handdator

Visa fullständig version : 00. Dagordning


Rick Falkvinge
2006-11-13, 23:36
DAGORDNING FÖR MEDLEMSMÖTE DEN 19 NOVEMBER 2006Eventuella protester mot dagordningen ska ha postats 48 timmar före mötet börjar, dvs. kl 0800 fredag den 17 november 2006.Det kom in en motion till mötet som i en formell brist saknade beslutbara åtgärder - efter påpekan om detta, valde motionären att istället betrakta sin motion som ett diskussionsunderlag, varför den inte behandlas på mötet (det finns inget att besluta om).Det finns inga ärenden som måste behandlas i serie, så vi kan parallellisera alltihop.0800 exakt Mötet öppnas

0800-1600 Ämnen diskuteras:- Kompletteringsval till styrelsen för att täcka upp personer som hoppat av. Valberedningen föreslår Bo Leuf till kassörsposten och Andreas Käiväräinen till suppleantposten.

- Stadgeändring från årsmötets punkt 31 (http://forum.piratpartiet.se/Topic17308-90-1.aspx), andra läsningen.

- Stadgeändring från årsmötets punkt 35 (http://forum.piratpartiet.se/Topic17351-90-1.aspx), andra läsningen.1600-2000 Votering/beslut om ovanstående punkter

2000 exakt Voteringen stänger, beslut tillkännages, mötet avslutasVi noterar alltså att tempot kommer att vara förhållandevis lågt under mötet. Beroende på hur diskussionerna grenar upp sig, så kan det hända att det kommer flera voteringar i serie under passet 1600-2000 (t.ex. i händelse att det blir såpass många motförslag att de först måste benas ut).