handdator

Visa fullständig version : Röstfördelning, Göteborg


Jonas Lihnell
2006-09-22, 17:45
En snabb ihopsättning av valresultatet baserat på rådatan på val.se ger oss en liten överblick. Skall fixa iordning något snyggare senare, nu är det rudimentärt som gäller :Phttp://roze.mine.nu/~roze/_STUFF/val2006.php

Jonas Lihnell
2006-09-22, 18:15
Ge gärna förslag på vad som bör presenteras och hur, rådatan finns på http://www.val.se/val/val2006/slutlig/xml/index.html .Om någon råkar sitta på en bild/karta över valdistrikten med tydliga färger kanske jag t.o.m skulle kunna presentera resultatet grafiskt. men men, kommentera gärna, vi behöver veta vart vi är starka, vart det finns röster att hämta och liknande.

Nicklas W Bjurman
2006-09-22, 21:28
http://en.wikipedia.org/wiki/Municipalities_of_Sweden här finns en karta och här http://commons.wikimedia.org/wiki/Municipalities_of_Sweden

Multidisciplinär
2006-09-22, 21:47
Mycket intressant att se!Bland överklassens villaområden får Piratpartiet minst med röster, medan den ekonomiska medel & underklassens stadsdelar ligger i topp med flest röster!Betyder detta att folk med taskig ekonomi fildelar och vill ha gratis, medan välsituerade människor har råd att betala för sig? Eller betyder det att bratsen är ute med sina segelbåtar medan stads- och förortsbarnen sitter hemma i sina små arbetarlägenheter och "gejmar" å fildelar? Eller är arbetarbarnen bättre på att samarbeta än de tävlingsinriktade överklassynglen?Varför denna tydliga polarisering?/kalle

RikMatts
2006-09-22, 23:41
Bättre situerade ungdomar har en självbild av rationalitet och förnuft som de (felaktigt) uppfattar helt saknas i PP. VILL uppfatta saknas.Trots att förhållandet mellan ekonomisk utveckling och upphovsrätt/patent/immaterialrätt är oerhört komplext (och högst omdiskuterat...), uppfattas det just på grund av sin komplexitet som ett tecken på ett "högre", mera utvecklat samhällsstadium. En fetisch för västerlandet, ett bevis på Europas/USAs kulturella överlägsenhet. Just för att ingen begriper om, och hur i så fall. En fetisch gränsande till kult, och med advokaterna i patentmål som kultens främsta överstepräster.Att ifrågasätta funktionaliteten av nuvarande immaterialrätt tas därför inte "in", hur genomtänkt den är, utan uppfattas som ett ifrågasättande av västerlandets kulturella överlägsenhet. I det ljuset skall man för övrigt också se den ökade aktiviteten från USAs sida att genomdriva immaterialrätten i jordens alla hörn. Som ett led i kulturkampen mot allt som inte är västerland, som de konservativa i USA dragit ut i strid för, både före, men ännu mera intensivt efter 9/11.För att komma tillbaka till hur social bakgrund påverkar stödet till PP, så känner de mera välsituerade en större samhörighet med västerlandskulten och reagerar mot ett sakligt resonemang om immaterialrättens funktionalitet på samma sätt som de religiösa en gång reagerade mot Darwins resonemang om arternas uppkomst. Om Darwin utmålades som apa så utmålas piratpartister som tjuvar och finniga tonåringar som vill ha allt gratis. Och oviljan att faktiskt ta del av tankarna är den samma.Ed: Roligt att Rick skall träda fram inför en rätt stor samling av Sveriges patentingenjörer på "Trepartsmötet" mellan patentverksingenjörerna, industripatentingenjörerna och de på byråerna den 19 oktober. Visserligen i en debatt med Pontén om upphovsrätt, men ändå. Jag tror faktiskt att det finns vissa i den församlingen som kan vinnas för PP. Och ta med sig en del kompetens i patentfrågor...http://www.sipf.se/protokoll/N%e4sta_m%f6te/Inbjudan%20till%20trepartsm%f6te%202006-10-19.pdf

Jonas Lihnell
2006-09-23, 07:54
Nicklas W Bjurman (2006-Sep-22)http://en.wikipedia.org/wiki/Municipalities_of_Sweden här finns en karta och här http://commons.wikimedia.org/wiki/Municipalities_of_SwedenMan tackar! Ännu en gång har jag som open-source aktivist fått en knäpp på näsan för att inte checka så elementära saker :D

gustafsd
2006-09-28, 20:02
Krokslätt 4.. Det ligger en hel hög med studentlägenheter i det området. Kan ju ha med det höga resultatet att göra. Inte för att dessa människor skulle tanka mer än andra... vi surfar ju bara.. hrrmm... :)Eller som kreti och pleti sade "Världen börjar vid 100Mbit"