handdator

Visa fullständig version : Studiecirkel


Anders Hedberg
2006-10-25, 14:22
Vuxenskolan här i Lund har telefon 046-2117080 (glömde tyvärr vem jag pratade med, då hon jag skulle pratat med, Carina, inte var inne)Minst 3 deltagare, rekommenderat 5 stycken (ifall någon inte kommer) och man ska hålla kurs minst 3 gånger.Har man egen lärare kallas det kamratcirkel och man ska hålla en närvarolista. Personnummer ej nödvändigt, men namn och adress.Antingen håller man den hemma hos sig, och då kan man få ca 3-600 kr/termin till litteratur t.ex.

eller så lånar man deras lokaler, men då vill de själva behålla pengarna. Det är alltså statliga pengar som fördelas på något sätt. Fika får man hålla med själv. Nyckel kan man få kvittera ut om de själva inte är på plats. De har små mötesrum och lokaler för upp till 50 personer.

Bidragen baseras tydligen på hur många gånger man håller kursen, inte på antalet deltagare. Reglerna ändras dock ibland. Det fanns inga regler om ålder på deltagare.Man får inte hålla kurser i typ rasism (alltså bryta mot lagen), men när jag nämde saker som Copyright, patent och retorik blev hon glad.Allmänt sett var hon mycket positiv och jag och mina kompisar fick gärna komma upp och titta hos dem, hon undrade till och med om hon skulle ringa tillbaka senare.

Rick Falkvinge
2006-10-26, 01:14
Coolt!

Joakim Holgersson
2006-10-26, 09:38
Anders, jag har jobb till dig! Jo, jag har alltid jobb till alla - fast betalt blir natura i form av klapp på kinden och trevlig berömkan du skriva ner hur och var man går till väga, sen utforma detta till oss alla? Ta hjälp av den som du behöver hjälp av, internt och externt.

Behöver du/ni sen något säg till Gustav (el. mig) så stöttar vi upp vad vi kan, ex. knytande av kontakter mellan de som du behöver.

TeirdeZ
2006-10-28, 13:02
Jag tycker absolut att man ska ha studiecirklar, och om möjligt ska studiecirklarna inte bara vara för partimedlemmar utan även för andra intresserade också. En så objektiv genomgång av nuvarande patent- och copyrightlagar i förhållande dagens teknologiska möjligheter som möjligt för att låta kursdeltagare bilda sig en egen uppfattning.Går man via ett större förbund (typ Vuxenskolan, ABF, etc) så tror jag att man dessutom kan ha vaga förhoppningar om sponsrad publicitet om man utformar kursen på ett sådant sätt att den inte är direkt politiskt styrande.Om vi har någon medlem som är jurist tror jag att det är bra ifall den kan skriva en sammanfattning av nuvarande lagar på området, vad dessa innebär, och vad som är rimligt att ändra på i förhållande till lagarna om progressiv infrastrukturutbyggnad.

Anders Hedberg
2006-10-29, 09:27
Om vi har någon medlem som är jurist tror jag att det är bra ifall den kan skriva en sammanfattning av nuvarande lagar på området, vad dessa innebär, och vad som är rimligt att ändra på i förhållande till lagarna om progressiv infrastrukturutbyggnad.Jag har funderat på om inte studiecirkeln i sig kunde bygga upp detta material, typ vi sammanställer allt material vi hittar på själva träffen i en bok, typ "Piratpartiets lilla svarta" tillsammans med de frågor som kommer upp och som sen kan fungera som diskussionsunderlag för kommande studiecirklar, som sen kontinuerligt får fortsätta arbetet med uppdateringar och förfiningar. Kanske bjuda in någon jurist någon gång etc.

Martina
2006-10-29, 16:33
Låter väldigt vettigt.