handdator

Visa fullständig version : 06. Votering om stadgeändring 1


Rick Falkvinge
2006-11-19, 16:02
Stadgeändring 1 föreslår att punkten Årsmöte ändras, så att lydelsenStyrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budgetplan tillgängliga för medlemmarna senast 48 timmar före årsmötets öppnande.ändras tillStyrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budgetplan tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före årsmötets öppnande.Denna ändring har bifallits på årsmötet och tar effekt om den även bifalls på detta medlemsmöte.Denna votering stänger kl 2000.

Rick Falkvinge
2006-11-19, 20:02
Voteringen är nu stängd. Jag finner att mötet har bifallit stadgeändringen i en andra läsning, och den tar därmed omedelbar effekt.