handdator

Visa fullständig version : Samarbete över valkretsgränsen?


Tor Skude
2006-09-10, 17:43
I Östergötland har vi vissa problem med att få ut valsedlar till de mindre kommunerna som ligger i valkretsens ytterområden. I stor optimism har jag hört av mig till krets- och kommunledare på andra sidan valkretsgränsen för att se om det kanske finns någon där som kan ge handräckning.Jag har ingen aning om det här funkar, men jag tycker i alla fall att det är värt ett försök.Här finns en finfin karta över Sveriges kommuner:

http://www.scb.se/Grupp/regionalt/rg0101/kommuner_text.pdf

agnesson
2006-09-11, 19:08
Tyvärr är vi i Jönköping också jättesvaga i denna delen av landet (precis öster om Vättern). Du kan inte räkna med hjälp från vår sida.

Självklart ska man höra med grannkommunerna om det är problem någonstans. Vi har volontärer som täcker vallokaler i andra kommun än sin egen.