handdator

Visa fullständig version : Skånepirat går iland på främmande ö


SimonRosenqvist
2006-09-01, 17:44
Flyttade precistill Östersundfrån Skåne (ska studera statsvetenskap några terminer) och hjälper gärna till med lite piratarbete. Hur är läget med arbetet här uppe? Jag kan ta och hålla koll på en två stycken förröstningslokaler ellervad som behövsi Östersund, men kan inget alls om stället.

Är lite förvirrad just nu - har åtmin.fått igång internet nu.

(PS: Var ändrar jag adress? SKickar jag ett mail till medlemsservice eller dylikt?)

Tor Skude
2006-09-01, 18:23
Du ändrar din adress själv genom att logga in på medlemsservice (https://www.piratpartiet.se/admin). I övrigt vet jag ingenting, jag bor i Linköping :)

SimonRosenqvist
2006-09-01, 18:26
Ah, tack. Tyvärr fungerade det inte. Jag lyckades logga in men fick ett errormeddelande. Kanske är det bara vissa som har den möjligheten?

Richie
2006-09-01, 22:02
SimonRosenqvist (2006-Sep-01)Jag lyckades logga in men fick ett errormeddelande. Kanske är det bara vissa som har den möjligheten?

Jag tror nog att du ska kunna göra det själv. Vad stod det i meddelandet? Kom det när du skulle ändra adressen eller direkt efter inloggningen?

SimonRosenqvist
2006-09-01, 22:16
<SPAN></P><H1><FONT face=Arial color=#111111 size=3>Så här står det. Verkar som att jag försöker logga in som admin genom länken?</FONT></H1><H1>&nbsp;</H1><H1>Server Error in "/admin" Application. <HR width="100%" color=silver SIZE=1></H1><H2><I>Access denied</I> </H2><P></SPAN><FONT face="Arial, Helvetica, Geneva, SunSans-Regular, sans-serif "><B><FONT face=Verdana>Description: </FONT></B>An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. <BR><BR><B><FONT face=Verdana>Exception Details: </FONT></B>System.Exception: Access denied<BR><BR><B><FONT face=Verdana>Source Error:</FONT></B> <BR><BR><TABLE width="100%" bgColor=#ffffcc><TBODY><TR><TD><CODE><PRE>Line 11: if (!hostedMember.IsInRole ("Overlord") &amp;&amp; hostedResponsibilities.Length == 0)Line 12: {<FONT color=red>Line 13: throw new Exception ("Access denied");</FONT>Line 14: }Line 15: </PRE></CODE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><B><FONT face=Verdana>Source File: </FONT></B>c:Internet PublishingWebsPiratpartiet AdminMemberSearch.aspx<B><FONT face=Verdana> &nbsp;&nbsp; Line: </FONT></B>13 <BR><BR><B><FONT face=Verdana>Stack Trace:</FONT></B> <BR><BR><TABLE width="100%" bgColor=#ffffcc><TBODY><TR><TD><CODE><PRE>[Exception: Access denied] ASP.membersearch_aspx.__Render__control1(HtmlTextWriter __w, Control parameterContainer) in c:Internet PublishingWebsPiratpartiet AdminMemberSearch.aspx:13 System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) +2065883 System.Web.UI.Control.RenderChildren(HtmlTextWriter writer) +24 System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer) +26 System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) +25 System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) +121 System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer) +22 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1896</PRE></CODE></TD></TR></TBODY></TABLE><BR></P><HR width="100%" color=silver SIZE=1><P><B><FONT face=Verdana>Version Information:</FONT></B>&nbsp;Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.42; ASP.NET Version:2.0.50727.42 </P><P></FONT><!-- [Exception]: Access denied at ASP.membersearch_aspx.__Render__control1(HtmlTextWriter __w, Control parameterContainer) in c:Internet PublishingWebsPiratpartiet AdminMemberSearch.aspx:line 13 at System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) at System.Web.UI.Control.RenderChildren(HtmlTextWriter writer) at System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer) at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)[HttpUnhandledException]: Exception of type "System.Web.HttpUnhandledException" was thrown. at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) at ASP.membersearch_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) in c:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv2.0.50727Temporary ASP.NET Filesadmin521ca0b4ea001dbdApp_Web_5jxm_kl5.17.cs:line 0 at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)--><!-- This error page might contain sensitive information because ASP.NET is configured to show verbose error messages using &lt;customErrors mode="Off"/&gt;. Consider using &lt;customErrors mode="On"/&gt; or &lt;customErrors mode="RemoteOnly"/&gt; in production environments.-->

Rick Falkvinge
2006-09-02, 10:43
Ah, sorry. Defaultadminlänken går till "Sök efter medlemmar" och dit har bara funktionärer tillträde.Pröva att gå till hemsidan, Partiet, Medlemsservice, och logga på därigenom.RIck

SimonRosenqvist
2006-09-02, 17:38
Tackar, nu fungerade det finfint. Skulle kommit på att titta där själv.