handdator

Visa fullständig version : Valkretsar, organiseren eder


Rick Falkvinge
2006-01-15, 15:03
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=smalltxt vAlign=top>Alla,

som ni har märkt har vi börjat komma ikapp det intresse som varit. Nu har vi ett principprogram klart, vilket gör att vi kan börja fånga upp signaturer och intresse.

Nästa steg blir för valkretsarna att organisera sig. Vi har fått flera mail av typen "Jag vill vara ordförande för (Norrbotten, Skåne, Stockholm) och sådana mail kristalliserar tyvärr inte ut de ledare, som kan driva de här frågorna med den energi som behövs-- man blir inte ledare genom att höra av sig till rätt person, men blir ledare genom att visa för sina jämlikar att man är det. Så för att börja på ett enkelt sätt, så vill vi se ett råd på fem personer i varje valkrets, som har det operativa ansvaret, och där det här rådet är enigt om vem av dessa fem som är kontaktperson gentemot styrelsen för aktiviteterna i den valkretsen.

Alltså - ett råd på fem personer. I det här rådet sitter en kontaktperson mot styrelsen. De andra fyra ska vara eniga att kontaktpersonen mot styrelsen på riksplanet är rätt person att vara kontaktperson.

Vad det lider kommer vi troligtvis att bygga ut den här organisationen, men vi måste börja någonstans.

Kontaktpersoner för varje valkrets, hör av er till Cecilia på telefon <SPAN id=dnn_ctr409_ContentPane align="left">0704-300630</SPAN>. Tala om vilka som sitter i rådet i övrigt.

Rick </TD></TR></TBODY></TABLE>