handdator

Visa fullständig version : Riksdagen tänker avslå piratvänliga motioner


floodis
2006-01-27, 10:04
Vid förra allmäna motionstiden så skrevs det flera motioner som behandlar området immateriellrätt och intellektuell egendom. Dessa håller på att behandlas just nu i skrivande stund. Dessa har redan behandlats av Lagutskottet och Lagutskottet har föreslagit att alla motioner ska avslås av riksdagen.Detta är synd då många (alla?) av dessa motioner gynnar oss på piratsidan och alla andra som kritiserar intellektuell egendom, som tex open source-samfundet.Dessa motioner handlar bland annat om mjukvarupatent, kassettersättningen, öppna format i den offentliga sektorn och massa annat smått och gott.Problemet är att riksdagen i 99% av fallen följer utskottens råd och avslår om så har sagts av uskottet. Alla dessa bra motioner kommer allstå att avslås inom några dagar.Det minsta vi kan göra är väl att kontakta endel av våra favoritpolitiker och förklara vad vi tycker osv. Eller vad säger ni? ;)Lista på alla motioner finns här (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2005/06:LU13).Alla dessa motioner har slagits för enkelthetens skulle ihop till ett betänkande. Och det är detta betänkande riksdagen kommer rösta om (inte om varje enskild motion för sig!). Betänkandet är ganska långt, men ni hittar det här (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3325&dok_id=GT01LU13).Jag tänkte gå igenom betänkandet och skriva sammanfattat om det på bloggen så snabbt jag hinner. Men jag är inte säker på att jag hinner detta innan riksdagen röstar. De kommer rösta någon gång kort efter 1 feb. Vet inte exakt när.Lista på alla ledamöter i riksdagen hittar ni här (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?fnamn=&enamn=&f_ar=&kn=&parti=&valkrets=&rdlstatus=&org=&sort=&s=1&nid=1102)Ni kan söka och kolla upp varje enskild motion genom att söka här (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3150). Skriv bara in rubriken eller motionens beteckning så hamnar ni precis rätt. Eftersom att motionerna är mycket kortare än betänkandet så kanske det är lättare att läsa motionerna. Men tänk då på att samma sak kanske inte står i betänkandet.

Adrian Larsson
2006-01-27, 10:12
Vi lever i en påhittada demokrati, komm med något nytt! :(

Jan Lindgren
2006-01-27, 10:13
Det går faktiskt att påverka om man mailar in till folk i riksdagen. Får de tillräckligt med mail från olika människor så förstår de att de har folket mot sig. Så det gäller bara att maila. :)

floodis
2006-01-27, 10:46
Nja, det är ganska tradition att avslå så många motioner som möjligt. Och då menar jag ALLA motioner, varje sig de behandlar cykelhjälmar, tandvård, bilprövning eller immateriellrätt. Så att det är inte piraterna som särbehandlas. Jag vet dock inte varför de måste avslås.Sen som Lindgren skriver så går det att påverka, men då gäller det att man verkligen försöker! Om inte annat så förlorar vi inte på att skicka en eller två mail. Ni som har tid/ork/lust och vågar ring till politikerna, det ger bättre effekt.

Richie
2006-01-27, 11:49
Notera dock att flera av de här motionerna vill stärka upphovsrätten. Läs dem först innan ni mailar och hejar på motionärerna.Jag har ful-citerat valda delar här:

Det ligger en stor fara i en utveckling där patenträtten alltmer blir storföretagens rätt mot de enskilda innovatörerna och de entreprenörer som är basen för framtida tillväxt och välstånd.

Viviann Gerdin (c)Kassettersättningen bör, enligt vår mening, vara lägre och på sikt helt avskaffas.

Inger René (m), Bertil Kjellberg (m) och Henrik von Sydow (m)Bonus Presskopia träffar avtal om fotokopiering av upphovsrättsligt skyddade verk och bevakar upphovsmännens ekonomiska intressen. Man arbetar med detta på uppdrag av ett antal konstnärsorganisationer. Mindre konstnärsorganisationer får dock inte ansluta sig till Bonus Presskopia, eftersom bara en medlemsorganisation tillåts för varje konstform.

Inger René (m), Yvonne Andersson (kd), Bertil Kjellberg (m), Martin Andreasson (fp), Viviann Gerdin (c), Henrik von Sydow (m) och Mia Franzén (fp)Upphovsrättslagen, som trädde i kraft år 1960, har ändrats ett stort antal gånger och blivit närmast oöverskådlig. Lagstiftningens karaktär av lappverk har också förvärrats genom de omfattande ändringar i lagen som riksdagen beslutade om våren 2005. Vi ser det som synnerligen angeläget att en total översyn av upphovsrättslagen påbörjas snarast möjligt. Målet för en sådan översyn skall vara att åstadkomma så överskådliga, tydliga och teknikneutrala regler som möjligt inom ramen för rådande upphovsrättsliga principer. Likaså bör den rättsliga regleringen av avtalslicenser ses över så att man undviker de monopoliserande tendenser som dagens system skapar.

Inger René (m), Yvonne Andersson (kd), Bertil Kjellberg (m), Martin Andreasson (fp), Viviann Gerdin (c), Henrik von Sydow (m) och Mia Franzén (fp).

Använd dem sparsamt, flera av dem är lite lagom lösryckta ur sina sammanhang. Särskilt den om kassessersättningen där motionärerna vill ersätta den med tekniska kopieringsbegränsningar, dvs DRM.

floodis
2006-01-27, 12:24
Japps. Ni får läsa dem innan ni mailar. Alla är inte bra.Elle läs betänkandet. Det är den som gäller.

Christian Engström
2006-01-27, 15:51
floodis (2006-Jan-27)Dessa motioner handlar bland annat om mjukvarupatent, kassettersättningen, öppna format i den offentliga sektorn och massa annat smått och gott. (...) Alla dessa bra motioner kommer allstå att avslås inom några dagar.

Det här illustrerar verkligen varför piratpartiet behöver komma in i riksdagen.Det finns enskilda personer i de olika partierna som förstår öppenhetsfrågorna och ibland lägger bra motioner. Ibland kan hela partigrupper vara på rätt sida in någon specifik fråga. Men i riksdagen finns det idag ingen allmänt spridd kunskap i de här frågorna, och oftast inte ens någon insikt om att de är viktiga. Så även om det förekommer lovvärda initiativ här och där, blir de oftast nedröstade i slutändan.Att försöka påverka vilken väg Sverige väljer - ökad öppenhet eller ökad kontroll - genom att gå genom de etablerade partierna fungerar inte. Det tar för mycket tid och kraft att försöka övertala politikerna fråga för fråga, och även om vi någon gång vinner en viss sakfråga, har lobbyisterna under tiden hunnit få igenom tio andra frågor till sin favör.Bara när valresultatet gör att immaterialrätten och den personliga integriteten hamnar på toppen av agendan för dem som vill slåss om regeringsmakten, då börjar det hända saker.Får piratpartiet vågmästarställning väljer vi öppenhetens väg. Om inte, fortsätter allt som förut.

Tor Skude
2006-01-27, 17:15
Glöm inte "det ska vara våran idé, annars är den dålig"-effekten. De motioner som Richie har citerat kommer samtliga från borgarblocket. Det är vänsterblocket (och dit räknar jag miljöpartiet) som har majoritet. Tror ni att de accepterar det andra blockets motioner?

Christian Engström
2006-02-01, 13:14
Jag spelade in i princip hela debatten på video, och håller just nu på att läsa in den till datorn som en mpeg-fil i video-cd-kvalitet. Vet inte ännu hur stor den kommer bli.Finns det någon som har ett förslag på någonstans där jag kan lägga mpeg-filen?Är mpeg ett bra format förresten, eller borde man konvertera den till något annat? Jag har Pinnacle Studio version 9. Den har några olika format, men jag vet inte exakt vilka. Om den ska konverteras, finns det någon som kan hjälpa till med det?

Björn Felten
2006-02-01, 14:33
Christian Engström (2006-Feb-01) Finns det någon som har ett förslag på någonstans där jag kan lägga mpeg-filen?

Som jag skrev i annan tråd, så tycker jag att PP borde ha sin egen BT-tracker just för sådana, intressanta filer. Själv glömde jag bort det hela och kom inte in förrän de gått över till andra frågor, så jag skulle definitivt ladda ner din fil.Om du inte vet hur du lägger upp den på TPB, så kan jag öppna min FTP-server, så kan du lägga filen där. Tyvärr envisas Telia med att jag fortfarande bara skall ha den brevlåda om 5MB, som jag fick för sju år sedan, så email lär inte vara en gångbar väg.Är mpeg ett bra format förresten,

Tja, det är väl inte det sämsta formatet i alla fall. :cool:Själv föredrar jag AVI.

Christian Engström
2006-02-01, 15:24
Snabb och extremt vinklad resumé av dagens riksdagsdebatt om lagutskottets betänkande LU13:Maria Hassan (s), vice ordf LU:

-Hej och välkomna. Socialdemokraterna tycker att alla motioner ska avslås.Henrik von Sydow (m):

-Patent är bra och viktiga för samhället. Det måste bli lättare och billigare att söka patent. Upphovsrätten är också bra. Kassettersättningen kan sänkas lite.Martin Andersson (fp):

-Det är mycket att fundera på, som patent "datorrelaterade uppfinningar" och genpatent. Vi måste vara ödmjuka och söka balans. Uppfinnare har en "självklar rätt" att tjäna pengar på sina uppfinningar. Upphovsmän har även de en "självklar rätt" att tjäna pengar och bestämma hur andra får utnyttja deras verk. Gemenskapspatentet är bra. Det vore bra om det fanns patentintrångsförsäkringar.Yvonne Andersson (kd):

-Det är självklart att "rätten till ägande" måste vara stark inom upphovsrätten. Men det var fel att samtidigt skärpa straffen för fildelning och höja kassettersättningen. Kassettersättningen är för hög. Förbudet mot att kopiera kurslitteratur för eget bruk är riktigt dåligt. Det visar att regeringen inte begriper hur det ser ut i verkligheten för dem som studerar.Johan Linander (c):

Linander höll ett klockrent anförande mot mjukvarupatent! Det skulle precis lika gärna kunna ha varit en aktivist från FFII som pratade. Att det blev så bra förklarade han själv i anförandet med att han hade lagt ut det på sin blogg i förväg, och fått kommentarer. Linander pratade i princip bara om mjukvarupatent. Läs gärna anförandet på hans blogg. Edit: länk till Johan Linanders blogg (http://johanlinander.se/blog/2006/01/31/anforande-i-forvag/)Hillevi Larsson (s):

-Gemenskapspatentet är bra, och det är bra att den socialdemokratiska regeringen är pådrivande för att få igenom det. Sverige ska ligga i framkanten när det gäller att utvidga det patenterbara området. Patent på "datorrelaterade uppfinningar" finns redan, och det är bra. Samma sak gäller genpatent. Det är ett stort problem att studenter kopierar kurslitteratur för eget bruk. Kassettersättningen är bra, och titta vad lite den höjdes senaste gången.Replikskifte mellan Henrik von Sydow (m) och Hillevi Larsson (s):

Båda talarna menade att de själva var bäst på att införa strängare immaterialrättslagstiftning, och klandrade den andra för att inte vara tillräckligt hängiven.Replikskifte mellan Martin Andersson (fp) och Hillevi Larsson (s):

Talarna upprepade vad de sagt i sina huvudanföranden utan att tillföra något särskilt nytt.Replikskifte mellan Yvonne Andersson (kd) och Hillevi Larsson (s):

Yvonne Andersson tryckte på att kassettersättningen är felkonstruerad, och att hon själv använde CDar till att lagra sina semesterbilder på.Mikael Johansson (mp):

-Johan Linander (c) har alldeles rätt i att mjukvarupatent är dåliga, och miljöpartiet stöder den linjen helhjärtat. Upphovsmän ska ha ensamrätt på sina verk, men dagens lagstiftning balanserar dåligt. Lite privatkopiering bör vara tillåtet. Sverige bör omförhandla EUs copyrightdirektiv EUCD. DRM bör förbjudas och beläggas med vite för dem som struntar i förbudet. Nedladdning bör vara lagligt, men uppladdning bör vara kriminellt. Kassettersättningen behöver ses över, men bör vara kvar.

Sålunda talade de visa företrädarna för folket den 1 februari anno 2006. Det var på den tiden piratpartiet ännu inte var representerat i riksdagen.

Christian Engström
2006-02-01, 17:45
Hugi (2006-Feb-01)Lägg upp den som torrent på piratebay. Enklaste sättet, plus att det inte kräver att någon har en skitstor webspace. Någon eller några pirater måste väll ha 10 mbits, alt. 100 mbits, och om de seedar så lär det gå rätt bra.

Bra förslag, men tyvärr vet jag inte hur man gör, och jag har ingen lust att lära mig just nu.Finns det någon som har en ftp-area som jag kan ladda upp den till, så att någon annan kan ta vid och få den distribuerad på lämpligt sätt? Tipsa mig i så fall. Jag försökte ladda upp den till min egen ftp-area med det sprack, kanske för att min sajt hostas i USA (tror jag). Filen är på 650 Mb.I och för sig finns inspelningar från debatten utlagda på riksdagens sajt på den här adressen (http://ripa.riksdagen.se/ripa.fcgi?op=archive&pgm_id=1110602010040268911&search%5Fspeaker=&search%5Fparty=&search%5Fparlamentary%5Fsession=&search%5Fcommittee=&search%5Ftype=%C3%84rendedebatt&search%5Ffreetext=&search%5Fsdate1=2006%2D02%2D01&search%5Fsdate2=2006%2D02%2D01&rpage=0), men jag lyckades själv inte ladda ner därifrån när jag försökte. Säkert jag som gjorde fel eller nåt.Mer inspelningar från riksdagen finns här (http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=search&search_freetext=&search_parlamentary_session=&search_type=%C3%84rendedebatt&search_committee=&search_speaker=&search_party=&search_sdate1=2006%2D02%2D01&search_sdate2=2006%2D02%2D01&rpage=0).Och en länk till en textsida om dagens debatt (http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____8041.aspx)

hkkla
2006-02-05, 02:35
Om du använder msn messenger kan du ju köra över filen till någon som har en bra lina som i sin tur kan seeda upp den på Piratebay.

Mika Sjöman
2006-02-05, 02:58
På vår nya hemsida, som inte har något med den nuvarande att göra till utseende så kommer vi ha något som vi kallar för "Action center"Floodis förslag om att ta kontakt med politiker är superbt, och liknar i mycket med hur amerikanska UCLA arbetar - och snart också vi :) www.ucla.comVi har två personer i partiet som arbetar med att ta fram material för den sektionen på sidan, har ni lust att hjälpa till så kan ni väl maila mikael.viborg@piratpartiet.seAll hjälp och engagemang är uppskattat och är precis så som vi borde arbeta... öppet och i ljusets hastighet så mycket vi bara kan!