handdator

Visa fullständig version : Tre kommande viktiga händelser.


Freeman
2006-10-04, 20:02
Valet är över men vårt arbete är fortfarande att påverka. För att göra det så måste vi synas och här är våra möjligheter. Följande tre evenemang är av intresse. Vem kan tänka sig att hjälpa till?<br>
<br>
Sveriges Säkerhetsting<br>
Onsdag 18/10 till Torsdag 19/10<br>
Munktellarenan i Eskilstuna<br>
Seminarie: Säkerhet och integritet ? en avvägning<br>
Vi skulle kunna ställa upp en monter eller komma som besökande. Läs mer på siten.<br>
http://www.sakerhetstinget.se/<br>
<br>
[HR]<br>
Internet Governance<br>
Presentation av myndigheters och andra intressenters inställning inför mötet i Athen den 30 okt-2 nov.<br>
<br>
Tid: Torsdag den 12 okt 17.00-19.30<br>
Plats: Tillbergssalen Lärarhögskolan Rålamhovsvägen 32 A<br>
<br>
se karta . se färdbeskrivning:<br>
http://www.lhs.se/LHS/Templates/Kartor____508.aspx<br>
Det är en uppföljning av seminariet den <a href="http://www.isoc.se/default2.asp?xid=77">24 januari</a>, 7 april och IGF-mötet i Geneve maj 2006. Vid andra fasen av FN:s världstoppmöte om informationssamhället (WSIS) 2005 beslöts att årligen hålla ett Internet Governance Forum (IGF). IGF har mandat att diskutera egentligen vilka Internetrelaterade frågor som hellst, främst genom utbyte av erfarenheter men forumet skall bidra till att dubbelarbete undviks. Resultatet från IGF rapporteras till FN.<br>
<br>
Nästa IGF hålls i Aten 30 okt-2 nov, och det är 4 teman som skall behandlas. Dessa är:<br>
-Openness, Freedom of expression, free flow of information, ideas and knowledge<br>
-Security, Creating trust and confidence through collaboration<br>
-Diversity, Promoting multilingualism and local content<br>
-Access, Internet Connectivity: Policy and Cost<br>
<br>
Vi har alltså möjligheten att ge vår syn på dessa 4 teman under seminariet eller sända in vår synpunkt till of@Isoc.se så behandlar de frågan under mötet. Är Piratpartiet intresserade av att formulera en fråga eller ett ställningstagande angående immaterialrätten till seminariet om Internet governance?<br>
Seminariet kommer att presentera processen hittills och tidplanen framåt samt hur näringsdepartementet kommer att behandla frågan.<br>
<br>
Faktadokument om IGF<br>
<a href="http://www.intgovforum.org/Description_of_Theme.php">Description of Theme</a><br>
<a href="http://www.intgovforum.org/mandate.htm">The Mandate of the IGF</a><br>
<a href="http://www.isoc.se/sajt/bilder/pdf/Teman%20&%20sumteman%20IGF%20Athen.doc">Teman & subteman IGF Aten</a><br>
<br>
<br>
Dagordning<br>
1. Inledning/agendan, Östen Frånberg, ISOC-SE<br>
2. IGF:s tillkomst och mandat, Christoffer Karsberg, PTS<br>
3. IGF och Internets styrning, Jörgen Samuelsson, Näringsdep.<br>
4. IGF:s rådgivande grupp och förberedelserna inför Aten konferensen, Patrik Fältström -via telefon under seminariet<br>
Kaffe<br>
5. Presentation och diskussion av de <a href="http://www.isoc.se/sajt/bilder/pdf/Teman%20&%20sumteman%20IGF%20Athen.doc">12 subteman</a>,<br>
-Vilka synpunkter finns?<br>
-Vilken roll skall Sveriges ha vid IGF?<br>
-Är någon fråga viktigare än andra?<br>
6. Sammanfattning<br>
7. Avslutning<br>
<br>
http://www.isoc.se/default2.asp?xid=180<br>
<br>
[HR]<br>
Internetdagarna 2006<br>
24-25 oktober, Rica Talk Hotel, Stockholmsmässan<br>
<br>
Intressanta seminarier:<br>
Integritet i IT-samhället<br>
Spårning och bevissäkring<br>
EU:s IT-strategi<br>
Internet Governance<br>
Internet för alla<br>
Och sist men inte minst Fildelning med följande deltagare:<br>
Moderator: Patrik Hiselius, Teliasonera<br>
Paneldeltagare<br>
Johan Schiff, Miljöpartiet<br>
Oscar Swartz<br>
Henrik Pontén, Antipiratbyrån<br>
Mikael Abrahamsson, TDC Song<br>
Ludvig Werner, ordförande Ifpi<br>
<br>
Själv kommer jag att vara på plats under Internetdagarna 2006, men som arrangör, så det vore ju inte fel om Piratpartiet kunde få med några representanter. Vad säger Stockholms valkrets?<br>
<br>
http://www.iis.se/Internetdagarna/2006/<br>
<br>
[HR]<br>
Så kort och gott, att delta i Säkerhetstinget kostar en hel del. 4500 kr/person exkl moms! :pinch:<br>
Vi borde, om några är intresserade, formulera ett ställningstagande inför Internet Governance som ska presenteras på mötet. Att delta på mötet är gratis och man behöver inte vara medlem i ISOC-SE.<br>
Sist men inte minst har vi Internetdagarna 2006 som också har ett rätt dyrt inträde... 4900 kr exkl. moms. :angry:<br>
Jag kommer iaf vara där och hoppas att få växla ett par ord med Oscar Swartz, om han vill ;)<br>
<br>
Vi skulle ha varit tidigare ute. Då hade vi kunnat haft en egen talare.