handdator

Visa fullständig version : Kristallnatten?


Martina
2006-10-02, 21:10
På Kristallnatten hålls en demonstration mot rasism. Eftersom jag bl.a. tycker detta är någorlunda i linje med våra frågor - i och med att det handlar om rätten till bred kultur och att alla ska ha lika rätt till liv, privatliv - så undrar jag vad ni tycker om ett eventuellt medverkande.Ingenting är bestämt än, men det är värt att diskutera.

Gustav Nipe
2006-10-02, 21:55
Martina (2006-Oct-02)På Kristallnatten hålls en demonstration mot rasism. Eftersom jag bl.a. tycker detta är någorlunda i linje med våra frågor - i och med att det handlar om rätten till bred kultur och att alla ska ha lika rätt till liv, privatliv - så undrar jag vad ni tycker om ett eventuellt medverkande.Ingenting är bestämt än, men det är värt att diskutera.Hur ligger en demonstrations mot rasism i partiets linje?Tyvärr det ligger inte i partiets linje.Så inget officiellt från piratpartiet att partiet ska närvara där anser jag.

Anders Hedberg
2006-10-02, 23:06
Tuff fråga, var tvungen att slå lite på nätet. http://sv.wikipedia.org/wiki/Rasism Läste en del i Partiprogrammet och Piratpartiet pratar mycket om individens rättigheter (att slippa bli övervakad t.ex.), alltså ett liberalt tankesätt. Enligt länken ovan är rasism en form av grupperande baserat på ras, etnicitet, kultur eller religion, där individen ordnas in i grupper som får olika rättigheter/värde.Läser sen i stadgarna för Piratpartiet (http://www2.piratpartiet.se/stadgar), §5 grundläggande principer:

"...Jämställd: genom att inte på bas av kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning diskriminera människans rätt till delaktighet."Så, min slutsats blir att det är helt Ok att gå med i en demonstration mot rasism. Vi har det till och med som en grundläggande princip att rasism inte ska förekomma.

Gustav Nipe
2006-10-03, 09:04
Så här står det i stadgarna

<H2>§ 5 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER</H2>

Organisationen ska vara –
Principorienterad: partiets styrelse skall verka för de syften vilka partiet fått mandat
från sina medborgare att representera. Ett partiprogram uppfyller ej de behov rörelsens
mångfald av intressen kräver, alltså brukar partiet ett principprogram istället.
Jämställd: genom att inte på bas av kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning
diskriminera människans rätt till delaktighet.

Märk väl att det står i början "Organisationen ska vara", det står inte att vi strävar efter det i samhället.

Sen kan man ta och titta på partiets målsättning.

<H2>§ 4 MÅL</H2>

Piratpartiets målsättningar är
att parlamentariskt arbeta för att uppnå dess mål,
att värna om medborgarnas rätt att fritt utbyta tankar, idéer, kultur och information,
att hävda medborgarnas rätt till skyddad integritet,
att bedriva aktiv verksamhet vad gäller opinionsbildning, utbildning, information
inom partiets frågor,
att motverka monopol på marknaden och skydda medborgarnas rätt till en
fungerande marknad, samt
att verka internationellt, nationellt och lokalt för att öka medborgarnas kontroll över
de organisationer vilka verkar på illegitima grunder, d.v.s. utan medborgerlig
kontroll.

"Piratpartiets målsättning är att parlamentariskt arbeta för att uppnå dess mål,"

En demonstration går inte under parlamentariskt arbete, utan det är direkt aktion(utomfackligkamp).

Jagtycker ni ska gå ut och demonstrera, men jag anser inte att det behövs göras i partiets namn. :)

HerrBAS
2006-10-03, 11:27
JAg anser att vill ni demonstrera så gör det. Vill ni bära piratkläder när ni gör det, jättebra. Det visar bara att vi finns och att vi ställer oss bakom allas lika rätt i samhället som alla andra demokratiska partier. Jag kan inte se hur detta på något sätt skulle vara negativt för partiet.

Anders Hedberg
2006-10-03, 21:12
En demonstration går inte under parlamentariskt arbete, utan det är direkt aktion(utomfackligkamp).

Direkt aktion förknippar jag med utomparlamentariska och delvis olagliga aktioner. Senaste exemplet är väl Greenpeace som hindrade ett fartyg som dumpat gifter att lämna en baltisk hamn genom att direkt åka dit och lägga sina båtar i vägen. Aktion när man förlorat tron på demokratiska metoder helt enkelt.Den typ av demonstration detta är tal om är grundlagsskyddad och en helt laglig metod. Definitivt inte utomparlamentarisk, jmf med vår egen demonstration i Göteborg och Stockholm vid polisens tvivelaktiga tillslag mot Pirate Bay. Den demonstrationen hade alla tillstånd som behövdes.Där deltog ju även en del andra partier/ungdomsförbund. På samma sätt är det här, förstod jag Martina rätt så vill man ha en så bred uppslutning av andra partier som möjligt vid denna demonstration, det är alltså inte Piratpartiet i sig som ska demonstrera, utan vi ska visa att vi tillsammans med andra partier säger nej till rasism.

Joakim Holgersson
2006-10-03, 23:26
Att var och en som vill går dit är inget hinder, men man går dit som privatperson - inte i form av PP represetant. Två skilda saker, ena är privatperson, andra är represetant för PP - och det skall man vara försiktigare att ge sken av vi står för ena eller andra oavsett dess "syfte som engagemanget gäller".