som kan hittas HÄR (http://www.p2punite.org/bodstr_flyer.pdf)! Jäkligt bra idé detta! :)

Joakim Holgersson
2006-08-29, 21:22
infinite_emma (2006-Aug-28)Har gjort en "snygg" version - som kan hittas HÄR (http://www.p2punite.org/bodstr_flyer.pdf)! Jäkligt bra idé detta! :)

nice... copycat :D märkte två saker

bakgrunden på fronten kan balal ut vid kopiering, har du en variant utan det stora i bakgrunden? sorgliga kopiater här men...andra kom jag på den jag gjorde - versionsnummer, tror vi kommer ha goda anledningar släppa 2.00.0 osv till 10.00.4 så som den mannen spottar ut förslag.

Snild Dolkow
2006-08-29, 23:03
Info om "Träffa Bodström" i Malmö finns här (http://forum.piratpartiet.se/FindPost51434.aspx).

Yo-L
2006-08-30, 13:12
Joakim Holgersson (2006-Aug-27)

Tack kul den uppskattades, var mest kopiera samanställningen som gjordes av manimani tidigare i tråden, så inte mycket min förtjänst :)Ok :DSnabb man e... hängde inte med från början i tråden och missade att den redan va på 6te bladet...Creds till manimani med. :D

Jon Kristensen
2006-09-02, 14:47
Jag funderar på om det finns någon möjlighet för de som åker efter Bodström och delar ut information om de också skulle kunna passa på att ta en bild och ladda upp den på http://undervakning.se. Vi behöver lite hjälp med att komma igång med undervakningen...Vad tror ni?

John Nilsson
2006-09-02, 17:53
Jag antar att detta är arbetstråden för Bodströms Värsta foldern.Skulle man kunna stoppa in ett citat från den där Stasi snubben i slutklämmen?Tänke även att man kanske kulle påpeka att 8000 medlemmar placerar oss mellan mp och v eller något sådant. Siffran behöver sättar i realtion till något, men samtidigt så vill man ju inte skryta.

Jessica Rickardsson
2006-09-05, 08:35
Responsen på flygbladet (i vikt A5-format) var bra under hans besök i Örebro.

Bodström fick också ett igenklistrat och sen uppsprättat kuvert (med ett informationsblad om Piratpartiet i) tillsammans med frågan: "Är det rimligt att varje svensk ska riskera att få sin post såhär?"
Svaret var väldigt lamt och gick ut på att så kommer det inte att bli - man behöver inte oroa sig för sånt här om man inte är misstänkt för brott eller har något att dölja...

Anders Hedberg
2006-09-05, 20:56
Hmm, en uppdatering till "Bodströms värsta" är på sin plats med ett litet "klistermärke" snett över framsidan - "Göran Persson har just upptäckt att databaser läcker, har du det också?"Det funkade väldigt bra när jag la ut valsedlar i dag och fick frågan "Piratpartiet???" - Jo, du vet, folkpartiet har ju varit inne i datorsystemen hos...

Joakim Holgersson
2006-09-05, 21:20
hedex (2006-Sep-05)Hmm, en uppdatering till "Bodströms värsta" är på sin plats med ett litet "klistermärke" snett över framsidan - "Göran Persson har just upptäckt att databaser läcker, har du det också?"

Det funkade väldigt bra när jag la ut valsedlar i dag och fick frågan "Piratpartiet???" - Jo, du vet, folkpartiet har ju varit inne i datorsystemen hos...Har uppdaterat, piffat till Bodströms Värsta (http://holgersson.org/campaign_material/bodstromsvarsta_v1.03_200608.zip)Kanske bättre sätta upp A3 affische

Göran Persson har just upptäckt att databaser läcker, har du det också?Finns fler "överaskningar" i Bodströms Värsta!

Mårten Fjällström
2006-09-05, 21:43
Ähum,

jag upptäckte ett fel i flyern.Proposition 2005/2006:177 blev också bordlagd ett år, det säger i varje fall riksdagen:http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7160&datum=5/31/2006 (Scrolla till mitten av sidan.)Så det är bara att flytta ner det stycket till under "Förändringar som börjar gälla om ett år" och lägga till samma slutmening (det var återigen c, mp, kd och v som stoppade det).

manimani
2006-09-05, 21:53
Mårten Fjällström (2006-Sep-05)Ähum,

jag upptäckte ett fel i flyern.Proposition 2005/2006:177 blev också bordlagd ett år, det säger i varje fall riksdagen:http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7160&datum=5/31/2006 (Scrolla till mitten av sidan.)Så det är bara att flytta ner det stycket till under "Förändringar som börjar gälla om ett år" och lägga till samma slutmening (det var återigen c, mp, kd och v som stoppade det).Japp. Jag såg att du hade anmärkt det redan tidigare, i någon av "Sjökort-trådarna". Problemet är nu bara att vi måste få alla "kockar" att ändra i samtliga sina versioner av foldern. Så här går det när man idkar open-source-development på ett alltför anarkistiskt sätt utan något versionshanteringssystem.

John Nilsson
2006-09-05, 22:17
manimani (2006-Sep-05)Så här går det när man idkar open-source-development på ett alltför anarkistiskt sätt utan något versionshanteringssystem.Okej ladda upp här då: http://svn.milsson.nu/pp/

Maila eller PM:a mig med login/pass så lägger jag till det. (Man behöver inte login för att bara ladda ner).För windows så rekommenderar jag följande klient: http://tortoisesvn.tigris.org/

Joakim Holgersson
2006-09-06, 09:46
Mårten Fjällström (2006-Sep-05)Ähum,

jag upptäckte ett fel i flyern.Proposition 2005/2006:177 blev också bordlagd ett år, det säger i varje fall riksdagen:http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7160&datum=5/31/2006 (Scrolla till mitten av sidan.)Så det är bara att flytta ner det stycket till under "Förändringar som börjar gälla om ett år" och lägga till samma slutmening (det var återigen c, mp, kd och v som stoppade det).Hej, var det fel i min flyers?

Kan du i så fall maila mig direkt, dels ta med det som är fel och vad det måste bytas till?

Planerat trycka upp massa i nästa vecka.

manimani
2006-09-06, 10:42
Joakim Holgersson (2006-Sep-06)

[quote]Hej, var det fel i min flyers?

Kan du i så fall maila mig direkt, dels ta med det som är fel och vad det måste bytas till?

Planerat trycka upp massa i nästa vecka.Äh, du kan väl läsa själv, vad Mårten har skrivit om vad som är fel? Det är inte hans problem att du har fel i dina flyers (som ursprungligen är min flyer, av vilken du ursprungligen använde en felaktig preliminär version (som det tydligt syntes att den var preliminär, men massor av ofullbordade meningar och liknande), och som du, när jag upplyste dig om att du hade använt fel text, beordrade mig skicka korrekt text till, trots att den korrekta texten redan fanns tydligt i tråden).Var tacksam för de upplysningar du har fått, och fixa resten själv, om du tycker att det är värt att fixa. </flamebait>

Mårten Fjällström
2006-09-06, 10:49
Jag har inte orginalfilen lättillgänglig och är just nu inte i bra läge att mejla, men det som behöver göras är att flytta:(Prop. 2005/06:177) Polisen får använda hemlig teleavlyssning, teleövervakning, kameraspioneri och hemlig postkontroll utan någon misstanke om brott alls: det behöver bara finnas anledning att anta att en person kommer att begå vissa allvarliga brott. Personen behöver inte ha utfört något försöks- eller förberedelsebrott. Om detta antagande finns får man även avlyssna personens hela bekantskapskrets.till under rubriken:

Förändringar som börjar gälla om ett år, om inget görs:och också på det stycket lägga till meningen:Lagen skulle ha börjat gälla första juli 2006, men på grund av att den berör grundlagar kunde minoriteten v, mp, c, kd skjuta upp den i ett år.Så det blir:

Förändringar som börjar gälla om ett år, om inget görs:

(Prop. 2005/06:177) Polisen får använda hemlig teleavlyssning, teleövervakning, kameraspioneri och hemlig postkontroll utan någon misstanke om brott alls: det behöver bara finnas anledning att anta att en person kommer att begå vissa allvarliga brott. Personen behöver inte ha utfört något försöks- eller förberedelsebrott. Om detta antagande finns får man även avlyssna personens hela bekantskapskrets. Lagen skulle ha börjat gälla första juli 2006, men på grund av att den berör grundlagar kunde minoriteten v, mp, c, kd skjuta upp den i ett år.

(Prop. 2005/06:178) Polisen kommer få att bryta sig in i ett hem i smyg och installera buggningsapparatur med sändare. Man kommer inte i efterhand behöva informera den buggade om att avlyssning har skett. Även tidningsredaktioner ska kunna buggas. Som vanligt säger regeringen att detta är för att bekämpa terrorism och grov brottslighet. Lagrådet konstaterar dock att den nya lagens tillämpningsområde ”ingalunda är begränsat till att avse dessa typer av allvarlig brottslighet.” Lagen skulle ha börjat gälla första juli 2006, men på grund av att den berör grundlagar kunde minoriteten v, mp, c, kd skjuta upp den i ett år.Eller så kan man göra det retoriskt lite snyggare genom att skriva om:

Förändringar som börjar gälla om ett år, om inget görs:

(Prop. 2005/06:177) Polisen får använda hemlig teleavlyssning, teleövervakning, kameraspioneri och hemlig postkontroll utan någon misstanke om brott alls: det behöver bara finnas anledning att anta att en person kommer att begå vissa allvarliga brott. Personen behöver inte ha utfört något försöks- eller förberedelsebrott. Om detta antagande finns får man även avlyssna personens hela bekantskapskrets.

(Prop. 2005/06:178) Polisen kommer få att bryta sig in i ett hem i smyg och installera buggningsapparatur med sändare. Man kommer inte i efterhand behöva informera den buggade om att avlyssning har skett. Även tidningsredaktioner ska kunna buggas. Som vanligt säger regeringen att detta är för att bekämpa terrorism och grov brottslighet. Lagrådet konstaterar dock att den nya lagens tillämpningsområde ”ingalunda är begränsat till att avse dessa typer av allvarlig brottslighet.”

Dessa lagar skulle ha börjat gälla första juli 2006, men på grund av att de berör grundlagar kunde minoriteten v, mp, c, kd skjuta upp dem i ett år.Snygg flyer förresten och bra jobbat med den.

Joakim Holgersson
2006-09-07, 08:25
Uppdaterat till v 1.04 - sista före valet, se min sajt o Campaign material (http://holgersson.org/) - ev läggs in mer saker där också

Henrik Lindberg
2006-09-08, 18:29
Då var det äntligen dags. Imorgon gästar Bodström oss här i Borås och Piratpartiet kommer att vara på plats!

Henrik Lindberg
2006-09-09, 22:18
Det blev en lyckad "kampanjedag" idag i Borås. :)

http://forum.piratpartiet.se/Topic47683-38-3.aspx#bm55481

Aeropyornis
2006-09-12, 20:42
Umeå kör 250 bodströms värsta i en kampanj imorrn innan och under bodströms tal. Plus plakat och piratbanderoll. http://forum.piratpartiet.se/Topic56312-47-1.aspx