handdator

Visa fullständig version : Seminarium om Internet Governance


Freeman
2006-09-28, 16:48
Internet Governance:

Presentation av myndigheters och andra intressenters inställning inför mötet i Athen den 30 okt-2 nov.Tid: torsdag den 12 okt 17.00-19.30

Plats: Tillbergssalen Lärarhögskolan Rålamhovsvägen 32 Ase karta . se färdbeskrivning:

http://www.lhs.se/LHS/Templates/Kartor____508.aspx

Det är en uppföljning av seminariet den 24 januari (http://www.isoc.se/default2.asp?xid=77), 7 april och IGF-mötet i Geneve maj 2006. Vid andra fasen av FN:s världstoppmöte om informationssamhället (WSIS) 2005 beslöts att årligen hålla ett Internet Governance Forum (IGF). IGF har mandat att diskutera egentligen vilka Internetrelaterade frågor som hellst, främst genom utbyte av erfarenheter men forumet skall bidra till att dubbelarbete undviks. Resultatet från IGF rapporteras till FN.Nästa IGF hålls i Aten 30 okt-2 nov, och det är 4 teman som skall behandlas. Dessa är:

-Openness, Freedom of expression, free flow of information, ideas and knowledge

-Security, Creating trust and confidence through collaboration

-Diversity, Promoting multilingualism and local content

-Access, Internet Connectivity: Policy and CostDu har möjlighet att ge din syn på dessa 4 teman under seminariet eller sända in din synpunkt till of@Isoc.se så behandlar vi frågan under mötet.

Seminariet kommer att presentera processen hittills och tidplanen framåt samt hur näringsdepartementet kommer att behandla frågan.Faktadokument om IGF

Description of Theme (http://www.intgovforum.org/Description_of_Theme.php)

The Mandate of the IGF (http://www.intgovforum.org/mandate.htm)

Teman & subteman IGF Aten (http://www.isoc.se/sajt/bilder/pdf/Teman%20&%20sumteman%20IGF%20Athen.doc)

Dagordning

1. Inledning/agendan, Östen Frånberg, ISOC-SE

2. IGF:s tillkomst och mandat, Christoffer Karsberg, PTS

3. IGF och Internets styrning, Jörgen Samuelsson, Näringsdep.

4. IGF:s rådgivande grupp och förberedelserna inför Aten konferensen, Patrik Fältström -via telefon under seminariet

Kaffe

5. Presentation och diskussion av de 12 subteman (http://www.isoc.se/sajt/bilder/pdf/Teman%20&%20sumteman%20IGF%20Athen.doc),

-Vilka synpunkter finns?

-Vilken roll skall Sveriges ha vid IGF?

-Är någon fråga viktigare än andra?

6. Sammanfattning

7. AvslutningAnmälan

Anmäl kan du göra redan nu men senast 9 okt genom att fylla i formuläret (http://www.isoc.se/default2.asp?xid=180). Vill du delta elektroniskt, skriv in det i meddelanderutan.Seminariet är öppet för alla, dvs medlemskap i ISOC-SE krävs ej.Välkomna!