handdator

Visa fullständig version : 03. Andra läsning för stadgeändring 1


Rick Falkvinge
2006-11-19, 08:08
I diskussionen om stadgeändring 1 på årsmötet, så yrkades och bifölls att vi i en första läsning skall ändra lydelsen i punkten om årsmötet enligt följande;Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budgetplan tillgängliga för medlemmarna senast 48 timmar före årsmötets öppnande.ändras tillStyrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budgetplan tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före årsmötets öppnande.Denna ändring tar effekt om den bifalls på detta medlemsmöte.Diskussionen är öppen. Tråden stänger kl 1600 för votering.

Rick Falkvinge
2006-11-19, 16:03
Diskussionen är stängd och voteringen öppnad. Voteringen stänger 2000.