handdator

Visa fullständig version : Pressfrihet!


Tor Skude
2006-09-04, 18:18
Nästan alla svenska dagstidningar kör eller har precis kört en kampanj för pressfrihet. Jag tänkte precis höra av mig till redaktionerna för lokala blaskor och höra om de är intresserade av en debattartikel eller något liknande. Det här är ett utkast till ett mail jag snart skickar. Jag försökte först ringa till Extra Östergötland, men fick inget svar. Jag antar att de stänger sin redaktion rätt tidigt.Mail:

Hej [namn]!Jag har märkt att ni de senaste dagarna i koordination med de flesta svenska dagstidningar har kört en kampanj för tryckfrihet. Vi i Piratpartiet värdesätter press- och tryckfrihet mycket högt, och tar upp bland annat ett fortsatt skydd för meddelarfrihet och källskydd i vårt valmanifest. (sidan 9, http://www3.piratpartiet.se/documents/valmanifest2006.pdf) Vi tycker att det här är aspekter som kanske kommit lite i skymundan i er kampanj, även om budskapet om fortsatt tryckfrihet också är väldigt viktigt.Tror du att det finns utrymme i tidningen för en debattartikel om tryckfrihet i allmänhet och meddelarskydd i synnerhet? Jag skulle mer än gärna bidra med en sådan.Med vänlig hälsning,

Tor Skude

Ordförande, Piratpartiet Östergötland

Tanke: Jag länkar helst till hela valmanifestet, det kanske får dem att läsa och rapportera om det, som en bonuseffekt.

Kommentarer?

Tor Skude
2006-09-07, 08:58
Svar från Corren:Hej Tor,Tack för mejl och förlåt att jag glömde svara på ditt förra. Nu mindes jag att jag glömt! Vår valspecial på nätet består av TT material, har jag nu fått veta.Skriv gärna en debattartikel. Jag blir glad om du kan hålla dig kort, mellan 2000 och 2500 tecken inklusive mellanslag. Eller kortare.Bästa hälsningarna frånTiina MeriTiina Meri är alltså Correns debattredaktör, det var hon som kontaktade mig när jag skrev en debattartikel angående TPB-tillslaget.

Bo Leuf
2006-09-07, 09:02
Lovande. Antar att du skickar in ett debattartikelförslag.

Tor Skude
2006-09-07, 14:03
Nja, jag ska skriva det nu. Har vi något liggande som jag kan ha som grund?

Tor Skude
2006-09-10, 15:27
Lite lagom sent har jag nu skrivit artikeln:Demokratins fladdrande lågaFör någon vecka sedan avslutades Correns kampanj för tryckfrihet, en kampanj som de alla flesta svenska dags- och kvällstidningar varit med om. Tyvärr har detta viktiga ämne knappt tagits upp av de etablerade partierna i valrörelsen. Med sorg i sinnet ser man i stället hur allt fler uttrycker kritik mot pressens frihet.Inom Piratpartiet anser vi att meddelarskyddet, ett viktigt komplement till tryckfriheten, är mycket viktigt. Den kommande så kallade ”buggningslagen” ger polisen rätt att begå inbrott och installera t ex mikrofoner med sändare, utan att ens i efterhand informera den misstänkte om att så har skett. Detta får göras även på tidningsredaktioner, vilket inte är speciellt lyckat. En av medias viktigaste uppgifter är att bevaka statsmakterna. Om ingen vågar ringa eller skriva till sin närmsta tidningsredaktion av rädsla för repressalier, är pressen faktiskt inte längre fri, och bevakningen fungerar inte. Detta är ett mycket allvarligt hot som tornar upp sig mot vår svenska demokrati.Tyvärr delar regeringen inte våra åsikter i den här frågan. Justitieminister Thomas Bodström försäkrar att vi inget har att frukta. Buggningslagen, och det övriga 20-talet lagändringar som minskar individens rätt till ett privatliv och privat kommunikation, ska bara användas för att bekämpa grov brottslighet. Lagrådet konstaterar som vanligt att den nya lagens utformning ingalunda begränsar användningen så som Bodström vill göra gällande. Som tur är har en minoritet i riksdagen lyckats skjuta upp lagen eftersom den bryter mot våra grundlagsstadgade rättigheter. Detta gäller dock bara ett år, och vid en andra läsning i början av sommaren 2007 kan den mycket väl klubbas igenom på riktigt.Vi har i Sverige och Europa fått slåss för vår frihetliga demokrati av och till under någon hundraårsperiod. Innan dess var det despoter som styrde, och rättsäkerheten var högst godtycklig. Andra länder har nyligen demokratiserats, och i den allra största delen av världen har demokratins ljus ännu inte ens nått fram. Ska vi tillsammans nu låta världen degradera tillbaka till den mörka tidsåldern, eller ska vi med hopp om framtiden stärka våra demokratiska fri- och rättigheter? En röst på Piratpartiet i årets val är den enda garantin för att denna nedmontering av svenska folkets rättsäkerhet inte ska få fortsätta.Tor Skude, Riksdagskandidat

PiratpartietOm ingen har några viktiga åsikter som redovisas de närmsta timmarna så skickar jag in den. Förhoppningsvis blir den publicerad under kommande vecka. En mycket viktigt vecka, vänner.

brelovich
2006-09-10, 17:25
Tor Skude (2006-Sep-10)En röst på Piratpartiet i årets val är den enda garantin för att denna nedmontering av svenska folkets rättsäkerhet inte ska få fortsätta.Jag skulle nog undvika ordet garanti och istället skriva ungefär såhär:En röst på Piratpartiet i riksdagsvalet är en röst på att denna nedmontering av vår rättsäkerhet och våra demokratiska rättigheter inte skall få fortsätta.Ser bra ut för övrigt och tar de in den blir det förhoppningsvis precis i rätt tid, sista veckan före valet.

Tor Skude
2006-09-10, 19:44
Okej, här kommer version två:Demokratins fladdrande lågaFör någon vecka sedan avslutades Correns kampanj för tryckfrihet, en kampanj som de alla flesta svenska dags- och kvällstidningar varit med om. Tyvärr har detta viktiga ämne knappt tagits upp av de etablerade partierna i valrörelsen. Med sorg i sinnet ser man i stället hur allt fler uttrycker kritik mot pressens frihet.Inom piratpartiet anser vi att meddelarskyddet, ett viktigt komplement till tryckfriheten, är mycket viktigt. Den kommande så kallade ”buggningslagen” ger polisen rätt att begå inbrott och installera t ex mikrofoner med sändare, utan att ens i efterhand informera den misstänkte om att så har skett. Detta får göras även på tidningsredaktioner, vilket inte är speciellt lyckat. En av medias viktigaste uppgifter är att bevaka statsmakterna. Om ingen vågar ringa eller skriva till sin närmsta tidningsredaktion av rädsla för repressalier, är pressen faktiskt inte längre fri, och bevakningen fungerar inte. Detta är ett mycket allvarligt hot som tornar upp sig mot vår svenska demokrati.Tyvärr delar regeringen inte våra åsikter i den här frågan. Justitieminister Thomas Bodström försäkrar att vi inget har att frukta. Buggningslagen, och det övriga 20-talet lagändringar som minskar individens rätt till ett privatliv och privat kommunikation, ska bara användas för att bekämpa grov brottslighet. Lagrådet konstaterar som vanligt att den nya lagens utformning ingalunda begränsar användningen så som Bodström vill göra gällande. Som tur är har en minoritet i riksdagen lyckats skjuta upp lagen eftersom den bryter mot våra grundlagsstadgade rättigheter. Detta gäller dock bara ett år, och vid en andra läsning i början av sommaren 2007 kan den mycket väl klubbas igenom på riktigt.Vi har i Sverige och Europa fått slåss för vår frihetliga demokrati av och till under någon hundraårsperiod. Innan dess var det despoter som styrde, och rättsäkerheten var högst godtycklig. Andra länder har nyligen demokratiserats, och i den allra största delen av världen har demokratins ljus ännu inte ens nått fram. Ska vi tillsammans nu låta världen degradera tillbaka till den mörka tidsåldern, eller ska vi med hopp om framtiden stärka våra demokratiska fri- och rättigheter? En röst på piratpartiet i riksdagsvalet är en röst på att denna nedmontering av svenska folkets rättsäkerhet inte ska få fortsätta.Tor Skude, riksdagskandidat

piratpartietJag omformulerade enligt Brelovichs förslag, och bytte ut alla förekomster av Piratpartiet till piratpartiet (med litet p), samt bytte ut Riksdagskandidat mot riksdagskandidat på samma sätt.

Ahruman
2006-09-10, 19:45
Tyvärr delar regeringen inte våra åsikter i den här frågan.Det gör väl inte oppositionen heller? Folkpartiet är ju starkt för, jag har för mig at M velar lite men egentligen är för. C verkar vara emot, vet inte om Kd.

Tor Skude
2006-09-10, 19:48
Just! Jag glömde närapå den poängen. Tack för påminnelsen!Version tre:Demokratins fladdrande lågaFör någon vecka sedan avslutades Correns kampanj för tryckfrihet, en kampanj som de alla flesta svenska dags- och kvällstidningar varit med om. Tyvärr har detta viktiga ämne knappt tagits upp av de etablerade partierna i valrörelsen. Med sorg i sinnet ser man i stället hur allt fler uttrycker kritik mot pressens frihet.Inom piratpartiet anser vi att meddelarskyddet, ett viktigt komplement till tryckfriheten, är mycket viktigt. Den kommande så kallade ”buggningslagen” ger polisen rätt att begå inbrott och installera t ex mikrofoner med sändare, utan att ens i efterhand informera den misstänkte om att så har skett. Detta får göras även på tidningsredaktioner, vilket inte är speciellt lyckat. En av medias viktigaste uppgifter är att bevaka statsmakterna. Om ingen vågar ringa eller skriva till sin närmsta tidningsredaktion av rädsla för repressalier, är pressen faktiskt inte längre fri, och bevakningen fungerar inte. Detta är ett mycket allvarligt hot som tornar upp sig mot vår svenska demokrati.Tyvärr delar varken regeringen eller den sittande oppositionen våra åsikter i den här frågan. Justitieminister Thomas Bodström försäkrar att vi inget har att frukta. Buggningslagen, och det övriga 20-talet lagändringar som minskar individens rätt till ett privatliv och privat kommunikation, ska bara användas för att bekämpa grov brottslighet. Lagrådet konstaterar som vanligt att den nya lagens utformning ingalunda begränsar användningen så som Bodström vill göra gällande. Som tur är har en minoritet i riksdagen lyckats skjuta upp lagen eftersom den bryter mot våra grundlagsstadgade rättigheter. Detta gäller dock bara ett år, och vid en andra läsning i början av sommaren 2007 kan den mycket väl klubbas igenom på riktigt.Vi har i Sverige och Europa fått slåss för vår frihetliga demokrati av och till under någon hundraårsperiod. Innan dess var det despoter som styrde, och rättsäkerheten var högst godtycklig. Andra länder har nyligen demokratiserats, och i den allra största delen av världen har demokratins ljus ännu inte ens nått fram. Ska vi tillsammans nu låta världen degradera tillbaka till den mörka tidsåldern, eller ska vi med hopp om framtiden stärka våra demokratiska fri- och rättigheter? En röst på piratpartiet i riksdagsvalet är en röst på att denna nedmontering av svenska folkets rättsäkerhet inte ska få fortsätta.Tor Skude, riksdagskandidat

piratpartiet

Tor Skude
2006-09-10, 19:57
Och nu har jag skickat in. Version fyra:Demokratins fladdrande lågaFör någon vecka sedan avslutades Correns kampanj för tryckfrihet, en kampanj som de alla flesta svenska dags- och kvällstidningar varit med om. Tyvärr har detta viktiga ämne knappt tagits upp av de etablerade partierna i valrörelsen. Med sorg i sinnet ser man i stället hur allt fler uttrycker kritik mot pressens frihet.Inom piratpartiet anser vi att meddelarskyddet, ett väsentligt komplement till tryckfriheten, är mycket viktigt. Den kommande så kallade ”buggningslagen” ger polisen rätt att begå inbrott och installera t ex mikrofoner med sändare, utan att ens i efterhand informera den misstänkte om att så har skett. Detta får göras även på tidningsredaktioner, vilket inte är speciellt lyckat. En av medias viktigaste uppgifter är att bevaka statsmakterna. Om ingen vågar ringa eller skriva till sin närmsta tidningsredaktion av rädsla för repressalier, är pressen faktiskt inte längre fri, och bevakningen fungerar inte. Detta är ett mycket allvarligt hot som tornar upp sig mot vår svenska demokrati.Tyvärr delar varken regeringen eller den sittande oppositionen våra åsikter i den här frågan. Justitieminister Thomas Bodström försäkrar att vi inget har att frukta. Buggningslagen, och det övriga 20-talet lagändringar som minskar individens rätt till ett privatliv och privat kommunikation, ska bara användas för att bekämpa grov brottslighet. Lagrådet konstaterar som vanligt att den nya lagens utformning ingalunda begränsar användningen så som Bodström vill göra gällande. Som tur är har en minoritet i riksdagen lyckats skjuta upp lagen eftersom den bryter mot våra grundlagsstadgade rättigheter. Detta gäller dock bara ett år, och vid en andra läsning i början av sommaren 2007 kan den mycket väl klubbas igenom på riktigt.Vi har i Sverige och Europa fått slåss för vår frihetliga demokrati av och till under någon hundraårsperiod. Innan dess var det despoter som styrde, och rättsäkerheten var högst godtycklig. Andra länder har nyligen demokratiserats, och i den allra största delen av världen har demokratins ljus ännu inte ens nått fram. Ska vi tillsammans nu låta världen degradera tillbaka till den mörka tidsåldern, eller ska vi med hopp om framtiden stärka våra demokratiska fri- och rättigheter? En röst på piratpartiet i riksdagsvalet är en röst på att denna nedmontering av svenska folkets rättsäkerhet inte ska få fortsätta.Tor Skude, riksdagskandidat

piratpartiet